Tyskar ser negativt på USA och endast 1,9% ser Ryssland som ett hot

publicerad 15 februari 2019
- av NewsVoice
Udo Ulfkotte - Foto: RT.com

DEBATT & ANALYS. Enligt en nyligen genomförd gallupundersökning i Tyskland, genomförd av Civey och Atlantic-Bruecke (Atlantic Bridge), så har endast 10% av de tillfrågade en positiv uppfattning av relationen Tyskland – USA. Kina ses enligt samma undersökning som mer pålitlig än USA. Vidare framgår av undersökningen att endast 1,9% av de tillfrågade avsåg att Ryssland utgjorde ett militärt hot. Man fruktade mer för ett växande kinesiskt inflytande.

Text: Hans Myrebro

Det inflytande som främst USA utövar genom att använda mainstream som en gigantisk hjärn-tvättmaskin var en av de faktorer som gjorde att man gärna ifrågasatte relationen med USA. Dess sanktionspolitik mot allt och alla har inte heller gjort saken bättre.


Enligt samma undersökning anser mer än 60% av tyskarna att Trump är farligare än Putin. Tydligen är det så, att trots att massmediernas lögnmaskineri arbetat för högtryck under senare år, tycks man ha kastat vatten i motvind. Det är ju också känt sedan gammalt att man kan bara ljuga till en viss gräns, sedan slår lögnerna tillbaka.


Udo Ulfkoffe

En insider som helt kan bekräfta detta är framlidne toppjournalisten på Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkoffe. Han kunde i en intervju 2014 klargöra att:

” I have been journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. But seeing within the last month how the German and American media tries to bring war to the people in Europé, to bring war to Russia, this is a point of no return.

I am going to stand up and say; It is not wright what I have done in the past – to manipulate people; to make propaganda against Russia; and it is not right what my colleagues do, and have done in the past, because they are bribed to betray the people, not only Germany, but all over Europe.”

Udo Ulfkotte - Foto: RT.com
Udo Ulfkotte - Foto: RT.com

Udo Ulfkotte fortsätter:

”If you see the German media, especially my colleagues who day after day write against the Russians, those journalist are in transatlantic organization, and are supported by the United States to do so. People like me; I became Honorary citizen of the state of Oklahoma in the United States. Why? Because I write pro-American. I was supported by the CIA. Why? Because I am pro-American. I  am feed up with this, but I don't do it anymore."

Se hela videointervjun

Ulfkotte berättar också om att bjudresor för hela familjen på CIA:s bekostnad förekom också liksom pengar under bordet. Ulfkotte hoppade av från ljugarbänken och skrev en bok om eländet (Gekaufte Journalisten). Boken blev en bästsäljare i flera länder och bidrog säkerligen till förändringen av opinionen gentemot USA.

Kort efter att boken kom ut avled Udo Ulfkotte under oklara omständigheter. Inget tyder på att de svenska mainstream-journalisterna skulle ha en mindre undergiven relation till USA än de tyska.

Koreaner och japaner skeptiska till USA

Boken: "De skapade ett blodigt 1900-tal" av Hans Myrebo - Historisktkorrekt.se
Boken: "De skapade ett blodigt 1900-tal" av Hans Myrebo - Historisktkorrekt.se

Det inte bara i NATO-landet Tyskland som man börjar inse varifrån hotet mot oss alla kommer. Pew-Research har nyligen gjort en liknande undersökning i Sydkorea och Japan. Washington ses i båda länderna som det största globala hotet.

I de båda länderna finns sammanlagt 82000 amerikanska soldater. De finns där för att skydda, men mot vad eller vilka? Man ser alltså i Japan och Sydkorea inte Nordkorea som något reellt hot och inte heller Ryssland skrämmer. Det latenta hotet kommer hela tiden från USA med dess globala ambitioner.

Ändå har svenska regeringsmedlemmar i årtionden rest till USA för att dels försäkra Washington om att den svenska neutraliteten ligger fast, samtidigt som man försäkrar att vår underdånighet under den amerikanska terrorregimen aldrig kommer att ifrågasättas.

Text: Hans Myrebro