Lars Bern: ”Folket mot skolmedicinen”

6
131
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

Dagens skolläkare och forskare inom sjukvården måste medge sina misstag. Det är dags nu. Människor i gemen har ändå redan börjat överge svensk sjukvård som kapitalt misslyckats med att bota metabola och invärtes kroniska sjukdomar, för att inte tala om de skadliga kostråd som delats ut i decennier. Ungefär så anser författaren och hälsodebattören Lars Bern i sin kraftfulla debattartikel ”Folket mot skolmedicinen”

Text: Lars Bern | Artikeln har tidigare publicerats i Antropocene

Två av de viktigaste grundbultarna inom skolmedicinen i västvärlden under det senaste halvseklet har varit hypoteserna att mättade fetter är hälsovådliga och att högt blodkolesterol ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Båda dessa hypoteser bygger på forskningsfusk och bristfällig forskning.


Trots att senare tids forskning kullkastat bägge hypoteserna är de fortfarande grundbultar inom den västerländska skolmedicinen. Orsaken synes vara att hypoteserna gett upphov till enorma inkomster för såväl den globala livsmedelsindustrin som läkemedelsindustrin. Det rör sig här om tusentals miljarder i inkomster varje år för dessa industrier.


Köpta läkare och forskare

Skolmedicinen har genom dessa enormt starka ekonomiska intressen kommit att helt korrumperas. Såväl livsmedel- som läkemedelsindustrin har under det gångna halvseklet pumpat in pengar i starkt tillrättalagd s.k. forskning i en strävan att hålla de falska hypoteserna vid liv.

 • För livsmedelsindustrin gäller det att försvara jättemarknaden, för sin på billiga kolhydrater och fröoljor baserade industrimat, vid liv.
 • För läkemedelsindustrin gäller det bl.a. försvaret av den oerhört lönsamma marknaden för kolesterol- och blodtryckssänkande kemikalier.

Skolmedicinens forskare har villigt tagit emot industrins pengar för att producera starkt bias forskning där man hemlighåller de data man påstår sig ha använt. Det senare ett generalfel inom all forskning. Vetenskapliga grunddata skall alltid vara tillgångligt för alla forskare för att de fritt skall kunna verifiera eller kullkasta de slutsatser man dragit. Om inte är det inte fråga om vetenskap.

Skadliga kostrekommendationer

De falska hypoteserna har på skolmedicinens rekommendation, sedan slutet av 70-talet, legat till grund för politiskt beslutade kostrekommendationer till folken i västvärlden, och senare även till resten av världen.

Resultatet av dessa kostråd är den pandemi av metabola sjukdomar (fetma, diabetes-2, hjärtkärlsjukdomar, cancer, Alzheimer och en rad autoimmuna sjukdomar) som nu drar fram över hela världen. Över två miljarder människor har redan tydliga symptom och 40 miljoner dör i förtid på grund av denna pandemi.

Efterhand har människor genom egna erfarenheter vaknat till insikt om att man blivit grundlurade av såväl myndigheter inom livs- och läkemedel som av skolmedicinens ledande företrädare.

Svenskarna utvecklar trots och ofog

Allt fler har börjat trotsa såväl myndigheter som sina läkare och ändrat sin kost och slutat med mediciner som gett dem svåra biverkningar. Otaliga människor har på det sättet konstaterat att de blivit av med sina metabola åkommor. Många har skrivit tidningsartiklar, böcker och bloggar där de försökt dela med sig av sina erfarenheter till sina medmänniskor, för att hjälpa även dem till ett friskare liv.

Jag har för egen del genom ingående medicinvetenskapliga studier i 25 år kunnat göra en resa från en läkemedelsförgiftad metabolt sjuk person till en i stort sett frisk. För att förmedla mina erfarenheter till mina medmänniskor har jag skrivit boken Den Metabola Pandemin och jag har tagit initiativet till bildandet av den nu snabbt växande Riksföreningen för Metabol Hälsa.

KI-forskare vill ha bokbål

I detta läge börjar det skolmedicinska etablissemanget och läkemedelsindustrin bli riktigt oroliga, men istället för att gå ut och erkänna att man haft och gjort fel i 50 år, så går man till frontalangrepp mot alla de som försöker hjälpa sina medmänniskor till ett friskt liv. Bland annat krävde i dagarna fem av etablissemangets forskare på Karolinska Institutet (skolmedicinens Mecka) att det skulle inrättas ett organ för att censurera den typ av böcker där människor delar med sig av sina erfarenheter av hur de blivit friska genom att trotsa skolmedicinens felaktiga råd.

Ewa Meurk - Pressfoto: Elitista.se
Ewa Meurk – Pressfoto. Elitista.se

Ewa Meurk

I förra veckan besökte jag ett frukostmöte med det senaste tillskottet i den folkliga resningen mot skolmedicinen. Det var arrangerat av en framstående IT-entreprenör och civilingenjör som heter Ewa Meurk. Hon har just startat ett nytt företag som heter ELITISTA med affärsidén att förmedla kunskap om hur man håller sig frisk i en värld där livsmedelsföretag, läkemedelsindustri och skolmedicin driver oss att bli allt mer metabolt sjuka.

Ewa Meurk höll ett brilliant föredrag där hon på en timme lyckades beskriva grunden i problemet med den metabola sjukligheten och vad vi måste göra med våra liv för att bli och förbli friska.

Jag tror att något av det bästa företag och organisationer kan göra för att effektivisera sin verksamhet är att låta sin personal genomgå en utbildning genom t.ex. Elitista. Personal som lider av metabola sjukdomssymptom gör nämligen en långt sämre arbetsinsats än de som är friska och deras livskvalitet är dålig.

Erkänn era fel och brister

Självklart är företag som Elitista och Ewa Meurk en vagel i ögat på de kretsar inom skolmedicinen som vill lägga locket på för oss lekmän som försöker hjälpa våra medmänniskor. Vi är ett hot mot deras monopolställning inom hälsoområdet som de levt med alldeles för länge.

Till de ledande skolmedicinarna inom KI vill jag dock säga, anden är redan ute ur flaskan. Det klokaste ni kan göra är avbön och att överge era falska älsklingshypoteser som orsakat denna fasansfulla pandemi. Redan har långa rader av kloka läkare och gamla medicinprofessorer insett detta. Att det skulle skada era lukrativa relationer med Big Pharma får ni stå ut med.

Text: Lars Bern, Antropocene


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.
Utbildad vid Chalmers i teknisk fysik. Författare. Utveckling alternativa drivmedel på Volvo. VD på: Svensk Metanolutveckling, Ångpanneföreningen, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL, Incentive (Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. Ordförande och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer tex i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordf. för Cancerfonden. Läs mer om Bern på Antropocene. Bern skriver om: Hälsopolitik, makropolitik, miljö- och klimatfrågan.

6 KOMMENTARER

 1. Tack Lars Bern för ditt inlägg. Jag är själv läkare sedan 40 år och har sedd för många svarta svanar. Till motsats av många kolleger som bara ser de svarta svanar, men inte ifrågasätter det de lärt sig på universitet, som sedan 20 talet är influerat av Rockefeller, har jag gått vidare till botten. Det är en spännande resa, men blir vehement bekämpat av etablissemanget. Då vi lever i Polaritetens värld kommer den andra polen trots allt att vinna, då patienterna som för det mesta inser hur fel behandligen är, söker sig till alternativa metoder. Egentligen behöver man bara gå inåt för de flesta är sina bästa läkare själv, för nu blir vi översållad av även en del felaktig alternativ information. Här kommer vi till en av grundregeln av livet, vi måste ta ansvar för oss själva och inte lita blind på vad andra säger. Får vi ett svar som vi går i resonanz med så är det den rätta för oss, utan kunskap i kemi eller fysiologi. Min gammal fras att medeltiden tydligen inte är över ännu, visar att man tänker på bokförbränningar. Det är synd om människan.

  • Jag blir upprörd av ditt svammel. Första delen förstår jag inte alls. Sedan säger du : då patienterna som för det mesta inser hur fel behandlingen är, söker sig till alternativa metoder.

   Hur kan du påstå detta? Om det var så behövde vi inte bilda föreningar där vi försöker sprida information om att skolmedicinen är fel.

   Många som inser det har inte ekonomi att gå till alternativa.
   De flesta håller fast vid skolmedicinen för pengarnas skull. De slår ifrån sig all information. De flesta stannar kvar hos skolmedicinen , blir sjukare och dör i förtid.

   Visst är alternativa också en marknad som vill omsätta sina produkter. Till exempel köper många blåbär för synens skull. Men om tarmen är förstörd så att upptaget blir dåligt så har man slängt pengarna i sjön.
   Men du ska inte klumpa ihop alternativa vetenskaper med den marknaden.

   Du tycker att det är en grundregel att vi måste ta ansvar för oss själva och inte lita blint på vad andra säger.
   Inte lätt att göra det i det här samhället. Där myndigheterna med medias försorg proppar i befolkningen lögner. Ett väldigt bra exempel på det är amalgamet.

   Socialstyrelsen har inte stått till svars för alla lögner de spred om att amalgam var ofarligt.
   Om man gör en anmälan mot skolmedicinen behöver de bara svara att de arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Och det långt upp i rättsliga instanser.

   • Maj Rehnberg
    Du får tagga ner lite. Birgit hade många goda poänger i sitt inlägg.
    Jag tycker inte att det var svammel, snarare delar jag hennes bild av ”vården av sjukheten” som jag kallar den och att medeltiden, inom vissa områden, inte är över ännu och den första delen håller jag med om jag helt och hållet.
    Är dock lite försiktig med det hon skrev på slutet om resonans eftersom det är svårt att veta om något är i resonans eller inte och det är lätt att inbilla sig att något som inte är det, är det.
    Citat ur ditt (Maj’s) inlägg följer…

    ”Många som inser det har inte ekonomi att gå till alternativa.”

    Detta är irrellevant i sammanhanget även om det är som du säger. Jag tror hon menar att de som har möjligheten går ofta till det alternativa.

    ”Visst är alternativa också en marknad som vill omsätta sina produkter. Till exempel köper många blåbär för synens skull. Men om tarmen är förstörd så att upptaget blir dåligt så har man slängt pengarna i sjön.”

    Om man har en tilltrasslad situation kommer man oundvikligen inte att göra allt i rätt ordning utan det blir ett och ett annat misstag innan man fått ordning på trasslet. Men att börja med att nysta i det är nödvändigt.

    ”Men du ska inte klumpa ihop alternativa vetenskaper med den marknaden.”
    Vilka vetenskaper menar du att hon har talat om? Och med vilken marknad? Den alternativa markanden har väldigt många infallsvinklar.

    ”Du tycker att det är en grundregel att vi måste ta ansvar för oss själva och inte lita blint på vad andra säger.
    Inte lätt att göra det i det här samhället. Där myndigheterna med medias försorg proppar i befolkningen lögner. Ett väldigt bra exempel på det är amalgamet. ”

    Om man märker att samhäller är fullt av problem och lögner är det faktiskt bäst att ta eget ansvar eller kontroll över situationen, eller menar du att vi ska fortsätta att återigen lägga våra liv i big pharma industrins händer?
    Eller är det så att du har kurser i hälsa och räds att ingen kommer för att hon skrev om alternativa metoder? Menar du att det är dig man ska gå till?
    Jag bara undrar för du skriver ju citat igen…

    ”Om det var så behövde vi inte bilda föreningar där vi försöker sprida information om att skolmedicinen är fel. ”
    Tar du/ni betalt för detta? Den informationen fyller stora delar av internet och man kan ta del av den helt gratis.

    Om du ska svara så skriv något bra.

 2. Tack Lars Bern för den här artikeln ! Nu är jag också medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa. Jag ser fram emot att läsa din bok nu.

  Det har känts så hopplöst men att få veta om denna förening Och Eva Meurk tänder nytt hopp. Tack !

 3. ”Fallet mot vetenskapen är rakt på sak: mycket av den vetenskapliga litteraturen, kanske hälften, kan helt enkelt vara osann. Drabbad av studier med små urvalsstorlekar, små effekter, ogiltiga undersökande analyser och flagranta intressekonflikter, tillsammans med en besatthet att driva modetrender av tvivelaktig betydelse, så har vetenskapen gjort en sväng mot mörkret. ”
  /Richard Horton (Källa: En kommentar ”offline” i The Lancet: What is medicine’s 5 sigma?)

  “The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”
  /Richard Horton (Source: A comment ”offline” in The Lancet: What is medicine’s 5 sigma? http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2960696-1.pdf)

 4. Till Lars Bern.
  Minns du programmet ”Sista skörden”? Där sas det att med 50% av mineralinnehållet i våra livmedel borta så kan vilka sjukdomar som helst utvecklas. Det bör ju ha med du säger att göra. 80% av våra bönder vill bli mer miljönyttiga. Vi har inte egen livsmedelsförsörjning under kris. Hur ser energi täckningen ut under samma kris? Du säger i webtv att saker som lösningar till dessa problem medvetet motarbetas. Jag vet att det är så. Jag har själv arbetat med detta under många år. Våra institutioner säger en sak men gör en annan. Jag kommer att kontakta dig. Tills dess så undrar jag har du någon början till lösning som utmanar bigoil, bigpharma och bigagro?

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här