5G introduceras i Sundsvall – Allmänheten är försökskaniner

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 28 maj 2019
- NewsVoice redaktion
DNA skadas av WIFi. Montage: NewsVoice.se Bild: Lisichik. Licens: Pixabay.com (free use).

DEBATT. Den 28 maj invigde Telia Norrland ett 5G-nät på Mittuniversitetet i Sundsvall. Det är ett samarbete mellan akademi och näringsliv där teknisk innovation står i fokus. En kompakt tystnad råder gällande riskerna med projektet. Det varnar juristen Erika Nordlander och Sara Jacobsson som är civilingenjör inom miljö- och hälsoområdet.

Text: Erika Nordlander och Sara Jacobsson | DNA kan skadas av WIFi. Montage: NewsVoice. Bild: Lisichik. Licens: Pixabay.com (free use)

Sverige vill bli ledande i Norden i utvecklingen av femte generationens mobilnätverk. 5G-aktörerna, som främst består av telekomindustri, politiker, tjänstemän och universitet, genomför nu i maskopi planerna om införande av 5G som påverkar oss alla, utan någon form av ifrågasättande eller debatt.

Strålskydds- och Folkhälsomyndigheten ligger lågt och menar att hälsoriskerna är små så länge gränsvärden för elektromagnetisk strålning inte överskrids.

Nätverk för dataöverföring är inte anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken, men lagens allmänna hänsynsregler och krav på egenkontroll gäller då 5G klassas som miljöfarlig verksamhet.

Det krävs inte heller något tillstånd eller anmälan enligt strålskyddslagen, men den lagens aktsamhetsregler gäller likväl. Den som orsakar en betydande olägenhet i miljön genom strålning kan även dömas för miljöbrott. Ett stort ansvar åvilar således verksamhetsutövaren, även om motivationen för egenkontroll motverkas av vinstintresset.


Vi exponeras redan för elektromagnetiska fält från elapparater, kraftledningar, övervakningssystem, mobiltelefoni, tv- och radiomaster och annan trådlös kommunikation. Kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält finns överallt där det finns elektrisk ström. Tekniken utvecklas och vi utsätts ständigt för en ökad mängd elektromagnetisk strålning, vars sammanlagda effekt ingen har kontroll över.


5G medför i sig ett extremt tillskott av högfrekvent strålning. Detta påverkar alla levande organismer på cellnivå. Så kallad oxidativ stress uppstår som skadar cellens DNA.

Bland människor har en ökning skett av antalet fall av:

 • elöverkänslighet,
 • barnleukemi, annan cancer,
 • ALS,
 • alzheimers och
 • psykisk ohälsa.

Samband finns med elektromagnetisk strålning enligt internationell forskning. Strålningen kan även störa ut livsnödvändiga implantat som pacemaker och ICD.

När det gäller 5G-projektet på Mittuniversitetet, som nu genomförs under stort hysch-pysch, så undrar vi om det gjorts någon analys av miljö- och hälsoeffekter och om personal, studenter och andra inom nätets räckvidd har informerats om riskerna de utsätts för?

Med den politiska ambition som finns så kommer 5G-nätet sannolikhet att byggas ut rätt snart även i Sundsvall. Den största oron är hur detta kan ske utan beaktande av hälsorisker för framför allt våra barn som redan idag exponeras i hög grad av elektromagnetisk strålning från datorer, mobiltelefoner och övrig hälsoskadlig verksamhet som finns. Självkörande bilar, snabbare surfhastighet och större täckning ska inte få prioriteras högre än barns hälsa.

Vi anser att det finns all anledning till oro. Priset för innovationssträvandet kan nämligen bli högt. Är vi redo att betala det?

Text: Erika Nordlander och Sara Jacobsson | Artikeln med rubriken: “Nu införs 5G i Sundsvall – men till vilket pris?” har tidigare publicerats i Sundsvalls Tidning (ST.nu)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Finns det inga studier inom detta område på detta universitet?
  Hur är det möjligt att det varken behöver anmälas eller sökas tillstånd för detta?
  Varför reagerar ingen?

 • Viktiga beslutsfattande institutioner har infiltrerats och är nu på väg att införa kontrollredskap för de rent onda. Detta måste stoppas. Det vi måste göra är att sprida information om detta på alla sätt vi kan. Tala med alla du känner! Använd internet, anslagstavlor, tryckta informationskällor. Vi måste värja oss.

  5G innebär farlig strålning för ALL form av liv, extrem övervakning och möjlighet till riktad påverkan. Det utgör ett latent vapensystem som kan komma till insats. Det kan styra upp mördarrobotar.

  Nu är det dags att reagera!

  Och vi måste sanera bort hela frimurar-träsket som lagt beslag på maktpositioner åt de onda.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *