vatten

Historiker: Visste du detta om vatten?

KLIMAT MILJÖ NATURVatten, vatten bara vanligt vatten. Ägna en tanke åt vårt vattenbehov. Vatten täcker cirka 70% av jordens yta och utgör lika stora andel av människokroppen.