Norberg: Svenska kronan i fritt fall

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 20 april 2019
- Jan Norberg
Var beredd på en ekonomisk krasch. Foto: Darko Djurin. Licens: Pixabay.com (free use)
Var beredd på en ekonomisk krasch. Foto: Darko Djurin. Licens: Pixabay.com (free use)
Var beredd på en ekonomisk krasch. Foto: Darko Djurin. Licens: Pixabay.com (free use)
Jan Norberg 2019.Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Jan Norberg 2019. Foto: NewsVoice.se

EKONOMI & DEBATT. De vilka av läsarna som funderar på en utlandssemester i sommar borde nog fundera över sitt val av länder att åka till. Det är ett fåtal länder vars valuta presterat sämre än den svenska kronan. För svensk exportindustri kan den svenska kronans kräftgång ses som rena dopingmedlet, man säljer svenska varor och tjänster till omvärlden tack vare en lågt värderad krona som dessutom befinner sig i fritt fall.

Tidigare då Sverige låste fast kronans värde i fasta växelkurser samtidigt som man systematiskt och regelbundet devalverade sig ur den egna inflationen, kunde man för stunden vända sig åt sidan och somna om.

Efter att George Soros utmanade den svenska valutan i början på 90-talet och Carl Bildt regeringen försökte intervenera genom att höja räntan så tvingades man ge upp då räntan momentant nådde upp till 500%. Soros hade vunnit spelet om den svenska kronan. För övrigt samma Soros som nu agerar politiskt inom ramen för den dolda globalistmaffians räkning.

Att den svenska valutan tappar sitt värde som den gjort nu under flera år går att jämföra med att kissa på sig, det blir varmt och skönt ett kortare tag för att senare övergå till att bli blött, kallt och äckligt.

Vad som åstadkommit den svenska kronans fall går att diskutera ur många olika perspektiv, men det är ett faktum att omvärldens tro på den svenska ekonomin förflyttas successivt nedåt för varje dag. Svenska politiker har inte heller det inflationsverktyg man hade tidigare.

Vid situationer som denna när omvärldens förtroende för den svenska kronan, dvs den svenska ekonomin, är så lågt så brukar detta utlösa ganska dramatiska effekter när det till slut gått för långt. Är vi då där ännu?

Kanske inte riktigt än men den svenska befolkningen, åtminstone de vilka är nettobetalande skattebetalare, går en bister framtid till mötes. Så länge Riksbanken inte ser det som sitt ansvar att försvara den svenska kronkursen och när svenska politiker fortsätter att stoppa sina huvuden i sanden så skjuts problemet upp.

Den svenska samhällsekonomin går som en Tesla sade finansminister Magdalena Andersson i ett bevingat yttrande för en tid sedan. Varför hon sade detta är däremot svårt att förstå om nu besitter nationalekonomiska grundkunskaper, eller ville hon mot bättre vetande möjligen, inför valet 2018, få svenska väljare och tro att Sveriges ekonomi är i gott skick?

När verkligheten nu så sakteliga tränger sig på samtidigt som en lågkonjunktur i sakta mak etablerar sig så kommer fallet i den svenska ekonomin att bli betydande. Långt värre än i många av våra grannländer i Europa. Lågkonjunktur i kombination med en kraftigt försämrad kronkurs blir rena giftpillret för svensk exportindustri.

Privatekonomiskt är dessutom genomsnittssvensken ett av världens mest överbelånade folk, mestadels pga ett artificiellt lågt ränteläge. Inte ens inflationen kan kompensera den privatekonomiska lånesituationen då bostadspriserna redan börjat falla ganska rejält.

Så läget ser mörkt ut för den svenska ekonomin, något dagens politiker absolut inte vill prata om. Vilken politiker vill framstå som mr Doom?

Med en massinvasion som inte direkt förbättrar möjligheterna att spara sig ur den kommande krisen gör ju situationen än mer brännande ur ett politiskt perspektiv.


Återställaren lär ju i vanlig ordning bli att höja skatterna ordentligt, både för vanliga inkomsttagare men också för företagen. Företagen brukar då svara med att flytta ut ur Sverige för att på sikt kunna överleva i en av konkurrens präglad omvärld. Vad det betyder för svensk arbetslöshet återstår att se.


Vad Du som individ kan göra är det nog bäst att Du börjar fundera på. Läs gärna Nordeas syn genom att klicka länken här nedan.

Text: Jan Norberg

Källor och relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq