100,000 kr “fast pris” för att få uppehållstillstånd av Migrationsverket

publicerad 7 februari 2019
- av NewsVoice
Migrationsverket i Solna. Foto: Gleb Sater (public domain) via Google Maps
Migrationsverket i Solna. Foto: Gleb Sater (public domain) via Google Maps
Migrationsverket i Solna. Foto: Gleb Sater via Google Maps

En anställd på Migrationsverkets kontaktcenter i Kalmar utreds efter att denne misstänkts för mutbrott, skriver SVT. Den anställde hävdade att det bara var ett skämt, men en källa till NewsVoice hävdar att 100,000 kr är ett normalt “fast pris” för att få uppehållstillstånd av Migrationsverket.

En asylsökande i Kalmar fick ett mail från en handläggare på Migrationsverket som skrivit att med en rejäl inbetalning kan ärendet lösas.

”Det finns ingen handläggare. Om du ger mig 100,000 kronor så ska jag se till att ge dig en handläggare”, skriver SVT.

Den anställde hävdar istället att det var ett internt skämt med en kollega som råkade skickas iväg till en asylsökande. Den asylsökande som fick mailet anmälde händelsen till Migrationsverket i Västerås. En enhetschef i Kalmar anmälde därefter den anställde till Migrationsverkets internutredning.

“Jag tycker att vi har tagit vårt ansvar i frågan. Beteendet strider fullständigt mot vår värdegrund”, sa den tillförordnade enhetschefen Jan Ekdahl, enligt SVT.

NewsVoice källa, en asylsökande person, berättar att det är “fast pris” på 100,000 kr för att få sitt ärende handlagt med uppehållstillstånd som garanterat beslut. Den asylsökande personen uppgav att denne inte hade några pengar varpå en mellanhand som samarbetar med handläggare på Migrationsverket i Stockholm försökte förhandla. Denne menade att med lite tur kan mellanhanden finna en handläggare som nöjer sig med 60,000 kr i muta.

Korruption som räddar liv?

NewsVoice har haft direktkontakt med mellanhanden vid ett par tillfällen, en man från Mellanöstern, som vid tillfället var restaurangägare. Mannens umgänge bestod av välbärgade personer med dyra kläder och bilar. Han hade även satt i system att tillsammans med sina kollegor utnyttja statligt bidrag för att starta restaurangverksamheter med avsikten att inte investera eller fullfölja för att kunna behålla pengarna.

Samarbetet med Migrationsverkets handläggare var bara en av flera sidoverksamheter.


Mannen menar att det är moraliskt rätt att hjälpa människor att få stanna i Sverige eftersom Migrationsverket inte bryr sig om de som skickas hem mördas eller inte i sina hemländer.


NewsVoice har tidigare kritiserat Transparency Internationals svenska verksamhet för att bluffa när den bedömt att korruptionen i Sverige är mycket låg. Vid en ytlig granskning av organisationens bedömningsgrund visade det sig att den saknar vetenskaplighet och istället bygger på uppfattningar.

Text: NewsVoice