Läkare: Vetenskap och Folkbildning “sänkte” Vidarkliniken

publicerad 6 maj 2019
- av Robert Hahn
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto (retuscherat av NewsVoice) från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

DEBATT. Nedläggningen av Vidarkliniken i Järna är en viktig händelse. Beslutet innebär att många arbetstillfällen i Södertälje med omnejd förloras. Dessutom utarmas alla svenskars möjligheter till att välja alternativ och komplementär behandling om den traditionella sjukvården skulle misslyckas.

Bild: Robert Hahn, leg läkare, forskare på Södertälje sjukhus

Beslutet som fick sjukhuset på fall var att sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms Läns Landsting, Anna Starbrink, inte förlängde avtalet med sjukhuset, vilket inspirerade ett par andra landsting till att också dra sig ur samarbetet.

En lång debatt har förts i lokalpressen (Länstidningen, LT) angående denna händelse. Jag påstod tidigt att föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) genom propaganda och påtryckningar bär ett stort ansvar för nedläggningen. Jag fick medhåll i sak av både Ursula Flatters från Vidarkliniken och VoFs ordförande, ekonomen Pontus Böckman.

Föreningens grundare, filosofen Sven Ove Hansson, har i decennier hävdat att antroposofin inte har något att tillföra det svenska samhället. Det avgörande formella argumentet här var dock att de homeopatiska läkemedel, som till viss del används på Vidarkliniken, sägs sakna effekt.

Några artiklar från debatten:

Pontus Böckman, 2017
Pontus Böckman, civilekonom och ordförande i VoF. Foto (beskuret): Eransegev. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Pontus Böckman menar i LT 1/4 att Vidarkliniken får skylla sig självt så länge dessa läkemedel inte visats fungera i objektiva, dubbel-blinda randomiserade studier.

Men sådana studier finns ju redan, och väldigt många dessutom. I sjukvården brukar man säga att 3 oberoende RCT som givit samma resultat räcker för att en metod skall kunna användas praktiskt. Det finns drygt 200 RCT:s om homeopati. Det borde alltså finnas utmärkta chanser att avgöra om homeopatiska preparat är mer effektiva mot sjukdomar än vatten, som är jämförelsepreparat. Skillnaden i terapeutisk effekt mellan homeopati och vatten har sammanfattats i 3 så kallade meta-analyser. Alla tre grundar sig på RCTs som forskarna i förväg valt ut för att de håller en god kvalitet.

I LT den 5/4 skrev jag att en meta-analys av nästan 100 sådana studier redan 1997 klart visade att homeopatiska medel har medicinska effekter (Linde, Lancet 1997). Två efterföljande sammanställningar, 2001 och 2005, bekräftade att man måste bortse från mer än 95% av dessa studier för att den statistiska fördelen för homeopatika skall falla bort (Cucherat M, Clin Pharmacol 2000; samt Shang, Lancet 2005). Det är starka siffror.

Pontus Böckman meddelar stolt att VoF alltid är berett att ändra uppfattning om nya vetenskapliga rön framkommer. Det låter vackert, men så har ju inte skett. Trots att det borde stått klart redan 2005 att homeopati har medicinska effekter så har VoF snarast intensifierat sin propaganda. Exempel är att VoF under Almedalsveckan 2011 fick både den svenske astronauten Christer Fuglesang samt ett en grupp tonåringar att, på bästa sändningstid i TV, gå i god för att homeopatiska läkemedel är verkningslösa.

Vilka finns med i föreningen Vetenskap och Folkbildning?

Föreningen Vetenskap och Folkbildning består av ett par tusen personer som nästan alltid befinner sig i vetenskapens marginal. Det är datatekniker, gymnasielärare, studenter och opinionsbildare som tror att deras medverkan i VoF gynnar vetenskapens intressen. VoF utmärks av en god portion självförtroende kopplat till en skrämmande brist på respekt för kompetensgränser. Man har god hand med media som, i likhet med många andra, föreställer sig att VoF är en slags akademi eller sammanslutning av kunniga vetenskapsmän.

En springande punkt i fallet Vidarkliniken är förstås hur mycket Anna Starbrink inspireras av VoF. Det har ryktats i flera år att hon privat rör sig i VoF-kretsar, men den frågan vill jag lämna därhän. Däremot tyder hennes ordval i media på VoF-influenser. Hon kallar homeopati för humbug, låtsasmedicin, och hokuspokus. Sådana nedsättande epitet används inte på universitet och högskolor, men regelmässigt av VoF. Listan kan dessutom göras lång på de tillfällen när Starbrink i sin blogg (exempel 30/6 2016) och annorstädes (exempel Dagens Medicin 6/4 2017) upprepat VoFs klassiska tes att någon effekt av homeopatiska läkemedel inte gått att bevisa med vanlig forskning.

Man kan anföra många skäl till att inte använda homeopati. Behandlingen kan vara för dyr, farlig, svår att genomföra, och alternativen kan vara effektivare. Det är också i sin ordning om Böckman och Starbrink säger att de helt enkelt inte tror på homeopati, men när man påstår att den är verkningslös så har man faktiskt fel och den slutsatsen bygger på dagens mest sofistikerade metoder för att klargöra denna fråga.

Fuglesang och tonårspojkar saknar helt säkert kompetens för att själva läsa den medicinska litteraturen, som alltså visar att det är precis tvärtom mot den propaganda man lånat sig till. Detsamma gäller nog Anna Starbrink, som under 10 år trummat ut samma budskap.

Det kan visserligen kännas tryggt att lita på personer som utger sig för att representera vetenskapen. Men ibland lönar det sig att undersöka källan bättre.

Vidarklinikens öde illustrerar att en liten förening faktiskt kunnat styra hela samhällets uppfattning i en viss fråga. Det är skickligt gjort.  

Text: Robert Hahn, professor och leg. läkare, Södertälje