Norberg: Medborgarlön är Statens sätt att fjättra folk med betald lathet

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 11 februari 2019
- Jan Norberg
Medborgarlön kan ha en baksida. Foto: John Mark-Smith. Pexels.com-licens
Medborgarlön kan ha en baksida. Foto: John Mark-Smith. Pexels.com-licens
Medborgarlön kan ha en baksida. Foto: John Mark-Smith. Pexels.com-licens

DEBATT. “I NewVoice läsekrets finns det en viss vurm för medborgarlön, en statligt utbetald ersättning utan krav på kvalifikation eller motprestation för att kunna erhålla dessa socialbidragspengar”. Det skriver Jan Norberg som befarar att en medborgarlön gör att Statens kontroll ökar över medborgarna genom att locka folk med betald lathet.

Text: Jan Norberg, Portugal

Experimentet i Finland visar inte alltför många positiva effekter, om man undantar att välmåendet ibland deltagarna självklart hade ökat för vem avstår frivilligt från att få pengar utan krav på motprestation?. Redan från start ska sägas att detta finska experiment endast omfattade långtidsarbetslösa, dvs inte alla individer.

Läs mer i VA: Ny rapport: Här är facit efter 2 år med medborgarlön i Finland

Nu skall man även beakta att det finska experimentet gav motsvarande lite drygt 5,500 svenska kronor till deltagarna, de i Sverige vilka förespråkar lösningar likt medborgarlön för alla brukar landa på belopp som vida överstiger det i Finland nu testade bidraget. Summor på 15,000-20,000 kr skattefritt är siffror som förekommit i debatten.

Jag och många med mig har efterlyst konkreta fakta som redovisar hur detta ska finansieras och än så länge har inga konkreta fakta lagts fram till stöd för en finansiering.

Det verkar ibland dessa förespråkare för medborgarlön också finnas en hyggligt spridd uppfattning att om bara staten tog sig ensamrätten att styra penningmängden så att bankerna inte kan emittera pengar (som de inte har täckning för), blir allt bra och en medborgarlön för alla kan införas.


Människan som varelse gör normalt vad som krävs för att överleva och med medborgarlöner ökar ju inte direkt incitamentet att arbeta för att försörja sig. Så frågan blir osökt var pengarna till dessa medborgarlöner skall komma ifrån?


I Italien pågår ansträngningar för att också kunna införa något som motsvarar medborgarlön. Vi får väl se hur experimentet i Italien går. Italiens statsupplåning har dock gått spikrakt upp för att kunna finansiera denna bidragsreform.

På ett filosofiskt plan kan man fundera över att bidragskulturen numera sitter så djupt i folksjälen att man på allvar vill löpa linan ända ut, dvs att dela ut socialbidrag till samtliga medborgare utan krav på motprestation. Suck.

 • Är detta inom ramarna för vad ett samhällskontrakt skall innehålla?
 • Vill vi verkligen öka statens inflytande över oss, istället för tvärtom?

Är vi verkligen inte bättre än göken med sitt beteende? Göken lägger ju äggen hos en annan familj, som ska mata och uppfostra de insmugna barnen. Debatten är ännu så länge fri så skynda att diskutera denna fråga.

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ledsen om dina klockor stannat. Har du provat att bara dra upp dem. De kan även hjälpa att bara blåsa bort lite damm i urverket.

 • Givetvis är basinkomst billigare enklare och rättvisare. Läs rapporten från Finland. Där är dock inte kostnadrn för alla byrokrayer och tjänstemän borträknad. Jag är inte kulturarbetare. Lever du av någon typ av självhushåll? Om du inte lever helt av vad naturen ger i fullkomligt självhushåll är du helt beroende av samhället. Du som vi andra skulle inte överleva mer än några dagar utan samhället. På ont och gott så funkar moderna mäniskor I ett modernt samhälle. Givetvis ska alla få basinkomst istället för att någon ska ge dig massa bidrag, avdrag, stöd och subventioner. Systemet vi har idag är bara ett sätt att låta pengar stutsa fram o tilbaka mellan stat o individ. Så att säga
  Arne får A-kassa medan.
  Berit får bostadsbidrag.
  Cecilia får cykel förmån.
  David får dagersättning.
  Erik får extratjänst.
  Filip får försörjningsstöd.
  Gunnar får garantipension.
  Håkan får högriskskydd.
  Ivar får introduktions jobb.
  Johan får jobbskatteavdrag.
  Kalle får kulturstöd.
  Ludvig får lönebidrag.
  Maria får modernt beredskapsjobb.
  Nora får nystartsjobb.
  Ola får omställnings bidrag.
  Per får partistöd.
  Quintus får queer-kultur stöd.
  Rut får rotavdrag.
  Stina får starta eget bidrag.
  Tage får tillfällig föräldrapenning.
  Uno får utvecklingsbidrag.
  Ville får VAB.
  Wiljam får win-win med anställningsstöd i överflöd.
  Xerxes får X-a allt exportstöd.
  Yngve får yrkesintroduktionsanställning.
  Zeke Zappar mellan aktivitetsersättning o sjukersättning.
  Åke får Återbetalning efter jobbskatteavdrag.
  Ärlig får äldreförsörjningsstöd.
  Östen får överdrivet mycket ränteavdrag

  Jag blev också väldigt provocerad av basinkomst när jag först hörde talas om den. Det tog mig ett år av grubblerier innan jag kunde tänka i dessa nya banor. Men när jag dumpat arbetslinjen som tankesystem faller så mycket på plats.

 • @ Ingela 2019-02-17 at 12:26
  @ Jan 2019-03-01 at 00:27

  Till Ingela vill jag säga att då du skjuter in dig på handikappade så blir din argumentation kraftigt haltande, att handikappade är berättigade till samhällets stöd är inget vi är oense om. Det är din inställning att Medborgarlön för alla skulle kunna finansieras av rationalisering av vissa myndigheter i sin kontrollfunktion, som jag motsätter mig.

  Den föreställningen saknar ju helt substans och är bara ett drömmeri, presentera i så fall ekonomiska fakta som stödjer påståendet om att medborgarlön är självfinansierat.

  Till Jan vill säga att även du tycks tro att basinkomst är “billigare, enklare och rättvisare”. Varifrån får du fakta som backar upp detta påstående??

  Du påstår vidare: “basinkomst skapar företagande, innovation, kulturarbete, folkhälsa, trygghet”.

  Du måste vara kulturarbetare själv då misstänker jag, annars hade inte argumentet om kulturarbete dykt upp. Dvs du har sannolikt en föreställning om att alla fick sk konstnärslön, då blir allt så bra. Titta dig omkring, dra ett djupt andetag.. du är i verkligheten Jan. Inte i drömmarnas värld!

  Det som dock bevisar hur naiva dessa förespråkare är bevisas av följande påstående från Jan: “Basinkomst är frihet från politiker och stat.”

  Så vilka är det som skall besluta om basinkomst Jan?? Politikerna, skall därför ta dessa beslut.

  Blir då Jan och Ingela befriade från beroendet av politiker och stat??

  Resonemanget är så korkat att klockorna stannar, jag finner inte ord.

  Tvärtom så blir ju alla ännu mer beroende av politiker och staten om det införs basinkomst, hur svårt skall det vara och förstå det??

 • Basinkomst är givetvis billigare, enklare och rättvisare än arbetslinjen. I arbetslinjens samlar politikerna in alla resurser och delar sedan ut dem i form av otaliga bidrag, avdrag, stöd och subventioner. Vi får en arme av tjänstemän i olika institutioner och politiker med oinskränkt makt. Basinkomst är frihet från politiker och stat. Basinkomst diskuteras över hela världen främst på grund av automatiseringen men också för att basinkomst skapar företagande, innovation, kulturarbete, folkhälsa, trygghet. Medan arbetslinjen tvingas satsa resurserna på att skapa enkla jobb av u-landsmodell. Detta är givetvis katastrofalt i längden då allt repeterbart arbete i förlängningen kan skötas av maskiner. Basinkomst är provocerande till en början som rösträtten eller folkskolan en gång var. Man får byta världsbild vilket är smärtsamt. Men basinkomst kan inte undvikas precis som självkörande bilar kommer. Dessutom har vi i princip redan basinkomst. Bare en väldigt krånglig och dyr sådan.
  Mer om basinkomst finns på
  https://www.basinkomstpartiet.org/
  eller
  https://basicincome.org/

 • Jan Norberg, jag ser inte din problematik? Medborgarlön och en stor stat är inget likhetstecken. Tvärtom så ser jag att staten kan minskas väsentligt med en sån reform. FK, Socialbidrag, Arbetslöshetskassa är sådana institutioner som borde bli överflödiga (statens kontrollorgan). En medborgarlön garanterar dessutom handikappade och bla sjuka en grund att stå och inte enligt godtycke bli av med sin inkomst. I den liberala världen ser jag ingen empati med alla handikappade som aldrig blir självförsörjande, vilka ska försörja dessa?
  Och slår man ihop alla statens kontrollorgan så torde dessa institutioner genera en god basinkomst för många.

 • Hej Jan! Din beskrivning av hundelivet är verkligen intressant. Du har ju så rätt! Vi är alla domisticera men framför allt är det arbetstagaren. Är det förvånande? Har man att välja mellan hundgodis i form av bättre lön och piskan i form av hotande arbetslöshet är det inte så konstigt att vara domesticerad, eller? Å andra sidan, vad är alternativet? Ska alla hundar blir vargar? I så fall kunde du knappast njutar din pension i Portugal . Vargarna hade slitit dig i stycken!
  Och så har det alltid varit! Allmogen hoppades på kungen (= staten)som skydd mot den ohämmade aristokratin (finansmafian) innan folket grep till högafflar. Så även idag! En medborgerlön från en stark och oberoende stat kunde ge folket säkerhet och frihet. Men det ser inte ut att infrias idag heller.
  Bruno Kreisky, den sista av alla nämnvärda politiker, förklarade offentlig att sossarnas parti är storkapitalets egen parti och dagens stat sitter på oligarkarnas knä.
  Det ser blodröd ut på sossarnas avbytarbänk!

  • Kul att du uppskattar min något långsökta metafor.

   En fråga dock, du skriver “En medborgarlön från en stark och oberoende stat kunde ge folket säkerhet och frihet”. ” Men det ser inte ut att infrias idag heller”.

   Menar du därmed att medborgarlön vore en bra lösning??

   Du skriver om en stark och oberoende stat, menar du att det är bra med en stark stat??

   I min värld är just en stark stat det som hindrar individen från att växa och ta sitt eget och personliga ansvar.

   Vi behöver tvärtom minska statens (läs politikernas) inflytande över individens liv, eller för att fortsätta hundliknelsen, hundarna (åtminstone de icke domesticerade) inordnar sig i en flock där man inbördes upprättar olika regelverk som man respekterar och följer.

   Hundar behöver ingen stark stat eller politiskt korrekta politiker för att kunna upprätta en ordning som är till gagn för dem som grupp och individer.

   Vad är det som får oss att frivilligt bli domesticerade av en stark stat representerade av korrupta politiker??

 • Systemet måste reformeras från grunden, annars är medborgarlön totalt vettlöst och blir bara helikopterpengar. Nationalisera bankväsendet, gör banken till en samhällsservice istället för vad det är idag – en inrättning för kontroll och utsugning av folket till förmån för ett fåtal besuttna.
  En form av statsapparat måste ha kontrollen över betalningsmedlet och betalningsinfrastrukturen.
  I dagens system är alla former av höger- och vänsterpolitik livsfarlig och blir bara ett maktmedel mot folket.

 • Jag har med stort intresse följt kommentarerna härovan och det finns en del hyggligt vettiga förslag och tankar, men ingen har ens försökt att ge någon slags förklaring till hur detta med medborgarlön skulle kunna finansieras.

  Inte heller finns det ibland kommentarerna någon som ställer sig den existentiella frågan, var en sk medborgarlön leder samhällsutvecklingen.

  Det jag nu tänker reflektera lite över kan upplevas som provocerande men icke desto mindre borde vi nog alla tänka lite längre än vad näsans längd sträcker sig. Idag upplever en förskräcklig massa människor oro och otrygghet i sina liv, oron och otryggheten kan te sig olika för olika människor men den minsta gemensamma nämnaren är att oron och otryggheten är resultatet av vad våra politiker beslutat om så att dessa beslut skapar ett behov av trygghet.

  Ropen på trygghet är en betingad reflex som svar på ett trygghetsbehov skapat av politiker över lång tid. Lite tillspetsat kan man jämföra med hur man domesticerar självständiga och tidigare vilda djur så att dessa blir snälla, fogliga och beroende av sina mänskliga ledare/ägare.

  Såvitt jag vet kan man m h a ganska enkla knep och belöningar få tex en hund att göra vad dennes nya husse/matte kräver av den. Iofs går det åt en del godis som belöning under tiden man domesticerar sin nya hund och gör den snäll och tillitsfull. Men hunden blir lika förbannat kraftigt beroende av sin husse/matte och hundens egen personlighet blir aldrig igen vad den en gång varit.

  Har vi inte kommit längre i vår mänskliga utveckling än att vi, baserat på oro och otrygghet, faktiskt “kräver” av våra politiker att de skall domesticera oss med Medborgarlön för att vi skall känna oss trygga och därmed rösta på dem som motprestation. Har vi då inte passerat en mental spärr gentemot oss själva i vår relation till politikerna, dvs har inte politikerna därmed fått oss precis dit de vill??

  Först hjärntvättar sossarna oss alla under många år om socialismens alla fördelar, när så flera årtionden gått så har också de mest hårdnackade och idealistiska motståndarna sakta börja anamma dessa socialistiska föreställningar om behovet av en stark stat som fråntagit dig ditt självständiga och kritiska tänkande.

  Precis som med hunden så har våra politiker under många årtionden lyckats med konststycket att inbilla oss att vi är beroende av dem som för statens räkning fattar de politiska besluten som påverkar också vårt trygghetsbehov. Ett trygghetsbehov som bara vuxit i omfattning under många årtionden.

  Ropen på Medborgarlön är ett resultat av mycket lång indoktrinering, dvs ungefär som när man domesticerar tex en hund. Om människan själv över lång tid själva blivit beroende av politikernas ynnest baserade gåvor så är det ganska sannolikt att även barnen anammar samma beroendeförhållande gentemot politikerna, men de tar detta ett steg till och gör plånboksfrågor till en trygghetsfråga. Man kräver Medborgarlön!!

  Dvs politikerna har fått oss domesticerade så till den grad att vi inte längre själva förmår att ens tänka tanken att den egna försörjningen skapar ett oberoende till staten och våra politiker.

  Är vi inte smartare än en hund???

 • Modern MEDBORGARLÖNMOTTAGARE; varför betalar du mig din dumme djävel? Jag kommer aldrig att rösta på någon annan än de som plundrar dig på hela din egendom, välkommen i gänget!

 • En medborgaren på mellan 9 000-12 000kr efter skatt och beroende på livssituation osv borde ha en möjlighet att lyckas. Högre lön än så skulle troligtvis ge lättja och lägre en otrygghet.

  Det som är poängen med medborgarlön är att personen ska få behålla lönen och sen skatta normalt på den inkomst som är över medborgarlönen. Detta ska göra personen mer företagsam men ändå trygg. I dagens samhälle där försäkringskassan och arbetsförmedlingen institutionaliserar till passivitet och oförmåga kan det vara svårt att få denna typ av projekt att fungera. Tro mig jag har stångats med försäkringskassan.

  Poängen är att grundinkomsten ska vara så låg att personen själv tar initiativ för att öka inkomsten men samtidigt så hög att man klarar sig tills man är så stark nog.

 • Det finns två typer på arbetsmarknaden. Den som tar anställningar och får lön och de som anställer dessa människor. Löntagare som grupp ska se till sitt eget bästa. Genom facket och se sig som en grupp, då håller man nivån på lönen rätt i förhållande till vad företaget tjänar och vilka vinster som uppstår i företaget.
  Så hur står då de arbetslösa i förhållande till både företag och de som jobbar. Den som är arbetslös bör ses som en möjlig arbetstagare. Detta till skillnad mot de grupper som inte jobbar men ändå inte tillhör gruppen.
  Genom facket och genom staten, har vi skapat ett system för arbetsmarknaden. Detta system säger när/var/hur löntagare har rätt att strejka, samt hur man kan anställa.
  Adidas som har företag i Afrika har ett annat system. Där står det varje dag, några hundra möjliga arbetstagare utanför portarna. Behövs mera folk är det bara för företaget att peka och ta in dem i lokalen.
  Det förstår vem som helst att det är inte lönt att börja tjata om höjd lön, när du jobbat där något år.
  Då arbetslösa ska ses som att tillhöra gruppen löntagare. borde det vara av intresse för löntagare att hålla dessa under armarna. Dels för att de direkt hotar att ta ditt jobb, och dels för att kommer de till din arbetsplats och börjar lova att jobba billigt, så kan det påverka din lön eller anställning.

  Man skulle kunna säga att de som jobbar betalar denna grupp för att inte komma och försöka ta jobb eller sänka löner.

  Samtidigt vet vi också att trängs en tigerhona är hon farlig. Ge inga pengar till en människa och till slut kommer den att agera våldsamt för det behövs mat och husrum.
  Vi har aldrig någon diskussion om att det föds för mycket nya människor. Var ska vi hitta pengar till dessa? Vem ska betala för dessa nya människor?
  Nej, tanken där är att vi spendera miljoner efter miljoner på dem. Med mat, skola, och service. Senare är tanken att de ska jobba.
  Det är nämligen som så att om ingen fick något betalt. Så kan ingen köpa något heller och då kan inte företagen sälja några produkter.
  När man jobbar så tillverkar man det som man senare ska förbruka. Det blir felaktiga cirklar när den arbetslöse inte kan köpa något och därmed faller produktionen och då har vi ännu mindre med pengar, och då måste vi spara och ge mindre med pengar och då faller produktionen osv.
  Egentligen skulle den arbetslöse få möjligheten att jobba och då kunna köpa mera och de resursers som då behövs, jobba man då fram.

  Ja, det är ett problem att dagens system tycks gå emot att inte fördela ut de pengar som finns till alla. Att man börjar plocka bort pengar för vissa grupper och kalla dem “olönsamma” gör att hela ekonomin faller.
  Länder som Spanien har t ex en enorm arbetslöshet.
  Tanken är annars att effektiviseringar i industrin ska leda till att vi kan fördela ut mera pengar så vi kan förbruka det som vi nu kan tillverka bättre.
  Vad är det egentligen för samhälle där vi diskvalificerar en stor grupp människor från att delta i ekonomin?
  Om vi nu inte kan lösa detta problem med att vi måste diskvalificera massor, så bör man åtminstone inte svälta dem. För är det meningen att den ökande produktiviteten ska gå till att ge de som jobbar ytterligare en bil? Samtidigt som vi i princip låter andra dö?
  Vi vet också att de grupper som man tränger hårt, bara accepterar det till en viss gräns. Sedan kommer de slå tillbaka. Det blir rån, mord, knark, de kommer och snor din cykel på natten osv.
  Inte bara att dessa arbetslösa mår dåligt, de kommer också sprida denna ohälsa och otrygghet till andra.

  Jag har sett hur socialbidrag fungerar i praktiken. Det är oerhört ohumant. Systemet är i princip så att det bryter ner de personer som finns där. Och ger dem inga möjligheter att ta sig från läget. Har de t ex bil, så ska den säljas. Och då kan de inte ta jobb på annan ort. Osv osv. Man tvingar dem att gå från hus och hem. Det blir onda spiraler där saker går mer och mer snett. Ofta förlorar de också sin partner som inte vill dras ner med dem.

 • Det ekonomistiska systemet är orsaken till alla våra problem. Endast genom att helt göra oss av med det så kan vi skapa en mänsklig civilisation. En civilisation som är civiliserad.

  • Tom! Lugn, vi ska ge dig artiklar som kommer att göra folk upprörda. Vi gör en ny om svenskar som flyttar utomlands så är debatten igång igen. Vänta bara.

 • Medborgarlön på minst 20000 kr är en självklarhet. Lägre lön kommer att leda till upplopp mot de priviligierade som har arbete.

  Diverse snåla elaka kryptofascister kommer käftar emot men Människan fodrar rättvisa.

 • Frågan är vad det blir av alla pilot- lokförare- lastbilschaufförs-drömmar hos våra unga när vi inom en nära framtid får pilotlösa flygplan, förarlösa tåg, och självkörande lastbilar?

  Punkt nummer 9 av 10 på bilderbergmötet 2016 i Dresden var Precariat and middle class. Prekariatet är den samhällsklass som blir över när AI-robotar tagit över all produktion och även uppgifter som övervakning (typ censur robotar på Internet) och rättsväsende. Om bilderbergarna tänkt sig att medborgarlön kan vara en möjlig lösning för prekariatet, som de flesta av oss kommer att tillhöra om alla skall jobba 48 timmar om veckan i minst 40 år, vet jag inte. Eller om de tänkt att vi skall manglas av den nuvarande dyra förnedrings-byråkratin, som medborgarlön skall kraftigt minska.

  “We are the most dangerous moment in the development of humanity… the rise of the rise of artificial intelligence is likely to extend job destruction deep into the middle class, with only the most caring, creative or supervisory rules remaining”

  – Stephen Hawking

  Citerat från deviantART. Se även Buissnes Insider.

  • En Libertarian från Cato Institute som profiterar på att medelklass och underklass underbjuder varandra om de få arbeten som blir över, förstår sannolikt inte den fullkomligt klara logiken.

   Libertarianen förstår sannolikt inte heller konceptet ekologisk hållbarhet eller exponentialfunktinens effekt på population och konsumtion.

   Samma makt- och pengakoncentrations-logik säger att också han en dag kommer bli en maktlös förlorare i monopolkapitalismens utsugning, eftersom han är en liten fisk bland de stora fiskarna. Man kan likna honom vid en av fixaresorkarna som lydigt arbetar åt Krösus Sork i serien Bamse.

   De stora fiskarna följer inte samma lagar. De har ingen moral. De korrumperar alla system. Varför? För att de kan göra det utan repressalier. Men de stora och de mellanstora fiskarna kommer sannolikt en dag stå vid giljotinen och gapa förvånat likt guldfiskar. Så brukar det gå på slutet.

 • Som jag ser det idag, för min egen räkning så hade medborgarlön på 15.000 – 20.000 kr i månaden, istället som idag när jag är och har varit långtidssjukskriven i 5 och halvt år nu, med en sjukpenning på 10.065 kr i månaden efter skatt, hade fått ett mycket bättre liv.
  Detta är ett egoistiskt tänkande av mig givetvis.

  • Sverige testar medborgarlön i Palestina och det verkar fungera. Hittils har 35000 fått ta del av detta genom svenska skattepengar på mer än 900 miljoner per år. Men det krävs en motprestation som att genom terrorattentat döda israeler. En familjeförsörjare kan få 30000/ mån livet ut om han eller hon dödar en israel.
   Om man skulle ge 300000 fattigpensionärer 2000 kr i medborgarlön varje jul t.ex skulle det ändå bara bli lite mer än hälften av den summa som palestinska terrorister får av svenska staten. Men det går inte därför att pensionärer dödar inte israeler. Inte konstigt att islamisten och judehataren Margot Wallström är portad i Israel. Så titta upp svenska skattebetalare vad alla är medskyldiga till. Jag kan räkna upp hundratals liknande exempel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *