Kinas sätt att bekämpa Islam kanske är något för Sverige att ta efter

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 25 februari 2019
- Jan Norberg
Omskolningsfängelse för muslimer i Kina. Foto: Thomas Peter, Reuter. Montage: NewsVoice (skärmdumpar från The Guardian och Twitter)
Omskolningsfängelse för muslimer i Kina. Foto: Thomas Peter, Reuter. Montage: NewsVoice (skärmdumpar från The Guardian och Twitter)
Omskolningsfängelse för muslimer i Kina. Foto: Thomas Peter, Reuter. Montage: NewsVoice (skärmdumpar från The Guardian och Twitter)

DEBATT. Som Karl Wang skrivit om tidigare så tillämpar Kina en helt annan strategi för att komma tillrätta med islamsk terror. Även om västerlänning har lite svårt att förstå hur kineserna tänker i alla lägen har man trots allt faktiskt gjort något handfast för att förhindra islamsk terror.

Text: Jan Norberg

The Guardian skrev i går söndags:

“China is stepping up its diplomatic outreach over controversial detention camps in the heavily Muslim region, inviting more foreign diplomats to visit as it seeks to head off criticism from Muslim-majority nations and at the United Nations.

The government says the camps are re-education and training facilities, and have been highly successful in stopping attacks previously blamed on Islamist militants and separatists, but rights groups say they are internment camps.” – The Guardian

Läs mer: If you enter a camp, you never come out: inside China’s war on Islam

Visserligen kan jag tänka mig att Kinas metodik inte är särskilt uppskattad av dem vilka blir föremål för ”utbildningsinsatser”, men det ger de mordlystna muslimerna en tydlig signal att släppa alla funderingar på att ens tänka tanken på att utöva sin sedvanliga terror.

Det är den här sortens språk som muslimer behöver för att inse att Islam aldrig kommer att accepteras i Kina, så varför inte Sverige tar efter detta initiativ ter sig svårt för en normalbegåvad svensk att förstå.

Öppenheten från Kinas sida gentemot omvärlden för att visa upp denna metodik är förvånande, men om de globalistiska krafter som styr migrationspolitiken i FN och EU skulle se och lära sig av detta står det kanske 500 miljoner européer i kö för att tacka sina politiker för att de gör något konkret i närtid för att stoppa de islamska mördarsekternas framfart.

Kinas initiativ är i alla fall ett sätt av många möjliga att faktiskt göra något konkret för att undvika islamsk terror, om de inbjudna 80 länderna av principiella skäl ändå väljer att avfärda Kinas metoder så visar detta bara att västländer fortsätter att stå handfallna inför det islamska dödshoten.

Läs artikeln “China says ‘preventive’ work in Xinjiang detention camps should be applauded” och kommentera gärna nedan.

Text: Jan Norberg

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: kina islam
 • Kinas framgångar har vi alla anledning att ta på allvar och låta oss imponeras av, hur de hanterar den egna välståndsutvecklingen är inte heller mycket att säga om.

  Det finns säkert anledning för Karl W att avfärda detta reportage också, men något är lite kusligt med den centrala styrningen.

  Eller vad säger man efter att ha tagit del av detta program.

  https://www.youtube.com/watch?v=Ie6zd3Rwu4c

  • Nej, jag tänker inte avfärda det, för det stämmer, men glöm inte vad det är ni tittar på. Några utländska totalt okunniga murvlar, hungriga för snabbmat sensation spenderar ett pardagar och beskriver vad dom ser. Som dom säger i början, migrationen till Kinas städer är större än hela USA’s befolkning.

   Titta på Sverige, man släpper in ett par miljoner migranter, bostadskön lär vara 30-40 år lång, priserna högre än ett helt livs nettoinkomst. I Kina bygger man i förväg, nygifta ungdomar går runt och väljer och vrakar och prutar. Efter tio år kan dom äga sitt eget hem och bil och vara skuldfria.

   När ett område byggs, då är det en spökstad. Då dyker utlandsmurvlarna upp och ylar om spökstäder. Efter tre år är 50% av hemmen bebodda, efter sex år 80%, efter tio år står folk i kö för att köpa.

   Det är inte alls ovanligt att allt plötsligt stannar, som det hade gjort på videon. Antingen går byggherren i konkurs, eller hittar han något mer profitabelt och vill sälja alltihopa. Efter ett eller två år köper någon rubbet, och så bygger man färdigt.

   Spikhusen, uttrycket kommer från ett talesätt i Asien att den spik som sticker ut skall slås in, betyder bara att det går inte att bara slänga ut folk som i Sverige. I Sverige ger man 30 dagars varsel för uppsägning, är inte folk ute då kommer kronofogden men polishandräckning och kastar ut folk på gatan. Det finns ett område i just Chongqing som kallades ”de 18 stegen” som jag nyligen besökte, all gammal fallfärdig bebyggelse utom några vackra gamla hus var rivet, och innevånarna hade haft 12 år att flytta ut. Man började 2007, och då var jag där. Norr om Jialing floden hade man då byggt ett nytt shopping center, med sådär 1,000 parkeringsplatser, då stod det två bilar där. Nu när jag kom var parkeringsplatsen stängd, den var full.

   Tvärs över gata från min bostad då 2007 fanns ett ”spikhus”, en gammal bondgård. Nu 2019 fanns det kvar, man hade helt enkelt byggt runt om det. Det gamla huset var nu pietetsfullt renoverat i klassisk stil, och var ett te-hus och restaurang som drevs av bondens barn. Själva bodde dom i en modern våning över gatan.

   Det är så det fungerar i Kina. I Sverige låter man allt driva utom kontroll medan man spenderar 110% av energin på att slåss med varandra, inget händer utom massa utredningar, sedan går man i panik-läge, och alla ansvariga kastar smuts och skyller på varandra, utom de som har ”avgått” och lever på sin feta pension. I Kina planerar man och det händer något. Hur länge har tågstrulet i Sverige pågått. Ungefär så länge som det tog Kina att bygga världens största nät av höghastighetståg. Kina är inte centralstyrt, det är en vanlig skröna, utan lokalstyrt betydligt mer än Sverige, och även USA, men man har en kultur att samarbeta, komma överens och hitta lösningar och få något gjort. Sverige är precis motsatsen.

 • Debattörerna här har onekligen delvis och i enstaka fall radikalt olika syn på islams karaktär och farlighet. Synd då bara att man inte känner till fakta och slutsatser som forskningen på området kommit fram till. En som utmärkt sig särskilt inom forskningsområdet politisk islam är en amerikansk fysikprofessor vid namn Bill Warner, författare till många uppmärksammade böcker och med många mycket sevärda videos på youtube just på temat politisk islam och liknande.
  Innan man avfärdar Islam som en farlig våldsideologi borde man nog lyssna på Bill Warner och ja, hans slutsatser är övertygande att Islam tyvärr i övervägande grad har nämnda farliga karaktär. I video nedan beskriver han ingående att det finns 2 Koraner, den som kom först var Mecca Koranen och den senare kallas för Medina Koranen. Den första var avsevärt mer tolerant i synen på andra ”icke-troende” och mycket mer rent religiöst präglad, medan Medina koranen stakrt präglas av någonting helt annat, av hat, förakt och uppmaning till våld mot kafirer, som icke-muslimerna kallas för. Och det är just denna våldsinriktade Medina koran, som är vägledande för nutidens muslimer,menar sig Warner ha starka belägg för.Warner går in på just detta om de 2 Koranerna från 12 min. i videon.
  Jag rekommenderar därför de som hyser en mildare syn på Islam idag att ta del av Warners fynd och varningar, de inger i hög grad farhågor för vår framtid, precis som Norberg och andra här mycket rikgt framhåller så skarpt och för det behöver man ju inte ens känna till Warners forskning för att konstatera, allmänt sunt förnuft och kritiskt omdöme borde räcka. Att det finns gedigen forskning som stödjer oss, som ser dessa faror är förstås inte alls fel.
  https://www.youtube.com/watch?v=Hy6eZnj1gpc
  Annan Ytvideo av intresse: The islamic doctrine of migration
  En annan video( inte med Warner), som jag inte kan få fram just nu, tar fram det uppenbara faktum att det räcker med att 10-20% av muslimer inom ett område eller land tillhör en starkt fundamentalistisk falang för att dessa skall sätta avgörande prägel på hela det muslimska menighetens förhållningssätt. Detta får mig att minnas att jag någonstans läst att Somaliska muslimer i Sverige är närmast förfasade över den mot icke – troende aggressivt och på andra sätt fundamentaliska islam, som dominerar i Sverige och som skiljer sig markant från den mycket mjukare islam de har erfarenhet av i sitt hemland. De tolkade detta som att den Islam, som här i Sverige dominerar styrs och utvecklas från det mer fundamentalistiska Saud-Arabein.

 • Håller med – utvecklingen i Sverige skrämmer – vi sticker ut i negativ bemärkelse i EU och Västvärlden.

 • Den kinesiska utvecklingen imponerar på mig. Från en fullständig diktatur och likriktning av alla individer till ett alltmer divergerat samhälle. Från mitt perspektiv verkar man ha dragit kloka slutsatser av sin historia – öppnat för privata och personliga initiativ utan att helt släppt marknadskrafterna fria. När vi i Västvärlden ser hur den ekonomiska eliten styr politiker, media m.fl. efter sin agenda verkar det vara mer balans mellan marknadskrafter och samhällskrafter i Kina. Efter Mao, rödgardister, kulturrevolutioner m.m. upplever flertalet kineser ett välstånd och en frihet som vida överstiger, vad åtminstone jag kunde föreställa mig för några årtionden sedan.
  I många länder i Västvärlden klagar vi över de smygande och växande diktatoriska tendenserna som alltmer blir synliga. Vilka de krafter är som styr våra s.k. demokratier är, blir för många höljt i dunkel. I Kina vet man att det är partiet som styr och på ganska goda grunder kan invånarna tro att partiet verkar för allas bästa. Att det samma kan sägas om Västvärldens regeringar blir allt mer tveksamt.

  • @Lasse Malmgren Jag vet att de flesta ser Mao Zedong tiden som en diktatur, men det var det egentligen inte. En ”diktatur” kännetecknas av en styrande person eller klick, som genom oftast militärmakten påtvingar landet sin vilja efter eget sinne utan att folket tillåts påverka. Tiden mellan 1949 till 1978 hade snarare karaktären av en nästan religiös persondyrkan. Folk följde Mao villigt därför att dom själva valde att göra det, inte därför att dom tvingades att göra det. Sedan talar folk i väst ofta om en ”enpartistat”, men vad Mao försökte göra var att avskaffa alla partier, alltså skapa en inget-parti-stat, under en gemensam ideologi. Som vi vet fungerade det inte. Det vi kallar ”kommunistpartiet” är inget politisk parti i svensk mening, utan skall snarast jämföras med ett departement som regeringskansliet. Politiken och partierna finns på lokal nivå med olika politiska system. I Huaxi har man enmansstyre och inga partier, Wukan har man demokrati med partier, mandattider och allmänna val. Tyvärr fungerar det inte bra, lika dåligt som i Sverige. Sedan är det inte varken regeringen eller ”partiet” som styr, utan det är befolkningen som styr makthavarna på alla nivåer. Först publicerar makthavarna vad man vill göra, inväntar reaktionerna, påverkas av dom, och sedan handlar – eller inte. Svenskarna har hänglås på hjärna och tanke, allt politisk är en spikrak linje med endast två ändlägen. Är det inte exakt svensk typ demokrati, då är det diktatur. Man glömmer att lilla Sverige bara är 0.13% av världen och ligger i ena kanten på en halvö på baksidan av Asien. Svenskt ”perspektiv” passar helt enkelt inte alla andra.

   • Angående Mao och kulturrevolutionen. Persondyrkan måste ju bygga på en hel del suggestion. Och suggestion är ju inte precis självständigt tänkande eller handlande. Vi ser också hur vi i Västvärlden är utsatta för en massiv påverkan eller suggestion som inte på något sätt utvecklar den enskilda människan utan snarare för henne vilse. Diktatur handlar inte bara om själva sättet att organisera beslutsgången utan också om öppenheten för andras vilja och idéer.
    Sett från utsidan uppfattar jag som sagt utvecklingen i Kina som positiv med tanke på de enorma framsteg som skett både vad gäller tillväxt och personlig frihet. Det var själva poängen i mitt lilla inlägg. Intressant att ta del av dina inlägg även om jag inte tror att Kina är ett föredöme i allt – lika lite som jag finner utvecklingen i Sverige för tillfället vara särskilt positiv.

    • Håller med, men glöm inte totalbilden i tidsperspektiv. Först att Kina hade haft över 2,000 år av olika slag av enmansstyre, en del dåliga, en del bra en del rentav fantastiska. Hela kulturen var enmansstyre, det fanns inget annat i folkmedvetandet. Sedan hade du demokratin Republiken Kina mellan 1912 till 1949, vilken var en katastrof med kanske 70 miljoner döda, svält och flera inbördeskrig, när dåtidens journalister hetsade olika grupper mot varandra. De som själva upplevde brytningen till Mao regimen 1949 beskriver att Kina förvandlades till rena paradiset mot vad det varit. Sedan kom alla ”programmen” med början 1956, av vilka Stora Språnget och Kulturrevolutionen är mest kända, men det var åtskilliga, alla katastrofer, ingen fungerade. När Mao tog över var mer än halva befolkningen analfabeter, så enda möjligheten att kommunicera var bilder, de blev propagandan, nu måste vi göra det annorlunda. Massa lyckliga människor på bilder som alla gjorde något gott för samhället. Hela denna utveckling fungerade även som just vad du säger, det blev suggestion, och det var avsikten. Den fungerade, men en bieffekt blev just att personkulten Mao stärktes och underhölls.

     Du skriver ”om öppenheten för andras vilja och idéer” och här är Kina ett utmärkt exempel, både bra och dåligt. Var gång landet har slutit sig och vänt sig mot öppenheten för andras vilja och idéer har landet förfallit. Exempel Ming Dynastin (1368 – 1644), ”kunskap om värden utanför är onödig”, motsatsen Han Dynastin (206 f.Kr. – 220) och DengXiaoPing perioden 1978 – , där Kina återigen öppnar sig för viljor och idéer. En annan brytpunkt är faktiskt Xi’s företrädare, HuJintao, som liksom Deng styrde om i en ny riktning. Xi har bara fortsatt och förstärkt det.

     Vad som i historiskt perspektiv skämmer är just Sverige, där på samma sätt just journalister på MSM, Bonniers, SVT och SR, hetsar mot de som har fel ideologisk inställning, och Sverige som land är totalt ointresserad av just ”öppenheten för andras vilja och idéer”. Är det inte svensk typ ”demokrati” efter statlig ideologisk påbjuden värdegrund, åsiktsmall, feminism, alla människors lika värde, jämlikhet, utjämning, ja – alla känner de meningslösa retoriska flosklerna som är helt verklighetsvidriga men som dagligen pumpas ut i statspropagandan. Sverige ligger alltså mellan 50 till 100 år efter Kina i utvecklingen. Hur katastrofalt kommer det att bli i Sverige, innan det vänder – om det någonsin vänder?

 • @ Kenneth Thorberg 2019-03-01 at 09:36
  @ Kenneth Thorberg 2019-03-01 at 11:21

  Kenneth, jag håller till delar med om din kritik av Karl W. Han har ett något ensidigt perspektiv i sin uppfattning av Kina. Det är dock svårt att avfärda Karl W helt och hållet bara pga ensidigheten.

  Just därför är det viktigt att bemöta Karl W:s perspektiv med andra källor och med andra infallsvinklar. Förvisso hemfaller Karl W rätt ofta åt ett oreserverat stöd för Kina samtidigt som han med stor uppbragthet alltid avfärdar kritik med en harang av klassiskt USA-hat.

  Men kanske vi alla kan lära oss något från Karl W, vars perspektiv som boende i Kina förtjänar en del respekt. Åtminstone ett tag till.

  • Så tänker även jag Jan. Jag gillar Karls skriverier just för att de kommer inifrån Kina. Visst kan han vara färgad då han bor där, men det är ju bara att studera hans åsikter och därefter bilda sig en egen uppfattning om trovärdigheten.

   Själv dömmer jag emellrtid aldrig ut någon utan att noga ha studerat innehållet och fakta i argumentationen. Där anser jag idag att Karl W har en stor integritet och trovärdighet. Jag läser hans synpunkter med stort intresse.

   • Om någon verkligen vill bilda sig en uppfattning, flytta till Kina några år. Ingen kommer att kunna bilda sig en uppfattning genom att sitta i Sverige och läsa propaganda och lögnmedia. Glöm heller inte att jag kan göra egna direkta jämförelser med Sverige baserade på egna erfarenheter och förstahandsinformation från båda sidor.

 • @ Sassersson

  Men det är ju just hans avsaknad av perspektiv som gör det han säger ointressant. Det minsta vi behöver är väl ännu en som matar ensidig information , oberoende av vilket parti han må ta. Det blir ju bara ännu en pjäs i info-kriget. De av oss som redan sett igenom slaskmedias propagandamakeri , och vi är nog ganska många här inne , har väl ingen användning av nån sorts motvikt till det.

  Och de som ännu inte insett vidden av etablissemangets hjärntvätt är väl inte betjänta av ännu en “pr-konsult”.

  • @Kenneth Thorberg Bara som en vänlig påpekan, Svenskt ”perspektiv” är inte något som varken existerar eller tillämpas i Kina. I fall som Drottninggatan, Trollhättan, IKEA morden, osv, så är det i Kina offrens mänskliga rättigheter som kommer först, inte som i Sverige förövarens. Då Sverige tänker och fungerar mycket olika Kina är det viktigt att hålla sig till enbart kalla fakta, inte åsikter och bedömningar. Då blir det fel. Just som du säger, ”slaskmedias propagandamakeri” bör bemötas. Som en liten talade detalj, som bekant klagar folk på polisen i Sverige, och polisen klagar över att man inte räcker till. Även i Kina klagar polisen, det finns inget att göra, polisen går obeväpnad och polisstationerna läggs ner. Det är tråkigt att sitta alla dagar och dricka te och spela kort.

 • Jag tycker Karl Wangs perspektiv är viktiga eftersom de står i opposition till den konstanta västliga kritiken av Kina. Det är alldeles för lätt att sitta som skrivbordsjournalist i Väst och tycka en massa saker om Kina. De flesta svenska journalisterna gör så. De sitter i åsiktsskyddad verkstad i Sverige och klipper och klistrar attityder om hur förskräckligt Kina är.

  • Tyvärr gäller det inte bara Kina. Den bild av stora delar av världen som MSM och Statliga media har målat upp är ofta mycket grovt förfalskad. Att bekämpa Daesh/IS blir plötsligt etnisk och religiös förföljelse, att några hundra radikaliserade terrorister satts i omskolningsläger blir miljoner, terrorister och våldsverkare som flytt blir plötsligt ”vittnen” till förföljelser, utbildning blir koncentrationsläger, lägren beskrivs som ”hemliga” medan Reuters och andra besöker dom, dömd kinesisk brottsling på rymmen blir kidnappad svensk förläggare, Kina hatande aktivister blir Kinakännare eller experter, häktning blir fängslad utan rättegång, häkte blir svart fängelse, osv. sedan har vi Venezuela, och ta en till på Tommy Robinsons vide ”Panodrama”. Så arbetar media. Inte sedan i Tyskland för 90 år sedan har vi fått så mycket otroligt grova förfalskningar av verkligheten, allt tycks styrt av ”den djupa staten”, som inte är begränsad till USA längre. Då var judarna målet att förtala, idag är det ryssar och kineser.

 • @ Jan Norberg 02-28 12:09

  Så Karl W:s trovärdighet kan inte ifrågasättas bara för att han bor i Kina…? Tillåt mig att avgöra själv vad jag ämnar ifrågasätta och inte. Jag har läst igenom säkert femtio inlägg från honom och jag har inte läst e-n enda rad som andas någon form av kritik mot just Kina. Det är som att ta del av msm-propaganda , bara ensidig belysning. Det sitter säkert en väldig massa kunniga journalister på olika msm-redaktioner , men så länge de inte är intresserade av att förmedla en balanserad rapportering är de helt ointressanta. Samma sak med Karl W.

  • @Kenneth Thorberg Till viss mån kan jag faktiskt hålla med dig där. I stor uträckning gör jag inlägg för att kontra felaktiga uppgifter, propaganda eller rena falska rykten. Då blir det inte något ”balanserat” reportage, utan en korrektion. Sedan är det väldigt svårt att hitta något att kritisera allmänt i Kina för när något fel påpekas gör man något åt det, till skillnad mot Sverige där man bara pratar och öser ut retorik. Höga skatter, våld, massinvandring, tågeländet, osv bara bortförklaras av politikerna hela tiden. Det måste ha varit bra långt över tio år sedan nu, en Generaldirektör i Chongqing bad mig att göra en lista över allt som jag tyckte borde förbättras och föreslå åtgärder. Jag var inte den enda som tillfrågades. Det blev omkring fem sidor med problem, allt från påflugna gatuförsäljare, framfusiga tiggare till trafikstockningar. Nio månader senare var 90% åtgärdat. Jag har flera gånger blivit inbjuden att yttra mig om olika saker. När det gäller miljön, Kina har redan genomfört vad Sverige börjar utreda nu, deras satsningar är ofattbart enorma, det är rena tsunamin av elbilar, elcyklar och elbrädor, och vad gör Sverige – jo utreder, snackar, propagerar, och höjer skatter. Nu sitter jag och undrar, kan jag hitta något att klaga på? Jo – det finns varken svensk sill eller knäckebröd i butiken, däremot finns det svensk snaps.

 • @ JanneL 2019-02-27 at 20:12

  @Norberg
  Jag vet inte om mina inlägg till försvar för de mänskliga rättigheterna och mot religiös intolerans bör rubriceras som “pladder” eller “hyckleri”. Din artikel och dina inlägg ovan får mig undra hur du ser på de internationella konventioner som finns om de mänskliga rättigheterna. Tycker du att denna frihet (från den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna) är något vi ska kämpa för: “Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer”? Eller ska ditt rubrikval och dina formuleringar ses som att du redan besvarat den frågan?

  Mitt svar: Du fortsätter pladdra utan substans, du nämner “de internationella konventioner som finns om de mänskliga rättigheterna”. Vilka internationella konventioner då??

  Jag får väl på hyggliga grunder anta att du bla menar FN:s olika konventioner, och det är ju just detta som är en stor del av problemet. Dvs att vi med hänvisning till olika FN konventioner skulle vara tvingade att gå emot vad en bedövande majoritet ibland folket tycker om islam. Stäng av vårt beroende av de globalistiska krafter vilka finansierar och därmed helt kontrollerar FN, dvs gå ur FN nu.

  Så mitt svar är återigen, Islam är ingen religion. Det är mordisk våldsideologi med tydligt fascistoida drag där alla oliktänkande skall underkasta sig.

  • “Så mitt svar är återigen, Islam är ingen religion. Det är mordisk våldsideologi med tydligt fascistoida drag där alla oliktänkande skall underkasta sig.”

   du är med andra ord en ignoramus. beklagar.

  • @Norberg
   Du frågade “Vilka internationella konventioner då?”
   Om du läste vad jag skrev så citerade jag ur “Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Hur ser du på den och på den formulering om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet som jag cirterade?

 • En s.k. religion som propagerar för den “andres död mitt levebröd”, kan väl knappast definieras som religion?
  En förnuftig definition på ordet religion kanske kan få ett slut på hela detta snurr.

  • @Åke i Sörmland Det blir nog lite svårt att få accepterat, vilken definition du än väljer. Kristendomen är knappas vad man kunde kalla fläckfri. Som exempel, Spanska inkvisitionen, och det fanns flera sådana inkvisitioner, korstågen, afrikanska slavhandeln, kristna kolonisering på många håll i världen, Sveriges kristnande av Finland var knappas fredlig, Bosnien och Serbien – där det påstås 300,000 muslimer fick sätta livet till, för att inte tala om de där kristna landet USA som påstås ha tagit kål på sådär 5 miljoner muslimer i närtid. Det beror väldigt mycket på vinklingen i propagandan. Jag är ingen expert, men vad jag hört är att Bibeln innehåller lika mycket våld som koranen, dock att man i senare tider editioner har tonat ner den. Sedan är nog gränserna mellan religion, vidskepelse och fanatism ibland rätt flytande. Inte speciellt lätt att få ihop något som fungerar fredligt, men Kina har faktiskt lyckats väldigt bra med de metoder man utvecklat .

  • Åke, du vet ju inte vad du pratar om. men för skojs skull, har du något förslag på en sådan definition?

 • Karl W som är en bra och påläst debattör vad det gäller Kina, hans trovärdighet kan nog inte ifrågasättas då han ju faktiskt bor där själv numera.

  Det är heller inte min avsikt med denna kommentar, däremot så verkar det finnas en del andra perspektiv som det skulle vara intressant att få Karl W:s synpunkter på.

  En av många artiklar som jag läst på sistone är denna och där diskuteras bla Kina militär som maktfaktor.

  https://sv.gatestoneinstitute.org/13809/kina-militariseringen

  • Ni måste börja vara försiktiga och kritiska över vad ni läser. Därför att det står så på webben betyder det inte att det är korrekt. Det pågår ett intensivt propagandakrig och det är inget annat än ren förkrigspropaganda som matas ut via SVT/SR, MSM och i synnerhet Bonniers, precis och exakt som tyskarna utsattes för innan Hitler startade sina Blitzkrieg. Det går ut på att USA vill övertyga världen att alla problem beror på ”diktaturerna” Ryssland ock Kina.

   När Hitler planerade att invadera Polen 1939 började det med en massiv propagandakampanj i Tyskland som utmålade Polen som ett omedelbart hot mot Tyskland och därmed skulle ett pre-emtive strike mot polen vara motiverad. USA driver exakt samma, identisk, propaganda kampanj mot Ryssland och Kina idag och anklagar dom för spioneri (Huawei), att stjäla teknologi, spioneri, och att påverka USA-valen. Precis som på Hitlers tid är det bara lögner. Läs även detta, hur USA nu trappar upp propagandan. https://sputniknews.com/us/201902071072225998-pentagon-improve-online-propaganda-official/ SVT, SR, SvD och MSM, speciellt Bonniers använder enbart kända amerikanska propagandakanaler som källor. Allt annat mörkas.

   När det gäller Gatestone är det just en källa och kanal för sådan propaganda. Wiki säger. ”The organization has attracted attention for publishing false articles and being a source of viral falsehoods ”. Krigshöken och tillika uttalade Ryss- och Kina hataren ”John R. Bolton, now national security advisor, was its chairman from 2013 to March 2018.” Det var här den falska nyheten om ”social credit system” i Kina kom från. Vad Kina gör är bara att skapa ett system av kreditvärdighet som Sverige haft länge. Har personen skött sin ekonomi, lån, betalat skulder och räkningar, domar för förskingring, stölder, bedrägeri, har han fast bostad, inkomst, arresterad för fylleri, våld, slagsmål, osv. Förr var man tvungen att gå till alla domstolar och kreditgivare för att kolla, alltså helt omöjligt. Andra virala propagandalögner är ”koncentrationslägren” i Xinjiang, eller spioneringen av Huawei, eller Gui Minhai historien. Han sitter häktad under polisutredning efter att ha varit på rymmen i över tio år, och är nu misstänkt för mycket grova brott, även om det vore svensk lag.

   Kinas militariserar för försvar, USA för erövring, och Kinas totala försvarsutgifter är mindre än bara USAs ökning på senare tid. Samma sak med Nordkorea. SVT matar ut propaganda om Nordkorea som ”ökat sin kärnvapenarsenal”, ”produktionsanläggningarna går för fullt”, ”inte bara plutonium utan också höganrikat uran”, ”urangruvorna är fullt operativa”, ”diktaturen”, ”fortsatt hög beredskap”, allt precis som om det vore fakta och sanning, men inget är verifierat utan bara att papegojaktig mata ut USA propagandan. Hypotetiskt, skulle Kina och Nordkoreas militära beredskap försvinna skulle USA likt Hitler 1938 marschera in samma dag för att verkställa en “Anschluss”. Hitler avväpnade ju som bekant Österrike i två år innan inmarschen, även privata vapen. Kina har heller aldrig gjort några anspråk på andra territorium än de som traditionellt sedan över 5,000 år varit del av Kina, vilket är väldokumenterat. USAs erövringar är välkända, Ukraina, Irak, och åtskilliga MENA länder. Just nu jobbar man på Venezuela och USA vill ha Sydkinesiska Havet, och naturligtvis Nordkorea.

   USA har varit i krig 222 år av sin 239 åriga existens, man har över 1,000 militära baser med 200,000 personal runt jorden, man har ingripit militärt i länder som Korea, Vietnam, Sydkorea, Japan, Filippinerna, Guam, Marschall öarna, Iran, Libyen,, Libanon, Kuwait, Irak, Somalia , Bosnien, Saudiarabien, Afghanistan, Sudan, Kosovo, Yemen , Pakistan, Syrien, osv. Man har ockupationstrupper i EU, Japan, Sydkorea och Filippinerna, man provocerar ständigt i Sydkinesiska Havet, USA har 20 hangarfartyg, USA har mer militära styrkor och mer rustningskostnader och industrier än hela övriga världen tillsammans, man konstant hotar och trakasserar andra, USA har 60,000 anställda bara för att spionera och värdens största propagandasystem i bruk. Det finns inge motsvarighet i varken Ryssland eller Kina. USA är inget annat än en aspirerande världslig militärdiktatur.

 • åsikter kan man naturligtvis ha. mer eller mindre välgrundade. kunskap dock, är det som är av vikt i sammanhanget skulle jag vilja påstå.

 • @ Karl M 2019-02-27 at 17:53

  Så du menar på fullt allvar att alla vilka anlägger synpunkter på Islam först skall ha läst koranen (urkund sic) och filosoferat över vad som står i den och komparera detta med hur ledande imamer sedan förkunnar budskapet samt hur muslimer världen runt väljer att bokstavstolka denna mordiska ideologi??

  Det är ju lika seriöst som att läsa Pippi Långstrump för att kunna säga något om Astrid Lindgrens författarskap och det budskap hon ville förmedla med Pippis alla påhitt.

  Skärpning!!

  Prata om intellektuell hederlighet…..

 • öh. annars kommer du inte få veta vad Islam är?

  intellektuell hederlighet. kan ju vara att inte inbilla sig att man vet vad Islam innebär utan att ha läst dess urkund. t.ex.

 • Karl kan du svara mig varför någon ö h t skall “studera Islam och lära sig vad det handlar om”??

  Vi kan alla se konsekvenserna av Islams framfart över hela världen och inte minst i det svenska kalifatet som håller på att byggas upp.

  Betr intellektuell hederlighet så kanske du kan utveckla detta påstående, du verkar ju på socialisters vanliga vis sitta på den verkliga sanningen. Berätta mer för all del!!

 • riktigt usel dynga till artikel ja. bekämpa Islam, tillåt mig småle.

  bästa sättet att bekämpa “Islamskt terror” är att studera Islam och lära sig vad det handlar om. den intellektuella hederligheten som krävs för detta verkar det ju inte precis krylla av på det här stället.

   • @Martin Gustavsson
    Jag får väl med anledning av din klassificering av mer än 1 miljard muslimer som tillhörande en “psykopatisk sekt”, ställa samma fråga till dig som till Norberg. Hur ser du på begreppet religiös tolerans och hur ser du på de internationella deklarationerna om mänskliga rättigheter. Vill du stryka eller ändra stycket jag citerade ovan: “Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer”?

    • Att anföra hur många människor som hålls fångna i sekter, livrädda för att begå apostasi, är ett argumentationsfel som kallas för “ad populum” En miljon flugor kan inte ha fel. Skit smakar gott.

     “There is a huge difference between being tolerant and tolerating intolerance”
     /Ayaan Hirsi Ali (Source: Wikiquote Ayaan Hirsi Ali) (finns översatt bland fler religionskritiska citat på Vetenskapliga partiet)

     När man läser på om vad det faktiskt står i olika strofer i de här psykopatiska sekterna så är det inte svårt att förstå hur dessa kan skapa massmord och seriemord på oskyldiga.

     Lättpåverkade och svagbegåvade ungdomar som känner sig diskriminerade, kan givetvis radikaliseras med dessa strofer av psykopater, till att tro att de är överlägsna och utvalda. Egot älskar det.

     Det har ingen betydelse vilken politisk doktrin det handlar om, sionismens psykopatiska protokoll, islamismens eller Hitlers Mein Kampf.

     En del av lösningen är ett mer jämlikt samhälle, d.v.s. vänsterpolitik, men folket röstar faktiskt inte för detta, men för ännu mer elände via olika riksdagshögerpartier (utom V).

     Den andra delen är naturligtvis att vi gör oss av med dessa villfarelser, genom religionskunskap inkl. religionskritik i skolorna, samt inte importerar uppenbara psykopater och deras följare in i våra egna länder.

     Det finns alltså massvis med olika metoder som kan användas parallelt, vilket Ingvar Persson beskriver två av väldigt bra i Aftonbladet:

     https://motetmedextremismen.story.aftonbladet.se/

     Kinas val av “omskolning” är EN viktig del.

     • @Martin Gustavsson
      Ja, det är bra med öppenhet. Bra att du gör det så glasklart att du är motståndare till den tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet som uttrycks i internationella konventioner om dessa och uttolkningen av dem.
      Synd att kommentarsfälten på Newsvoice mer eller mindre kapats av personer som är motståndare till de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

 • @ JanneL 2019-02-26 at 12:50

  Jag blir så trött på ditt eviga pladder, bla, bla, bla.

  Denna socialistiska dubbelmoral står mig upp i halsen, framförd av hycklare som sign JanneL verifieras ännu en gång att det är civiliserade människor i kristna länder som skall stå tillbaka för att den mordlystna islamsektens medlemmar skall kunna etablera sin våldsideologi och terrorisera andra religioner.

  Som tur är så är jag inte ensam om min uppfattning, Katerina Janouch har också publicerat en artikel i ämnet som är läsvärd.

  http://katerinamagasin.se/islam-som-ideologi-ar-den-gemensamma-faktorn-bakom-extrem-forfoljelse-av-kristna-i-varlden/

  För ordningens skull vill jag påminna om att jag inte är medlem i något religiöst samfund, sålunda betraktar jag också kristendomen som akterseglad. Särskilt inom den svenska statskyrkan såsom det kommer till uttryck via sina lesbiska ledare.

  • @Norberg
   Jag vet inte om mina inlägg till försvar för de mänskliga rättigheterna och mot religiös intolerans bör rubriceras som “pladder” eller “hyckleri”. Din artikel och dina inlägg ovan får mig undra hur du ser på de internationella konventioner som finns om de mänskliga rättigheterna. Tycker du att denna frihet (från den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna) är något vi ska kämpa för: “Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer”? Eller ska ditt rubrikval och dina formuleringar ses som att du redan besvarat den frågan?

 • Kina uppträder med den fasthet och humanitet som kännetecknar ett moget sätt att förhålla sig till UTIFRÅN PÅTVINGAT sabotage av Kinas stabilitet.
  Att Britter och amerikaner sen länge systematiskt förstärkt onda sidor hos grupper som angloamerika vill utnyttja mot sina rivaler är en mkt tungt vägande faktor i sammanhanget. Och det är inte första gången. Liknande brittiska imperialistprojekt pågick för 180 år sen i Kina. Då ledde det till massivt blodbad och efter att britterna utnyttjat upprorsmakarna var britterna med och slaktade dom. Jämför med Us/Uk’s sanslösa och grymma humbug med och mot muslimer i MÖ i närtid.
  Se det geopolitiska mönstret! Inte bara de manipulerade objekten!

 • Norberg har självklart rätt i att islamism ska bekämpas. Jag håller dock inte med om hans lösning, vilken är att öppna vad som kan liknas vid koncentrationsläger. Personer som gjort sig skyldiga till diverse brott bör sitta i fängelse och eventuellt få hjälp om de har psykiska problem, oavsett religion eller ideologi.

  Det som Kina gör i det här fallet, och som Norberg hyllar, är som Amnesty International påpekat en kopia av USA:s “War on Terror”, där personer fängslas på högt tvivelaktiga grunder. Vi behöver inte fler Guantanamos för att bekämpa islamismen.

 • Kadyrov i Tjetjenien gör samma sak. När han stöter på beväpnade farliga upprorsmakare erbjuder han dem omskolningsläger. Om de vägrar skjuts de. I lägren får de lära sig det sanna Islam och framgångarna är många. Det finns ett annat islam.

 • Den här artikeln var ett riktigt lågvattenmärke. Tänk en generaliserande rubrik om att “bekämpa islam” och formuleringar om internering som den “sortens språk som muslimer behöver för att inse att Islam aldrig kommer att accepteras” i ett land. En skribent som i mina ögon helt förlorat förmågan att differentiera. Det är inte världens långt över 1 miljard muslimer som är fienden, det är de som skapar och lever på konflikt och krig som är fienden till människan. Det är upprättandet av och kämpandet för mänskliga rättigheter – inklusive religionsfriheten – som är lösningen. Det finns tragiskt nog alltför lite utrymme på Newsvoice för alla dem som arbetar i den riktningen och för tolerans, för att bygga broar mellan religioner, som betonar det gemensamma som finns i dessa. Och för mycket utrymme för ren och skär religiös intolerans.

  • Jag håller helt med dig JanneL.

   Kina homogeniserar sin befolkning, vilket vi i Europa har gjort i århundraden. Uigurer är många och försöker motverka den strävan, därför straffas de. Vidrigt ja, men ingen kommer att hindra dem.

   Den muslimska terrorismen är marginell i jämförelse med västs krigande. När ett land har bombats sönder och samman så förses grupperingar med vapen så att förstörelsen kan slutföras i ett inbördeskrig.

   Eftersom “kristna” västerländska politiker/terrorister är mycket dödligare än de muslimska terroristerna kanske vi borde införa liknande omskolningsläger för hökarna i Washington, London och några fler ställen. Det skulle antagligen vara betydligt bättre för världsfreden (men inte något jag förespråkar).

   • Kina homogeniserar faktiskt inte alls sin befolkning, det var det Mao Zedong höll på med, alla skulle bli ett folk, ha ett språk, och en kultur. Det blev ett dunderfiasko som vi vet. Idag anstränger man sig istället att alla olika folk i Kina skall behålla sina särdrag, religiösa övertygelser, och karaktär, men samtidigt både tolerera och acceptera att andra är olika och att leva fredligt med varandra sida vid sida. Detta kan väl jämföras med Europa. Europas ledare har ju klastiskt krigat med varandra, kanske speciellt svenskarna. Efter WW2 började man leva fredligt med varandra som skilda nationer i fred. Sedan började man igen ”globalisera”, massinvandra, och försöka etablera en överstatlig ledning i Bryssel, alltså en diktatur. Alltså samma misslyckade projekt som Mao Zedong drev, och resultatet är detsamma. Kina försöker inte ”straffa” Uigurer utan göra dom till en grupp som kan leva fredligt sida vid sida med andra.

   • Jag instämmer med Jannel och Micke. Vi kan ju börja med det amerikanska sändebudet till Venezuela, fascisten Elliot Abrams, som har tusentals mord på sitt samvete!

  • Jag håller inte helt med dig i alla avseenden. Genom att få något sagt öppnar det även för att få det motsagt, och därmed att få felaktig och falsk information korrigerad.

  • Janne L att du inte lyckades klämma in lite USA hat också förvånar.

   Islam är ingen religion, när ska det gå upp för alla socialister?

   Islam är en mordlysten sekt med tydliga fascistoida inslag.

   • Tänkte ett tag att rubriken i Norbergs artikel och den formulering jag lyfte fram ovan (25/2) var ett misstag. Men svaret ovan “Islam är ingen religion … är en mordlysten sekt” talar klarspråk. Världens över 1 miljard muslimer har uppenbarligen i Norbergs ögon inte mycket till existensberättigande. Det får väl ses som positivt att saken uttrycks så öppet, men förvånande att den här sortens grova intolerans ges så pass stort utrymme här på Newsvoice. Personligen skriver jag under på deklarationen om mänskliga rättigheter och anser att religiös tolerans och brobyggande mellan religioner är en väg till fred. Kanske kan det för vissa här – som anser att sådan tolerans faktiskt är något positivt – vara bra att få klart för sig vad begreppet kan innebära; vi kan säga att i begreppet tolerans ligger en förmåga att hålla tillbaka impulsen till strid med det man inte är helt överens med.
    Det brukar heta “Follow the Money”; nog så sant om man ska identifiera de VERKLIGA fienderna till människan, de vars LEVEBRÖD är konflikt, misär och krig – där bland annat vapentillverkarnas behov att ständiga krig är vad vi borde diskutera.

    • JanneL! Ja muslimer har mycket blod på sina händer. Dom har väl mördat
     många hundra miljoner i Muhammeds namn sen 600-talet. Hitler och Stalin är nog söndagsskolegossar i jämförelse. Och dessa IS “svenskar” som finns i Syrien ska inte tas tillbaka. Dom är inte svenskar och kommer aldrig att bli svenskar. Sitt svenska pass fick dom i Cornflakespaketet när dom åt frukost.
     Kan inte Sverige skicka ut ickesvenskar som har gjort mord eller våldtäkt kan dom inte handskas med dessa 150-200 terrorister. Löfven försökte häromkvällen med en lögn mot svenska folket. Han vill visserligen inte hjälpa dom med resan hem till Sverige och han vill inte att dom ska straffas på plats eller att tas ifrån sitt medborgarskap. Då kommer dom att resa själv och vid gränsen så måste dom släppas in. Och dom kommer att gå fria eftersom det inte kommer att gå att bevisa något. Titta hur det är med dom 150 st som redan går på gatorna.Inom en snar framtid kommer alla rondeller i Sverige att utsmyckas med spett som det sitter huvuden på.
     Jag bara säger att ni som försvarar detta eller förminskar problemet klaga inte i framtiden. Många av er har röstat för det här.

 • @ Karl W tack för ditt tydliggjörande. Kina är beundransvärd konsekvent. En erfarenhet av sin långa och tidvis traumatiserad historie? Tyvärr förstår inte de som lever i väst Kina.
  @ Åke forskning innom Neurofysiologi har visat att hjärna är mellan 0-6 som en kopiator som tar in allt vad omgivningen säger för att resten av livet lever efter dessa doktrinen, förutom när man gör, som du har erfarenhet av, vilket återigen visar att de som överlever bäst är de som är flexibel. Alltså inte Darwin snarast Lammarck

 • Detta med att små barn kopierar det mänskliga varandet i sin närhet, ser man tydligt i den terapiform som använder sig av en berättande metodik. Man identifierar en emotionell tråd som kopplar ihop en mental händelsekedja och låter klienten berätta den med egna ord, utan någon som helst inblandning från terapeuten, i flera omgångar varpå den emotionella laddningen, som fungerar som någon sort filter med tillägg, tunnar ut och slutligen evaporerar och en kognition framträder – typ: det är ju pappa/mamma som talar. Och som regel ett ovanligt långt skratt avslutar det hela.

 • Det första vi måste komma ihåg är att Kina inte alls bekämpar Islam. Det är våld och provokationer som leder till konflikter man bekämpar, islam eller inte. Kristendomen bekämpades under Shogunatet i Japan och speciellt åren 1597, 1613, 1630, och 1632. När Commodore Perry öppnade upp Japan 1853 visade det sig att kristendomen hade överlevt. Mao Zedong försökte som bekant helt avskaffa alla religioner, och även det blev ett fiasko. Kina har lärt sig av erfarenheterna. Det finns samhällsregler alla skall följa, men alla får utöva vilken religion dom vill, men den får inte inkräkta på andra. Det går inte att förbjuda en religion.

  ”inte är särskilt uppskattad”, nja – hetsporrarna som vurmar för ett nytt våldsbejakande IS kalifat är nog inte speciellt begeistrade, men det är en lite minoritet av extremister. Intressant nog är ett fredligare samhälle välkommet bland de flesta, även muslimer och speciellt kvinnorna, problemet är, hur åstadkommer man det, hur bryter man med alla gamla nedärvda konflikter och motsättningar. Det är där ”omskolningen” kommer in i bilden. I slutända vill alla ha samma sak, mat på bordet, utbildning för barnen och trygghet, och kunna sova varmt och gott. Det gäller att ge det prioritet över allt annat.

  Man ser muslimer överallt i Kina, männen känns igen på att dom nästan alltid bär den traditionella ”mössan” Kufi och en del har välansade traditionella skägg. Det finns ingenting av terror eller mordlystnad alls, och moskéerna kan mycket väl ligga nära kyrkorna, och man hälsar till och med på varandra ibland. Enda problemet jag har mött är att dom kan vara lite över-vänliga ibland.

  Islam är accepterat i Kina som vilken religion som helst. Vad som är viktigt att komma ihåg är att ingen religion, vilken det vara må, tillåts stå över samhället eller andra religioner. Religionsfrihet i Kina betyder lika mycket frihet från andras religion. Gatuförsäljning, gatupredikanter, är inte accepterat i Kina, inte heller dörr-till-dörr ”försäljning” av religion som mormonerna gör, men dom får gärna öppna en egen kyrka och kontor och bjuda in allmänheten att besöka, och det gör dom också.

  På en punkt är Kina stenhård, vill någon utöva en religion är det precis det dom skall göra. Att maskera politisk verksamhet eller aktivism som religion är inte accepterat. För att jämföra med Sverige, om du registrerar en förening som religiös verksamhet tillåts du inte börja tillverka brännvin och sälja under förevändningen att det råder religionsfrihet. Liknande i Kina.

 • Så med andra ord är Norberg för det som du kallar för Gulag? Vad är skillnaden mellan dessa s k arbetsläger och de sovjetiska arbetslägren?
  Skillnaden är att de flesta i de sovjetiska Gulagen befann sig där för att de var dömda kriminella – mördare, tjuvar, etc. Sådana läger fanns och finns fortfarande runt om i hela värld, inklusive USA. Men märkligt nog har alla medier och högern alltid pekat ut Sovjetunionen.

  OCH DET DU TALAR OM ÄR DETSAMMA SOM NAXITYSKLANDS KONCENTRATIONSLÄGER! MEN DEN HÄR GÅNGEN DRABBAR DET MUSLIMER! Har hela världen blivit knäpp!?!

  • När det gäller dagens kinesisk arbetsläger har du en artikel här.
   https://kinarummet.wordpress.com/artiklar/ett-arbetslager-i-kina/
   Här gällde det ungdomsbrottslingar och det var inte bara ett besök, utan åtskilliga oanmälda besök under många månader. Att sända brottslingar till fängelse för att avskräcka fungerar som bekant inte. Dessa arbets- eller omskolningsläger har nästan 100% framgång. Det är främst sociala färdigheter man satsar på och baskunskaper för att fungera i samhället.

   • Tack Karl W för dina svar mot alla fördommar man kan läsa här. En del skribenter blandar tom ihop dessa omskolningsläger med att alla muslimer skall dit. Man ser tydligen bara det man vill se. Du skrev tydligt att det var kriminella och som du säger har det under lång tid visat sig att fängelse inte ge bra resultat.

    • Tack för den kommentaren Birgit. Det är verkligen synd att bilden av Kina är så otroligt förfalskad i Sverige. Kinas rättsväsende, och inte bara rättsväsendet, har hunnit mycket längre än det svenska och västerländska. Det svenska har två grunder. 1. Hämnd, bibelns öga för öga. Hur ofta ser vi inte kommentarer typ, ”lås in dom och släng bort nyckeln”. 2. Avskräckning. Hotet om hämnd skall avskräcka. Det fungerar inte, svenska fängelse och häkten är smockfulla, och brottslingar och våldtäktspersoner släpps ut på gatan för det finns ingenstans att förvara dom. I Kina kommer offret först. 1. Offret skall kompenseras, ersättas och tas om hand. Offret får även vara med och påverka straffet. 2. Man skall hitta en väg att snabbast möjligt återinpassa brottslingen som en normal medlem av samhället. Alla lagar skall vara skrivna så envar skall kunna förstå dom, och det är lagens avsikt som väger tyngst, inget tjafsande om bokstaven accepteras. Det fungerar. Fejknyheterna i Sverige är nästa otroliga och värst är SVT/SR och Bonniers. Alla vet väl hur paranoida svenska myndigheter var inför valet om ”yttre påverkan”, för att inte nämna USA. En svensk pensionerad professor i kinesiska språket skulle gästföreläsa i Kina, men istället började driva politisk verksamhet och undervisa i svenska ”mänskliga rättigheter” och ”demokrati”. Han ombads åka hem. En svensk advokat startade en skola i samma ämnen, på turistvisum. Han deporterades, och en bloggare som kallar sig journalist portades efter att ha arbeta illegalt. Sedan megafonerar dom via media i Sverige om att deras ”mänskliga rättigheter” i har kränkts i Kina. Dom anser sig ha rättighet att driva påverkan, vilket inte tillåts i Sverige. Kina ser dom mera som terroristagitatorer, och ”mänskliga rättigheter” i Kina inkluderar att slippa utländska politiska agitatorer i Kina som vill omstörta och undergräva samhället.

  • @ Kerstin Stigsson 2019-02-25 at 07:26
   “Så med andra ord är Norberg för det som du kallar för Gulag? Vad är skillnaden mellan dessa s k arbetsläger och de sovjetiska arbetslägren?”

   Men lilla Kerstin har du varit framme och snattat på den speciellt preparerade morotskakan nu igen??

   Du menar väl inte på fullt allvar att det funnits arbetsläger i den kommunistiska drömstaten Sovjetunionen??

   Skulle ädla, frihetsälskande och demokratiska kommunister verkligen kunna inrätta arbetsläger??

   Näe du Kerstin Stigsson du får nog dra ned på intaget av morotskaka så att du kan släppa din vurm för den kommunistiska morotskakeläran.

    • Nu är det så Kerstin Stigsson att judar skapar inte samma oreda i Sverige som muslimer gör. Judar och andra religiösa grupper utom muslimer lägger sig inte i Sveriges politik och har inga andra ambitioner än att för sig själv utöva sin religion. Singapore är en stat med en mängd mångfald i befolkningen. Härförleden sa deras premiärminister att Singapore har lyckats integrera alla andra människor utom muslimerna. Den 1:a mars avslutar Österrike sin asylmottagning och gör om den till en asylåtervandringsenhet. Har inte AfS haft det på sitt partiprogram? Iden var kanske inte så kontroversiell som vänstern ville påstå. Den invandring av muslimer som Sverige har haft sedan 2010 kan inte fortsätta. Man ska veta att dessa muslimer som har kommit har fött mer än 100.000 barn inom landet också
     sedan dess. Vill man att svenskar ska finnas som folkslag i fortsättningen så
     måste det bli ett stopp. Det är redan kört säger experterna. Om vi fr.o.m idag tar emot 0 muslimer så är vi ändå i minoritet år 2050.Därför att det kommer att födas så många barn inom landet att det hjälper inte.

 • Som Lenin sa [sic]: Ge mig barnen före sex års ålder och de är bolsjeviker hela livet. Varför detta påstående? Under de första åren fungerar inlärningsprocessen snarare som en kopiator än ett logiskt studium. Tänk själv att en tvååring kan ha ett fullt utvecklat språk med grammatik och språkanvändning. Försök att klara det på två år om någon vuxen kan. Sinnet kan nog liknas vid en box där själva boxen är de första årens inlärning och sedan fylls och vidgas den successivt med erfarenheter och studier. Några få per tusen kan manipulera boxen på egen hand, medan de flesta sitter “inspärrade” för livet. Tossiga data inom boxen ger resultat därefter. Det går att justera, men det går nästan enbart med “frivilliga” kognitioner. Det kan bli ras, i liknelseform, som att slå bort plintarna under huset om inte nya stöd sätts dit först.
  En omvänd form av “tvångsutbildning” sker ju i Sverige f.n. där alla skall skapa sin egen box i frånvaro av etik, men alltfler klackar sätts i backen.

   • Det var faktiskt även både Lenin, Stalin och Hitler som hade sådana idéer. Barnen skulle överlämnas till staten vid en ålder av omkring 3 år och uppfostras kollektivt i rätt anda. Det lär inte ha genomförts i någon större skala, men även i Sverige på 50 talet var skolorna och undervisningen mycket hårt statligt kontrollerade i Sverige.

    • EN KÄLLA, TACK!

     Ingen familj behövde överlämna sina barn till staten!

     Emellertid fanns det – precis som i Sverige, i Kina och över hela världen – daghem för de arbetande familjerna. Men oftast var det far- eller morföräldrarna som passade barnen när föräldrarna arbetade.

     Givetvis fanns det familjer där barnen for illa, som t ex om båda föräldrarna var alkoholister, och då tvingade myndigheterna att ingripa.

     • Den källa jag har är att jag fanns med för så länge sedan att jag hade tillfälle att prata med dom som personligen var med. Rena barn-konfiskationer lär ha förekommit, men var inte vanliga. Däremot fanns det ”daghem” som du säger och det var en 24/7/365 samhälles service. Föräldrar, arbetande eller inte, kunde lämna ungarna när som helst och hämta dom närsomhelst, inklusive att lämna dom där en hel oavbruten vecka eller längre om man ville.

      Sedan skall vi även komma ihåg att en amerikanska propaganda var lika tjock och fet och lögnaktig som den är idag, och där fick vi oss systematiskt serverat att den grymma ”kommunistiska diktaturen” (känns det igen) drogade alla födande kvinnor (vilket dom faktiskt gjorde) och hårdhänt konfiskerade alla barn för att bli uppfostrade i statliga institut (vilket dom inte gjorde).

      Jag sökte lite och här är ett par länkar. Väldigt intressant läsning.

      http://blogs.bu.edu/guidedhistory/russia-and-its-empires/elise-alexander/
      First, the lives of children in the Soviet Union were shaped by state institutions to a larger extent than other Western societies, namely by the regulation of education and leisure activities
      https://thevieweast.wordpress.com/2012/06/21/the-littlest-enemies-children-of-the-stalinist-era/
      Some of these children were raised in the Gulag camps, some in state orphanages. Some were sent into exile with their families and others were left to fend for themselves on the city streets.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_in_the_Soviet_Union
      Schools and the Communist youth organizations, like the Young pioneers and Komsomol, served to remove children from the “petit-bourgeois” family and introducing the next generation into the collective way of life. The idea that the upbringing of children was the concern of their parents was explicitly rejected.[4] —– We must make the young into a generation of Communists. Children, like soft wax, are very malleable and they should be moulded into good Communists… We must rescue children from the harmful influence of the family… We must nationalize them.

      • Det stämmer inte. Problemet var det motsatta. Antalet föräldralösa steg enormt under och efter 1920 när inbördeskriget och interventionen av västliga makter, och efter Andra Världskriget. Så mycket att myndigheterna hade stora svårigheter att hitta hem år barnen.

       Jag tror att du beskriver mer den kinesiska Kulturrevolutionens agerande än den sovjetiska.

       Titta på videon jag länkade. Anser du att den beskriver vad Wikipedia säger?
       Och du har ännu inte presenterat en källa på att Lenin har sagt så. Trotskisterna gillar inte Lenin. De föredrar Marx och Trotskij. Inte ens dom anklagar Lenin för att han har sagt så.
       SÅ EN KÄLLA, TACK!!!

      • Kina hade inte problem med föräldralösa barn under kulturrevolutionen, men väl andra stora problem, mycket stora problem. Sedan har jag tyvärr inte tid att sitta och titta på alla propagandafilmer du föreslår. De som levde genom kulturrevolutionen, och hela den tids-eran, finns idag och kan berätta. Det är otroliga historier man får lyssna till. Som sagt, jag föredrar förhandsinformation före sentida ideologisk agitation.

      • Wikipedia:
       https://en.wikipedia.org/wiki/Orphans_in_the_Soviet_Union#Abandoned_children,_1918%E2%80%931930

       Så den wikipedia källan du nämner stämmer inte alls. Dom sovjetiska myndigheterna hade fullt upp – och stora problem – att placera föräldralösa i hem, än att dessutom beslagta barnen från de borgerliga hemmen. Jag tror även att myndigheterna tvingades placera de föräldralösa barnen i ‘borgerliga’ hem, enbart för att barnen skulle få ett hem.

      • När det gäller att bedöma trovärdighet litar jag på förhandsinformation, de som var med. Inte på senare tiders ideologiska agitatorer, Wiki eller inte. Däremot är det sant att Sovjet hade ett problem med övergivna barn, men det har blåsts upp väsentligt i propagandan.

     • Birgitta Dahl motionerade på 60-talet att alla barn skulle tvingas gå i förskola från, om det var 2 eller 3 års ålder för att få rätt värderingar.
      Motionen avslogs.
      Källa, svenska MSM när det begav sig, i mitt fall troligen Norrbottenskuriren.

      • PS.
       sossarna lärde sig att istället för lagstiftning som kunde kritiseras, styra via ekonomiska incitament, skatter och bidrag.
       Plötsligt blev det en förmån att få sin unge placerad på dagis utan avgift!
       Å sossarna log i mjugg, lättlurad, lättlurad lättlurad!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *