Sverige har fått ett PK-styrt sosse-spel

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 5 februari 2019
- Jan Norberg
Jan Norberg och Bo Persson - Montage: NewsVoice
Jan Norberg och Bo Persson - Montage: NewsVoice
Jan Norberg och Bo Persson – Montage: NewsVoice

DEBATT. Sossarna 2019 lika pålitliga som Hitler när han 1938 försäkrade Neville Chamberlain om ”Peace in our time” Det har gått mer än 80 år sedan Stor Britanniens premiärminister återvände till London från Hitlertyskland år 1938 med en liten papperslapp där han försäkrats om ”Fred i vår tid” av Hitler och hans mannar.

Text: Jan Norberg, Bo Persson

Värdet av denna överenskommelse vet vi ju idag mer om och vad den betydde för britterna samt vad som väntade den engelska befolkningen.

Den överenskommelse som nyligen ingåtts av S+ MP med C och L har i praktiken ungefär samma värde som överenskommelsen 1938, C och L är så grundlurade att Neville Chamberlains deal med Hitler framstår som seriös vid en jämförelse. Inte att undras över att Sara Skyttedal (KD) kallar C och L för quislingar.

Gunnar Axén som varit moderat riksdagsman har i samtal med Rebecca Weidmo Uvell listat 10 punkter som förklarar hur S och MP lurat skjortan av dessa Quislingar, eller vad säger man efter att ha tagit del av detta? När sossarna känner sig pressade så hänvisar man bara till dessa utredningar, vad kan C och L göra åt detta? Ingenting.

  1. Först ska man komma överens om ett utredningsdirektiv. Denna diskussion kommer regeringen kunna dra ut på i evigheter. Personellt och kompetensmässigt har C och Fp ett otroligt underläge och kommer effektivt sysselsättas i ständiga möten med regeringstjänstemännen.
  2. Sedan ska utredare utses. S har ett omfattande lager av lojala och erfarna utredare att föreslå och argumentera för. Även detta kan dra ut på tiden i många månader innan man ens kan enas.
  3. Under utredningens gång kommer säkert utredare kunna hitta många invändningar för att förslaget måste justeras eller nya aspekter utredas. Socialdemokraternas lojala sidoorganisationer, fackförbund och S-influerade myndigheter samt generaldirektörer (finns ett gäng med Arbetsförmedlingen, MUCF och MSB i toppen) kommer att bistå med försenande och försvårande opinionsbildning/interventioner under processen.
  4. Det hela leder till att utredningen försenas och att utredaren begär förlängd tid, vilket regeringen beslutar om.
  5. När sedan utredningen försenat presenteras kommer man ta tid på sig innan den skickas ut på remiss, nya delfrågor kanske måste utredas.
  6. Remisstiden blir maximalt lång. Fack och andra S-organisationer kommer bedriva hård kampanj emot under tiden.
  7. När remissvaren inkommit kommer ansvarig departement ta lång tid på sig att sammanställa remissvaren.
  8. Utifrån remissvaren kommer regeringen göra allt för att stoppa eller justera förslaget. Nya långa förhandlingar med C och L vidtar.
  9. Därefter ska en proposition skrivas, något departementet gör mycket nogsamt och under lång tid.
  10. Därefter kommer kanske regeringen att leverera propositionen till riksdagen.

…och sedan  begravs frågan i utredningsväsendet. Sverige har inte alls fått en liberal reformagenda. Sverige har fått ett PK-styrt sosse-spel.

Text: Bo Persson, Jan Norberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq