E-handel och digitalisering i en ny industriell revolution

publicerad 12 maj 2019
- Extern skribent
Casino friends. Foto: Helena Lopes. Licens: Pexels.com (free use)

Digitaliseringen är inne i ett nytt skede, det vill säga när den tar över all handel. Ett skede som för bara några år sedan knappt kunde formuleras som en tanke hos de flesta, men som idag är en verklighet som inget företag inte har råd att ta ställning till. Till viss del har vi BankID att tacka för denna utveckling.

Innovationer som visar vägen

BankID är en innovation som har blivit en katalysator för digitaliseringen som helhet, vilket inte minst märks i yngre branscher där man sedan starten funnits med i digitaliseringens allt snabbare utveckling.

Spelbranschen är kanske det bästa exemplet, där BankID ligger till grund för snabb tillgång till produkt och plattform vilket är den avgörande fördelen med casino utan krångel. Snabbt, säkert och effektivt är de element som krävs för varumärken som vill ha en digital närvaro på marknaden. Det är en konkurrensutsatt verksamhet som kräver kontinuerliga innovationer som med rasande snabb hastighet måste kanaliseras ut mot marknaden. Konkurrenterna är sällan mer än ett klick bort.

Logistikjättarnas utmanare

I e-handelns begynnelse fanns stor tveksamhet från konsumenternas sida, inte minst på grund av en logistik som inte sällan krånglade och dessutom långa registreringsprocesser som tog udden av kundernas tålamod. Saker som idag funkar mycket smidigare.

Innovationer som BankID bidrar till att ny teknik kan utvecklas kring detta som i sin tur ger enklare registreringsprocesser såväl som en snabbare väg mot kassan för betalning.

Dessutom har logistiken utvecklats så till den grad att man idag tar allt längre steg bort från de stora logistikjättarna som baserat sin verksamhet på hur det såg ut före digitaliseringens stora genombrott.

Personligt bemötande

Du möts dessutom av samma nivå på service som om du besöker en butik i verkligheten. Du kan på ett enkelt och tydligt vis välja mellan olika modeller, färger och så vidare, men också följa rekommendationer såväl som att det för det mesta alltid finns assistans i form av en mänsklig röst via telefon, Skype eller chatt.

Än bättre blir det om man kombinerar ett personligt bemötande med hjälp av dataanalys, där en säljare kan ge råd med hjälp av algoritmer i syfte att ge än bättre service till konsumenter som blir alltmer krävande.

Exemplet Lomax

Numera är det inte bara de stora drakarna i branschen som har kraft och råd med digitaliseringen, utan den sprids till alla, oavsett storlek. Små och medelstora företag fokuserar alltmer på digitaliseringens mer detaljerade innehåll och processer.

Ett företag som Lomax säljer exempelvis kontorsmaterial, men har en långt gången digitaliserad verksamhet. De jobbar med massor av dashboards och KPI:er, allt för att på så många sätt som möjligt få tillgång till relevant data som genomsyrarar hela verksamheten. Tidigare samlades och såldes alla varor i en katalog lika tjock som en telefonkatalog. Idag säljs 80 procent av varorna på nätet.

Inte bara besparingar

Medarbetarna mäts på alla möjliga sätt, vilket vid en första anblick kan ses som väl kontrollerande, men faktum är att nöjdheten hos de anställda har ökat efter att dessa metoder har införts. Lite av hemligheten är nog att man inte använder resultaten till att konstant genomföra besparingar, utan främst för att utveckla verksamheten.

Förändringsprocessen fortsätter

Förändringsprocessen fortsätter och digitaliseringen tar ideligen ny mark genom något som kommer att förändra våra liv i grunden, inte minst som konsumenter, men också våra jobb. Kanske kan man till och med jämföra det med den industriella revolutionen som slog igenom och förändrade hela samhällens livsbetingelser från slutet av 1800-talet och framåt.

Idag handlar det om digitaliseringen, där konsumenternas makt blir allt större, vilket kommer fortsätta kräva digitaliserade företag som aldrig slutar ta fram innovationer och där förändringen inte bara är ett sätt att växa, utan snarare att överleva.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq