Hur kommer Brexit att påverka Sverige? – Annons

publicerad 15 mars 2019
- Extern skribent
Brexit, UK and EU - Bild: Openeurope.org.uk

Brexit, UK and EU - Bild: Openeurope.org.uk

Storbritannien kommer att lämna EU, en process som populärt kallas Brexit. Det finns ännu inte något fastslaget datum för när detta kommer att ske, eller ens hur det kommer att ske. Det fortfarande finns flera osäkra frågor och saker att rösta om, och man talar om hård eller mjuk Brexit, beroende på hur utträdet kommer att hända.

När detta bestämdes för ett par år sedan var planen att gå ur EU den 29 mars i år, men i realiteten kan processen ta ytterligare väldigt lång tid.

Sveriges ställning i EU kan troligen komma att försämras efter Brexit. Detta beror på att Storbritannien är nära förbundet när det gäller maktfrågor inom EU, som fri handel och varje medlemslands rätt att själva bestämma.

Fördelar och osäker påverkan

Brexit, Daily Mirror
Brexit, Daily Mirror

EU har medfört många fördelar för svenskar, bland annat möjligheten resa fritt, arbeta vart vi vill, och att spela på onlinecasinon i hela Europa. De flesta casinon är baserade på Malta eller i Gibraltar, som tillhör Storbritannien, så det kan komma att bli förändringar även inom spelbranschen efter Brexit.

Företag som erbjuder spel till svenskar måste även vara licensierade i Sverige, för att garantera trygga och säkra spel. Flera typer av spel, framförallt spelautomater, ökar kraftigt i popularitet för varje år, och branschen förväntas växa ännu mer i hela Europa.

Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad, så det är naturligt att svenska företag blir påverkade av utträdet. Effekterna kommer att vara tydliga först när vi vet vilken typ av handelsavtal som Storbritannien lyckats förhandla med EU. Men med tanke på den stora handeln mellan EU och Storbritannien är förutsättningarna för en fortsatt gynnsam handelsrelation bra.

Sveriges fjärde största exportmarknad

Storbritannien är en av Europas snabbast växande ekonomier och har i många år varit en av de viktigaste internationella marknaderna för svenska företag. Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad och en viktig importmarknad. Det finns cirka 1000 etablerade svenska dotterbolag i Storbritannien. Efterfrågan på svenska produkter och tjänster har varit stark de senaste åren.

Brittiska företag har idag investerat 300 miljarder i Sverige, vilket är 13% av alla utländska direktinvesteringar i Sverige. Om Storbritannien inte lyckas förhandla med EU, kommer brittiska företag sannolikt att öppna i EU-länder för att komma åt den inre marknaden och få närhet till kunder. Detta ger goda möjligheter för Sverige och andra EU-länder att locka direktinvesteringar från Storbritannien.

Svenska företag med verksamhet i Storbritannien

På kort sikt blir det antagligen inga större förändringar för svenska företag i Storbritannien, men på lång sikt förändras nya handelsavtal. Svenska företag är konkurrenskraftiga och har länge varit närvarande på den brittiska marknaden. Det finns många tecken på att det kommer att finnas goda utsikter för handel med Storbritannien även i framtiden.

En hård Brexit kan komma att kosta Sverige 8 200 arbetstillfällen och 18 miljarder kronor i förlorad BNP 2020, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare och Oxford Economics. De förutspår att Stockholm kommer att drabbas särskilt hårt på grund av den svenska huvudstadens starka finans- och näringslivssektor, och dess starka förbindelser med London.

Rapporten säger att om Storbritannien lämnade EU nästa år, skulle vår BNP som sämst bli 0,3 procent lägre än vad den annars skulle ha varit. Den ackumulerade förlusten skulle uppgå till 18 miljarder kronor i slutet av 2020. En mjuk Brexit med ett omfattande frihandelsavtal skulle sänka svensk BNP med 0,2 procent under det följande årtiondet. Brexit, oavsett i vilken form det blir, kommer att påverka handeln med Storbritannien negativt.

Extern skribent


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: brexit