Replik: Homeopatisk medicin har effekt

Opinion

publicerad 8 maj 2019
- Gunnar Jansson
Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea)
Fingerborgsblomma (Digitalis purpurea)

“Stort tack till Robert Hahn, som påpekar att homeopatin har en vetenskapligt bevisad effekt. Våra motståndares påstående att homeopatisk medicin saknar effekt är helt fel.” Det skriver Gunnar Jansson som en kommentar till Hahns artikel: “Vetenskap och Folkbildning “sänkte” Vidarkliniken”.

Text: Gunnar Jansson, homeopat (Nakh.net)

Gunnar Jansson, homeopat
Gunnar Jansson, homeopat

Vi använder mycket giftiga ämnen i vår praktik som: arsenik, kvicksilver, belladonna, stormhatt och digitalis. Dessa homeopatiska läkemedel är mycket giftiga och givetvis inte overksamma. Detta bekräftas även av Läkemedelsverket, som inte tillåter homeopatika som innehåller mer än D-4 = 1/10 000 av ursprungsämnet.

Homeopatin lanserades 1796 av Samuel Hahnemann, men inte förrän omkring 1820 började han potentiera de homeopatiska läkemedel som han använde. Man kan således arbeta som homeopat med rena urtinkturer, men hanteringen blir då mycket riskfylld. Det som skiljer ett läkemedel från ett gift är dosen.

Fingerborgsblomman, Digitalis purpurea, är mycket giftig. 2 -3 blad av växten är en dödlig dos för en vuxen, men den har använts sedan medeltiden av läkare för behandling av hjärtsvikt. Homeopater har använt Digitalis sedan omkring 1825, från början i materiellt mycket små doser och vår äldre litteratur varnar för dess våldsamma effekt. Med lämplig succussion, dvs potentiering, blir Digitalis ett utmärkt läkemedel vid hjärtbesvär då patientens symptom vid besvären stämmer med de symptom Digitalis ger vid prövningar på friska människor. Eftersom man, som homeopat, kan arbeta med urtinkturer, men inte får göra det i Sverige, är det helt fel att påstå att homeopatisk medicin är verkningslös.

För övrigt vill jag påpeka att Vidarkliniken har använt sig av antroposofisk medicin, enligt riktlinjer hämtade ur boken ”Grunderna för hur antroposofin berikar läkekonsten”, som är författad av Rudolf Steiner och Ita Wegman.

Som homeopat följer man Hahnemanns råd så som han redogjort i sin bok ”Organons der Heilkunst”. Ordet ”homeopati” kommer från grekiskans homoios, lika och pathos, lidande.

Det alla våra motståndare använder mot oss homeopater är potentieringen, som ofta innebär att vi ibland använder oss av utspädning (succussion) över D-23 avogadros tal. Spädningar över detta tal anses inte innehålla några molekyler av ursprungsämnet, men alla homeopater världen över kan vittna om dessa mediciners välgörande effekt vid sjukdom och som Robert Hahn påpekar finns det vetenskapliga bevis för homeopatiska mediciners effekt.

Text: Gunnar Jansson, homeopat (Nakh.net)

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq