5G-experimentet gör oss alla till “passiva rökare” av mikrovågsstrålning

publicerad 19 juni 2019
- av Kerstin Unger-Salén
5G Sacramento installation 2018 - 13 CBS Sacramento

DEBATT. Kerstin Unger Salen, som arbetar med förebyggande cancervård i privat regi, jämför de fält mikrovågsstrålning som människor ofrivilligt och experimentellt sveps in i när 5G-nätet byggs ut, med passiv rökning. Visionerna om 5G-nätverkens teknologiska potentialer har överskuggat viljan att ens undersöka riskerna och det är människorna som får betala priset, menar Salén. 

Text: Kerstin Unger Salen, Kerstins preventiva cancerblogg | #5Gexperimentet 

På 1900-talet började fabriksarbetare visa symtom på förkylning, huvudvärk, bronkit och allvarligare sjukdomar. Det var en tyst och osynlig förgiftning de utsattes för. Så småningom ledde till totalförbud av asbest (1982) för det visade sig vara cancerframkallande.

Rökning visade sig också vara cancerframkallande, men innan dess har många dött i lungcancer utan att veta om vilka stora hälsorisker de var utsatta för. Numera är det förbjudet att röka inomhus på allmänna platser. Anledningen är att vi inte ska tvingas bli utsatta för cancerframkallande omständigheter som vi inte själva har kontroll över.

Nu är vi i samma situation igen.

Högfrekvent mikrovågsstrålning är en osynlig gradvis förgiftning, farlig för människors hälsa (enligt Världshälsoorganisationen), men även för alla djur vi delar Jorden med. Det kan utvecklas till en ekologisk katastrof om vi människor inte vaknar upp och sätter oss in i vad det innebär.

5G Sacramento installation 2018 - 13 CBS Sacramento
5G-installation i Sacramento, USA, 2018. Bild: 13 CBS Sacramento

5G-tekniken rullas nu ut som den nya revolutionen som snart följs av 6 och 7G. Data transfereringar går snabbare vilket ska underlätta att hela världen ska bli interkommunikativ och allt ska bli en enda global uppkoppling med robotar som kan ersätta mänsklig arbetskraft med hjälp av den nya tekniken. Det har ett pris. Redan nu uppvisas mystiska symtom som extrem trötthet, “brain fog”, sömnlöshet och depression. Kanske ska vi också tänka på djuren?

Vad är problemet?

5G fungerar genom högre frekvenser. Gamla mobilnätverk opererar med 700MHZ till 6GHZ-frekvenser medan 5G arbetar med 28 till 100 GHZ-frekvenser. Detta betyder att dataöverföringen går snabbare. Eftersom dessa frekvenser inte kan färdas långt och inte kan “gå runt hörn” behöver det installeras antenner i stort sätt på varje lyktstolpe och i varje hushörna. Det betyder att alla blir utsatta hela tiden.

FAKTA: “Microwaves are a form of electromagnetic radiation with wavelengths ranging from about one meter to one millimeter; with frequencies between 300 MHz (1 m) and 300 GHz (1 mm).”Wikipedia


Vi ska inte glömma att det här inte är den enda strålningen vi utsätts för. Routers och allt annat som fungerar med ”WiFi” och ”bluetooth” strålar också. Ofta handlar det om den ackumulerade effekten som gör att det blir skadligt för kroppen.


Världshälsoorganisationen (IARC) gjorde en epidemiologisk utvärdering av EMF, lågfrekvent strålning från mobiler och antenner och wifi redan 2011, vilket ledde till att denna typ av strålning klassades som grupp 2B, möjligen cancerframkallande. Uppföljning och en ny utvärdering utfördes 2018. “Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields” (Miller 2018). Den sammanfattade att det nu finns tillräckligt med vetenskapliga bevis att lågfrekvent strålning är cancerframkallande för människor. Åtskilliga tidigare forskningsstudier exempelvis, Hardell 2017, Atzman 2016 och Peleg 2018 har också dragit slutsatsen att denna typ av strålning kan vara cancerframkallande.

FAKTA: “International Agency for Research on Cancer [IARC] är Världshälsoorganisationens [WHO] och Förenta Nationernas [FN] samarbetsorganisation som utför och samordnar både laboratorie- och epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer.”Wikipedia

Ingen riskbedömning har gjorts på 5G

Vid en utfrågning i den amerikanska senaten nyligen ställde senator Richard Blumenthal frågor om forskning kring 5G:s säkerhet till representanter för telekomindustrin. Deras svar var att det saknas forskning om riskbedömning av 5G och hur det påverkar vår hälsa. Blumenthal konstaterade att vi alltså famlar i blindo här det gäller säkerheten för människors hälsa.

5gappeal.eu varnar

Det finns däremot en mängd forskning som bevisar motsatsen. Över 200 forskare, vetenskapsmän och läkare från 40 länder har skickat (år 2017) i en gemensam skrivelse till EU-kommissionen där de kräver ett moratorium för utbyggnaden av 5G.

Lennart Hardell
Lennart Hardell, pressfoto

De varnar i skrivelsen för ”potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser” i form av bland annat; ökad cancerrisk, cellulära stresseffekter, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i fortplantnings-systemet, inlärnings-och minnesproblem, störning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, neurologiska effekter, och infertilitet pga den ökade strålning som 5G innebär. Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, säger cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell.

Uppdatering gjordes 31 mars 2019: 229 forskare och läkare har så här långt undertecknat 5G-appellen (5gappeal.eu).

Bryssel och vissa delar av Schweiz har fryst planerna på 5G

I Geneve samt i vissa kantoner som exempelvis Vaud har man fryst uppsättning av 5G antenner tills vidare.

Den belgiska regeringsministern Céline Fremault, minister i “Brussels-Capital Region”, har suspenderat planer på 5G/trådlöst internet i Bryssel.

Hon säger:

”Jag kan inte välkomna en teknologi om den stålningsstandard som är satt för att skydda medborgare inte respekteras. Bryssels innevånare ska inte vara försökskaniner vars hälsa jag kan sälja för att tjäna pengar.”

I ett brev till EU, har dr Martin Pall från Washington State University förklarat att 5G rullas ut fast det inte finns ett enda biologiskt test som kan bevisa säkerhet för människor, djur eller natur. Ungefär som att vi skulle tillåta nya läkemedel utan testning.

Vad gör vi i Sverige?

Strålskyddsmyndigheten är den myndighet som ska ta fram ett underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med tekniken för femte generationens mobiltelefoni, 5G. Enligt deras egen hemsida utvärderar de forskning inom området, mäter radiovågor, gör riskbedömningar, ger råd och rekommendationer samt, vid behov, tar fram föreskrifter.

Strålskyddsmyndigheten skriver:

”5G är att betrakta som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, men det krävs varken tillstånd eller anmälan.” (strålskyddslagen (2018:396).

Man vet således att det är en miljöfarlig verksamhet, men det behövs ingen bedömning om det är ett miljö/hälsoproblem för människor (och djur). Hur gick det till?

Strålskyddsmyndigheten om handsfree
Strålskyddsmyndigheten om handsfree. Skärmdump (19 juni 2013) från Strålskyddsmyndighetens hemsida

Strålskyddsstiftelsen (en insamlingsstiftelse utan vinstintressen som verkar för att informera människor om hälsorisker) och även jag har ringt och skrivit mail till Strålskyddsmyndigheten upprepade gånger och begärt deras underlag för riskbedömning av 5G, men utan resultat. Jag misstänker att det här är en het potatis och att de inte har gjort en sådan bedömning.

Tanken är ju att Strålskyddsmyndigheten ska använda skattebetalarnas pengar för att skydda dem från ev. hälsorisker, inte att de ska underlätta för industrin att genomföra nya tekniker utan att det finns säkerhetsgarantier på plats innan. Det är vad vi borde kräva av dem, likaså av regeringen.

De ansvariga för 5G i Umeå. Montage: NewsVoice.se
De ansvariga för 5G i Umeå. Montage: NewsVoice.se

Regeringen har stora planer för 5G

Man har beslutat att bygga upp ett testområde i bla Norrbotten.

“Svensk glesbygd i hela landet ska nu få högre datakapacitet och förbättrad täckning. 700 MHz-bandet är också en grundstomme för utvecklingen av 5G-tekniken”, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringen har uppenbarligen inga problem med att låta Sveriges innevånare bli försökskaniner till en trådlös teknik av 5G.

Kanske, för en gångs skull, borde man tänka på att förebygga snarare än efterkomma. Varför vänta till människor drabbas av mer cancer, precis som man gjorde med asbest eller rökning? Barn är dessutom extra utsatta eftersom deras hjärnor absorberar mycket mer strålning än hos vuxna personer. Allt det här är verkligen anmärkningsvärt.


Vi kan undvika indirekt rökning, men tydligen är det ok att vi ska strålas utan skydd från antenner. Städer, skolor, privata hus, ingen kommer gå fri, vi kommer alla leva i ett enda stort lågfrekvent mikrovågssamhälle. Vilket mardrömsscenario.


Med tanke på att tusentals forskningsstudier redan visat att 2G och 4G teknologier kan länkas till allehanda sjukdomssymtom, är det helt enkelt inte vettigt att välja att öka människors förgiftning genom mer lågfrekvent strålning.

I nästa artikel ska jag redovisa vad man kan göra för att skydda sig.

Utnyttja dina demokratiska rättigheter och kräv av regeringskansliet och digitaliseringsminister Peter Eriksson att redovisa vilka säkerhetsstudier som ligger till underlag för att nu rulla ut 5G.

Text: Kerstin Unger Salen, Kerstins preventiva cancerblogg

Referenser

The US National Toxicology Program (NTP) Study on Cell Phone Radiation found “clear evidence” of cancer, heart damage and DNA damage in a $30-million study designed to test the basis for federal safety limits (NIEHS). The heart and brain cancers found in the NTP rats are the same cell type as tumors that researchers have found to be increased in humans who have used use cell phones for over 10 years. Thus, researchers say this animal evidence confirms the human evidence (Hardell 2019.)

The Ramazzini Institute (RI) Study on Base Station RF  was another large scale rat study that also found increases in the same heart cancers as the NTP study found—yet the Ramazzini rats were exposed to much lower levels of RF than the NTP rats. In fact, all the RI Ramazzini radiation exposures were below FCC limits, as the study was specifically designed to test the safety of RF limits for cell tower/base stations (Falconi 2018.)

Tumor promotion by exposure to radiofrequency electromagnetic fields below exposure limits for humans” is a replication study that used very, very low RF exposures (lower than the Ramazzini and NTP study) and combined the RF with a known carcinogen. Researchers found elevated lymphoma and significantly higher numbers of tumors in the lungs and livers in the animals exposed to both RF and the carcinogen, leading researchers to state that previous research (Tillman 2010) was confirmed and that “our results show that electromagnetic fields obviously enhance the growth of tumors” (Lerchl 2015).

5G Wireless Expansion: Public Health and Environmental Implications is a 5G research review that documents the range of reported adverse effects of RF and millimeter waves—effects range from cancer to bacteria growth changes to DNA damage. The study concludes that “a moratorium on the deployment of 5G is warranted” and “the addition of this added high frequency 5G radiation to an already complex mix of lower frequencies, will contribute to a negative public health outcome … from both physical and mental health perspectives” (Russell 2018).

The Human Skin as a Sub-THz Receiver – Does 5G Pose a Danger to It or Not? and “The Modeling of the Absorbance of Sub-THz Radiation by Human Skin are two papers by physicists presenting research that found higher 5G frequencies are intensely absorbed into human sweat ducts (in skin), at much higher absorption levels than other parts of our skin’s tissues (Betzalel 2017, Betzalel 2018). The researchers conclude, “we are raising a warning flag against the unrestricted use of sub-THz technologies for communication, before the possible consequences for public health are explored.”

Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz” published in Scientific Reports is the first study to investigate how insects (including the Western honeybee) absorb the higher frequencies (2 GHz to 120 GHz) to be used in the 4G/5G rollout. The scientific simulations showed increases in absorbed power between 3% to 370% when the insects were exposed to the frequencies. Researchers concluded, “This could lead to changes in insect behaviour, physiology, and morphology over time….”

“A review of the ecological effects of RF-EMFreviewed 113 studies finding RF-EMF had a significant effect on birds, insects, other vertebrates, other organisms and plants in 70% of the studies (Cucurachi 2013). Development and reproduction in birds and insects were the most strongly affected. As an example of the several studies on wildlife impacts, a study focusing on RF from antennas found increased sperm abnormalities in mice exposed to RF from GSM antennas (Otitoloju 2010).

Studies on bees have found behavioral effects (Kumar 2011, Favre 2011), disrupted navigation Goldsworthy 2009, Sainudeen 2011, Kimmel et al. 2007) decreasing egg laying rate (Sharma and Kumar, 2010) and reduced colony strength (Sharma and Kumar, 2010, Harst et al. 2006).

Research has also found a high level of damage to trees from antenna radiation.  For example, a field monitoring study spanning 9 years involving over 100 trees (Waldmann-Selsam 2016) found trees sustained more damage on the side of the tree facing the antenna.

Towards 5G communication systems: Are there health implications?is a research review that details how research has found that millimeter waves can alter gene expression, promote cellular proliferation and synthesis of proteins linked with oxidative stress, inflammatory and metabolic processes.” The researchers conclude, “available findings seem sufficient to demonstrate the existence of biomedical effects, to invoke the precautionary principle” (Di Ciaula 2018).

5G and the Internet of Things will increase overall use of all types of wireless frequencies. A published review of effects of Wi-Fi radiation entitled, “Wi-Fi is an important threat to human health” found that “repeated Wi-Fi studies show that Wi-Fi causes oxidative stress, sperm/testicular damage, neuropsychiatric effects including EEG changes, apoptosis, cellular DNA damage, endocrine changes, and calcium overload. Each of these effects are also caused by exposures to other microwave frequency EMFs, with each such effect being documented in from 10 to 16 reviews.” The paper concludes that, “it follows from these various findings that the placement of Wi-Fi into schools around the country may well be a high level threat to the health of our children as well being a threat to teachers…”

Research on People Near Cell Towers Links Exposure to Adverse Effects:

The Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base station” is a research study that compared people living close (within 80 meters) and far (more than 300 meters away) from cellular antennas and found that the people living closer had several significant changes in their blood predictive of cancer development (Zothansiama 2017). Researchers controlled for various demographics, including the use of microwaves and wireless in the homes.

Mortality by neoplasia and cellular telephone base stations” is a 10 year study by the Belo Horizonte Brazil Health Department and several universities in Brazil that found an elevated relative risk of cancer mortality at residential distances of 500 meters or less from cell installations (Dode 2011). Shortly after this study was published, the city prosecutor sued several cell phone companies and requested that almost half of the city’s antennas be removed. Many antennas were dismantled.

A 2019 study of students in schools near cell towers found their higher RF exposure was associated with impacts on motor skills, memory and attention (Meo 2019). Examples of other effects linked to cell towers in research studies include neuropsychiatric problems, elevated diabetes, headaches, sleep problems and genetic damage. Such research continues to accumulate after the 2010 landmark review study on 56 studies that reported biological effects found at very low intensities, including impacts on reproduction, permeability of the blood-brain barrier, behavior, cellular and metabolic changes, and increases in cancer risk (Lai and Levitt 2010).

A published study entitled, “Effect of Mobile Tower Radiation on Microbial Diversity in Soil and Antibiotic Resistance” took soil samples  from four different base stations located in Dausa city, and control samples from soil far from stations and then isolated and evaluated the microorganisms in the soil. The researchers found greater antibiotic resistance in microbes present in soil near base stations compared to the control and a  statistical significant difference in pattern of antibiotic resistance was found with Nalidixic acid, and cefixime when used as antimicrobial agents. The study concludes, “our findings suggest that mobile tower radiations can significantly alter the vital systems in microbes and turn them multidrug resistant (MDR) which is most important current threat to public health.”

Cellular Antennas Create Measurable Increases in Radiation in the Area:

A 2018 article published in The Lancet Planetary Health points to unprecedented increasing RF exposures (Bandara and Carpenter 2018). Another key finding from Zothansiama 2017 was that homes closer to antennas had measurably higher radiation levels—adding to the documentation that antennas increase RF levels. An Australian study also found that children in kindergartens with nearby antenna installations had nearly three-and-a-half times higher RF exposures than children with installations further away (more than 300 meters (Bhatt 2016).