Kan samhällskaos leda till en ny ordning?

publicerad 9 juni 2019
- av Torbjörn Sassersson red.
Erik Wiklund, eget verk

DEBATT & SAMHÄLLSFILOSOFI. Vad kan vi förvänta oss för reaktioner från folket den dagen som avslöjanden kommer fram om att makteliten medvetet har fört världens folk bakom ryggen? Den dagen som stora avslöjanden sker, den dagen kommer att bli en svår dag för många politiskt korrekta människor runt om i världen.

Text: Erik Wiklund

Sverige och världen håller sakta, men säkert på att gå mot en kollaps på grund av ledarnas egensinniga och maktfullkomliga politik. Vi kan varje dag läsa om politikernas misstag, hur de missköter sitt uppdrag, där de verkar göra allt de kan för att utplåna den lilla harmoni som fortfarande finns kvar i samhället.

Sakta men säkert är vårt samhälle på väg att sjunka allt djupare, likt en båt som ohejdat tar in vatten. Man undrar varför den styrande kaptenen och hans besättning inte säger någonting till folket om att läget är prekärt, när alla kan se det. I stället spelar de upp till dans på yttre däck, och där ser man kaptenen som dansar med sin besättning och skålar med varandra i champagne. Man frågar sig – vad har de för dold agenda?

Vårt gamla, väl fungerande samhälle håller nu på att monteras ner av etablissemanget, politiker och deras trogna bundsförvant massmedia. Detta är en skrämmande syn när man ser på allt som har varit bra i vårt samhälle, men som nu, steg för steg ersätts med något som är sämre tex indragningar på arbetsplatser som skapar stress, oreda i skolorna, indragningar i äldrevården, långa väntetider till operation, långa bostadsköer och högre kriminalitet mm.

Men att detta nya, icke fungerande samhällssystem inte kan hålla länge till, utan kommer att spåra ur och falla sönder är ju samtidigt någonting som är bra, för de flesta av oss vill inte ha detta konstgjorda och känslokalla stressamhälle som politikerna har pådyvlat oss. Många människor tycker att våra maktfullkomliga ledare har använt sin förstörelse-iver alldeles för länge och att detta vansinne måste få ett slut. Ett slut på vanstyret det skulle, med all säkerhet, vara en stor glädje för den stora majoriteten.

Men återigen, å andra sidan, det kanske inte enbart kommer att bli ett lyckligt slut när allt kommer omkring. För när krisens tid väl är här då kommer det säkert fram många otäcka sanningar till allmän beskådan, där korrumperade och välkända politiker kommer att ställas i skamvrån inför allas blickar.

Vi kan tex komma att få veta att vårt samhälle sedan en lång tid tillbaka har varit kidnappat av en dold maktelit som har haft en egen mörk agenda för världens folk, där det kommer fram att eliten och dess politiker steg för steg har utökat sin egen makt, och samtidigt minskat på folkets rättigheter, utan att stora delar av folket har haft den minsta misstanke. EU är ett exempel.

Den dagen som stora avslöjanden sker (förmodligen med start i USA), den dagen kommer att bli en svår dag för många politiskt korrekta människor runt om i världen. Mest kommer det nog att gälla det hatfyllda vänsterfolket som har lurat sig själva att tro på det politiska vänsteretablissemanget och det ser ut som att det är dessa amerikaner som kommer att starta ett samhällskaos mot Donald Trump, om Trump skulle införa någon form av undantagstillstånd – alltså innan vänsterfolket har fattat att deras eget Demokratiska partiets ledare har lurat dem och sedan, när de väl förstår att de har blivit lurade av sina egna vänsterledare, kommer deras världsbild att vändas helt upp och ner. Därmed kommer de gå in i ett mentalt kaos. Hela övriga världen står sedan på tur.

Då kommer det att vara viktigt för varje människa att hitta en lugn plats inom sig själv och vara sansad och behärskad, mitt i stormens öga. För detta är en plats för den kloka människan som redan har vaknat, som redan har förstått vad det hela handlar om och därför kommer denne inte dras in lika kraftigt i kaoshysterin.

Först kaos – sedan ordning

Den dagen kommer först och främst det politiskt korrekta folket att väckas upp bryskt ur sin sömn och först då kommer de att förstå politikernas stora svek mot folket, men vart ska alla dessa upprörda människor då vända sig? Vad kommer de då att ta sig till när deras falska trygghet försvinner, när allt som de har trott på visar sig vara lögner?

Dessa politiskt korrekta människor har under en lång tid blivit lurade att tro på etablissemangets falska politik, där de har slutat att tänka självständigt och istället litar på politikerna och massmedia. Men för att dessa sovande människor ska kunna vakna upp ur sin suggestion så behöver de väckas upp på ett bryskt sätt. Det gäller då att dessa pk-individer förstår att de har blivit lurade och att de måste återerövra sitt eget tänkande, sitt suveräna tänkande som de en gång frivilligt gav bort till samhällets auktoriteter, då de lurades att tro att samhällets auktoriteter är bättre och klokare människor än vad de själva är.

Karin Boye sa att det gör ont när knoppar brister – med andra ord, hon säger att det gör ont att utvecklas. Detta är sant, för det är kaos att födas in i en ny verklighet, och det gör ont, men det gör också gott. Det handlar om en mental uppgradering och självrannsakan som måste göras av alla människor som vill hänga med i en framåtskridande utveckling.

Kaos är alltså någonting bra, för det erbjuder människor att stanna upp och tänka om, kaos gör helt enkelt så att människor väcks till större medvetenhet och detta ger dem ett bredare perspektiv på sig själva och på livet som helhet.

Så, om det nu är så att en stor del av världens befolkning är sovande politiskt korrekta människor, då kommer det att bli ett enormt stort uppvaknande runt om i världen, den dagen som avslöjanden sker. Detta skulle gynna alla samhällen på ett mycket positivt sätt – därför att dessa PK-individer är just de människor, som tillsammans med eliten, som har utgjort en stor bromskloss för en positiv samhällsutveckling under en mycket lång tid.

Vi har förhoppningsvis att förvänta oss ett stort samhällsuppvaknande inom en snar framtid – och i och med detta – en början på en ljus framtid för alla människor på jorden. Så snart det bara börjar spricka upp lite grand i kulisserna på den stora scenen, så pass mycket att folket får en glimt av vad som pågår där bakom – så kan denna stora process ta sin början.

Text: Erik Wiklund


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Så många är så passiviserade, ointresserade och rentav obildade att ett uppvaknande av “den stora massan” känns väldigt främmande…i alla fall i mina ögon. Vi är ganska få till antalet som verkligen är intresserade och insatta. Dessutom skiljer sig även våra teorier sig åt en hel del. Tyvärr känner jag mig allt oftare pessimistisk….vem har rätt? Vem har fel? Vad kan vi göra? Kolla på Frankrike och gula västarna….inte ens det har hjälpt speciellt mycket. Vi skulle behöva en fransk revolution (á la 1700-tal) i hela västvärlden känns det som. Men, det kommer aldrig hända. https://trollhammarn.wordpress.com/2019/06/20/konspirationsteorier/

 • Erik, det finns ingen anledning och tro att politikeradeln är annorlunda än folket.

  Sossarna har i alla fall en välkänd ök med muslimska brödraskapet sedan många år. De har ju lovat att släppa in muslimerna och låta dem få inflytande. Så sossarna kan vi nog säga är väl medvetna om vad islam betyder för dem, dvs mer röster mot muslimskt inflytande.

  Centern hade ju en medlem som nämndeman i tingsrätten där hon genomdrev sharialagar. Först då alternativ media rapporterat så tvingades C att ta bort henne.

  Samtliga partier köper muslimska röster mot politiskt inflytande, så enkelt är det.

 • Erik, jag har försökt analysera din artikel och de vidhängande kommentarerna, vi börjar med ditt statement nedan:

  “Dessa politiskt korrekta människor har under en lång tid blivit lurade att tro på etablissemangets falska politik, där de har slutat att tänka självständigt och istället litar på politikerna och massmedia. Men för att dessa sovande människor ska kunna vakna upp ur sin suggestion så behöver de väckas upp på ett bryskt sätt. Det gäller då att dessa pk-individer förstår att de har blivit lurade och att de måste återerövra sitt eget tänkande, sitt suveräna tänkande som de en gång frivilligt gav bort till samhällets auktoriteter, då de lurades att tro att samhällets auktoriteter är bättre och klokare människor än vad de själva är.”

  Du är definitivt sanningen på spåren då du tar upp den enskilde individens eget suveräna tänkande. Det finns förvisso en del andra rätt så basala företeelser som också kan förklara dagens tillstånd, men just att sluta tänka själv är en av huvudfrågorna till varför det ser ut som det gör.

  Om vi tar en titt på hur det såg ut i början av 20-talet när människor i allmänhet verkligen inte hade den utbildning som krävs för att av egen kraft kunna ge uttryck för sina egna och individuella uppfattningar, vid den tiden fanns heller inget internet, media agerade då som nu som okritiska budbärare åt maktetablissemanget.

  Av lätt insedda skäl gick det med dessa förutsättningar att hålla folket i ett fast och stadigt grepp där de fick kravla omkring på samhällets botten, dessa arma stackare visste ju inget annat och lät ju därför sina “herrar” hålla dem kvar oupplysta. Också kyrkan hjälpte till att hålla folket på mattan genom sitt religiösa pladder, ingen vågade tänka själv och ingen hade heller förmågan att ge uttryck för sina egna och högst individuella tankar. En stark tro på auktoriteter fanns sedan många århundraden inpräntat i den svenska befolkningen.

  Så när därför socialisterna med sossarna i spetsen skulle genomföra reformer så bytte de helt enkelt ut tidigare auktoriteter mot sin egen auktoritet som ny samhällsomdanande kraft. Den outbildade massan skulle hållas kvar i sin starka tro på auktoriteter, men nu i sin obrottsliga lojalitet med sina nya “välgörare”, dvs socialisterna (främst sossarna).

  Detta förhållande kvarstår än i dag, dvs folket lever kvar i samma beroendeförhållande som tidigare men nu med nya “herrar”, dvs socialisterna.

  Sossarna har också aktivt över tid präntat in att de som politikeradel alltid vet bättre än individen själv och att individen alltid skall underordna sig kollektivets vilja, dvs vad sossarna ansåg vara bäst för individerna som kollektiv betraktat.

  Denna kollektivisering sitter fortfarande kvar i folkets mindset då de tror att andra alltid vet bättre än de själva. Rent objektivt så är det svårt att bryta sitt eget tankemönster om man är ständigt upptagen att försörja sig och sin familj, därför är det också ännu i dag svårt att få folket att vakna. Idag är dock oket av ett annat slag, skatterna är en sak som nu håller massan i sitt grepp.

  Socialisterna har under många årtionden bankat in budskapet att vi som individer alltid skall lägga våra öden i politikernas händer, de vet ju alltid vad som är bäst för kollektivsamhällets utveckling. Individen göre sig icke besvär med den typen av frågor, underordna dig kollektivet och lita på socialisternas enorma kunskapskälla. En direkt individfientlig och omänsklig doktrin och du frågar mig.

  Att folket blivit lurade råder det ingen tvekan om, men är folket verkligen medvetna om detta??

  Om du under många årtionden indoktrinerar en bred massa så präntar du in synsättet att politikeradeln alltid vet bättre än individen, dvs hjärntvätten blir grundlig och därmed svår att bryta för individen själv.

  Din teori om att det behövs en ordentlig “smäll” för att få folk att vakna är nog korrekt, men din liknelse med när Titanic gick under samtidigt som orkestern spelar vidare när skeppet sjunker är nog mer troligt.

  Skillnaden mellan dagens situation och den från tex 20-talet är att idag så håller politikerna massan kvar genom hot på olika plan. Om någon till äventyrs skulle börja ge uttryck för sin egen individuella åsikt så är det sannolikt att någon av de mer 500 skattefinansierade myndigheter kommer till politikernas undsättning och “straffar” denna individ vilken sätter sig upp mot kollektivismens företrädare.

  Missar någon av alla dessa myndigheter att “straffa” dessa individualister så finns ju alltid en stor här av hjärntvättade pk-människor att skicka fram för att i kollektivismens namn huta åt den vilken har mage att kritisera dagens samhällsordning.

  Historien visar att en väldigt stor andel av dessa spänningar har fått sin lösning genom krig, religiösa skäl som grund för olika krig dominerar historieskrivningen. Rakt under våra näsor ser vi nu hur islam tar över den svenska samhällsutvecklingen utan att vi som individer ens förmår att protestera. En mordlysten, klanbaserad våldsideologi som Islam utgör det idag mest hotfulla inslaget i vår samtid. Att pacifistiskt vända den andra kinden till, som många religionskramare förespråkar, är ett synsätt som enbart leder till att folket får nya islamska “herrar”, eller nya auktoriteter om man så vill.

  • Den anglosaxiska klanens våldsideologi är ännu värre eftersom den har frambringat och styr sitt islamistiska fotfolk.
   Den anglosaxiska klanen ligger dessutom bakom all socialism men är mkt smartare än de nyttiga idioter som utgör dess socialistiska fotfolk.

  • Det finns ingenting jag har att invända mot i det du skriver här Jan – tvärtom, jag håller med dig, det är ju så här världen ser ut.

   – Nej, naturligtvis är folket inte medvetna om att de är lurade – inte än i alla fall.
   Många människor, som har tappat bort sin inre kompass, litar på att majoriteten vet bäst, bara därför att de utgör en majoritet, ”för en majoritet har ju alltid rätt”, dessa människor litar även på att auktoriteterna vet bäst. Jag menar – om en person har som norm att hellre lita på majoriteten eller på auktoriteters åsikter än på sin egen förmåga att förstå, då är detta ett tecken på att den personen har en dålig självkänsla/liten inre säkerhet – och detta beror till stor del på att vi människor, under årtusenden, har levt under samhällselitens förtryck.

   Dessa personer, anser jag, har ett stort behov av att få höra både majoritetens åsikt och auktoriteternas åsikt för att de ska kunna känna sig trygga och säkra – så, i brist på självkänsla och självständigt tänkande blir auktoriteternas åsikter automatiskt ”deras egna” åsikter. Jag tror att många pk-människor finns i den här gruppen.

   Men visst, många människor känner sig säkert trygga när de går in i en grupp, som en fågel i en flock – eller ett annat talesätt – bara döda fiskar flyter med strömmen – men jag skulle aldrig fråga en sådan person om råd i de större frågorna.

   Javisst är det så att myndigheterna, eliten hela tiden ser till att tysta deras kritiker, det tillhör tydligen deras jobb – så att de kan fortsätta upprätthålla deras imperium – och detta kan ske genom allt ifrån mörkläggning och mutor till hot och mord. O härliga myndigheter !

   En fråga till dig Jan, – tror du, helt ärligt, att våra politiker vet vad dom gör när de låter Islam ta plats i Sverige och Europa – har dom en mörk agenda som dom inte har berättat för folket ???

 • Tack alla!
  Detta är en oerhört intressant diskussion.

  Det hela systemet/falskspelet bygger på är fiatvaluta och skuld. Dvs det som bygger välstånd o makt åt cirkusdirektörernas trollkarlar.

  Vi kan alla dra vårt strå till stacken då det gäller att bekämpa förutsättningarna för en dyster framtid.

  Ett antal personer kan garantera att du vill betala tillbaka om du kan låna pengar dvs cash av någon.
  Skriva egna skuldsedlar reverser osv.
  Handla med kontanter, betala byggjobbaren bilreperatören svart osv.
  Cash is king fick jag lära mig då jag flyttade ut i obygden.
  Dina svartbetalda tjänster/varor kommer aldrig att starta krig, galna politiska projekt eller finansiera någon finansbubbla.
  Staten o kapitalet sitter i samma båt enligt EbbaGrön.
  Staten är vad jag kan föstå bara proxie för eliten dvs executive organ.

  Att fortsätta jamsa med partier och olika röror garanterar fortsatt samma spår.
  Samverkansparti är kanske en god ide men garanterar fortsatt denna galna verksamhet.
  Jag har inte hittat några exempel på hur man historiskt sett lyckats förändra något inifrån som redan i starten varit sjukt. Vi behöver ansvarsfulla människor med kompetens inte partier och medlemmar.
  Agenda 2030 är ytterliggare ett utanpåverk för att gömma människorna bak en galen ide.
  Svartjobb o cash dränerar effektivt näringstillförseln till galenskap.
  En Italiensk finansminister sa en gång “utan svartjobb stannar landet”.
  Sossar i olika valörer (S,M,C,L,V) har i Sverige lurat oss att det är häftigt att betala skatt.
  Hade jag under mina skatteår valt eller kunnat välja att köpa guld eller valfri ädelmetall/råvara
  för mina pensionsinsättningar hade det sett rätt bra ut inför pensionen.
  Nu väljer staten att pytsa ut som den behagar. Dvs det blir alltid knapert för pensionärerna.
  Då kan valfritt parti ur sossegruppen som just då sitter vid makten lova mer till pensionärerna och därmed vinna röster.
  På alla de sättt vi kan måste vi i vårt dagliga värv välja bort allt vi kan som har med staten att göra.
  Var arbetslös sjukskriven så länge du kan o ta ut ersättningen i cash

  Att redan nu förbereda oss genom kontantanvändning reverser o liknande kan vi redan nu träna oss till ett bättre liv när nu kaoset står för dörren. Man behöver inte handla på ICA COOP som är i samma system som staten. Kolla dina förpackningar, vem är ORCLA? Grannen har höns/grisar/ärtor/bin en annan har potatis osv. Byt varor eller kör cash.
  Vi måste svälta ut djävulen!
  Vi kan inte välja bort denna demon.

  Ledsen Martin o Samverkanspartiet men du göder fel häst även om tanken är god.

  • Leif – du säger att vi inte kan välja bort denna demon – Jo, det tror jag, men det förutsätter att folk i stora skaror upptäcker hemska saker om eliten, saker som aldrig tidigare har kommit ut till allmänheten.

   Än så länge har eliten lyckats med att dölja sin verksamhet, därför att eliten består av en liten grupp mycket intelligenta människor, tillika ondskefulla människor som lider av, eller rättare sagt, mår bra av “makt-över-andra-syndromet”. Deras idé är att pengar är lika med makt. Så de har anammat ett nära nog vattentätt maktkoncept som går ut på att erövra hela världen genom att strategiskt ta över samhällets alla maktcentra såsom banker, rättsväsende, militären, massmedia, stora företag, höga samhällsposter och religiösa maktcentra etc. etc.

   Så, eliten ligger långt före allmänhetens vetskap om vad som pågår i samhället – för medan folket tror att samhället utvecklas på ett naturligt sätt och tror att makthavarna arbetar för en gemensam och god sak – så ser eliten folket endast som sin boskapshjord. – Ja, så långt har eliten gjort ett mycket digert arbete. Men snart är det nog slut på deras sötebrödsdagar.

   För makteliten är idag nästan helt avväpnad, utan att folk har förstått det. Det enda negativa, i stort sett, som nu finns kvar av maktelitens ondskefulla verksamhet det är att deras politik, deras arbetsorder till våra politiker fortfarande ligger kvar och pumpar ut den gamla kontroll-agendan långt ner i världens olika beslutsorgan – ända tills någon (folket?) fattar att det inte längre finns någon som sitter vid rodret.

 • Om Agenda 2030 och ett globalt världsstyre.
  Planen för Agenda 2030 som backades upp av påven sjösattes januari 2016.
  För ”hela mänsklighetens bästa” kommer all individuell frihet att upphöra. Bakom alla de vackra orden döljer sig ett totalitärt skräcksamhälle långt värre än Orwells 1984.
  Regeringen Stefan Löfvén fattade ett beslut att Sverige ska ställa sig i spetsen och bli ett föregångsland för genomförandet av ”Agenda 2030” till punkt och pricka. De har sedan dess jobbat väldigt hårt och målmedvetet för projektet.
  ”Agenda 2030” beskriver med andra ord exakt det som Bibeln redan förutsagt i tusentals år om en kommande antikristlig diktatur.

  https://mxp.blogg.se/2018/october/agenda-2030-vet-alla-att-malet-ar-ett-globalt-totalitart-varldsstyre.html

 • Bra och tänkvärd artikel Erik!

  Visst är det väl så att det fordras ett rejält kaos för att väcka de sovande medborgarna, tom en rejäl krash. Frågan är om folket ändå någonsin kommer att vakna.

  Våra politiker (landsförrädarna) har idag ett skapat samhälle där de flesta har sin tid totalt uppbokad. Det handlar om att jobba, jobba, för att ha råd med de dyra boendekostnaderna, den nya bilen, sommarstugan, båten m.m.

  Dessutom har de flesta aktiviteter såsom att lämna/hämta barn på dagis, köra barn till diverse olika fritidsaktiviteter som hela tiden blir dyrare och dyrare. Vidare är det ju för de flesta viktigt av slita ut sig på ett gym, och/eller delta i div andra fritidsaktiviteter.

  Man frågar sig: Hur mycket tid och energi finns då kvar för att reflektera över vart samhället i Sverige är på väg? Eller för den del också den egna vandringen genom livet.

  Under denna intensiva tid hinner nog en form av normalisering ske, där bombdåd, mord (kallas idag oftast i MSM bara för skjutningar), rån, stölder m.m. är naturliga inslag i vår vardag.

  Sverige har idag genom våra landsdestruktiva politiker mer och mer blivit en nation där denna verklighet är på väg att bli just normal och accepterad.

  Därav frågan; kommer svensken att vakna, ens vid en rejäl krash???

  De som idag oftast har “vaknat” är pensionärer. Varför? De har inte de ovan beskrivna tidstjuvarna, utan har idag tid till research och eftertanke. Men pensionärers uppfattning har det moderna samhället sällan brytt sig om.

  Wake up Sweden!

  • – Ja, Öystein, så är det – eliten, makthavarna vet precis vad de gör när de strategiskt och steg för steg stryper folket rättigheter för att i förlängningen skapa ett överstatligt kontrollsamhälle. Bl.a. genom att tillåta att kriminaliteten får allt större fotfäste i Sverige, dessutom stryper de folkets frihet genom kameraövervakning, mobil- och dator-övervakning.
   De driver också en falsk och destruktiv klimat-hots-propaganda, i avsikt att få anledning att införa globala restriktioner och därmed införa stora begränsningar för jordens folk. De driver även på en terrorist-hots-propaganda i avsikt att skapa oro och rädsla hos jordens folk. Dessutom arbetar de för att övertyga folket om att världen står på randen till ett tredje världskrig och därmed vill de skapa ännu mera oro i samhället.

   – Ja, de unga människorna verkar inte riktigt ha vaknat upp – kanske beror det på att eliten har varit smarta nog att ha sett till att de unga är upptagna av all ny spännande teknik som de verkar älska.

   -Jodå, Öystein folk kommer att vakna upp då ingen massmedia kommer att kunna mörklägga de riktigt stora avslöjandena, därför att de är för stora och för tydliga för att kunna dölja.

  • Jag delar din oro, Öystein – förbryllningsfaktorerna är många och det krävs ansträngning för att hindra det undermedvetna programmet att loopa.
   Filosofen Jacques Derrida menade att ett system kan vältas om dess fundament avslöjas, och det är sant. Frågan är om människor utnyttjar detta fönster i det kommande kaoset vid haveriet runt hörnet, eller om de ber om nåd genom att begära – och förstås få – en medborgarlön i utbyte mot ett chip? De flesta har ju så mycket tillvanda prylar att försvara och ingen beredskap att down-siza efter alla feta år och konsumtion på kredit.
   Det mänskliga värdet beskrivs endast i termer av inkomster, tillgångar och den status som därpå följer.
   Om priset på rep blir tillgång- och efterfrågestyrd när människor får se sitt ”värde” gå upp i rök, kan räkna med kraftigt höjda priser…

 • Ron jag kan hålla med om att skuldsättningen och det ekonomiska system vi har som bygger på skuld och gynnar vissa (några få) väldigt rika nog inte kan fungera i längden. Tillväxttakten i västvärlden avtar och produktionen av varor flyttar till länder med låga löner,. Man kan verkligen undra hur länge det kommer att fungera. Men det kanske inte behöver kollapsa helt för det. Saker brukar lösa sig när de som bäst behöver lösa sig. Generellt tror jag inte man vinner på att vara rädd varken inför framtiden eller någonting egentligen. Rädsla har bara en tendens att göra att man tappar omdömet och fattar dåliga beslut. Så det är bättre att försöka känna tillförsikt att det kommer lösningar och att allt faktiskt reder sig. Inget blir bättre av att man oroar sig innan man säkert vet heller. Därmed inte sagt att man ska stoppa i huvudet i sanden. Det är svårt att sia om framtiden och det är svårt att se alla konsekvenser av ett beslut eller en förändring. Det brukar vara bättre att göra små förändringar och låta de växa fram inte stressa fram beslut det tror jag gäller i stort som i smått.

  • Hej Agneta, att ha hopp och leta lösningar är jag helt för!
   Men för att kunna göra så, så måste vi (tycker och tror jag) se vad som är fel. och när jag ser omkring, så är det mycket, mycket fel. Så mycket att jag inte tror att det går att lösa det på ett sätt som vi har gjort hittills. Om vi nu har löst någonting.
   Och jag tror faktiskt att en kollaps är oundvikligt för att så många, för vårt samhälle livsviktiga, saker hänger ihop. När folk vaknar av en chockerande händelse, som OP suggererar, är första reaktionen oftast panik och sen tappar de förtroende för de system som vi har idag och som de trodde i eller litade på. Allt sammanlagt kommer det att utlösa ett dominoeffekt.
   Personligen tror jag också att så mycket är snett idag att det går inte att fixa överhuvudtaget. Jag håller med med OP; vi behöver en total omstart. Men vägen dit blir mycket smärtsamt, smutsigt och våldsam.

 • – Nä, jag tror inte att de nuvarande maktfullkomliga makthavarna kommer att kunna fortsätta fungera som makthavare i framtiden. I och med att folket har vaknat upp så kommer det nära nog att vara omöjligt för dem att få något som helst stöd för att fortsätta på samma maktfullkomliga och egocentriska väg som de tidigare har gjort. Jag tror att den gamla tiden är förbi, då man kunde berika sig på ett samhällskaos, typ när Sovjetunionen bröt ihop – folk är alldeles för medvetna idag för att detta ska kunna hända.

 • Det är som om vi har behov av någon domedagsprofetia. Varje tid verkar ha sin. Idag tror vissa tror på klimatkollaps andra på samhällskollaps pga invandring eller andra orsaker. Jag tror det är en projicering av vår inre oro och ångest. Jag är inte så säker på att det kommer någon kollaps varken klimatmässig eller annan.

  • Inte?
   Få se…. Hela den globala ekonomin idag är baserad på skuldsättning och bubblor. Alla finansielle system på jorden är kopplade och sinsemellan beroende på och av varandra. Ländernas självförsörjningsgrad är skrämmande låg. Krisutrustning eller planer finns inte. Maktmissbruk och korruption är oerhört stor och utsprid. Befolkningsgrupper blir medvetet upphetsat mot varandra. Våldsmonopolet är inte längre statens. Samhällets mest fundamentala grundstenar familjen, en levande landsbygd och jordbruk, små företagare, allt det där blir förstörd. En gemenskap finns inte, där alla lever för sig själv och bara bryr sig om sig själv. En dialog, diskussion eller debatt med meningsmotståndare är fullständigt omöjligt. Censurering blir allt större…. Ska jag fortsätta?
   Du har rätt…. hur skulle det gå fel??
   Finns ju ingen anledning att vara rädd alls.

   • Vi ska ta mod till oss. Och många av våra meningsmotståndare är det efter många års propaganda i massmedierna. Det är viktigt att vi arbetar vidare med att sprida ljus och att avslöja lögner.

    Vi behöver mod och tålamod.

 • Det samhälle Erik Wilund berömmer och längtar tillbaka till byggde på en lögn. Nämligen om att socialismen kan fördela välfärd utan att få slut på andra människors pengar.
  I Sverige kom trendbrottet redan 1965. Vakna ekonomer kunde se det i siffrorna 1967. Men ingen ville vakna upp ur drömmen.
  Därför har vi idag 8 sossepartier i riksdagen.
  Uppvaknandet kommer att bli brutalt!

   • Socialismen ÄR lögn.
    Och historien har visat det gång på gång på gång på gång…. med 100-tals miljoner döda och omätligt elände.
    Finns alltså en ganska bra anledning till varför socialismens färg är röd!

    • Och rosen…

     Tempelriddarorden förbjöds 1307 (fredagen den 13…).

     Tempelriddarorden var en militär och finansiell organisation med mycket ockulta föreställningar.

     Efter förbudet 1307 levde organisationen vidare i olika skepnader: Los Alumbrados, The Rosicrucian Order , The Scottish Rite …

     Rosen som symbol för socialismen har övertagits från The Rosicrucian Order (på svenska: Rosenkors-Orden).

     Här kan vi läsa lite om denna order (även om texten är starkt vinklad…):

     https://en.wikipedia.org/wiki/Rosicrucianism

 • Sant. De girige har inga gränser för sin girighet, men det är också deras svaghet. Detta schackrande som samlar förmögenheterna hos några få, samt skuldsätter resten, samt skapar den överbefolkning och de krig, som leder till massmigration, kommer till slut leda till den slutgiltiga revolutionen och sannolikt tillbaka till en riktig, vetenskaplig och fördjupad demokrati.

  Den extrema högern och den extrema vänstern och klimatalarmisterna vill ta vägen genom sekteristisk faschism, men detta kommer enbart störta oss in i krig, fattigdom och verklig misär. Det bästa är att vara proaktiv och ta makten demokratiskt genom nya bättre partier som valsamverkar brett så att de tar sig förbi 4%-spärren och kan tränga undan korruptionen.

 • Jag tror att många av våra s k makthavare är mycket medvetna om vad dom gör. Dom är inte dumma, men däremot kan de, som skribenten antyder, vara “kidnappade” av en dold maktelit som inte har vårt bästa för ögonen. Däremot tror dom att dom själva kommer att öka sin makt och sina rikedomar.
  Bibeln förutsäger mycket av det som vi ser mer och mer av i världen i dag. Vi lever i den yttersta tiden. De kristna kommer att förföljas än mer eftersom dessa makthavare ytterst tjänar djävulen, även fast de kanske inte är medveten om det. Sorgligt nog har många kyrkliga ledare också “gått på” våra makthavares agenda och för i sin tur andra vilse.
  I Matteus kapitel 24 kan vi bl a läsa om Jesu förutsägelser om den yttersta tiden och hans tillkommelse. Det är en dubbel profetia som dels handlar om Jerusalems och templets förstörelse på den tiden, men också om slutet för den nuvarande världen. Bl a säger han ; ” Se till att ingen bedrar er “. Det antyds att denna tid skall bli bedräglig och att många falska profeter framträda. T o m falska ” messias “-gestalter skall framträda och bedra många.
  Som Kerstin skriver, är ett gott förhållande till Gud och Kristus vårt hopp i denna mörka tid.

  • Om du vill se till att ingen bedrar dig så bör du lära dig hur djävulens hantlangare bedrar dig. De finns även här på Newsvoice och ljuger upprepat och ständigt, fastän jag berättat sanningen för dem om olika lögner som de sprider. Jag kan rekommendera dig att klicka på “sanning” i menyn på Vetenskapliga partiets blogg. Med denna kunskap har du potential att bli ännu svårare att bedra, men bli aldrig övermodig! Sanningen kräver vaksamhet, även med denna kunskap.

  • eva-marie – jag håller helt med dig i det du skriver här, jag är själv en andlig tänkare, men jag vet att jag inte kan kommentera andligheten här då vi bör hålla oss till samtalsämnet.

 • Varmt Tack til Erik Wiklund, som går till botten med orsaken till migrationsvänliga länders begynnande kollaps. Det är få skribenter som lika klart tar upp grundorsaken, dvs. girigheten hos den globala finansmaffian och deras politikska lakejer, som efter sin aktiva tid belönas rikligt. I MSM finns varje dag symptombeskrivning på förfallet (inom skola, vård, omsorg, försvar, infrastruktur, pensioner osv.) men nästan aldrig ges svar på Varför? Jag förmodar att det kan leda till sparken. Därför måste alternativa medier och sanningssägare på nätet alltmer klämmas åt. Fosterlandsvärnare förvandlas till högerextremister, som nästan rimmar på nazister och då måste Svensson förstå att yttrandefriheten måste tämjas, så elitens “demokrati” kan bestå.

  • På tal om högerextremister, så har ju hela det politiska spektrummet vandrat extremt långt åt höger till förmån för monopolkapitalismens EU- och Nato-vurm och imperialistiska krig, under skönskrivning av “missioner” och “insatser”. Samtidigt som folkets pengar minskar i värde så höjer dessa politiker sina egna löner till extrema nivåer. Frågan är då vem som egentligen är “högerextrem”?

  • – Ja, Harriet, att förstå grunden till sakernas tillstånd är det viktigaste av allt. Som du vet är många människor hjärntvättade av samhällseliten sedan lång tid tillbaka, de förstår inte att världen är toppstyrd av en ond elit, och de ser inte att världen är på väg åt fel hall – de tror att detta är en fullt naturlig samhällsutveckling som sker nu !?!

   Men det är i alla fall tur att vi har vaknat, nej, det är skicklighet att vi har vaknat, skulle jag säga, för vi har ju förstått, vi har inte åkt dit på den här synbara bluffen.

   Redan som tonåring ifrågasatte jag den här världen – jag tänkte, det här kan inte vara sant, jag får inte ihop det här, så här kan livet inte vara, tänkte jag – sen var det hela igång. Jag tror att mycket av processen av att vakna handlar om att gå till sitt inre och känna efter vad som är rätt och vad som är fel, just när man möter frågorna i den yttre världen. Jag tror att många av de som nu sover inte har kontakt med sitt inre och de får därför ingen egen respons av vad som är rätt och fel – och därför litar de mer på vad samhällets auktoriteter säger till dem.

 • Du har rätt till en del, men också fel till en stor del.
  Samhället kommer att rasa, det är oundvikligt. Och sen kommer den, i en ny form, att återuppstå och växa igen. Och avslöjanden har vi redan nu, dag för dag och folk väljer att se eller inte se dem.
  Men, när kollapsen kommer, så tror att det blir allt annat än frid och fröjd. Många av dessa PK-människor du tyder på tror verkligen på vänsterretoriken och många fler är so beroende på den retoriken att de kommer att försvara den tills den bittra slutet. Varför? För allt de är, tror att de är, tror på, deras status, egensyn… allt det där går upp i rök och de kommer att fanatiskt försvara det med allt de har! Och till varje pris. Och det blir inte roligt eller vackert… alls!
  Vi ser det redan här och nu.
  Samhället, Västvärlden, Europa, Sverige…. Allt kommer att falla sönder och dö genom en allt omfattande (inbördes)krig; rika mot fattiga, vänster mot höger, globalister mot nationalister, svart mot vit mot gult, kristen mot muslim mot jude. Konflikter blir fler och mer våldsamma tills det spårar ur.. Allt som håller ihop det hela lite nu är en hyfsat fungerande stat och ekonomi. Men jag tror inte att de håller länge någon mer.

  • Ron -Ja, var och en, alla människor, ansvarar för sitt eget liv, och alla är olika – många kommer nog att hamna i en stor utmaning – t.ex. alla de som sitter fast i sin envishet, andra sitter fast i sin dumhet, och vissa sitter fast i kärleken till pengar medan åter andra sitter fast i sin makt-över-andra-syndrom osv. Men med ett avslöjande kommer också sanningen fram och detta är befriande och därför också mycket positivt.

  • Insiktsfulla ord Ron.

   Dock tror jag inte att alla vid en krash kommer att vakna och se bedrägeriet. Men förhoppningsvis tillräckligt många för att ändå vända skutan. Vi får se, för krashen kommer snart.

 • Världshistorien är helt skild från vad vi läser i skolböckerna!
  Politiska sekter har i sekler bildat en dold samhälls- och affärselit mot demokratin, fred och en generell välfärd. Krig är här lönsamt. Kaos finns inte till för att lösas.
  http://uppenbar.info/uppenbar/rev/nvo.html
  Icke demokratiska organ har bildats av eliten. Kapitalismen innehåller en hemlig allians med kommunismen. De har samma mål. En konfliktplanering styr därför världspolitiken.
  Finansaktörerna har finansierat krig och revolutioner i 300 år. Krig kostar och folken får betala i blod och pengar. Politiker talar med dubbla budskap som när EU bildades. Är Nato en blivande världspolis i en kommande internationell polisstat?
  Europa och USA blev fördärvat av frimurarsekter och politiska revolutioner på 1700- till 1900-talet. Revolutioner, krig och militärregimer skapade kaos och skuldsättning för nyordningen.
  Västföretag styrda av Wall Street samarbetar med militärjuntan att kväsa opinionen och övervaka all elektronisk kommunikation. Man kunde förvänta sig att världssamfundet skulle stoppa detta. Istället gäller ‘business as usual’. Finanskriser duggar. Tre stora bankverksamheter är integrerade med varandra som grundlägger en global plundring.

  • Kapitalism leder till monopolkapitaslism och är det stadium då monopolkapitalet utkonkurrerar små och medelstora företag och därefter skuldsätter alla individer och därigenom gör dem livegna. Folket äger då inget, Bankmaffian äger allting, men tillåter människorna att förvalta deras egendom, så länge de lyder. En överklass skor sig på medelklass och underklass. Människors behov tas ingen större hänsyn till. Då ökar kriminaliteten. Vårdköer blir längre, skolor försämras och många känner sig otrygga.

   Detta skiljer sig från:

   “Kommunism (från franskan: communisme och ytterst av latin: communis, gemensam) är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle bör vara gemensamt ägda. Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov.” Ur Svenska Wikipedia.

   Det kan naturligtvis inte finnas någon allians mellan dessa system. De är antipoder.

   Vissa tror felaktigt att S och MP är “socialism” och “kommunism”, men det är högerns osanning. De är i bankmaffians och monopolkapitalismens ficka, precis som hela den lögnaktiga högern är, utan undantag. I JÖK:en och EU-valet satte sig även Vänsterpartiet i monopokapitalets knä, tyvärr. Det var oväntat. Märkligt. Besynnerligt. Jag misstänker att fulmedia-hjärntvätt, eller infiltration av högerns agenter, eller kanske båda delar, kan vara orsaken till rasism-käbblet.

   Rasistiska känslor skapas ju genom just monopolkapitalismen kombinerat med ojämlikheten och rasism-käbblet förvärrar ju enbart problemet, fastän det är förståelse för orsakerna som befriar oss från rasismen.

  • Helt rätt Korp – det här är lika ruskigt som det är sant. Det är en ond värld vi lever i – för makthavarna, de som folket trodde på, visar sig, allt mer, vara folkets motståndare, ondskan i egen hög person. Så, det som du skriver här låter säkert som en fantasi för alla de som sover, de som blint har litat på makthavarna och som har slutat att tänka självständigt. Men samtidigt är det viktigt att man tror, att man förstår, att den här onda världen snart kommer att implodera och att vår värld en vacker dag kommer att få se ljuset och rättvisan segra.

 • Tack Erik Wiklund för en skrivelse som får en att tänka till, i vilket lag ska man vara med och spela i? Den dagen kommer, för en del har den redan kommit, på vilket sätt ska ens egen ilska utspela sig? Vi är redan satta på prov, det räcker med att titta i sin egen kommun man lever i, är man trygg med de som “regerar” där? Att se igenom ett system som just nu finns, detta som kallas regeringar, många medborgare “jobbar” redan för att få människor att vakna, en del ser hur den egna lokalpressen ger ett alldeles för stort utrymme för politiker att yttra sig på debattsidor tex, någon vill ha in en skrivelse om missförhållande inom något känsligt område, och får utav chefredaktören svar att vi får se, “du vet hur debatten går”, ja, inte ens en chefredaktör vågar ta ställning i känsliga frågor…den “lilla människan” har alltid varit ensam, och kommer så att förbli…vad har vi att sätta emot? Ett gott förhållande till Änglarna och deras skydd är det enda raka…

  • Att tro på änglar är ett skönt opium mitt i denna otrygghet och visst finns det änglar mitt ibland oss. De gör ett fantastiskt arbete med barn, gamla och sjuka. De är fantastiska. Var fantastisk! Gör något för dina medmänniskor! Har du ännu inte skrivit på för Assange, som avslöjat djävlarnas massmördande, så gör även detta! Assange är också en ängel även om djävlarna utnyttjat hans manliga svaghet och håller honom inspärrad och avstängd från omvärlden samtidigt som han mobbas genom fulmedia-horeriet.

  • -Ja, Kerstin, uppvaknande mediafolk vågar inte tala om den falska politik som toppstyr massmedia – ja det är ett ruttet samhälle som nu håller på att gå under. Vem kan man lita på – bara på sig själv, skulle jag säga, det att man litar på sin inre ledning, sin inre ärliga kompass – ingenting annat.

   Vi alla är olika och reagerar på olika sätt på det som nu sker i vår omväld, så det finns nog inga skrivna regler exakt på hur varje person kommer att reagera när det smäller till – för det kommer nog att bli en helt ny föreställning för oss alla den dagen som ett stort avslöjande sker – i sommar förhoppningsvis.
   Grab your popcorn, för snart börjar föreställningen, sa Judge Jaenine på Fox News för två veckor sedan.
   – Ja, det låter som en bra inställning, tycker jag.

   • TYSTNADENS ORD
    Förtroendet är skipat, lögner har man slipat, det inre ljuset får nu vara färdskrivaren i mitt liv.Sanningar har kantrat och med floden spolats bort, nya sanningar ur mantran har vi efter krigen fått. Sanningen i Ljuset, är numer livets lots.
    Dikt skriven av Kerstin Carlsson 2008.
    ( med tanke på det du skrev ovan, Erik Wiklund, om inre kompass och inre ledning…)

    • Kerstin – det är så sant som det är skrivet, detta visste vi år 2008 och det vet vi också idag, bara att vissheten om detta har blivit ännu starkare inom oss, vi som har varit vakna en tid.

     • Såväl Vänsterns som Högerns globalister vill avskaffa alla nationalstater. De vill bli av med dem. De vill istället skapa en ny totalitär världsordning.
      Den Europeiska Unionen (EU) är själva prototypen för denna nya världsordning.
      Diverse internationella Frimurare organisationer och Bilderbergare tror verkligen att de vet vad som är bäst för mänsklighetens fromma. De tror på begreppet en enda global regering. En koalitionen av internationella företag och neoliberala regeringar. De stora företagen, byråkraterna, ska ha ensamrätt att stifta lagar.
      Faktum är att frågan om huruvida det är bäst att skydda medborgare som bor i sitt eget land eller om varje stat ska integreras vidare i globala processer till gagn för alla, är sannolikt att bli den framstående politiska klyftan de kommande årtiondena, lika mycket som den traditionella vänster-höger klyvningen.
      Kina och Ryssland kommer naturligtvis inte, till skillnad mot Sverige, att ge bort sin suveränitet.

      • Korp – Det finns personer inom den högsta eliten som förstår att det redan är kört för dem att lyckas med att skapa ett totalitärt kontrollsamhälle. Sen finns det andra inom den högsta eliten som fortfarande tror att de ska lyckas med detta. Eliten trodde t.ex. att 9-11 var det som skulle behövas för att ge dem anledning att skapa ett tredje världskrig och detta planerades vara upptakten till en svår global situation för mänskligheten där undantagslagar skulle införas. Genom en serie härjande farsoter skulle sedan världens befolkning drastiskt minskas till mindre än 600 miljoner och jorden skulle efter detta bli till ett slavläger som skulle styras av en liten välmående maktelit.
       Nu blev det inte så – och eliten, både Bilderbergfolk och Frimurare och annat elitfolk kommer heller inte att lyckas med sin onda agenda, varken idag eller imorgon, då deras organisation nu håller på att spricka sönder – och detta oroar dem mycket, till den grad att de är desperata som ett vilddjur som är inträngd i ett hörn.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *