Dags att begära utträde ur globalistfronten FN

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 18 februari 2019
- Jan Norberg
United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

DEBATT. Att svära i kyrkan passar sig normalt inte, åtminstone inte om man är medlem i kyrkan. Detta dilemma kan till viss del avhjälpas genom att man frånträder sitt medlemskap i den svenska kyrkan, därmed står man fri och kan både kritisera svenska kyrkan och även sticka in huvudet genom kyrkodörren och uttala någon lämplig svordom. Du är fri och bestämmer själv vad du skall tänka, tycka och säga!

Jan Norberg vill att vi lämnar globalistfronten FN
Jan Norberg – Foto: NewsVoice

Mer än en gång har jag undrat över varför Sverige är medlem i FN, i synnerhet som många av argumenten för våra folkvalda politikers vansinniga beslut hänvisar till de konventioner som utfärdats av FN. Svenska politiker anser sig därför vara förpliktade att följa FN:s konventioner och med hänvisning till sitt medlemskap, i denna globaliststyrda organisation, tycks de vara beredda att ge upp Sveriges suveränitet som självständig stat.

Globalistfronten FN

FN är ingen demokratisk organisation och någon transparens som visar hur denna gigantiska organisation fullt ut finansieras finns inte heller tillgänglig, åtminstone har jag inte fått detta helt klart för mig. Mycket pekar på att organisationen präglas av toppstyre och korruption. Många kritiker ser i FN tom ett globalistiskt hot mot världsfreden, precis motsatsen till vad som ju sades vara orsaken till FN:s tillkomst då för tiden.

Inga-Britt Ahlenius

Inga-Britt Ahlenius redovisade för en del år sedan hur korrupt FN uppträdde i både stort som smått. Reaktionerna blev häftiga, men kritiken blåste så småningom över och allt återgick till den vanliga ordningen.

Det finns anledning att fråga sig varför Sverige är medlem i FN när vi i detta forum jämställs med en lång rad muslimska skurkstater där våldsideologin Islam officiellt utfärdar dödshot mot de vilka inte underkastar sig imamernas ideologi.

ArcanumSkolan 2024

Jag förstår helt enkelt inte logiken med att vara medlem av FN när våra PK-politiker som ursäkt ständigt åberopar sin bundenhet till denna korrupta och våldsdominerade organisation. Varför begär vi helt enkelt bara utträde ur FN?


FN:s massinvasion

Om en majoritet av den svenska befolkningen är emot eller åtminstone tveksam till den massinvasion som våra folkvalda politiker i 7-klövern tillåter så borde vi ställa den ultimativa frågan varför de med hänvisning till vårt FN-medlemskap urskuldar sig för den fortsatta massinvasionen. Att utsätta en hel nation för de problem och kostnader som detta ”FN-åtagande” förpliktar oss till så borde väl den enklaste lösningen vara att gå ur FN.

Tar vi kostnaderna för massinvasionen så har Sven Robach åskådliggjort bedrägeriet på ett charmant sätt, läs själva och fundera om det snart inte är dags att kräva ett utträde ur FN. Sven Robach skriver bla:

”Om svenska väljare inte får veta hur mycket skattepengar som spenderas på invandring blir det omöjligt att fatta upplysta beslut på valdagen. Demokratin försätts ur spel.”

Våra politikers ständiga mörkande om kostnaderna för massinvasionen blir en icke-fråga om vi går ur FN och därför börjar det bli dags att försöka få upp denna för Sverige så viktiga fråga till debatt. Personligen tror jag att det är många som på något oförklarligt sätt tror att vi inte kan gå ur FN. Hur den uppfattningen etablerat sig som en vedertagen sanning är svårt att förstå då ett medlemskap i FN är helt frivilligt.

Att fortsätta blunda för verkligheten och att hålla tyst är inte längre möjligt, eller skall vi fortsätta bli hållna som gisslan av våra folkvalda politiker? Beträffande mitt eget medlemskap i svenska statskyrkan gick jag ur denna mycket tveksamma organisation redan vid 16 års ålder. Låt oss driva frågan om ett utträde ur globalistfronten FN.

Text: Jan Norberg | Bild: United Nations (FN) i New York. Foto Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq