Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Cancerprevention: Vad behöver du veta för att skydda dig?

publicerad 5 februari 2019
- Kerstin Unger-Salén
Cancerprevention och vad du behöver veta om cancer. Foto: StartupStockPhotos.com. Pixabay.com-licens
Cancerprevention och vad du behöver veta om cancer. Foto: StartupStockPhotos.com. Pixabay.com-licens
Vad du behöver veta om cancer. Foto: StartupStockPhotos.com. Pixabay.com-licens

CANCERPREVENTION. Kerstin Unger-Salén som driver ett hälsocenter för cancerprevention i Spanien går på djupet med de egentliga ursprungen till cancers uppkomst. Hon anser att nya forskningsrön och ett bättre vetande inte återspeglas inom den etablerade frisk- och sjukvården. Hennes debattartikel är väl underbyggd med referenser och bör ge många cancerdrabbade nytt hopp om att ett tillfrisknande är fullt möjligt bortom radikala metoder som kemo och strålning.

Text av Kerstin Unger-Salén som driver hälsobloggen Alltomcancer.com

Cancer fortsätter att öka och medför oerhört lidande för de som drabbas. Det finns inga tecken på att denna trend håller på att vända. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, är cancer vanligare i hög-inkomstländer, som Norden, Storbritannien och USA, vilket anses ha att göra med ”livsstilsfaktorer såsom rökning, kost, fetma och alkohol”. Naturligtvis också därför att man lever längre i de länderna. Men det sistnämnda stämmer inte helt.

Danmark har exempelvis den högsta cancerincidensen i Europa, men däremot redovisar Spanien vars befolkning lever längre, väsentligen lägre cancersiffror (de ligger på 31:a plats). Japan är än mer slående för de har högst livslängd, men ligger på 41:a plats vad gäller cancerincidens.

WHO anser att kostvanor och livsstil avgör skillnader i hur hög en cancerincidens en viss befolkning drabbas av. Från år 2000 till 2014 har cancerincidens i Europa gått upp med 50 %! Det är vad WHO, Cancer Rapport förutsåg redan 2003. De förutspådde en ökning fram till år 2020 med 50%. Antalet cancerincidenser i världen ökar enligt WHO på ett alarmerande sätt.

Statistiken visar dessutom att cancer drabbar alltfler yngre människor, vilket är extra sorgligt. I en artikel i Telegraph.co.uk 2016 bekräftas detta. Jag citerar:

”Det moderna livet dödar barn. Antalet unga (åldrar 15 till 24) som diagnosticeras med cancer, har gått upp 40% under de sista 16 åren, p.g.a. föroreningar i luften, pesticider, dåliga kostvanor och strålning, varnar forskare.”

Trots alla forskningspengar, har man inte lyckats minska risken för cancer. Det är ett klart misslyckande som borde leda till reflektion över vad man gör fel.


Kraftfulla satsningar för att förebygga cancer lyser fortfarande med sin frånvaro. Så länge man inte vill gå till grunden med vad som orsakar en cancerutveckling kommer man inte kunna göra några verkliga genombrott.


Knappast muterande gener det handlar om

I officiella sammanhang bland cancerforskare, onkologer och hos Cancerfonden anser man att muterade gener skulle vara ansvariga för uppkomsten av cancer, men det ifrågasätts allt mer.

Låt mig försöka förklara. Mutationer är vanliga och leder inte nödvändigtvis till en cancerväxt. Det är en förändring som kan ske i generna när en cell delar sig. Mutationer kan bero på misstag i överföring av DNA vid celldelning, men också pga yttre faktorer. För att det ska bildas en cancercell behövs minst ett halvt dussin mutationer

I de flesta fallen tar immunförsvaret hand om muterade celler genom att döda dem på en gång, utan att vi ens vet om att det skett. Forskning är överens om att immunförsvaret spelar en central roll i att förebygga cancer.

Mutation som associeras med cancer, kan tom vara mer än vanliga i hälsosamma celler, enligt forskning av Martincorena, Iñigo, and Peter J. Campbell: “Somatic mutation in cancer, and normal cells”, Science 349.6255 (2015): 1483-1489.)

Man har tex funnit att en mutationer som är kännetecknande för en kronisk myeloid leukemia (CML) testade även positivt hos hälsosamma människor, som inte hade drabbats av denna typ av leukemi. Det betyder menar forskarna, att mutation som associeras med cancer inte behöver leda till cancer. Därför kan också tidig diagnosticering ge ett falskt alarm.

Hur ska vi då veta vilka omständigheter gör att muterade gener leder till en cancerväxt? Allt pekar på att det som sätter igång cancer är en konsekvens av vilken inre miljö de muterade generna befinner sig i. De är inte i sig anledningen varför en cancertumör börjar växa utan är snarare vad som kännetecknar en cancer när den väl etablerat sig.

Läs resten av artikeln på TV Helse | Mediasamarbete med NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq