SFI-lärare avslöjar hur svenskarna luras om migrationspolitiken

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 4 maj 2019
- Jan Norberg
Simon Karlsson, SFI-lärarer intervjuad av SwebbTV i maj 2019. Foto: SwebbTV

https://www.youtube.com/watch?v=SntggAwFChk

DEBATT. Detta sanningsvittne delger oss en del fakta som är obehagliga att ta del av, så innan du ser på intervjun vill jag uppmana dig att verkligen först ta dig tid att överväga hur du ska förhålla sig till de påståenden som framförs i inslaget.

Text: Jan Norberg | Bild: Simon Karlsson, SFI-lärare intervjuad av SwebbTV i maj 2019. Foto: SwebbTV 

Jag vill verkligen inte starta en debatt som handlar om flyktingpolitik utan mer om vilka politiker vi har som är ansvariga för att Sverige ser ut som det gör med anledning av den förda flyktingpolitiken.


Det är sällan som jag blir ordentligt berörd av en berättelse som denna, men här finns egentligen hela den svenska migrationspolitikens effekter synnerligen väl beskrivna. Hur många tror att vi svenskar verkligen är rasister efter den här berättelsen?


 

Vi blir alla vilseförda av de ansvariga politikerna och deras handgångna män och kvinnor i den myndighetsutövande yrkeskår som har som sitt jobb att omhänderta dessa människor som sägs vara på flykt från krig och elände.

Föraktet känner inga gränser för dessa medlöpare. De är de riktiga svikarna vilka varje dag går hem väl medvetna om att de medverkat till den vansinniga massinvasionen som ständigt pågår.

Det är glädjande att detta sanningsvittne kunnat få plats och tid att ge sin berättelse så att vi andra kan börja fundera över vart vi är på väg. Det vore intressant om vi tillsammans kunde starta en debatt om innehållet i denna persons vittnesmål, alla åsikter är välkomna.

Text: Jan Norberg | Video: Swebb TV

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq