Bayer döms att betala närmare 81 miljoner dollar till cancerpatient, trots massiva kampanjer mot IARC

publicerad 1 april 2019
- Sanja Juric
Offer för Monsantos (Bayer) ogräsmedel Roundup får enormt skadestånd enligt domslut. Foto: France24

HÄLSA & MILJÖ. Förra veckan dömdes Bayer ägda Monsanto att betala ut närmare 81 miljoner dollar till den amerikanska pensionären Edwin Hardeman, efter att han stämde företaget för att dess storsäljare Roundup ska ha gett honom Non-Hodgkins Lymfom.

Text: Sanja R. Juric, redaktionen, NewsVoice

“Det är tydligt från Monsantos handlingar att de inte bryr sig om att Roundup orsakar cancer, istället fokuserar de på att manipulera den allmänna opinionen och undergräva alla som väcker äkta och legitima farhågor om Roundup”, säger Hardemans advokater Aimee Wagstaff och Jennifer Moore i ett uttalande.

Mannen hade använt ogräsmedlet i över 26 år och fick sin cancerdiagnos 2015. Under samma år kom en rapport från Världshälsoorganisationen särskilda cancerforskningsenhet IARC som slog fast att glyfosat troligen är cancerframkallande.

“Vi är besvikna över juryns beslut, men denna dom ändrar inte vikten av fyra decennier av omfattande vetenskapliga studier och slutsatser från tillsynsmyndigheter över hela världen som stödjer säkerheten hos våra glyfosatbaserade herbicider och att de inte är cancerframkallande“, säger företaget Bayer i ett uttalande.

ArcanumSkolan 2024

Den federala juryn i San Fransisco höll alltså inte med om företagets försäkran om att glyfosat var ofarligt och fann att Monsanto hade varit försumlig med att varna om cancerriskerna med sin produkt. De menade på att en fjärdedels exponering för Roundup, vars huvudsakliga ingrediens är kemiskt glyfosat, var en “väsentlig faktor” för att ge 70-åriga Edwin Hardeman Non-Hodgkins Lymfom.


Domen är ett stort nederlag för Bayer, som köpte Monsanto förra året för 63 miljarder dollar och förväntas öppna upp för fler liknande domar i framtiden. Det finns för närvarande mer än 11,200 liknande fall i USA som involverar Roundup.


Företaget har överklagat domen och menar själva på att denna rättegång inte kommer att ha någon inverkan på framtida fall.

Ytterligare nederlag för Monsanto

Det här är inte det enda fallet där Monsanto har dömts att betala skadestånd till en cancerpatient. Förra året dömdes Monsanto till att betala ut 298 miljoner dollar till Dewayne Johnson som lider av terminal Non-Hodgkins lymfom. Johnson stämde företaget för skador orsakade av ogräsmedlen Roundup och Ranger Pro, men summan togs ner till 78,5 miljoner dollar. Även i detta fall har företaget konsekvent förnekat kopplingen och menar på att WHO:s forskare har fel.

Studien som Monsanto har lagt ner miljontals dollar på att bestrida, bedrevs av sjutton cancerforskare från 11 länder under 2015. Resultaten som pekade på glyfosat som cancerogent ämne skulle innebära en betydande ekonomisk förlust för företaget om man förbjöd ämnet.

Under samma år som resultaten släpptes tjänade Monsanto 4,76 miljarder dollar och av dessa 1,9 miljarder brutto från enbart jordbrukssektorn, enligt U.S. Securities and Exchange Comission.

PR-kritiken av IARC-studien beskrivs av dr Jonathan Samet, medicinsk professor och ordförande för National Academies committees som:

”… arketypiska strategier för att skapa ’tvivel’ om vetenskapliga bevis som har politiska konsekvenser. Sådana strategier kan spåras till tobaksindustrins ’playbook’ för att diskreditera fynd relaterade till aktiv och passiv rökning.”Jennifer Sass NRDC

EU svänger i frågan om glyfosat

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) och US Environmental Protection Agency (EPA) har hittills gått efter Monsantos egna studier där man hade kommit fram till att glyfosat inte kan kopplas till cancer.

Trots WHO:s egna rekommendationer valde alltså EU att under 2017 godkänna och förlänga användning av bekämpningsmedel som innehåller glyfosat i fem år till.

Svenska Livsmedelsverket

Enligt svenska Livsmedelsverket, livsmedel som innehåller kemikalien är så låga att de inte innebär någon risk för hälsan. Trots Livsmedelsverkets försäkran har glyfosat varit en het fråga vid Växtskyddskonferensen som hölls i Uppsala i november förra året. Huvudtalaren Bärbel Herowitt, ogräsexperten och professor vid Rostock universitet, menade på att besprutning med glyfosat borde kräva recept.

Jag ville göra det tydligt att användningen måste minskas väldigt mycket.”Loppet kört för glyfosat spår tysk ogräsprofessor

Bärbel ville med sitt kontroversiella uttalande uppmana till en kraftig minskning av ogräsmedlet men menade samtidigt att hon inte tror på att helt förbjuda ämnet, snarare att använda det som en sista utväg.

Efter att Monsantos patent gick ut blev det billigare att producera bekämpningsmedel med glyfosat. Överanvändningen menar Herowitt, kommer så småningom att leda till att ogräset utvecklar resistens. För att förhindra detta krävs en stor förändring av odlingssättet och att den biologiska mångfalden bör prioriteras.

Under 2018 samlade in en protestlista mot glyfosat mer än en miljon underskrifter, vilket ledde till att EU-parlamentet nu väljer att ändra hur granskningen går till.

”Studier om vilka ämnen som är farliga för människan eller miljön måste granskas och debatteras vetenskapligt innan en produkt får komma ut på marknaden. Bara tillverkarens studier räcker inte hädanefter, hur väl de än är genomförda.” –LandLantbruk.se

Text: Sanja R. Juric, redaktionen, NewsVoice

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq