Regeringskrisen – Maktpositionering viktigare för politiker än ta nationellt ansvar

publicerad 7 januari 2019
- av NewsVoice
Politiker i media. Montage: NewsVoice. Foto: Crestock.com
Politiker i media. Montage: NewsVoice. Foto: Crestock.com
Politiker i media. Montage: NewsVoice. Foto: Crestock.com

DEBATT. Frånvaron av en fungerande regering i Sverige påvisar politikernas inkompetens att ta ett nationellt ansvar för att istället fokusera på sin egna maktpositioner, skriver samhällsdebattören Öystein Rönne angående  regeringskrisen. Politiker som föraktar sitt folk föraktas konsekvent av sitt folk.

Text: Öystein Rönne

Vi har nu sett våra folkvalda politiker negligera sitt ansvar som just folkvalda politiker genom att i 4 månader undan låtit att bilda en regering.

Det är anmärkningsvärt att våra folkvalda inte tillsammans skulle kunna bilda en regering på så lång tid. Framförallt gäller tillkortakommandet så klart partiledarna. Situationen illustrerar tydligt deras ointresse och inkompetens av att ta ett nationellt ansvar, utan istället blottar deras uppenbart primära intresse att fokusera på sin egen maktposition.

Makt berusar, det vet vi, men avgå hellre och skapa ert eget behov av rus genom att ta en flaska whiskey eller en dunk vin, än att spela hazard med nationen Sverige!

Politikerna drar in höga löner medan de tjafsar

Utöver rent demokratiska och parlamentariska tillkortakommanden har sittande riksdag visat att man långtifrån lever upp till det som förväntas i leverans, av någon som tjänar mellan 66,900-172,000 kronor. Som jämförelse tjänar de yrkesgrupper som måste sopa upp spillrorna och försöka hålla ihop Sverige en struntsumma i jämförelse.

Exempel på några av dessa yrkesgruppers genomsnittslön:

Polisman                27 600:-
Brandman                24 090:-
Sjuksköterska           25 700:-
Undersköterska          20 500:-
Socionom                26 500:-

Sverigedemokraterna är mesiga i regeringskrisen

Att inte kunna sätta ihop en fungerande regering på 4 månader kan inte anses som något annat än en förolämpning mot väljarna och de yrkesgrupper som trots allt måste sköta sina uppgifter, samt ett kvitto på politikernas förskjutning av dess huvudintresse, från befolkningens bästa till egenintresset att inneha så mycket makt som möjligt.

Resultatet av den rådande situationen har tydligt visat att främst 7-klövern visat sig oförmögna att ta ett politiskt ansvar för nationen. Sverigedemokraterna klarar sig i mitt tycke med liten marginal. De borde ha varit betydligt mer högljudda i debatten, även om de ofta i MSM inte får komma till tals.

Förslag till primär kom-ihåg-lista för den regering som kanske kan bildas trots att underlaget är undermåligt:

 • Stoppa direkt all invandring. Om än tillfälligt, för att utarbeta en plan för hur den problematik, som den i nuvarande storlek, visat sig bidra till i Sverige.
 • Höj lönerna rejält för de som är satta att städa upp effekterna av förd invandringspolitik (ett rimligt sätt att visa uppskattning och att deras uppdrag är viktigt).
 • Definiera hur vanliga svenskars problem (bl.a. bostadsbrist för unga, sjukvårdsköerna, äldrevården, pensionerna och skolan) skall prioriteras och avhjälpas i konkurrens med de resurser som idag läggs på invandringen.
 • Definiera för er själva vad begreppet demokrati betyder. Samt vilka förhållningsregler såväl medborgare som politiker (förtroendevalda) har att följa för att bidra till att vårda och upprätthålla denna.
 • Definiera hur regeringsbildning skall ske med avseende på, och hänsyn taget till hur Sveriges befolkning har röstat (detta är en hörnpelare i en fungerande demokrati).
 • Definiera vilka krav som skall/bör ställas på våra invandrare för att få ett uppehälle i vårt land. Se till att det är demokratiskt förankrat.
 • Skapa en organisation för att finna alla tiotusental invandrare som är här illegalt, och en plan för utvisning av dessa.
 • Definiera hur strategin skall se ut för att erhålla en polisstyrka i nivå för vad som krävs (liggande vallöften är orealistiska då alltför få klarar intagningsproven. Dessutom slutar drygt 100 unga poliser om året på egen begäran). Tips: Höj lönen rejält.
 • Upprätta tillräckligt bemannade Polisstationer i alla s.k. ”särskilt utsatta områden” = No-go zoner.
 • Sänk era egna löner för att föregå med gott exempel (skulle ev kunna bidra till att ni återfår en del av ert förlorade förtroendekapital).
 • Skapa en intern konferens, i ert eget parti, i syfte att lära er själva hur, och förstå vikten av, att man lyssnar på folket (borde vara självklart i en demokrati). De senaste opinionsundersökningarna har visat att förtroendet rasat.
 • Förbjud alla påhittade och flitigt missbrukade begrepp såsom: missnöjesparti, rasist, populistisk, nazistisk, högerextrem m.fl. Dessa syftar bara till att vilseleda och skrämma folket och är inte värdigt att användas av en vuxen i debatt/diskussion.

Lycka till Kära politiker. Ni har en ganska stor uppgift framför er för att till en del återupprätta ert folks förtroende.

Text: Öystein Rönne