Bör cannabis legaliseras i Sverige? – Annons

publicerad 22 mars 2019
- Extern skribent

DEBATT. Diskussionen om cannabis går varm i hela världen och även i Sverige diskuteras det om det vore lämpligt att cannabis legaliseras. Idag är det lagligt att använda cannabis i flera olika länder och stater. I Danmark till exempel har läkare kunnat skriva ut cannabis i medicinskt syfte sedan 2018 och i Norge har bruket av cannabis avkriminaliserats.

Även i Sverige har lagen börjat luckras upp något eftersom ett fåtal personer har fått lov att använda cannabis i medicinskt syfte.

Enligt Henrik Tham, emeritus professor på kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet kommer det att bli en liberalisering i Sverige.

Professor Henrik Tham spekulerar över möjligheten att cannabis legaliseras. Pressfoto: Stockholms Universitet
Professor Henrik Tham. Pressfoto: Stockholms Universitet

“Det är helt ofrånkomligt att det kommer att bli en liberalisering. Som forskare tycker jag att det blir intressant att se hur man nu mobiliserar i förhållande till det som är ofrånkomligt.

Det kan man säga att oavsett om man är för en mer liberal eller restriktiv politik, så är det intressant att se för att pressen kommer att vara att den att man går i en mer liberal riktning.

Det är den tendens vi ser i västvärlden och det är väldigt svårt att tänka sig att man inte skulle vara påverkad av det i Norden och jag tror att det blir extra smärtsamt för svenskarna”, säger Henrik Tham till Sveriges Radio.

Professorn beskriver även hur de olika nordiska länderna ställer sig till cannabis:

“Det är skillnad i kontrollen, Sverige är det mest kontrollerande och det enda landet som helt och håller förbjuder själva bruket. Polisen tar mellan 35,000 och 40,000 urinprov med tvång varje år. Norge har just avkriminaliserat detta och försöker sig på en annan linje. Danmark har inte haft det och Finland har det lite grann”, säger Tham.

Cannabis legaliseras ute i världen

De flesta riksdagspartierna är emot en legalisering och så är även Liberalerna. Något som man ser i flera nordiska länder är dock att partiernas ungdomsavdelning har en mer liberal ståndpunkt när det kommer till cannabis. Så är även fallet med Liberala ungdomsförbundet som är för en avkriminalisering av narkotikabruk istället för den nuvarande nolltoleransen.

LUF har flera argument som underbygger deras ståndpunkt. Att cannabis inte är lika skadligt som man tidigare har trott och att polisens resurser kan användas bättre är två starka argument.

Enligt LUF kan en legalisering även innebära mindre intäkter till den organiserade brottsligheten eftersom en av deras inkomstkällor försvinner vid en legalisering.

Avkriminalisering kan även få bort dödliga varianter av cannabis, som till exempel syntetiskt cannabis som har lett till flera dödsfall i Sverige. Missbrukare kommer även att våga söka hjälp för sitt missbruk i större utsträckning om de inte straffas för det.

svenska e-butiker som Nordicoil.se kan man redan köpa CBD-olja, vilket är ett hälsopreparat som är tillverkat av en cannabinoid som inte är rusgivande. Det är tillåtet i Sverige eftersom det inte innehåller det psykoaktiva ämnet THC. Debatten i Sverige handlar om att avkriminalisera hela plantan där alla cannbinoider är intakta.


Idag använder fler svenskar än någonsin förr cannabis och många ungdomar normaliserar bruket av plantan. Att förbjuda något som flera använder och inte har några illa effekter av kan verka onödigt förmyndande och kanske även gammalmodigt.


Folkomröstning om cannabis?

När flera andra länder förnyar sina lagar eftersom det efterfrågas av invånarna är det inte självklart att Sverige kan hålla fast vid sina strikta droglagar. Missbruk kan vara ett fängelse för den som drabbas och en liberal livsåskådning går ut på att öka den mänskliga friheten.

Den mänskliga naturen lyssnar dock inte bara på lagar, utan sanningen är att de som använder cannabis kommer att fortsätta göra det trots förbud. Sverige bör därmed forska mer om hur cannabis påverkar oss, samtidigt som en folkomröstning kan låta svenskarna bestämma själva om de vill att cannabis legaliseras.

Debattext: Nordic Oil

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice