Historiker: Visste du detta om vatten?

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 2 januari 2019
- Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson – Foto: Johan Arvidsson

Vatten, vatten bara vanligt vatten. Ägna en tanke åt vårt vattenbehov. Vatten täcker cirka 70 procent av jordens yta och utgör lika stora andel av människokroppen. Sötvatten är ojämnt fördelat och kommer på grund av klimatförändringar att bli mer och mer eftertraktat och omstritt.

Text: Christer Nilsson, historiker, författare, uppdaterad 3 jan och 4 jan (kl 15:13)

Enligt Unicef saknar cirka 2,1 miljarder människor tillgång till rent vatten. I ljuset av den ångestladdade miljödebatten är det därför gåtfullt att det i Sverige säljs över 230 miljoner liter flaskvatten per år. Detta trots vår ymniga tillgång på kranvatten som på många håll kan klassas som naturligt mineralvatten. Både pris och miljöpåverkan är minst tusen gånger högre på flaskvatten än för kranvatten.


Det krävs tre liter vatten för tillverka en liter flaskvatten. I sanning en vattenkapitalists våta dröm: att ta en råvara som är praktiskt taget gratis, ladda den eventuellt med kolsyra och en käck etikett och vips kan du marknadsföra den till skyhögt pris.


Enligt företaget Sydvatten använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen. Totalt används cirka 2,4 miljarder kubikmeter sötvatten i Sverige under ett år. Industrin står för 61 procent, hushållen för 23 procent, övrig användning för 13 procent och jordbruket endast för 3 procent.

Virtuellt vatten

Förutom vår synliga vattenkonsumtion använder vi också så kallat virtuellt vatten. Det är vatten som behövs för att framställa bland annat mat och kläder. När du drar på dig ett par nya jeans förbrukar du 8 000 liter virtuellt vatten och en ny t-tröja ytterligare 2500 liter. Frukostens kopp kaffe förbrukar 130 liter vatten som behövs för att odla kaffebönorna. Detta vatten försvinner naturligtvis aldrig – det ingår i kretsloppet – men det kan omvandlas till något annat, som bomull eller kaffebönor. Av allt vatten som vi konsumerar per dag är 97 procent osynligt för oss.

Förbrukningen av detta vatten är ojämnt fördelad. I USA 6 800 liter per person och dag, vilket är tre gånger så mycket som i Kina. I Sverige gör vi av med närmare 6 000 liter per person och dag, lika mycket som 30 fyllda badkar.

Mat och vatten

Swisha Christer Nilsson

Ett sätt att få vattnet att räcka till är att sluta slänga mat. 30 till 50 procent av all mat hamnar aldrig på tallriken. I västvärlden beror det på att vi slänger mat som det inte är något fel på, dels därför att vi i västvärlden är så kräsna att odlarna slänger produkter med minsta skönhetsfel, och dels att våra konsumenter lägger för stor vikt vid ”Bäst-före-datum”, som vanligen innehåller en betydande säkerhetsmarginal, om vi förvarar maten korrekt. I fattiga länder är orsaken oftast bristande förvaringsmöjligheter och dålig logistik.

Vi borde ägna mer än en tanke åt vatten.

”I en tid då människan glömt sitt ursprung och är blind för de mest essentiella behoven för överlevnad, har vatten och andra resurser blivit offer för likgiltigheten och glömskan”.  – Rachel Carson, 1907-1964

Text: Christer Nilsson, historiker, författare

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: vatten
 • En annan aspekt.. Vatten som pumpas runt i städer “rening” efter “rening” är recycling av tankar, emotioner, pillerrester, kemikalier etc. dessutom förstör ledningarna, genom vattentrycket, vattnets egenskapet, det blir ostrukturerat dvs. ihopklumpat vilket leder till bl.a ihopklumpat blod och dysfunktionell celler. Den mänskliga evolutionen snurrar runt i en skräphink. EMF har liknande effekt, vattnet som egentligen är en levande intelligens, dör. Betänk vi är på molykylnivå matematskt beräknat över 90% vatten. 70% är en volymberäkning. Så vatten är ju sannolikt det viktigaste vi har för att förstå livet och våra förutsättningar. (Med ref. till Masaru Emoto)

 • På Klimatsans.com har jag skrivit följande kommentar angående samma artikel

  Vatten hör till energisystemet på jorden och bortsätt från att man kan förorena den är den oförstörbar i den meningen att den inte kan försvinna. Den kan bara byta form. Att påstå att nya jeans förbrukar 8 000 liter vatten är felaktigt i den meningen att detta ger sken av att efter att jeans är tillverkade försvinner detta vatten ut jordklotets vattenförsörjningssystem. Detta är felaktigt för att samma 8 000 liter räcker till många par jeans och detta vatten bara omvandlas till ånga, eller hamnar i jorden när man odlar bomull detta vatten försvinner inte!
  Detta påstående associerar till att påstå att en skidanläggning förbrukar X antal kubikmeter vatten för att tillverka snön vilket är givetvis en vansinnig påstående.

  Rätt enligt mig, skulle vara att värna om vatten d.v.s. förorena inte den. Sedan kan man använda samma vatten om och om igen i det reningskretslopp som sker på jorden med hjälp av markens infiltration och avdunstning samt nederbörd.

  I marken finns det något som heter primär vatten och denna är till volymen tre gånger så stor som all vatten på jorden. För i tiden talade man på Sveriges radio om sådana saker men detta är för länge sen; ett minne blott eftersom det ska råda brist på allt. Så kallade oaser i öknarna får underjordisk primärt vatten liksom under Sahara öknen finns det underjordiska floder enligt SR i ett program från förr. Det sägs också att när amerikanerna invaderade Libyen så sprängde de sönder genast de underjordiska vattenkällorna.

  Den brist i vissa geografiska områden vi ser beror på andra orsaker som utdikning, felaktigt skogsbruk vilket har för inte så länge sen konstaterats t.o.m. i SR. Manipulering av jordens floder genom accelererande avrinning p.g.a. förändring av flodernas naturliga vägar samt förstärkning av flodernas kanter med material som ökar flodernas hastigheter och därmed avrinning till havet. (samt vädermanipulation ett fortfarande het ämne för vissa)

  Det jag vill säga med detta är att det finns mycket att ta reda på än att bara konstatera att jeans förbrukar 8 000 liter vatten som om detta vatten försvann för gott.

  Skulle vi sedan konstatera att jordklotet expanderar med ca 4 cm per år och att kontinenterna därmed ”glider” ifrån varandra borde det synas på lägre vattennivåer i haven. Det är här den primära vatten från underjordiska källor kommer in i bilden och ständigt fyller på volymen på jorden. Någon brist går det inte att tala om m.a.o.
  Allt brist är bara konstgjort skapad för att behålla kontroll över människor.

  Självklart så håller jag med skribenten om att köpa vatten på flaskan är helt onödigt i ett land som Sverige men allt detta kommer ur samma mönster av den manipulation som sker och som är skapad på rädsla i detta fall för bakterier. Folk tror att vatten på flaskan är mer sterilt kanske…

  Manipulation består med andra ord av två delar, en tvingar människor till konsumtion genom bristfällig kvalité på varor samt skräck för sjukdomar och bakterier och den andra del består i att skuldbelägga människor för att på så sätt hålla de som i en rävsax.

 • Hej Christer!
  Jag har inga bättre siffror än de UNICEF presenterat. Tyvärr, vet bara att det är en alarmist- och lobbyorganisation som vill ha mer pengar och mer makt. De drivs av och driver en globalistisk socialistisk agenda. Det framkommer dock med mer än önskvärd tydlighet i allt de producerar.

  Notera också det jag skrev om EUs önskan om vatten. Där finns det gott om dokumentation, från det cirka 20 år gamla vattendirektivet till nyare propåer om att införa skatter och uttagsrestriktioner på privata brunnar. Detta är i linje med UNICEFs policy.

  Det uppenbara är dock att den nederbörd som faller i Sverige inte kan fås att falla i Sahel eller annorstädes. Att beskatta eller reglera vår vattenförbrukning för att det på något magiskt sätt ska gynna någon annan funkar helt enkelt inte. Såvida vi inte bygger pipelines eller fyller tankbåtar och skickar iväg.

  Det hela handlar om makt för en självutnämnd elit, inte om rättvisa eller jämlikhet!

 • Mats och karl har naturligtvis rätt ang. vattnets oförstörbarhet i kretsloppet.
  Mea culpa. Men den obearbetade versionen publicerades innan jag hunnit
  granska den slutgiltigt. Sedan får väl Mats redovisa sina neutrala källor
  vad angår UNICEF:s siffra på vattenförbrukningen i världen. Väntar på
  denna information.
  Mvh
  Christer Nilsson

 • Vilket kvalificerat svammel i artikeln! Nilsson måste ha tagit lobbyorganisationernas propaganda rakt av, utan analys eller faktakontroll. UNICEF är ingen neutral sanningssägare.
  Som Karl W påpekar så cirkulerar vatten i ett kretslopp, ett ganska effektivt sådant också.
  Hur många gånger är samma vattenförbrukning räknad? 140 liter per person och dygn står det, men vänta nu, 61% av det vattnet används av industrin, till exempel den industri som tillverkar byxor där det totalt omsätts 8000 liter per par i processen.

  EU vill skaffa sig monopol på unionens vatten. Man vill komma åt Sveriges och Finlands sötvattentäkter. Hittills har våra politiker sagt nej, men hur länge till, med tanke på sjunkande allmänbildning inom den kåren, liksom i journalistkåren?

 • Det finns ett kardinalfel i artikeln. Vi förbrukar inget vatten alls, det finns kvar i ett kretslopp och kommer tillbaka igen, samma vatten. Kretsloppet drivs av solen. Problemet är inte det utan hur vi hanterar kretsloppet. Odlar vi inte kaffebönorna kommer dom att växa ändå, eller något annat, falla till marken, förmultna och bilda metangas, som är åtskilligt mer växthusdrivande än koldioxid. Odlar vi kaffebönor förbrukar och reducerar dom CO2, för växter använder CO2 precis som människan använder syre. Växterna producerar syre. Alarmisterna släntrar över halva ekvationen, och profitörerna på klimatdebatten eldar på den falska informationen. Kina har hunnit långt. Det kommer alltid att bli ”matavfall” för 100% av all producerad föda går inte att använda. Man bygger nu biogasgeneratorer och istället för att soptippar okontrollerat producerar metan i atmosfären, fångar man in metanet och bränner den och på så sätt förbättrar med an faktor 23. På samma sätt kan vi väga in naturlig växtlighet som förmultnar och bildar metan. Dessutom betyder det att man spara på annan energigenerering. Vinsten påstås vara omkring 120 gånger. Vårt problem är inte enbart vatten, utan att få bort profitörerna och alarmisterna.

 • I vanlig ordning finns det en rad kapitalister som ser möjligheten att suga ut medborgarna. Har läst om ett antal helt vansinniga projekt när det gäller vattenförsörjning. Har inte i detalj studerat dessa upplägg men misstänker att det i vanlig ordning bygger på att storfinansen har kontraktet mot staten och som underleverantörer har man nystatarna som får stå för både arbete och kapitalinvesteringen när det gäller maskiner och utrustning, själva räknar man mest ihop vinsten man gör tack vare den smarta upphandling man sytt ihop med sina kompisar politikerna i stat, kommun och all offentligt finansierad verksamhet. Offentlig verksamhet är ju tärande såvida det inte finns en privat aktör som kan sitta emellan och sko sig för då är det ju privat företagsamhet och det är närande, framförallt om det är samma personer som utför jobbet men nu med sämre anställningsvillkor och om de t.o.m. inte får fast anställning vibrerar löven i en nyliberal orgasm och för att inte äckla en stor del av väljarna kanske det är bäst att Löfven och Lööf står kvar lite i skymundan och kramar varandra tills rodnaden gått ner. Själv tror jag att det är mest kostnads effektivt att köpa det vatten jag dricker på flaska. Det övriga vattnet tror jag kommer att räcka till på samma sätt som det gjort tidigare trots att klimatförändringarna beroende på ökad koldioxidhalt kommer resultera i översvämningar, torka, värmeböljor och köldknäppar, stormar, stiltje, höjda vattennivåer, sänkta vattennivåer, erosion och landhöjningar och vet i tusan om det inte även ligger bakom ökad erektion vilket kan förklara att antalet gruppvåldtäkter ökat på senare tid.

 • Globalistiska företag har tagit över kontrollen över vattenförsörjningen i stor del i tredje världen. SIDA och den i Sveriges elit så omhuldade Anders Wijkman leder svenskarnas skattepengar till multinationella företag som förstör livet för människor i tredje världen.

  Vattnet som privatiserats har blivit extremt dyrt, giftigt och räcker inte till längre!!!

  Ställ Anders Wijkman och SIDA mot väggen!

 • Ett varningens ord vill jag förmedla. Mycket starka krafter jobbar i skymundan med att få vatten klassat som livsmedel och som vi måste betala kommersiella priser för och endast försäljas av vissa monopol. Typ Nestlé. En chef därstädes har på nätet uttalat sig för en sådan ordning! Googla honom och förfasas!

 • Det svenska kranvattnet är bättre än det i Afrika, men det betyder ju inte för den sakens skull att det är bra. I städerna ligger många vattenledningar parallellt med avloppsledningar och eftersom ledningssystemet på många håll är riktigt gammalt sker det ett visst läckage. Själv så destillerar jag mitt vatten och med tanke på vad som blir kvar i botten på destillatorn, så ser jag den som en av de bästa investeringar jag någonsin gjort.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *