DEBATT. Hur vi formar våra barn alltifrån förskolan och vidare genom utbildningssystemet får genomslag på samhällsutvecklingen för lång tid. Våra barn är ju vår framtid sägs det. Som föräldrar till våra barn påverkas vi av den miljö vi själva är ett resultat av, har vi läst mycket litteratur så har vi – vare sig vi vill eller inte – tagit en rad intryck. Det skrivna ordets makt är ett bekant axiom, men gäller detta verkligen fortfarande?

Text: Jan Norberg | Bild: TV2 sände 1975 serien “Vilse i pannkakan” med Staffan Westerberg. Källa: Oppetarkiv.se

Som ett färskt exempel kan man till exempel fråga sig vilken litteratur Klimat-Greta har läst. Hon och hennes generation är ju vår allas framtid. Hon har i intervjuer medgivit att hon haft en del personliga psykiska problem. Kan dessa problem bero på den litteratur hon läst, eller är hon offer för en frustration genererad av en oemotsagd masspsykos skapad och pådriven av vuxengenerationen, som sannolikt i sin tur själva är starkt påverkade av den litteratur den har läst och tagit del av i sin ungdom?

Miljö-Greta den 12 dec 2018 i Katowice. Foto: SVT Nyheter
Klimat-Greta den 12 dec 2018 i Katowice. Foto: SVT Nyheter

Vi måste förutsätta att alla vuxna vilka nu uttalar sig tvärsäkert om väder och klimat verkligen själva under lång tid har läst all den litteratur som bör ligga till grund för olika ställningstaganden, för annars kan man stillsamt undra vad som får människor att torgföra sina synpunkter med sådan övertygelse.

Som numera pensionerad gammal konservativ stöt brukar jag ägna mig åt att reflektera över hur det såg ut på den förhistoriska tiden då jag själv omhändertogs av utbildningsväsendets försök att forma mig till en empatisk och välartad framtida samhällsmedborgare. Förskolebegreppet var inte uppfunnet på den tiden så den delen kan vi tacksamt notera att jag undsluppit.

Många bar Mao-märken och det viftades med FNL-flaggor

När jag 1969 skulle börja gymnasiet så var samhällsklimatet i stark förändring, något som påminner mycket om den situation vi nu står inför. Då sprang väldigt många omkring med Mao-märken och det viftades med FNL-flaggor. Den som inte påverkades av detta i unga år betraktades som verkligen udda. Jag minns hetsiga politiska diskussioner på rasterna mellan extrema kommunister och ärkekonservativa elever där tonläget var starkt uppskruvat på ett sätt som påminner om dagens samtalston i klimatfrågan.

Statligt finansierad och kommunistisk hjärntvätt

Jag råkade få en klassföreståndare under mina tre år som var en veritabel kommunist och det var dennes lärargärning som fick mig att till slut ta ställning till vilken politisk uppfattning jag framledes skulle präglas av. I sann ”demokratisk” anda ville han ju ge intryck av att vi elever hade ett medinflytande över vilken litteratur vi skulle läsa och jag hade oturen att bli vald som elevrepresentant. När denne ärkekommunist därpå presenterade det urval av böcker vi hade att välja emellan så var det endast extrem vänsterlitteratur att välja.

Inför klasskamraterna kunde jag därför endast presentera vänsterlitteratur varpå hetsiga diskussioner uppstod om vilka urvalskriterier som legat till grund för just detta urval. Hjärntvätten hade börjat!

Böcker av Åke Daun och Urie Bronfenbrenner. Montage: NewsVoice
Böcker av Åke Daun och Urie Bronfenbrenner. Montage: NewsVoice

Resultatet blev paradoxalt en ständig källkritisk hållning

Med en titt i backspegeln förde detta dock det goda med sig att jag och många andra redan i unga år tvingades inse att en långsiktig överlevnadsfaktor var att alltid vara ständigt källkritisk och att varje gång ifrågasätta samt att tänka själv. Inte alltid så lätt då stigmatisering av oliktänkande som metod att eliminera självständigt tänkande redan då var en utbredd företeelse.

Nåja, den första kursen vid högskolan råkade bli sociologi och där dyker det upp en manchesterbyxförsedd och skäggig representant för den yttersta Clarté-vänstern, och när han presenterade kurslitteraturen visste åtminstone jag själv vad klockan var slagen. Eller vad sägs om böcker som: “Upp till kamp i Båtskärsnäs” av Åke Daun, “Skilda barndomsvärldar” av Urie Bronfenbrenner osv. Hjärntvätten fortsatte…

Ville man ha bra betyg så var det till att bita ihop och blidka den öppet kommunistiske kursledaren, en öppen kritisk hållning till denna veritabla indoktrinering resulterade i bestraffning i form av sämre betyg. Hjärntvätten upprätthölls med militanta metoder .

Typisk vänsterorienterad pseudovetenskaplighet

Denna massiva och statligt finansierade hjärntvätt under många år legitimerades av den pseudovetenskaplighet som vänstern alltid försökt applicera på sin indoktrinering. Till skillnad från i dag så fanns det vid den tiden vissa motvikter inom tex massmedia, men dessa försvann allteftersom i snabb takt och kvar blev en doktrinär statlig åsiktspolis med radikala vänsteruppfattningar.

Till skillnad från idag så fäste inte samma galna åsiktsförtryck på vår föräldrageneration. De såg denna nya mycket mer radikala åsiktsbildning som ett pikant inslag i ett alltmer liberalt samhälle. De flesta ur vår föräldrageneration var nog innerst inne lite avundsjuka på att de själva var uppväxta under betydligt mer knappa förhållanden samt att man var måna om att kunna lämna över ett bättre och mer utvecklat samhälle till sina efterkommande.

Föga anade de då hur detta så småningom skulle spåra ut till att bli vad vi dag ser som resultat. Hjärntvätten hade nu fått ordentligt fäste inom flera generationer.

Barn utsatta för psykisk påverkan

Så tillbaka till dagens Klimat-Greta och hennes personliga problem på det psykiska planet. Greta har av sina föräldrar och en massiv och genomkorrupt hjärntvätt alltsedan hon föddes fått i sig en ensidig och veritabel vänsterdogmatisk “upplysningskampanj” med tydliga inslag av skrämselpropaganda beträffande klimatet. Hon har redan i 15 årsåldern blivit så påverkad att hon nu av sina föräldrar anses mogen att bryta mot lagen och skolka så att mamma Malena med bihang kan göra boksläpp med maximal marknadseffekt.

Litteraturen har en enorm betydelse, eller hur?

Text: Jan Norberg

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

116 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
3 april 2019 kl 08:00

@ per 2 April, 2019 at 21:16

Det är helt ok att några stycken stör sig på vissa av mina kommentarer. En av dem, och den främsta är du.

Skulle ingen alls störa sig på något av det jag skriver så vore jag en synnerligen dålig skribent och debattör.

Den största skillnaden mellan dig och mig i det avseendet är att du uppenbart inte tål minsta mothugg, vilket jag gör. Det känns t.o.m. friskt.

Om orsaken till att du helst vill ha en monolog och bara höra och läsa det du själv formulerat vill jag inte spekulera i här, men jag har såklart mina misstankar. Men även det är ok för mig, världen består av väldigt många olika typer av individer med väldigt många olika personligheter och agendor. Men tyvärr tar jag mig friheten att inte alltid dela dem.

Ska bli spännande att se vad denna kommentar kommer att rendera i för påhopp på mig från dig!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Jan Norberg
3 april 2019 kl 03:57

Slå upp ordet socialism, Jan! Monopolkapitalet som kontrollerar de ljugande medierna ÄR INTE SOCIALISTER, även om socialister ofta låter sig luras av fulmediernas osanningar. Det beror oftast på att socialister inte känner till ägarförhållandena, men även på att vänstertidningar repeterar fulmedias lögner, förmodligen mot betalning från “filantropiska” monopolkapitalister.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
2 april 2019 kl 07:10

Bra sammanfattat Jan!

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
Reply to  Jan Norberg
2 april 2019 kl 12:23

Det är ju du själv , som tar upp hur illa man mår av att läsa vänsterlitteratur. Där finns mycket av apokalyptisk natur . Jag antar att det detta faktum som gör att du anser att man blir sjuk av att läsa dem . Även Newsvoice har mycket apokalyptiska artiklar om chemtrails , vacciner , Gmo och felaktig föda , ganska lik vänsterlitteraturen.
Självfallet så är det så att majoriteten kan ha fel. Den som lever får väl se . Jag brukar läsa Lars Bern , Tor-Alf Alfsson , Peter Stilbs och andra . De har inte övertygat mig .

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
Reply to  Jan Norberg
2 april 2019 kl 12:36

Man kan väl anta att de som undertecknat avtalet uppfattar det som bra eller nödvändigt i någon mening , om det sedan objektivt är bra är en annan fråga . Jag bara konstaterar att många människor uppfattar detta klimathot som sanning . Att helt säkert sig om hotet är sant går inte . Det handlar om sannolikheter . Därför anser jag att man inte säkert kan säga om det är Lars Bern eller Greta Thunberg som är drabbade av villfarelser .

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
Reply to  Jan Norberg
3 april 2019 kl 14:42

Parisavtalet är ju en politisk överenskommelse och inget forskningsdokument . Det är ju knappast så att alla länder som slutit avtalet har vänsterregeringar . Även i den svenska riksdagen råder enighet om att CO2utsläppen är ett problem , med undantag för någon enstaka moderat. Sd hävdar att uppfattningen att de är emot Parisavtalet är ett missförstånd . Motsättningarna ligger på andra plan ex.vis om kärnkraftens roll . Jo enstaka forskare som kommer med klimatlarm kan givetvis drivas av privata agendor , men inte alla . De så kallade alarmisterna verkar vara i flertal , därför vill jag hävda att sannolikheten för att de har rätt är större . Lars Bern är förvisso 77 år och har innehaft höga poster i samhället . Den frenesi han har i debatten torde slå de flestas , socialister eller inte .Men jag ställer mig väldigt skeptisk till hans syn på vacciner , därför tycker jag inte hans trovärdighet är så hög .
Trump syn på Parisavtalet är känd . Hans syn på klimatfrågan är däremot något svävande . ” Jag tror att något har hänt . Något förändras och det kommer att förändras tillbaka igen . Jag tror inte att det är en bluff . Jag tror att det antagligen är en skillnad . Men jag vet inte om det är orsakat av människan ” . P.S. Det som Greta Thunberg är drabbad av skall tydligen kallas psykisk störning inte sjukdom .

Thomas Lindvall
Thomas Lindvall
Gäst
1 april 2019 kl 17:04

Bluffen CO2-hotet är även systemhotande då islamiserade FN har skapat begreppet ” klimat-flykting ” som kan påtvinga västerländska demokratier stora mängder migranter från totalitära stater med oklart syfte.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Thomas Lindvall
2 april 2019 kl 07:07

Bra skrivet Thomas!

Thomas Lindvall
Thomas Lindvall
Gäst
1 april 2019 kl 16:57

Att CO2 – hotet är en gigantisk bluff håller jag med om. ( katalysatorn på bilar var en uppfinning som var FÖR bra enligt bilhatande miljövänstern ) Däremot problemet plaster i våra hav och vattendrag , spridning av hormonrubbande ämnen ,
svårigheterna för pollinerande insekter etc bör tas på allvar.
Jag läste att klimat-greta hade sett en film i skolan om plaster i haven och att hon sedan blev deprimerad och stannade hemma från skolan.
Att sedan pappa Stefan Thunberg plockar upp socialisten Al Gores CO2-hot från 1990-talet och gör en cynisk PR-grej med sin dotter ” deppiga plaster-i-haven-greta ” och hennes mamma Malena (f.d opera-profil) , numera passande nog miljöboks-författare är något som de flesta känner till.

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
1 april 2019 kl 16:19

En annan sak är ju att man kan ju lätt bli deprimerad när man läser om världsproblemen . Inte enbart vänsterskrifter kan orsaka detta . Newsvoice och dess anhängare är ju inte heller några rolighetsministrar .

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Örjan Wedin
2 april 2019 kl 13:29

Nä, det blir så när världen inte är så rolig. Allternativt kan man ju sätta på sig skygglappar och göra en falsk verklighetsbeskrivning. Men det lär ju straffa sig i längden.

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
2 april 2019 kl 15:14

Nej , jag kräver inte att alla skall vara glada . Jag ser bara en likhet mellan vänstern och Newsvoice . Jag tror därför att man blir lika mycket psykiskt störd av båda , eller snarare lite .

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
1 april 2019 kl 15:12

Tankar om att co2 är ett hot mot klimatet är inte någon föreställning som bara finns inom snäva vänsterkretsar . Med tanke på att drygt 190 länder undertecknat Parisavtalet , kan man anta att denna föreställning om verkligheten är mycket spridd . Greta Thunberg lider av en neuropsykiatrisk störning , den är så vitt jag förstår medfödd , ej en följd av läsning av vänsterlitteratur . Det är inte heller ovanligt med djupt politiskt intresse i ungdomen. I Vilhelm Mobergs ” soldat med brutet gevär ” ; kan man läsa om hur det var i småländsk glasbruksmiljö för ett hundra år sedan .

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Örjan Wedin
2 april 2019 kl 07:05

Jag tror att du gör oklokt i att försöka analysera Gretas sjukdom. Då kommer du väldigt lätt att hamna fel.

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
30 mars 2019 kl 12:57

Hennes psykiska problem kan ju ha annan grund än de böcker hon läst .

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Örjan Wedin
31 mars 2019 kl 08:16

Men det handlar ju inte bara om aspeger utan även, och kanske främst, om depression….

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
1 april 2019 kl 08:21

Lustigt att du återkommande refererar till dig själv, som om det skulle vara någon sorts evidenskälla.

Är du läkare enller psykiatiker? Om inte luktar det narcissism lång väg.

En i min värld lite trovärdigare länk att läsa för att på ett hyfsat lätt sätt förstå vad depression är, och vad som kan orsaka den, kommer här:

http://sjukdomarna.se/sjukdom/depression/

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
2 april 2019 kl 07:02

Du som anser att jag “hoppar på” andra debattörer här på NV, vilket är skitsnack, är definitivt en sådan själv. I även denna kommentar yr förolämpningarna i dina försök att dölja dina egna tillkortakommanden.
Du skriver bl.a.:
“taskiga fattningsförmåga”
“förhastade slutsatser”

Utöver det försöker du desperat påskina att mina kunskaper i dessa ämnen är bristfälliga.

På ren svenska: Vad f-n vet du om det?

Det är nog så att du bör akta dig så att du inte blir portad här på NV snart. Ett gått råd bara!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Jan Norberg
31 mars 2019 kl 15:14

jag tror att det kan vara bra för Greta på lång sikt, även för samhället. Greta kan byta åsikt med sanning som grund. Detta har potential att läka hela samhället.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
1 april 2019 kl 11:35

Martin, om Greta skulle använda “sanning” som grund är en spekulation.

Dessutom, att använda sig av “sanning” avseende klimatdebatten är synnerligen svårt, då det inte finns någon sanning. Däremot finns diverse sannolikheter utifrån de fakta som man bygger sin “sanning” på, vilket jag är övertygad om att du instämmer i.

I klimatdebatten har i MSM i princip bara den grupp som man kan kalla klimatalarmister hittills fått utrymme. Därför är det viktigt att referera till vilka källor man bygger sin uppfattning på, särskilt om man kallar sin uppfattning för just “sanning”. Annars blir det svårt att leverera någon trovärdighet.

Möjligt att den unga Greta hänvisat till flera olika källor, men jag har iaf inte sett det.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Öystein Rönne
1 april 2019 kl 15:04

Jag talar om framtiden, Öystein. Nu är hon omgiven av en sekt som lyfter fram henne. Då är det svårt att vara mer sann. Egot vill inte se sanningen om det innebär det krossade egot, men i Greta ser jag stor potential, eftersom hon har de egenskaper som behövs för att kunna vara mer sann, d.v.s. hennes konsekventa beteende mot ett hot, som det varnas om, hennes starka viljekraft och hennes positiva envishet att rädda oss alla och framtidens generationer.

Man kan definiera sanning som motsatsen till osanning och det finns massvis med olika kända former av osanning som man kan öka sin kompetens om.

Därigenom blir man faktiskt mer “sann” inför sig själv och inför andra människor. Inom matematiken talar man om bevis, såsom sanna, men inom andra vetenskaper talar man om evidens som är svagare och inte absoluta sanningar.

Jag har definierat en hel del osanningar under rubriken “Sanning” i VP:s meny. Detta är min trovärdiga källa för mitt påstående.

Greta har sannolikt blivit vilseledd av repetitioner i medier, lyssnat på illusionister som Rockström och Wijkman, som helt saknar kompetens på klimat (agronom och politolog), samt kanske på IPCC:s politiskt styrda slutsatser, men jag tror att Greta, likt de allra flesta i klimathotar-sekten, saknar exakt den kompetens som de behöver för att inse sin egen inkompetens, på samma vis som vissa ex. saknar den känslomässiga kompetensen som behövs för att övertyga mer intuitiva människor, men heller inte kan förstå detta, förrän de besitter exakt den kompetensen.

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
Reply to  Jan Norberg
1 april 2019 kl 10:58

Vad skulle hennes vanföreställningar bestå av ?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Örjan Wedin
1 april 2019 kl 12:02

Se ovan.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Örjan Wedin
1 april 2019 kl 15:08

Man kan se Aspbergers syndrom som ett “problem” eller en “sjukdom”, men man kan också se det som en tillgång om man ser det positiva i de beteenden som en hög funktion kan ge.

I Gretas fall ser jag den starka viljan, envisheten och det konsekventa beteendet som positiva egenskaper, inte något “problem”. Inte alls.

Läs på om Aspbergers syndrom!

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
30 mars 2019 kl 11:22

Du har ju noll belägg för det du påstår om Greta Thunberg. Det är ju inte särskilt unikt med femtonåringar med bestämda uppfattningar. Påståendet att målet med hennes strejk skulle vara att sälja Malena Ernmans bok är bara en spekulation och in ytterst elak sådan. Föräldrarna säger själva att de inte stöder hennes strejk . Greta har ett eget intresse i frågan . Hon fick pris i en uppsatstävling som SvD utlyst i maj 2018 . Alldeles oavsett vilken litteratur Greta Thunberg läst , så är ju inte klimatfrågan något som bara finns i Malena Ernmans och Gretas huvuden . Samtliga länder i världen har undertecknat ju Parisavtalet .

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
30 mars 2019 kl 00:14

Mycket bra inlägg Jan Norberg, jag ser att du har en parallell akademisk med min erfarenhet. Är själv ute på en lång resa igen, vad som kommer att behövas i Europa är humanism och förståelse. Kör på, du är skitduktig. Det som gäller är att undvika polarisering.

A J
A J
Gäst
Reply to  Jan Rosbäck
30 mars 2019 kl 01:14

Jasså, du tycker han skriver bra? Frågan är då, vad får honom att tro att det där inte skadat honom?

“för annars kan man stillsamt undra vad som får människor att torgföra sina synpunkter med sådan övertygelse.”

Att ge sig på en flicka, ett barn, med ohederliga antydningar om psykologiska problem är inte speciellt hederlig retorik.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  A J
31 mars 2019 kl 15:10

Jag har läst om Aspbergers syndrom och ser det inte som ett “psykologiskt problem”, men en mänsklighetens tillgång.

von
von
Gäst
29 mars 2019 kl 09:54

Det är väl bra att Miljö Greta får upp ögonen på barnen om miljöförstörande industrier? Även om det är fake med global uppvärmning orsakat av oss människor så kan ju miljö Greta påverka sin generation och nästkommande. Blir en win win situation oavsett.

Och ni Gubbs som tjafsar här, att ni orkar. Finns en bra film som påminner om er “Grumpy Old Men”

Erik Wiklund
Erik Wiklund
Gäst
Reply to  von
29 mars 2019 kl 17:32

Per – en enkel fråga till dig – om ditt missnöje är så stort av det som skrivs här – varför kliver du inte ur NV ?

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  von
31 mars 2019 kl 15:08

Griniga gamla gubbar kan vara kul också, som ex. George Carlin om planeten, men bara för att det ligger ett visst löje/humor i griniga gamla gubbar så betyder det inte att det leder i en positiv och konstruktiv riktning för framtidens generationer, vilket givetvis är allas vårt intresse, även de gamla gubbarnas.

Korp
Korp
Gäst
28 mars 2019 kl 17:00

Ö-Rönnes flesta kommentarer till “per” i denna tråd befinner sig enligt min åsikt en bra bit under sandlådenivå. I konsten att debattera sakfrågor saknar han uppenbarligen vissa förmågor. Huvuduppgiften blir därför helt tydligt att försöka förminska den av av Ö-Rönne utsedde “motståndaren”.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Korp
29 mars 2019 kl 07:02

Ädelt skrivet Korp. per behöver nog allt stöd han kan få.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
28 mars 2019 kl 15:58

per, du känner nog bara ett par personer som läser och ev skriver här på NV. Allt annat är ett önsketänkande av dig.

Torbjörn är en klok människa och behöver knappast några goda råd från dig.

De flesta vet vid det här laget genom denna tråd att du inte är en av de mest skärpta här på NV.

Själv behöver jag inte ge redaktören några tips. Som jag hoppas att du förstår…

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Jan Norberg
31 mars 2019 kl 01:28

Det finns ett problem med fattningsförmåga rent generellt. John Cleese förklarar saken väl på tuben. Klippet heter tyvärr “Stupidity”, vilket inte är helt lämpligt rent känslomässigt.

Låt säga att man inte har kompetensen att förstå värdet av känsloargument i sin argumentationsteknik, så kommer man sakna exakt den kompetensen ända tills man har den.

I det ögonblicket man har tillskansat sig den kompetensen så inser man hur inkompetent man tidigare varit, men innan det ögonblicket inträffar förblir man fullkomligt inkompetent på området.

Det enda man kan göra är att tålmodigt påpeka var kompetensen finns att inhämta, ex. sök på “känsloargument” på min blogg, i hopp om att individen ska bli motiverad att utveckla sin kompetens.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
28 mars 2019 kl 15:02

per 2019-03-28 at 14:45
“Det finns en del personer som har slutat att besöka NewsVoice på grund av hur de och andra blir bemötta av dig och Jan Norberg. ”

Kan vi tagga ner hettan i debatterna så är det bra. Att det blir hätskt i kommentarsfälten i internets sociala kanaler och efter artiklar är ett känt fenomen. Jag tror inte folk skräms av det. Det som händer är att man struntar i debattera och istället bara läser artiklarna.

Alla som skriver artiklar för NV har möjligheten att kräva stängt kommentarsfält. Nu är detta en debattartikel, skriven av Jan så han är, så att säga, ägare av efterdebatten och han har rätt att sätta sin ton på den, inom kommentarsreglernas gränser förstås.

Korp
Korp
Gäst
28 mars 2019 kl 11:36

Även foliehatten i Teckomatorp har något att säga om Klimat Greta.

http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com/2019/03/klimat-greta-nekas-prata-i-eu.html

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
28 mars 2019 kl 13:02

Jag gör vågen…

Korp
Korp
Gäst
Reply to  Jan Norberg
28 mars 2019 kl 14:39

Jan Norberg.. Trodde du att du var ensam om att inse hur det ligger till?
Vi lever i en värld med ständigt pågående förändringar.
Ifrågasättande av godkända normer, värderingar, mönster och strukturer möts alltid av ett visst motstånd.
Det finns somliga som ständigt ifrågasätter och vänder på saker och ting och vill testa nya idéer. Det finns också allt för många som förmätet ständigt vill tysta människor med nya idéer, vilket vi ser flera exempel på här i News Voice.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Korp
28 mars 2019 kl 15:50

Du har rätt Korp, en del vill man tysta!

Korp
Korp
Gäst
Reply to  Jan Norberg
29 mars 2019 kl 17:41

Läs mellan raderna!

A J
A J
Gäst
Reply to  Jan Norberg
30 mars 2019 kl 01:26

Härskartekniker, som att angripa ett barn med insinueringar om mental ohälsa är kanske inte den vackraste av dem.

Det går att argumentera om ämnet som tas upp, utan att attackera budbäraren, speciellt om det är barn.

En fråga, vad får dig att tro att just du inte har hjärntvättas, om du nu skall använda den retoriken? Nej, du behöver inte besvara den.

Sedan, om nu hon har fel, vad är det värsta som kan hända? Om hon har rätt, vad är det värsta som kan hända pga det? Allt beroende på om vi gör något eller inte för att förhindra att klimatförändringarna kan utplåna mänskligheten. Tänk på detta utan att lägga in värderingar om vad som är rätt, utan bara effekterna av respektive utfall. Dvs om mänskligheten påverkar, eller inte påverkar klimatet. OM vi gör något mot det, eller inte.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  A J
31 mars 2019 kl 15:01

Jag är med dig på det första. Vi ska vara snälla mot Greta. Jag är dessutom tveksam om Aspbergers syndrom är att betrakta som en “sjukdom”, eftersom det stora intresset och engagemanget i Gretas fall bör ses som något positivt som kan få oerhört positiva effekter i framtiden för hela världen, om hon tar till sig båda sidorna av argumenten, lär sig hur man skiljer på “sanning” och lögn.

Det andra är ett bevisbördeargument, d.v.s. ett försök att belägga motståndaren med en bevisbörda som man själv avstår från, enligt modellen “jag har rätt så länge du inte kan bevisa motsatsen”. Det är ett “argumentum ad ignorantiam” (argument till okunnigheten) att hävda att frånvaron av bevis är ett bevis. Jämför med “Russells tekanna”.

Greta har sett en stor lögn. Politikerna dillar om CO2, men hon har noterat att de inte fattar rätt beslut, d.v.s. är inkonsekventa. Uppenbarligen har de inte rent mjöl i påsen. Greta har förstått detta. Hon är helt klart en potentiell medlem i Vetenskapliga partiets centralkommitté. Definitivt. Det är inte många som platsar där, men Greta platsar.

per
per
Gäst
Reply to  Jan Norberg
28 mars 2019 kl 12:31

Det har alltid varit så skojigt med dig, Janne.

Använd för en gångs skull det där sovande organet, som du har innanför det där löjligt tjocka pannbenet, till den aktivitet som det ursprungligen var avsett för.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
28 mars 2019 kl 12:54

Per, utser du dig nu till någon sorts objektiv “överdommare”? Du skriver: “Har du noterat att det nästan uteslutande är två personer här på NewsVoice som jag är pejorativ mot?”. Jo det har jag och jag är just en av de personerna du uttrycker dig pejurativt mot som jag ser det, därav min kommentar här. På vilket sätt skulle din upplysning att du bara angriper två personer här på NV, på något sätt styrka din dömande självutnämnda auktoritet här på NV? Vidare, var finns dina egna tillkortakommanden där att du anser dig ha legitimitet att vara, som du uttrycker det, pejorativ (fint ord, betyder: nedsättande, klandrande, kränkande, negativ) ? Tyvärr per, du har kämpat på bra, i en vid det här laget lång tråd med hackande på mig och Jan, där du frotterar dig och gömmer dig i din egen stickade offerkofta. Du utmålar dig själv lite sturskt, som den här på NV som uppbär en sorts övergurustatus för bedömanden och dömanden om vad som är rätt och fel och vad som skall få uttryckas på denna sajt. Tyvärr anser jag att det säger mer om dig själv än oss du attackerar. Det du har missat, och som kanske nu kommer som en obahaglig kalldusch för dig, att: – Du är en av 1-4 personer som uttrycker aversioner mot mig och Jan här på NV utav tusentals läsare. Vem mer gör det??? Kanske lite högskolepoäng inom området statistik kan skapa lite klarhet och självinsikt. Mao, dina ord, även om jag tar del av den, är en fis i rymden. Skulle jag själv möta på ett massivt motstånd mot det jag skriver här på NV skulle jag såklart sluta skriva här direkt. Men än så länge är det i princip bara du som “går igång” (grundorsaken denna gång till din attack på mig var att jag skrev “läs mellan raderna”). Denna rad blev tydligen för mycket för dig. Kanske skall du ta upp detta med din terapeut. Självinsik kanske inte är din starkaste sida. Ett kommentarsfält måste ha högt till tak, annars faller taket ner som ett lock i stället. Precis som i MSM. Därav att MSM har slutat med kommentarsfält. Du per, är periodvis väldigt flitig med att skriva kommentarer, framförallt om alternativ medicin och hälsa. En del av de kommentarer du skrivit kan jag tycka har ett mått av klokhet i sig, men jag efterlyser en egen artikel från… Read more »

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
28 mars 2019 kl 14:58

Yes!

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
28 mars 2019 kl 14:54

Ok per, din kommentar är noterad. Punkt.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Jan Norberg
27 mars 2019 kl 17:07

Earth here, Huston…

Det är möjligt att mitt journalistiska arbete saknar tillräcklig kvalitet. Jag finner själv ofta missar som jag gjort. Jag skulle verkligen behöva mer flitiga medarbetare som arbetar för vårt gemensamma mål, d.v.s. det bästa för framtidens generationer.

Men för att försöka nå nyttig enighet och kvalitet…

Kan vi enas om att fulmedia och deras ägare sannolikt är ansvariga, INTE Greta eller hennes föräldrar, och INTE klimathotar-sekten?

Kan vi enas om att Greta & gänget sannolikt är offer för girigbukarnas NWO-agenda?

Kan vi enas om att vi inte bör attackera symptom eller offer, men försöka sikta på själva sjukdomen?

Kan vi enas om att inte attackera barn eller folks mentala utmaningar, men försöka hålla oss till sak?

Kan vi ena oss om att dra ned på storvulenheten och dra upp antalet källhänvisningar till hållbara evidens för vad vi påstår?

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Jan Norberg
31 mars 2019 kl 00:41

Va? Kan vi inte enas om detta? Nu blir jag uppriktigt sagt förvånad och besviken.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Jan Norberg
27 mars 2019 kl 01:08

Du ber upprepat Per om publicering av artiklar.

För allas information så har jag försynt föreslagit 7 artiklar om sanning och en som är kritisk till den högervridna socialdemokratin. Newsvoice tar inte in dem, medan all konfliktskapande skit, samt kölhalning av barnet Greta som skickas in tydligen publiceras direkt, utan minsta redigering i hänsyn till att Greta faktiskt är ett barn.

Vad är meningen med att skicka in högkvalitativa artiklar, som skulle kunna ena Sverige och vårt samhälle, om de inte kommer in, anser du?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
27 mars 2019 kl 07:33

Vad menar du med “kölhalning av barnet Greta”? Hon är ju vilseledd och utnyttjad… och det är väl viktigt att sådant kommer fram och belyses som motvikt till alla som mangrannt i kör applåderar. Typislt svenskt… den som apploderar sist får Svarte Petter.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
27 mars 2019 kl 08:17

Martin, du har redan en plattform för att publicera. Inte alla har det. Du har redan på den plattformen offentliggjort den kommunikation mellan oss som jag trodde var privat i början. Om du är intresserad av samarbete måste du nog fundera lite mer på hur du försöker samarbeta med andra människor. Du kan tex inte tvinga människor till samarbete, enligt dina villkor, och gör de inte det hänger du ut dem som idioter.

“Klimat-Great” är helt klart ett cyniskt utnyttjat barn som man gjort om till en slags meme. Jag tror att det är viktigt att klargöra det så att inte fler barn utnyttjas på samma sätt av välvilliga, men intet ont anande föräldrar.

Guest
Guest
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
27 mars 2019 kl 11:56
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Guest
27 mars 2019 kl 15:38

Frågan är ju onekligen vilka som spårat ur. 🙂 Jag låter var och en avgöra själv.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
27 mars 2019 kl 16:44

Inte sant, Torbjörn. Det finns massvis med plattformar att publicera på som ALLA faktiskt har tillgång till. Den bästa som är gratis är WordPress.org och WordPress.com givetvis, eftersom de är rekommenderade av Free Sorftware Foundation och de fungerar utmärkt med Firefox och NoScript påslaget. Min motivation till publicering av dina två korta meddelanden var att jag vill att du ska kommunicera öppet och lojalt mot framtidens generationer, samt ett sätt att kunna bekräfta att det verkligen var du och inget fejk. (Sådant finns) Jag är för samarbete mer än någon annan, Torbjörn, men det ska vara öppet ärligt och lojalt med Sverige och folket. Att mitt eget parti går till val genom Valsamverkanspartiet, där ALLA är inbjudna, med sina egna små demokratiska partier, är väl om något det ultimata evidenset på att min samarbetsförmåga ligger högt över det normala, eller? Samarbete måste givetvis alltid ske på rimliga villkor. Jag tycker att jag är rimlig i mina krav på alla medier, d.v.s. att de ska försöka vara sanna och öppna för kritik, och om nu någon hänger ut mig som “idiot” för detta, eller jag någon gång skulle känna mig som en “idiot”, så har jag heller inga problem med det. Då får jag väl förändra mig. Jag undersöker saker innan jag har åsikter. Är jag inte enig, så säger jag det, är jag enig så säger jag det. Folk som blir arga på andra när de inser att de själva har haft fel, eller har gjort fel, har givetvis en del meditation att göra. Det är väl knappast fel på den som hjälper människor att börja inse sanningen som är problemet, eller? Klart man blir arg när man inser att man varit något mindre smart, men det positiva är ju att man kan förändra den saken och att man efter detta kan få stöd och positiv kritik, istället för negativ kritik. Visst är Greta helt tydligt indoktrinerad och utnyttjad, men kanske även hennes föräldrar? Har vi inte alla varit det på olika vis? Är vi kanske inte det fortfarande? Jag tycker att vi alltid ska vara öppna för det och skeptiska till allt vi tror att vi vet. Det är vetenskapligt. Jag tycker heller inte vi ska vara så storvulna och hårda mot Greta, hennes föräldrar eller klimathotar-sekterismen. Kommer hårdhet övertyga dessa mer intuitiva individer? Förmodligen inte. Storvulenheten är ju heller inget vetenskapligt evidens för någonting alls, snarare raka motsatsen.… Read more »

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
27 mars 2019 kl 13:22

Eh… har du inte spårat nu per? Nu fasar du ju över till Gretas ev påverkan av div miljöfaktorer, som ev skulle kunna förklara hennes ev diagnos.

Att vi har en accellererande kemiskt förgiftad miljö är ju inte direkt okänt. Men har du nu inte skenat iväg lite från din tråd?

Tyvärr är jag inte förvånad.

per
per
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
28 mars 2019 kl 00:14

Öystein Rönne 2019-03-27 at 13:22

Du är inte förvånad över, att du som vanligt inte får grepp om vare sig helheten eller detaljerna, menar du?

Maj Rehnberg
Maj Rehnberg
Gäst
25 mars 2019 kl 22:02

Jan Norberg Jag var med i de förenade FNL-grupperna och spred information om USA:s förbrytelser mot vietnamesiska folket. Inte var vi så många, i min klass var det bara jag. Jag kan inte förstå hur fort världen glömde vad USA gjort och fortsatte att göra. Litteraturen påverkar inte de unga så mycket nu för tiden, däremot TV och film. Eftersom man inte kan påverka och det parti man röstat på kanske slår sig ihop med motståndare är det inte konstigt att man inte engagerar sig. Vi har blivit hjärntvättade att se till sig själv och sin egen lycka.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Maj Rehnberg
27 mars 2019 kl 00:56

All respekt till dig att du stod för vad du tyckte ensam i din egen klass.

LKM
LKM
Gäst
Reply to  Maj Rehnberg
27 mars 2019 kl 22:54

Jag har då ingen respekt för en indoktrinerad landsförrädare som hyllade sovjetimperialism och maoism.
Hde du och de dina fått som ni velat hade ni hyllat sovjets invasionstrupper som befriare och trott att ni skulle tillhöra den absoluta eliten.
Ibland kunde man tycka att vore lika gott för är det något “ryssen” aldrig tål är det överlöpare så jag hade nog haft i vart fall en större chans att slippa exekutionspatrullen. Att du och de dina skulle undkommit…..
never.

Maj Rehnberg
Maj Rehnberg
Gäst
25 mars 2019 kl 21:33

Jan Norberg Du förenklar allting. Det du skäller för att vara vänster-orienterat anser jag inte vara socialism utan kapitalism. Så talar du emot dig själv. Du tycker föräldrar ska lära sina barn att vara källkritiska. Är det inte det Gretas föräldrar gjort ?

Hela vårt samhälle har accepterat att det är en global uppvärmning som orsakas av fossila bränslen. Vi matas med det hela tiden. I utbild-ningskurser inom bussföraryrket blir vi hjärntvättade att det är så. Jag hänvisar till Birgitta i en ovanstående kommentar. Var står du i hysterin om klimatet ?

Jag har noterat att Malena Ernman haft hälsoproblem och då har jag tänkt en till som inte blir botad av skolmedicinen.
Helt nyligen har jag förstått att Greta har fått någon av de diagnoser som är populära av skolmedicinen att dela ut. När vi påverkas negativt av olika gifter och elektromagnetisk strålning har inte skolmedicinen bot utan säger att det är psykiskt. Amalgamskadade och elallergiska blir skällda för att vara inbillningssjuka. Vad säger du om doktor Enbys senaste artikel om att myndigheterna bedriver dold eutanasi?

De som ljuger om klimatförändringarna utnyttjar både Greta och hennes föräldrar. Jag tror faktiskt att det är Greta själv som vill göra något och hennes föräldrar stöttar henne.

Vi som får ångest av chemtrailsplanen behöver verkligen sådana som Greta.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Maj Rehnberg
27 mars 2019 kl 00:54

Frågan om kondensstrimmorna, som givetvis blivit fler, tycks också vara vilseledning och pådrivet av klickbeten på Youtube och Facebook, som INTE censureras av CIA, sannolikt eftersom dessa förvillarteorier inte hotar makten.

Men visst finns molnsådd (cloud seeding), som är den korrekta beteckningen, OM man inte kommenterar med målet att dra ner Newsvoice i det fullkomligt vilseledda och ovetenskapliga klickbetes-träsket.

Sten Magnusson
Sten Magnusson
Gäst
Reply to  Maj Rehnberg
12 mars 2020 kl 05:25

Jag får lov att säga att Maj Rehnbergs repliker här verkar betydligt mer sansade än t.ex. de som skriker landsförrädare i parti och minut.

Med tanke på all dynga svärjevänner sprider på bl.a. Facebook och deras vidriga beteende där och i övrigt är det faktiskt bra att det finns mogna barn och ungdomar som inte är så patetiska som t.ex. mansgrisarna i SD-toppen.

Vad är det för vits med att håna en tonåring bara för att hon tror på en sak och därtill beter si9g moget till skillnad från den patetiska brunhögern och de patetiska svärjevännerna?

Birgitta
Birgitta
Gäst
25 mars 2019 kl 13:55

Politiker, forskare och lärare ägnar sig åt ”fear mongering/fear porn” genom att måla ut apokalyptiska scenarier av jordens framtida klimat. Präster på IPCC har skrivit en klimatbibel; en ateistisk variant som ersätter bibelns apokalyptiska varningar till syndare. Om man inte offrar sin handlingsfrihet och personliga resurser inför FN:s altare så väntar ett Harmageddon utan dess like.

De problem som finns i skolan i Sverige finns även i flera andra länder, vilket illustreras av följande citat:
”The problem isn’t that Johnny can’t read. The problem isn’t even that Johnny can’t think. The problem is that Johnny doesn’t know what thinking is; he confuses it with feeling”
Thomas Sowell, Inside American Education

Spridning och upprätthållande av klimatångest hos barn anses vara topprioriterad för att åstadkomma samhällsförändringar. Klimathotsideologin är ett medel för att världsfascisternas ska nå målet om en världsregering som kontrollerar alla natur- och humanresurser. “Ändamålet helgar medlen”. Klimathotet behöver alltså inte vara sant i sig utan bara “sant” i förhållande till målet.

Rajendra Pachauri, IPPC ”has suggested that a focus on children is the top priority for bringing about societal change, and that by ‘sensitising’ children to climate change, it will be possible to get them to ‘shame adults into taking the right steps’ ”

Undervisningsklimatet, i förhållande till klimat- och energifrågor, i Storbritannien har studerats av Andrew Montford, upphovsman till ” The Hockey Stick Illusion” och John Shade, statistiker. De visar i en rapport att ”schools are brainwashing rather than educating extent of the indoctrination as well as the emotional and educational harm to pupils that is undoubtedly resulting.”

Ovan författare har hittat en mångfald exempel på ”serious errors, misleading claims, and bias through inadequate treatment of climate issues in school teaching materials. These include many widely-used textbooks, teaching-support resources, and pupil projects. We find instances of eco-activism being given a free rein within schools and at the events schools encourage their pupils to attend. In every case of concern, the slant is on scares, on raising fears, followed by the promotion of detailed guidance on how pupils should live, as well as on what they should think. In some instances, we find encouragement to create ‘little political activists’ in schools by creating a burden of responsibility for action on their part to ‘save the planet’, not least by putting pressure on their parents.”

Rapport: http://www.thegwpf.org/content/uploads/2014/04/Education-reducedportrait-5.pdf

tomas koivisto
tomas koivisto
Gäst
25 mars 2019 kl 12:31

Helt rätt denna artikel drar ner newsvoice.ett riktigt lågvatten märke

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  tomas koivisto
27 mars 2019 kl 00:42

Jo, Jan får helt klart meditera och förbinda sig med sina känslor några hekto om det ska kunna bli bättre. Jag tycker inte man ger sig inte på barn, eller ens vuxna som vilseletts, på det viset, om man tar hänsyn till deras känslor.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Jan Norberg
27 mars 2019 kl 00:45

Mao-märken, kommunistflaggor och FNL-flaggor är helt ok för mig. T.o.m. om någon skulle undersöka och gilla Stalin så respekterar jag det. https://www.lindelof.nu/stalin-som-politiker-godhjartad-och-faderlig-2/

Konfliktskapande normkritiska genusdiskussioner, klimatalarmism etc. har i min mening inte med socialism att göra, men drivs på av alla möjliga partier, tydligt pådrivna av medierna, som ägs av monopolkapitalet. Anledningen tycks vara att förvilla och avleda från viktigare tankar.

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
24 mars 2019 kl 22:19

”Litteraturen har en enorm betydelse, eller hur”?
Kan hända men tilltaget att förverka rätten till LIV och EGENDOM är avsevärt större och helt förödande för svenska folket. Det är socialisternas specialitet.
Gå in på http://www.swebbtv.se och lyssna på prof. K. O. Arnstberg.
Ger mig gåshud.

LKM
LKM
Gäst
Reply to  Jan Norberg
27 mars 2019 kl 22:44

@Jan Norberg. Ibland får vi stå ut med mycket. Maria Ernman är den i särklass mest obehagliga typ, vill inte skriv människa för det är hon inte efter hyfsat normala mått mätt. tt ungen inte blivit värre är ju tur för samhället.
Dessutom gör ungen lite nytta då det är väldigt många i den tysta majoriteten som mår uppriktigt illa av hur föräldrarna bär sig åt.
Talade med några engelsmän och de var skakade i sina grundvalar om hur Sverige blivit och deras uppfattning om svenskarnas iskyla för sin egen institutionsfostrade avkomma bådar inte gott.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Jan Norberg
25 mars 2019 kl 02:07

Ok. Men du har faktiskt avsatt en stor underrubrik och ett helt stycke åt FNL och Mao, på ett nedsättande bombliberalt DN-sätt.

Att folk blir kommunister när USA begår krigsförbrytelser mot ett helt folk är väl ändå inte konstigt? Mer märkligt vore ju om de ex. då tog på sig cowboyhatt och började dilla om att USA står för “frihet”, eller liknande.

Vad gäller Greta så tycker jag att du bör ta hjälp från en mer intuitiv människa innan du publicerar dina texter, samt gärna slå upp “Känsloargument” på VP:s blogg, samt meditera på saken och vad du egentligen vill åstadkomma!

Jag tycker nämligen att dina texter sänker Newsvoice. Jag motarbetar det, eftersom detta endast är i fulmedias intresse, i min mening.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
26 mars 2019 kl 17:26

per, du fortsätter envetet att gräva ner din trovärdighet här på NV.

Otroligt. Vad vill du egentligen kan man fråga sig. Att själv vara den enda kommentatorn kanske?

Varför skriver du inte själv en enda artikel? Kanske för att du då måste blotta ditt jag, och det kan nog inte gagna dig, så den delen förstår jag.

Jag har själv skrivit över tjugo artiklar och Jan långt fler. De allra flesta lästa av många och uppskattade. Så även av mig.

Så lägg ner ditt självupptagna tjäbbel och väx upp innan du blir portad!

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
26 mars 2019 kl 19:35

Skitsnack, på ren svenska!

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
27 mars 2019 kl 09:16

Självklart. Vad är problemet med det nu?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
27 mars 2019 kl 09:30

Ja per, du var en av alla tusen läsare som tittade upp ur den av dig väl nedgrävda skyttegraven.

Har du tänkt tanken att det i princip är EN, DU, och att det kanske framförallt säger en del om dig själv?

Du har i min mening uppenbart ett behov av att ge dig på alla som inte tycker som dig. Brukar kallas för ett narcissistiskt kontrollbehov.

Jag vill därför rekommendera dig ett annat forum där du säkert kommer att trivas utmärkt:

flashback.org

Väl bekomme! Man vill ju hjälpa till att lotsa vilsna och sökande personer rätt!

Korp
Korp
Gäst
Reply to  Jan Norberg
27 mars 2019 kl 11:04

Om att några få utvalda favoritkommentatorer/artikelförfattare inte tål åsikter som inte till 100 % håller med om alla deras ibland mycket provocerande åsikter, breder ut sig och smutsar ner debatten, håller jag med om.

Korp
Korp
Gäst
Reply to  Korp
27 mars 2019 kl 18:34

Jag påstår.. att enligt min mening är skillnaden mellan trion Thorbjörn Sasserssons/Jan Norbergs/Öystein Rönnes och Martin Gustavssons och “pers” debatt-teknik, är till solklar fördel för Martin Gustavsson och “per”.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Jan Norberg
31 mars 2019 kl 00:35

Enig. Tack Korp. Helt klart trevligt att få medhåll ibland. Jag tror vi hjälper Newsvoice och alla skribenter med det här. Jag tror det vi skriver skapar eftertanke och insikt i framtiden.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
24 mars 2019 kl 14:57

Greta och hennes föräldrar behöver enbart ha läst bombliberala agendamedier ägd av fåtalet monopolkapitalister, eller lurade/mutade vänstermedier som också repeterar klimat-domedags-sekterismen.

Jag har besökt Vietnam och deras demokratiska s.k. “kommunism”, även “American War Crime museum” i Saigon. Amerikanska krigsförbrytare poserade med avhuggna huvuden och de skapade ett missbildat folk genom besprutning med Agent Orange.

Invasionen var av USA, motiverat av en falskflagg och stöttade en diktator (som vanligt). USA:s krigsförbrytelser mot Vietnam var givetvis helt oförlåtliga, men som svensk blev jag stolt att vi hade Palme och andra organisationer som stöttade detta folks befrielse, vilket Vietnameserna också var tacksamma över.

Vi finns med i deras museum. FNL var en nationalistisk (vänsternationell) befrielseorganisation som stöttades av 80% av vietnameserna, som ville bli av med korrupta marionetter och USA. FNL var kommunistiskt, men det var inte folket.

Vietnam tycks ha centralistisk demokrati, men deras ekonomi, då jag besökte landet, var blandekonomiskt, med en extrem marknadsliberal läggning, likt i Kina och resten av väst. Folket röstar för det där, precis som i Sverige (92% i Sverige).

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
24 mars 2019 kl 10:13

Mycket bra jämförande och förklarande tillbakablick. Inte minst de unga av idag behöver ta del av sådana här vittnesmål av hur den Svenska hjärntvätten fungerat och hur utbredd den verkligen var och fortsatt är.

Även om många lärare även idag är vänsterindoktrinerade (hjärntvättade) så ser man att ungdomen sakta men säkert överger detta nationalbedrägliga skepp.

Det makthavare idag har upptäckt är att vänsterindoktrineringen nu går att iaf partiellt ersätta med klimatskrämsel, där Klimat-Greta är ett levande exempel på detta.

Jag har ett annat exempel som jag tidigare nämnt i en annan artikel här på NV; Härom veckan “överhörde” jag på tunnelbanan ett naket erkännande av en ca 17-årig flicka. Hon sa till sin kompis: “- jag går i terapi för min klimatångest”. Så du har helt rätt Jan, makthavarna av idag ger de unga psykiska problem. Denna flicka är såklart bara toppen av ett isberg.

Ett av de ungas sätt att fly verkligheten och sin ångest (inte bara klimatångest) är precis som Tant Pia skriver, datorspel.

Dock anser jag inte att det är den riktiga vägen att gå för att få ut några ev stärkta och kritiskt tänkande individer. Spelandet fastnar många i och blir till slut inget annat än en beroendeframkallande drog.

För att orka spela 12 – 72 timmar i sträck blir dessutom många av dessa drog och alkoholmissbrukare.

Denna misshandel av folket är synnerligen subtil men ändå utstuderad och svår att ta sig ur.

Tant Pia
Tant Pia
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
24 mars 2019 kl 11:42

❤️

Tant Pia
Tant Pia
Gäst
24 mars 2019 kl 09:43

Tack Jan för att du tog mig och många andra längs minnenas gata. Jag gick aldrig vilse i pannkakan och har haft stor nytta av min källkritiska sida både privat och i arbetslivet. De av mina vänner, nära och kära som gick på de skapade barrikaderna valde tyvärr att hantera sin ångest eller inlärda tro med hjälp av ohälsosamma medel när tvivlen blev för stora eller sanningen för svår att leva med.
Mina tankar går till sekter. Vissa klarar av att bryta sig ur och de som stannar kvar måste leva avskilt för att klara den mentala hälsan.

Margareta LundströmD
Margareta Lundström
24 mars 2019 kl 07:58
Tant Pia
Tant Pia
Gäst
Reply to  Margareta Lundström
24 mars 2019 kl 09:27

Det finns både positiva och negativa sidor på det myntet Margareta. Barnen kommer hem efter dagens hjärntvätt, spelar spel eller leker med kompisar. Som utmaning och balans i allt det där goda så väljer de lite utmanade aktiviteter som te.x. våldsamma spel eller att leka krig. Soldater är riktiga män i spelens värld vilket även är lätt för dem att se när musklerna används i leken. Detta kan ju leda till kritiskt tänkande eftersom allt som är förbjudet är det roligaste som finns att experimentera med.
De kan experimentera med vad de vill i förskolor och skolor. Det finns en värld utanför som inte ser likadan ut och det resultatet blir förmodligen starkare individer eller psykvårdspatienter.

Ola KS.
Ola KS.
Gäst
24 mars 2019 kl 07:10

Vänstern borde inte få uppfostra barn.

LKM
LKM
Gäst
Reply to  Ola KS.
26 mars 2019 kl 22:15

Hahaha. “Vänstern” är nog bättre för sina barn än många andra om man följer den gode Ohly´s devis;
“färre ska leva på fler”.
De fiiina liiberalerna däremot är ett riktigt pack, de vill inte ens ha barn….OM man inte kan utnyttja dem,
som Ernman och Björklund t.ex. Men helst ska det vara rutavdragen dygnet runt barnvakt för alla liiberaler….men BARA för dem !
Inte undra på att ungarna vänder sig likt mot kristallkulan (mobilen) precis som deras usla mammor med ny plastpappa så fort den gamlas stålar är slut.