Sjukvård i Portugal överlägset svensk sjukvård – Jan Norberg

publicerad 16 juni 2019
- av Jan Norberg
Praia do Monte Clérigo, Aljezur, Portugal. Foto: José Duarte

SJUKVÅRD I PORTUGAL. Jan Norberg som bor i Portugal jämför kvaliteten, kostnaden och snabbheten med att få vård i Sverige med Portugal. Alla som tror att de måste återvända till Sverige i slutet av livet för att få bästa tänkbara vård får sig en tankeställare. Förmodligen är Portugal överlägset på alla punkter. I Sverige ligger de äldre döende i korridorer med löftet om “vårdgaranti” medan de äldre i Portugal får bra vård snabbt. 

Text: Jan Norberg | Praia do Monte Clérigo (karta), Aljezur, Portugal. Foto: José Duarte. Licens, Unsplash.com

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) – privat foto

Som boende i Portugal får man tillfälle att jämföra olika saker med hur det fungerar i Sverige, ibland till det bättre och ibland till det sämre. För att kunna bedöma måste man ta in bakgrundshistoria, kulturella skillnader men främst identifiera vilket land som erbjuder bästa lösning till en försvarbar kostnad för de inblandade.

Förutsatt att man inte reflekterar över olika politiska prioriteringar, Portugal har liksom Sverige en socialistisk regering, kan man se vilken lösning som är tillräckligt bra utan att det drabbar skattebetalarna alltför hårt.


I Portugal prioriteras själva vården och det viktigaste är att den vårdsökande får den vård denne har rätt till inom rimlig tid och till en kostnad som inte avskräcker alltför mycket.


En del saker är klart annorlunda, ofta inte på ett sämre sätt, som exempelvis har den vårdsökandes ansvaret för att rent fysiskt efter en röntgen se till att få med sig röntgensvaret tillbaka till den remitterande läkaren inför återbesöket. Portugal har inte lagt lika mycket krut på att ösa in miljardbelopp på olika IT-system som tex Sverige har gjort och ständigt gör (se länken nedan).

Den skattefinansierade vården i Portugal har tex en patientavgift på ca 50 kronor för ett primärvårdsbesök och om inte primärvårdsläkaren själv kan behandla den vårdsökande remitteras denne via ett enkelt IT-stöd till rätt klinik för ytterligare undersökning och/eller behandling. Själv har jag för något år sedan fått en bråckoperation gjord efter 42 dagars väntan. Dagen för operationen bokades in av primärvårdsläkaren direkt vid mitt besök och allt fungerade perfekt. Den sammantagna kostnaden för personlig del stannade vid ca 800 kronor, inkl återbesök och kontroller.

Svensk så kallad “vårdgaranti” kontra sjukvård i Portugal

Jag erinrar mig därför osökt hur lång tid jag hade tvingats vänta på samma sorts operation i Sverige, för att inte tala om de kostnader som motsvarande ingrepp skulle ha kostat mig i Sverige. Den sk vårdgarantilagen i Sverige har inget värde då den aldrig efterlevs.

Den som är boende i Portugal som inte anser sig kunna vänta, eller av andra skäl vill använda sig av privata läkare, kan köpa sig en mycket prisvärd sjukvårdsförsäkring. Jag har från olika källor förstått att det nog handlar om en månadskostnad som ligger inom spannet 250-750 kronor, beroende på om familjens alla medlemmar skall ingå i försäkringen eller inte.


Med en sådan försäkring i Portugal får du omedelbar tillgång till en lång rad olika privata läkare och de remitterar dig vid behov till olika privata kliniker på ungefär på samma sätt som inom den publika sjukvården. Kostnaden för den vårdsökande är också ungefär den samma som för att få motsvarande vård inom publik sjukvård.


För att få tillgång till privata läkare i Portugal behöver du dock definitivt inte ha någon särskild försäkring, men då faller istället också hela kostnaden på dig själv som vårdsökande. Då mina erfarenheter av publik sjukvård i Portugal är så goda har jag inte ansett mig behöva någon särskild sjukvårdsförsäkring.

Sjukvård i Portugal  – Fick snabb hjälp och bot av misstänkt hudcancer

Ett misstänkt basiliom [hudcancer] vid mitt ena öga gjorde dock att jag ansåg ett snabbt besök hos lämplig specialläkare skulle kunna stilla min oro. Jag hamnade därför hos en privat ögonläkare vilken tyckte att det var lika bra att operera bort den misstänkta tumören. Dagen efter var ingreppet gjort och jag själv fick ansvar för att skicka biopsiprov till laboratorium för analys. Den sammantagna kostnaden för allt detta stannar för min del på ca 7000 kronor och jag har själv valt denna lösning då det var det snabbaste sättet att bli kvitt min oro.

Poängen med denna redovisning är att jag nu reflekterat lite över varför jag tycker att Portugisisk sjukvård faktiskt är så mycket bättre än den svenska motsvarigheten.

Du har som vårdsökande tre alternativa lösningar till hands i Portugal:

  • är du nöjd med den publika vården (som är jättebra) så söker du upp primärvården,
  • är du en vän av snabb privat vård så skaffar du en sjukvårdsförsäkring och
  • är du villig att utan försäkring betala hela kostnaden själv så kan du snabbt få privat vård.

I Sverige har den publika sjukvården havererat

Jag tar inte upp orsakerna till detta här och nu, men jag tror att de flesta håller med om att svensk sjukvård befinner sig i ett krisläge och att en haverikommission borde tillsättas. En artikel i Business Insider redovisar tydligt slöseriet med svenska skattebetalares pengar som förspills på olika IT-satsningar, något som tillåts fortlöpa år in och år ut.

Sjukvårdskostnader, 2019 i olika länder. Tabell från Businessinsider.com
Sjukvårdskostnader, 2019 i olika länder. Tabell från Businessinsider.com

Det visar sig att Sverige landar på en 6:e plats med ca 52,000 kronor per capita, USA toppar med det dubbla beloppet. Portugal finns inte ens med på topp 20-listan. Det säger något om kostnadseffektiviteten när det gäller sjukvård i Portugal.

Text: Jan Norberg

Relaterat