regeringskrisen


Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson

Regeringskrisen är helt unik i Sveriges historia

SVERIGE[caption id="attachment_77541" align="alignright" width="243"] Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson[/caption]DEBATT. Denna höst har präglats av mandatmatematik, Åkessonångest, och Kristerssonkakel. Om fyra förslag från talmannen, till