Replik till Raphael Mabo: Vi förblir oberoende trots din smutskastning

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 april 2019
- Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson, 2019. Foto: F. Sassersson
Raphael Mabo på Facebook
Raphael Mabo på Facebook – skärmdump

NEWSVOICE. Vi lever i en polariserad epok där vänsterliberala medier länge styrt narrativen, men på senare år har nya och ibland politiskt svårplacerade medier tagit position, som NewsVoice. Vissa inom både vänstern och högern har därför reagerat aggressivt. NewsVoice replikerar de som försökt “rekrytera” oss och de som inte gillar oss, som Raphael Mabo. 

Debattören Raphael Mabo är ett exempel på en vänsterperson som försökt brunmåla NewsVoice i en Facebook-grupp som diskuterar fake news. Jag låter honom representera flera radikaliserade personer som satt i system att posta förvillande och nedsättande kommentarer om NewsVoice på Facebook, så fort någon där länkar till NewsVoice.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och grundare av NewsVoice.se. Artikeln är uppdaterad.

Bakgrund

Rigida spelregler styr debatten: om du inte är vänster så är du höger, eller tvärtom. Om du inte är med oss så är du emot oss. Dessa spelregler har dikterats av den socialistiska och nyliberala vänstern, anser många. Här ges inte utrymme för de nya medier som vill stå partipolitiskt oberoende, som NewsVoice. En oberoende position måste därför erövras av egen kraft mitt i ett pågående skyttegravskrig mellan ofta näthatande vänster- och högerskribenter.

Raphael Mabos kommentarer om NewsVoice i Facebookgruppen “Källkritik, fake news och faktagranskning” administrerad av Mathias Cederholm, är ett exempel på näthat och ryktesspridning. Läget för mig som redaktör försvåras när Cederholm inte ger mig tillträde till gruppen. Istället besvarar jag kritiken här i NewsVoice.

Mabos brunsmetande text kan representera alla de personer som delar hans åsikter och mitt svar gäller dessa personer kollektivt.

Raphael Mabo om NewsVoice på Facebook

“Angående att Torbjörn Sassersson skulle vara “varken vänster eller höger” som han säger – hans NewsVoice är nära lierat med Nya Dagbladet [NyD] som är “alternativmedia” som utgår från ideologin “etnopluralism”. Den ideologin innebär en åsikt om att olika etniciteter inte ska blandas utan ska ha sina egna länder. De är alltså motståndare till det mångkulturella samhället. NewsVoice och Nya Dagbladet länkar ofta till varandra och sprider liknande idéer, och båda är väldigt aktiva i ryska FB-varianten VK. Nya Dagbladet grundades av fd partiet Nationaldemokraternas styrelse.

Nya Dagbladet och Torbjörn Sassersson/NewsVoice är båda stödjare till “Granskning Sverige” och de har genomfört en gemensam aktion mot DN och Expressen, detta skedde under våren 2018 där White-TV publicerade ett inslag där Nya Dagbladets chefred ville “ställa DN och Expressen mot väggen” för att de granskade Granskning Sverige. Torbjörn Sassersson filmade inslaget.

Så Nya Dagbladet – NewsVoice – White-TV, de ingår alla i sfären nationalistisk och högerextrem media, vitmakt-media. Där de umgås i samma kretsar och sprider liknande idéer. Så nej, Torbjörn Sassersson är inte “varken vänster eller höger”. Han tar ställning för den konspirationsdrivna vit-nationalistiska världsbilden.”

Mabo skriver mycket mer av samma karaktär på länken nedan.

Källa: Facebook.com/groups/kallkritik/permalink/547211059136438/ [som PDF]

Mina kommentarer till anklagelserna

Mångkultur

Torbjorn Sassersson, 2019. Foto: F. Sassersson
Torbjörn Sassersson, 2019. Foto: F. Sassersson

Jag personligen är inte inne på etnopluralismens idéer, men människor måste få ha rätt att tycka att en population inte bör påtvingas våldsamma demografiska  förändringar. Påtvingad mix av flera kulturer i samma land genom massimmigration utgör ett slags våld. Istället måste demografisk ommöblering ske i samarbete med alla de människorna som det berör. Det är ett rimligt krav. Jag vill påpeka att det flesta migranter jag pratat med vill flytta hem till sina hemländer igen. De kanske är “etnopluralister” [humor]. Om etnopluralism däremot används som motivering för att skicka hem migranter från Sverige bör även de svenskar och svenska företag som plundrar i de länder som migranterna flyr ifrån skickas hem till Sverige, resonerar en afrikan som NewsVoice talat med.

Men som sagt, etnopluralism är ett begrepp som jag inte torgför. Den debatten bör föras i andra forum.

Jag tror mer på det mångkulturella samhället – skapat genom naturlig migration. Det är ett samhälle där alla är välkomna oavsett hudfärg, världsåskådning, religion eller etnicitet. Ett etniskt mångkulturellt samhälle är mer livskraftigt. Här kan olika tankekulturer samexistera.

Svensk konformitet är ett hot mot mångkultur

Sverige var innan massmigrationen ett stamsamhälle som länge odlat en tankemässig monokultur. Det har inte varit tillåtet att tänka oberoende här. Vi har bibehållit kontrollen genom att vi vaktar varandra. Många har insett hur rigida vi är.

Nu är det äntligen slut på denne ängsliga stelhet, tack vare migranterna, men Sveriges ledning verkar ändå tro att alla som kommer till Sverige ska bli välanpassade nysvenskar som tycker likadant som de “befintliga” svenskarna. Om så sker får vi ett mardrömssamhälle av intakt konformitet. Jag uppmanar därför alla migranter att inte sälja sina själar till det svenska tankemässiga “likatyckeriet”. Bidra istället med era erfarenheter och tankar. Ta bladet från munnen. Rock the boat, hard.

Jag är varken svart eller vit supremacist. Jag har en blandfamilj och har fått två halvafrikanska barn med min fru. Jag umgås allra helst med människor från olika kulturer. Jag älskar att vistas i mångkulturella sammanhang. En del tror ändå att jag är höger bara för att jag är skallig, men skalligheten beror på att håret valde att migrera från toppen av huvudet och in i näsan, ungefär som Bruce Willis uttryckte det. Sverige har blivit så kallt att till och med håret flyttar in i värmen.

Jag är inte heller med i den ”grupp” av ”usual suspects” som Mabo satt ihop åt mig. Tack så mycket, men nej tack. Jag samarbetar i övrigt inte med vänster- eller högerextremister lika lite som jag hänger med socialdemokraternas ISIS-återvändare, men jag skulle gärna intervjua politiker för att ta reda på vad som får dem att ge förmåner till människor som dödar.

Flera mediasamarbeten

När det gäller NewsVoice relation till Nya Dagbladet (NyD) handlar det om att utbyta artiklar som är skrivna med det så kallade TT-språket dvs vanliga neutralt skrivna nyheter.

Jag väljer samtidigt att publicera debattartiklar vars budskap jag inte alls håller med om. Det kan vara vänster- eller högerskribenter. Kommentarsfälten är öppna för diskussioner om debattörernas åsikter.

Jag försöker alltså separera mina personliga åsikter från publicerandet i NewsVoice, annars blir det en personlig blogg.

I övrigt har NewsVoice många mediasamarbeten. Vi återpublicerar även pressmeddelanden från myndigheter.

Mitt deltagande i NyD-poddarna handlar om att jag blivit inbjuden som gäst och när jag är där uttrycker jag mina åsikter som kanske inte alls delas av de andra som deltar i samma poddar.

För mig är samarbetet med NyD en intressant utmaning. Jag ser skilda åsikter som en produktiv miljö. Ute i världen är det normalt att tänka så, men inte i ankdammen Sverige.

Granskning Sverige

Beträffande “Granskning Sverige” (GS) så anser jag att deras idé att uppmana vanliga medborgare att ringa makthavare, journalister och politiker, för att ställa svåra frågor och samtidigt spela in samtalen, är brilliant. Vad sedan enskilda personer som arbetar för GS tycker är inte min ensak. De som inte vill ha samröre med GS kan ju ringa makthavare ändå och sedan lägga ut inspelningarna i sociala kanaler. Hur ska hatande gammelmedier hantera dessa personer? Är alla som ringer och ställer utmanande frågor plötsligt högerextremister? Inse att detta brunsmetande handlar om att tysta ALLA, både svenskar och invandrare.

När det gäller det Raphael Mabo kallar för ”en gemensam aktion mot DN och Expressen” var min roll att filma när NyD ställde svåra frågor i DN/Expressen-huset och på Googles huvudkontor våren 2018 om Granskning Sverige. Det var ingen ”aktion” utan ett reportage, dessutom unikt. Jag hade ingen förhandsinformation om exakt vilka som skulle närvara när NyD genomförde sitt reportage. Jag hade filmat den dagen oavsett om det var vänster, höger eller varken höger- eller vänstermänniskor som ställt frågorna. Det var frågorna om pressfrihet som det handlade om.

Läs mer och se videos: Reportagen från DN, Expressen, Google och Microsoft

I övrigt, Nya Dagbladet dementerar att de grundades av partiet Nationaldemokraterna. NyD kommer själva att gå ut med en dementi, fick jag just veta.

Varning för angiverisvenskar

I händelse av att Mabo även skulle sprida desinformation som menar att jag är förintelseförnekare är min åsikt att förintelsen skedde, att miljontals judar och homosexuella mfl mördades i koncentrationsläger. Detta massmördande skedde under aktivt deltagande av vanliga människor som bodde i Tyskland på 1930-talet. Många var inte ens medlemmar i det nazistiska partiet. Ändå deltog de i massmördandets logistik.

Vi kan idag i Sverige se samma tendenser till angiveri, ryktesspridning och offentlig “avrättning” av oskyldiga personer från folkgrupperingar med oönskade tankar. Raphael Mabo är ett exempel på en angivare. Han sysslar med angiveri och han avrättar med text, förmodligen för att bli gillad och få ett erkännande som accepterad person istället för som utfryst person. Han spelar enligt ankdammens regler.

Läs mer om Mabos retoriska teknik: “guilt by association”

Pressfrihet och oberoende

Sedan kan man undra varför inte Mabo tar upp att jag tex bjudits in som talare av vänstergruppen “Kvinnor för Fred” eller att många vänstermänniskor från etablissemanget redan publicerats – med deras vilja eller samtycke – i NewsVoice. Det beror på att jag och NewsVoice är varken höger eller vänster, precis som ett media ska fungera. Ett media ska ha integritet, det ska kunna granska allt och publicera fritt.

Dagens Nyheter, Helsingsborgs Dagblad och Göteborgsposten betecknar sig alla som “oberoende liberala” medan Svenska Dagbladet kallar sig “obunden moderat”. Alla medier som är kanaler för antingen höger- eller vänsterpolitik, men samtidigt utger sig för att stå “oberoende”, ger sig själva ett trovärdighetsproblem i present.

Är det så illa att NewsVoice är ett av de få politiskt oberoende medier som existerar i Sverige? NewsVoice har idag över 8000 debatt- och nyhetsartiklar, skrivna av personer med många politiska färger. Så ska det fortsätta, annars tillför inte NewsVoice något värde.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör och grundare av NewsVoice.se


Så här kan du stötta Newsvoice