Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

I tysthet förgiftas barn av aluminium i vacciner

publicerad 1 april 2019
- Kerstin Unger-Salén
Kerstin Unger-Salén. Foto: Torbjörn Sassersson och infälld selfie
Kerstin Unger-Salén. Foto: Torbjörn Sassersson och infälld selfie
Kerstin Unger-Salén. Foto: Torbjörn Sassersson och infälld selfie

DEBATT. “Den här artikeln handlar inte om att vara för eller mot vacciner. Jag är ingen anti-vaccinaktivist. Däremot anser jag att allmänheten, framför allt föräldrar, behöver informeras om vad som är viktigt att tänka på innan de vaccinerar sina barn och sig själva.” Det skriver hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén. Problemet är aluminium som adjuvant i barnvacciner.

Text: Kerstin Unger-Salén, hälsoprofil med eget hälsocenter i Spanien | Kerstin driver hälsobloggen Alltomcancer.com | Artikeln har tidigare publicerats i TV Helse

Föräldrar har ett extra stort ansvar eftersom barn inte kan ta ställning när det är små. Barn är också mer utsatta eftersom de får ett stort antal vaccineringar redan innan de uppfyllt sitt första levnadsår. Det är inte lätt att vara föräldrar och veta hur man ska besluta om vacciner för sina barns hälsa, men bättre välinformerad än okunnig och omedveten.


Om det visar sig att aluminium adjuvant inte är säkert för hälsan, får man hitta något annat. Det är oacceptabelt att vi sprutar in en substans hos nyfödda barn vars säkerhet inte är säkerställd.


Folkhälsomyndigheten är för aluminium som adjuvant

Jag är kritisk mot hur myndigheter saluför vacciner med aluminium som adjuvant (hjälpande, tilläggsbehandling), eftersom de inte säger hela sanningen. Det är ett missbruk av människors tilltro till myndigheter. Deras kampanjer är förledande och allt annat än objektiva. Man vill medvetet invagga allmänheten i en slags falsk trygghet att ”adjuvant” aluminium som används inom flertalet småbarnsvacciner, och som injiceras muskulärt, är lika ”ofarligt” som aluminium vi får i oss via mat eller dryck.

Folkhälsomyndigheten:

Om aluminiumföreningen togs bort skulle vaccinet förlora en del av sin effekt. Mängden av aluminium som finns i vacciner är väldigt liten. En dos vaccin innehåller 0,5 milligram aluminium. Aluminium är en vanlig metall i vår omgivning och finns bland annat i dricksvatten och föda. Vuxna äter i genomsnitt 7 till 9 milligram av aluminium per dag. Det finns lika mycket aluminium i två liter av modersmjölksersättning som i en dos av vaccin.”

Felaktig jämförelse och liten kunskap

Folkhälsomyndigheten jämför vanligt aluminium med adjuvant aluminium som om det vore detsamma. Detta är vetenskapligt oriktigt och vilseledande eftersom det är stor skillnad. Vetenskapliga artiklar bekräftar detta (finns publicerade på PubMed).

Jag kan inte föreställa mig att ansvariga på Folkhälsan inte känner till de här publiceringarna. Om så vore fallet, är det mer än beklagligt. De påstår att aluminium inte gör någon skada och stannar lokalt där det injicerats. Läser man forskningsstudier förstår man att påståendet är osant.

Trots att man har använt aluminium under nästan 90 år som adjuvant, vet den medicinska vetenskapen förvånansvärt lite om vilka aktiva mekanismer som aluminium utlöser.

Läs hela artikeln i TV Helse | Mediasamarbete med NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: vaccin