Statistik – Så här mycket ljuger politikerna om massinvasionen

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 6 april 2019
- Jan Norberg
Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg 2019.Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Jan Norberg 2019.Foto: NewsVoice.se

DEBATT. För att ytterligare höja temperaturen i debatten om massinvasionen som Sverige utsätts för kan vi nu se hur Stefan Löfven och andra politiker medvetet fortsätta ljuga inför svenska medborgare. Så här förvanskar sossarna statistiken. Hur länge skall detta bedrägeri få pågå?

Text: Jan Norberg

Migrationsverkets statistik ger vid handen att det hittills i år har beviljats ca 26,000 nya uppehållstillstånd, dvs en årstakt på drygt 100,000 om denna trend håller i sig. Vem var det som sa att massinvasionen numera är nere på rekordlåga nivåer?

Självklart finns det anledning att titta närmare på denna statistik, och det som alla älskare av massinvasionen sannolikt kommer att hävda är att den största gruppen består av arbetskraftsinvandring. Just detta argument är ju det relativt nya sättet att kringgå regelverket (infört av Reinfeldt-regeringen).

Har man inga asylskäl så inser man att arbetskraftsinvandring blir ett annat sätt att få fotfäste när man tar sig till Sverige. Då tar släkten som redan finns här alltid fram någon mindre nogräknad klanmedlem som på papperet kan erbjuda en anställning.

När uppehållstillståndet väl är beviljat kan man ju inte rå för att man som arbetskraftsinvandrare ”råkar” bli arbetslös och därmed berättigad till den svenska välfärdens smörgåsbord med alla sina läckerheter. När nu försörjningskraven på anhöriginvandring nästan helt tagits bort så kan alla dessa anhöriga lugnt och stillsamt räkna med bidragsförsörjning utan motprestation.

Beviljade uppehållstillstånd jan-mars 2019. Tabell: Migrationsverket
Beviljade uppehållstillstånd jan-mars 2019. Tabell: Migrationsverket

Asylsökande, exakt 4685 stycken, som beviljats uppehållstillstånd går ju nästan undantagslöst in direkt i bidragsförsörjning. Tack för det Stefan.

Återstår då endast cirka 3000 personer vilka kommer från EU/EES området för att studera. Huruvida dessa 3000 är förmögna att försörja sig själva är något jag inte säkert kan ha en uppfattning om, men sannolikt finns det anledning att tro att det också ibland studenter finns en del vilka tar del av det frikostiga svenska bidragssystemet. Det är alltså lite drygt 10% som har hyggliga skäl att beviljas temporära uppehållstillstånd. Resten dvs runt 90 % kommer med största sannolikhet att belasta den svenska statsbudgeten.

Grattis alla vilka med sina skatter bidrar till detta vansinne och detta är bara vad som skett under 2019 års tre första månader! För att undvika påhopp från massinvasionsvurmarna så är mitt eget bidrag till detta via inbetalda skatter ca 300,000 kr för 2018.

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq