Sjukvård i Portugal överlägset svensk sjukvård – Jan Norberg

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 16 juni 2019
- Jan Norberg
Praia do Monte Clérigo, Aljezur, Portugal. Foto: José Duarte

SJUKVÅRD I PORTUGAL. Jan Norberg som bor i Portugal jämför kvaliteten, kostnaden och snabbheten med att få vård i Sverige med Portugal. Alla som tror att de måste återvända till Sverige i slutet av livet för att få bästa tänkbara vård får sig en tankeställare. Förmodligen är Portugal överlägset på alla punkter. I Sverige ligger de äldre döende i korridorer med löftet om “vårdgaranti” medan de äldre i Portugal får bra vård snabbt. 

Text: Jan Norberg | Praia do Monte Clérigo (karta), Aljezur, Portugal. Foto: José Duarte. Licens, Unsplash.com

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat foto
Jan Norberg (Portugal, 2018) – privat foto

Som boende i Portugal får man tillfälle att jämföra olika saker med hur det fungerar i Sverige, ibland till det bättre och ibland till det sämre. För att kunna bedöma måste man ta in bakgrundshistoria, kulturella skillnader men främst identifiera vilket land som erbjuder bästa lösning till en försvarbar kostnad för de inblandade.

Förutsatt att man inte reflekterar över olika politiska prioriteringar, Portugal har liksom Sverige en socialistisk regering, kan man se vilken lösning som är tillräckligt bra utan att det drabbar skattebetalarna alltför hårt.


I Portugal prioriteras själva vården och det viktigaste är att den vårdsökande får den vård denne har rätt till inom rimlig tid och till en kostnad som inte avskräcker alltför mycket.


En del saker är klart annorlunda, ofta inte på ett sämre sätt, som exempelvis har den vårdsökandes ansvaret för att rent fysiskt efter en röntgen se till att få med sig röntgensvaret tillbaka till den remitterande läkaren inför återbesöket. Portugal har inte lagt lika mycket krut på att ösa in miljardbelopp på olika IT-system som tex Sverige har gjort och ständigt gör (se länken nedan).

Den skattefinansierade vården i Portugal har tex en patientavgift på ca 50 kronor för ett primärvårdsbesök och om inte primärvårdsläkaren själv kan behandla den vårdsökande remitteras denne via ett enkelt IT-stöd till rätt klinik för ytterligare undersökning och/eller behandling. Själv har jag för något år sedan fått en bråckoperation gjord efter 42 dagars väntan. Dagen för operationen bokades in av primärvårdsläkaren direkt vid mitt besök och allt fungerade perfekt. Den sammantagna kostnaden för personlig del stannade vid ca 800 kronor, inkl återbesök och kontroller.

Svensk så kallad “vårdgaranti” kontra sjukvård i Portugal

Jag erinrar mig därför osökt hur lång tid jag hade tvingats vänta på samma sorts operation i Sverige, för att inte tala om de kostnader som motsvarande ingrepp skulle ha kostat mig i Sverige. Den sk vårdgarantilagen i Sverige har inget värde då den aldrig efterlevs.

Den som är boende i Portugal som inte anser sig kunna vänta, eller av andra skäl vill använda sig av privata läkare, kan köpa sig en mycket prisvärd sjukvårdsförsäkring. Jag har från olika källor förstått att det nog handlar om en månadskostnad som ligger inom spannet 250-750 kronor, beroende på om familjens alla medlemmar skall ingå i försäkringen eller inte.


Med en sådan försäkring i Portugal får du omedelbar tillgång till en lång rad olika privata läkare och de remitterar dig vid behov till olika privata kliniker på ungefär på samma sätt som inom den publika sjukvården. Kostnaden för den vårdsökande är också ungefär den samma som för att få motsvarande vård inom publik sjukvård.


För att få tillgång till privata läkare i Portugal behöver du dock definitivt inte ha någon särskild försäkring, men då faller istället också hela kostnaden på dig själv som vårdsökande. Då mina erfarenheter av publik sjukvård i Portugal är så goda har jag inte ansett mig behöva någon särskild sjukvårdsförsäkring.

Sjukvård i Portugal  – Fick snabb hjälp och bot av misstänkt hudcancer

Ett misstänkt basiliom [hudcancer] vid mitt ena öga gjorde dock att jag ansåg ett snabbt besök hos lämplig specialläkare skulle kunna stilla min oro. Jag hamnade därför hos en privat ögonläkare vilken tyckte att det var lika bra att operera bort den misstänkta tumören. Dagen efter var ingreppet gjort och jag själv fick ansvar för att skicka biopsiprov till laboratorium för analys. Den sammantagna kostnaden för allt detta stannar för min del på ca 7000 kronor och jag har själv valt denna lösning då det var det snabbaste sättet att bli kvitt min oro.

Poängen med denna redovisning är att jag nu reflekterat lite över varför jag tycker att Portugisisk sjukvård faktiskt är så mycket bättre än den svenska motsvarigheten.

Du har som vårdsökande tre alternativa lösningar till hands i Portugal:

 • är du nöjd med den publika vården (som är jättebra) så söker du upp primärvården,
 • är du en vän av snabb privat vård så skaffar du en sjukvårdsförsäkring och
 • är du villig att utan försäkring betala hela kostnaden själv så kan du snabbt få privat vård.

I Sverige har den publika sjukvården havererat

Jag tar inte upp orsakerna till detta här och nu, men jag tror att de flesta håller med om att svensk sjukvård befinner sig i ett krisläge och att en haverikommission borde tillsättas. En artikel i Business Insider redovisar tydligt slöseriet med svenska skattebetalares pengar som förspills på olika IT-satsningar, något som tillåts fortlöpa år in och år ut.

Sjukvårdskostnader, 2019 i olika länder. Tabell från Businessinsider.com
Sjukvårdskostnader, 2019 i olika länder. Tabell från Businessinsider.com

Det visar sig att Sverige landar på en 6:e plats med ca 52,000 kronor per capita, USA toppar med det dubbla beloppet. Portugal finns inte ens med på topp 20-listan. Det säger något om kostnadseffektiviteten när det gäller sjukvård i Portugal.

Text: Jan Norberg

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag tror att den offentliga hälsovården i Portugal fungerar bra i normala tider men av personlig erfarenhet för 2 veckor sedan skulle jag rekommendera alla bosatta i Portugal att fundera över en sjukförsäkring. Jag bröt armen för ca 10 dagar sedan, togs med ambulans till sjukhuset i Faro, där jag väntade i 2 timmar utan att få träffa en läkare. Ett annat par i vänterummet hade väntat i 5 timmar. Eftersom jag hade akut smärta tog jag mig till ett privat sjukhus där jag opererades direkt. Notan för detta är nu +€7.000 och det kommer att bli mer. Ingen försäkring har jag men nu kommer jag att teckna en sådan. Man bör vara uppmärksam att privata sjukhus är dyra.

 • Jag tror att den offentliga hälsovården i Portugal fungerar bra i normala tider men av personlig erfarenhet för 2 veckor sedan skulle jag rekommendera alla bosatta i Portugal att fundera över en sjukförsäkring. Jag bröt armen för ca 10 dagar sedan, togs med ambulans till sjukhuset i Faro, där jag väntade i 2 timmar utan att få träffa en läkare. Ett annat par i vänterummet hade väntat i 5 timmar. Eftersom jag hade akut smärta tog jag mig till ett privat sjukhus där jag opererades direkt. Notan för detta är nu +€7.000 och det kommer att bli mer. Ingen försäkring har jag men nu kommer jag att teckna en sådan. Man bör vara uppmärksam att privata sjukhus är dyra.

 • Väldigt intressant om ett land som inte klarar att ta hand om sin egen ekonomi, med hög statsskuld och där minsta lönen är ca 635 eur kan ha en effektiv vård.
  Skulle vara intressant att höra om den lokala befolkningen typ industri arbetare vad de tycker själva om den vården de får när vid behov.
  På grund av den långvariga krisen i Portugal har många duktiga läkare och forskare har lämnat landet och en del finns på karolinska.
  Att svenska läkare skulle lämna Sverige idag och flytta till Portugal är inte troligt men när de går i pension är det helt möjligt…

  • Fina villkor lockar som sjukersättning, mammaledighet, pappapengar och ett lägre arbetstempo. Vi har dessutom läkarbrist vilket Spanien och Portugal inte har och därför måste många söka sig utanför sina egna gränser. Ett mynt har fler än en sida.

 • Väldigt intressant om ett land som inte klarar att ta hand om sin egen ekonomi, med hög statsskuld och där minsta lönen är ca 635 eur kan ha en effektiv vård.
  Skulle vara intressant att höra om den lokala befolkningen typ industri arbetare vad de tycker själva om den vården de får när vid behov.
  På grund av den långvariga krisen i Portugal har många duktiga läkare och forskare har lämnat landet och en del finns på karolinska.
  Att svenska läkare skulle lämna Sverige idag och flytta till Portugal är inte troligt men när de går i pension är det helt möjligt…

  • Fina villkor lockar som sjukersättning, mammaledighet, pappapengar och ett lägre arbetstempo. Vi har dessutom läkarbrist vilket Spanien och Portugal inte har och därför måste många söka sig utanför sina egna gränser. Ett mynt har fler än en sida.

 • Sakta, sakta håller nu MSM på att inse det vansinne som pågår inom svensk sjukvård. Att släppa upp en artikel som den Expressen nu publicerar borde sända kalla kårar längs ryggen på alla svenskar. Men då den inte kommenteras hos dem så tog jag mig friheten att ge oss här på Newsvoice göra detta här i stället.

  Nu börjar det alltså höras officiella röster vilka förordar en prioriteringsordning för vilka sjukdomstillstånd och vilka kategorier människor som skall prioriteras inom svensk sjukvård.

  Det jag reagerar mest över är att äldre nu skall få en ännu sämre behandling än de redan idag får, till förmån för vilka tror ni????

  Läs artikeln (den är det mest ruggiga jag läst på mycket länge) och kommentera gärna här på Newsvoice så att vi tillsammans kan bidra till en förbättrad syn på svensk sjukvård där svenska patienter inte tvingas stå tillbaka pga massinvasionens konsekvenser.

  Själv är jag som evigt tacksam för att bo i Portugal där humaniteten ännu inte fått stryka på foten till förmån för politisk korrekthet, tvärtom så är sjukvårdens kärnuppgift att hjälpa alla.

  https://www.expressen.se/ledare/kajsa-dovstad/varden-maste-ransoneras-battre/

 • Sakta, sakta håller nu MSM på att inse det vansinne som pågår inom svensk sjukvård. Att släppa upp en artikel som den Expressen nu publicerar borde sända kalla kårar längs ryggen på alla svenskar. Men då den inte kommenteras hos dem så tog jag mig friheten att ge oss här på Newsvoice göra detta här i stället.

  Nu börjar det alltså höras officiella röster vilka förordar en prioriteringsordning för vilka sjukdomstillstånd och vilka kategorier människor som skall prioriteras inom svensk sjukvård.

  Det jag reagerar mest över är att äldre nu skall få en ännu sämre behandling än de redan idag får, till förmån för vilka tror ni????

  Läs artikeln (den är det mest ruggiga jag läst på mycket länge) och kommentera gärna här på Newsvoice så att vi tillsammans kan bidra till en förbättrad syn på svensk sjukvård där svenska patienter inte tvingas stå tillbaka pga massinvasionens konsekvenser.

  Själv är jag som evigt tacksam för att bo i Portugal där humaniteten ännu inte fått stryka på foten till förmån för politisk korrekthet, tvärtom så är sjukvårdens kärnuppgift att hjälpa alla.

  https://www.expressen.se/ledare/kajsa-dovstad/varden-maste-ransoneras-battre/

 • @ Öystein Rönne 20 June, 2019 at 14:08

  Bra att du grottar ned dig ang den sk vårdgarantin, tyvärr är den lagstiftningen lika tandlös som all annan sk rättighetslagstiftning.

  Dvs det finns inga straffrättsliga påföljder inskrivna i lagen, och när något av de ständiga brotten mot denna lag sker så är ju samtliga inblandade “skyddade” av svenskt rättsväsende pga att tjänstemanna ansvaret sedan 1975 är borttaget av Olof Palmes regering.

  IVO (en avknoppning från Socialstyrelsen) är ju den instans som har rätt att inkomma med åtalsanmälan, hur ofta har vi sett IVO utnyttja denna rätt vid lagöverträdelser??

  Vi har lagar utan straffrättslig påföljd, av vilken anledning kan man undra.

  • Jag tror vidare att orsaken till att man idag upphandlar det mesta inom social omsorg och kommunikationer är att just komma ifrån ansvaret. Man skyller istället på entreprenören, som ibland har vitesklausuler i sina avtal med kommun och landsting.

   Men det är sällan dessa viten utgår. Orsaken är ofta att man “inte vill förstöra samarbetsklimatet” med entreprenören under avtalsperioden, som inte sällan är 10 år.

   Detta vet såklart entreprenören om, och denne kan därför mer eller mindre skita i avtalens vitesklausuler. Det går ofta att “snacka bort”.

   Förlorarna är som vanligt vi medborgare.

 • @ Öystein Rönne 20 June, 2019 at 14:08

  Bra att du grottar ned dig ang den sk vårdgarantin, tyvärr är den lagstiftningen lika tandlös som all annan sk rättighetslagstiftning.

  Dvs det finns inga straffrättsliga påföljder inskrivna i lagen, och när något av de ständiga brotten mot denna lag sker så är ju samtliga inblandade “skyddade” av svenskt rättsväsende pga att tjänstemanna ansvaret sedan 1975 är borttaget av Olof Palmes regering.

  IVO (en avknoppning från Socialstyrelsen) är ju den instans som har rätt att inkomma med åtalsanmälan, hur ofta har vi sett IVO utnyttja denna rätt vid lagöverträdelser??

  Vi har lagar utan straffrättslig påföljd, av vilken anledning kan man undra.

  • Jag tror vidare att orsaken till att man idag upphandlar det mesta inom social omsorg och kommunikationer är att just komma ifrån ansvaret. Man skyller istället på entreprenören, som ibland har vitesklausuler i sina avtal med kommun och landsting.

   Men det är sällan dessa viten utgår. Orsaken är ofta att man “inte vill förstöra samarbetsklimatet” med entreprenören under avtalsperioden, som inte sällan är 10 år.

   Detta vet såklart entreprenören om, och denne kan därför mer eller mindre skita i avtalens vitesklausuler. Det går ofta att “snacka bort”.

   Förlorarna är som vanligt vi medborgare.

  • Jag rotar nu i det här med vårdgarantin, och kan hittills konstatera att den är en enda stor bluff, eller snarare ett bedrägeri.

   Den genomsnittliga uppfyllandegraden av vårdgarantin i Sverige är idag ca 75-80%.

   Vad tror ni händer om vårdgivaren inte uppfyller sitt lagenliga krav? Svar: I princip ingenting. Tydligen har vissa landsting viten i sina vårdavtal med vårdgivarna, men exempelvis Stockholm har det inte. Det ultimata straffet där är att riskera att bli av med avtalet, vilket i praktiken aldrig sker, då effekten av detta skulle bli ännu värre!

   I de landsting där viten utdöms, blir effekten att det är vårdtagarna som får betala vitet, via skattsedeln. Alltså offren för icke fungerande vårdgaranti får betala för vårdgivarnas kontraktsbrott. Visserligen utsmetat på alla skattebetalare, men ändå.

   Kära medborgare, du är återigen lurad av våra nationalfientliga politiker!!!

  • Jag rotar nu i det här med vårdgarantin, och kan hittills konstatera att den är en enda stor bluff, eller snarare ett bedrägeri.

   Den genomsnittliga uppfyllandegraden av vårdgarantin i Sverige är idag ca 75-80%.

   Vad tror ni händer om vårdgivaren inte uppfyller sitt lagenliga krav? Svar: I princip ingenting. Tydligen har vissa landsting viten i sina vårdavtal med vårdgivarna, men exempelvis Stockholm har det inte. Det ultimata straffet där är att riskera att bli av med avtalet, vilket i praktiken aldrig sker, då effekten av detta skulle bli ännu värre!

   I de landsting där viten utdöms, blir effekten att det är vårdtagarna som får betala vitet, via skattsedeln. Alltså offren för icke fungerande vårdgaranti får betala för vårdgivarnas kontraktsbrott. Visserligen utsmetat på alla skattebetalare, men ändå.

   Kära medborgare, du är återigen lurad av våra nationalfientliga politiker!!!

 • Jag instämmer i din befogade kritik av Svensk sjukvård Jan! Jag bor ännu… kvar i Sverige och kan intyga att det du skriver stämmer väldigt bra, tyvärr.

  Egentligen skulle man kunna lyfta fram Nya Karolinska som ett enskilt praktexempel på alla områden man kan misslyckas på. Vilket man också gjort.

  Sjukhuset har kostat gigantiskt mycket men än planerat (60 miljarder mot politikernas kostnadsgräns på 14 miljarder), och man har köpt in ny skitdyr utrustning (kanske den ingår). Men man har därför inte råd att anställa personal att sköta allt. Varken utrustning eller patienter. Dessutom är själva organisationen ytterligare en katastrof där sjukhusledning och ansvariga politiker har fått löpa gatlopp efter en massa tillkortakommanden innefattande bl.a. mobbing och rasism.

  Och vårdgarantin är inget annat än ett skämt. Kan man inte leva upp till att leverera vård enligt kraven i garantin händer inget, utom möjligen att de patienter som suttit i kön dör.

  Självklart finns det en del undantag, konstigt vore det annars.

  • Jag har ett lysande exempel nu i dagarna med dialogen på sjukvårdsjämförelsen mellan Sverige och Portugal.
   Vi kan nu läsa i svenska tidningar om en 6-årig flicka som har två st elakartade hönsäggstora tumörer i hjärnan och hon har väntat på CT röntgen sen i mars. Men Karolinska säger att dom vet inte när hon kan få komma in p.g.a köerna. I går kväll(18/6) så fick våran dotter en sprängande huvudvärk som påverkade synen också. Vi avvaktade med läkare för det blev bättre framåt natten. Men i morse (19/6) kom denna huvudvärk tillbaka. Vi ringde hennes onkologimottagning i Lissabon direkt på morgonen eftersom dottern har en cancerhistoria. Kvinnan i telefonen sa att ni behöver göra en CT röntgen. Hon svarade att ni kan göra CT röntgen i eran stad(Caldas)och inte behöva åka dessa åtta mil till Lissabon. Hon sa att hon ringer kliniken och ordnar en tid. Två timmar senare ringde telefonen och man sa att dom väntar på henne så kan hon göra sin CT röntgen. Klockan fyra var allting klart och efteråt så fick hon träffa den läkare som granskat röntgenplåtarna och han sa att det fanns inget spår av cancer. Det var nog “bara” en släng av migrän. Då tänkte jag på den sexåriga flickan i Sverige som redan har hjärntumör och hon kan inte få CT röntgen i landet med världens bästa sjukvård enligt regeringen.

   • Det är egentligen konstigt att Portugisisk sjukvård är så mycket bättre om man samtidigt beaktar den läkartäthet som Portugal har i jämförelse med andra länder.

    Skillnaden framgår av länken härnedan. Sverige kommer in på en 12:e plats med 4,11 läkare / 1000 innevånare. Noterbart att Portugal landar som nr 8 med 4,43 läkare / 1000 innevånare.

    Nu får man inte förledas och tro att dessa tiondelar är den enda skillnaden, det handlar mer om attityd, flexibilitet och prioriteringar som Portugisisk sjukvård gör när det är uppenbart nödvändigt ur en vårdsökandes perspektiv.

    Hade Bo Perssons dotter försökt få denna CT röntgen i Sverige hade byråkratin och märkliga prioriteringar gjort hennes väntan mycket lång.

    I Sverige hade sjukvårdspersonalen sannolikt först krävt ett primärvårdsbesök för att läkaren där skulle kunna remittera henne till kön för CT-röntgen,vem vet hur länge det då tagit för henne att få denna röntgenundersökning.

    https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=2226&l=sv

 • Vilken vård som är bäst är ju en fråga om hur man själv upplever den när man behöver den, mitt inlägg var dock samtidigt ett enkelt försök att komparera upplevelsen av sjukvård i Portugal och i Sverige, med kostnadseffektivitet och hur mycket alla inblandade parter behöver bekosta själv och/eller via skattsedeln.

  Svensk sjukvård är verkligen sjuk på många olika sätt, kolossalt mycket för dyr, helt fel organiserad och med den ineffektivitet som numera betecknar den samlade svenska vården.

  Den samlade byråkratiska så kallade överbyggnaden, inkl politiskt tillsatta representanterna, vilka i sin tur lämnat över den exekutiva makten till olika administrativa chefstjänstemän, gör att rättssäkerheten i praktiken sätts på undantag.

  Det politiska ansvaret vet vi ju redan är lika med noll sedan många år, men eftersom Palme 1975 också tog bort ämbets-tjänstemannaansvaret så går ju också de egentliga makthavarna fria från rättsligt ansvar.

  Skulle någon till äventyrs lämna in en anmälan om straffrättsligt ansvar eller en åtalsanmälan direkt till åklagaren så reser sig hela rättsapparaten på bakbenen och skyddar de inblandade chefstjänstemännen inom stat, landsting och kommuner. Har man fri lejd till rättsimmunitet så har man.

  En av de personer jag följer och som under många år bedrivit en mycket infekterad kamp mot olika rättsövergrepp är Ulf Bittner, han är ett föredöme. Han kan följas på:

  https://soundcloud.com/ulf-bittner

 • Jag instämmer i din befogade kritik av Svensk sjukvård Jan! Jag bor ännu… kvar i Sverige och kan intyga att det du skriver stämmer väldigt bra, tyvärr.

  Egentligen skulle man kunna lyfta fram Nya Karolinska som ett enskilt praktexempel på alla områden man kan misslyckas på. Vilket man också gjort.

  Sjukhuset har kostat gigantiskt mycket men än planerat (60 miljarder mot politikernas kostnadsgräns på 14 miljarder), och man har köpt in ny skitdyr utrustning (kanske den ingår). Men man har därför inte råd att anställa personal att sköta allt. Varken utrustning eller patienter. Dessutom är själva organisationen ytterligare en katastrof där sjukhusledning och ansvariga politiker har fått löpa gatlopp efter en massa tillkortakommanden innefattande bl.a. mobbing och rasism.

  Och vårdgarantin är inget annat än ett skämt. Kan man inte leva upp till att leverera vård enligt kraven i garantin händer inget, utom möjligen att de patienter som suttit i kön dör.

  Självklart finns det en del undantag, konstigt vore det annars.

  • Jag har ett lysande exempel nu i dagarna med dialogen på sjukvårdsjämförelsen mellan Sverige och Portugal.
   Vi kan nu läsa i svenska tidningar om en 6-årig flicka som har två st elakartade hönsäggstora tumörer i hjärnan och hon har väntat på CT röntgen sen i mars. Men Karolinska säger att dom vet inte när hon kan få komma in p.g.a köerna. I går kväll(18/6) så fick våran dotter en sprängande huvudvärk som påverkade synen också. Vi avvaktade med läkare för det blev bättre framåt natten. Men i morse (19/6) kom denna huvudvärk tillbaka. Vi ringde hennes onkologimottagning i Lissabon direkt på morgonen eftersom dottern har en cancerhistoria. Kvinnan i telefonen sa att ni behöver göra en CT röntgen. Hon svarade att ni kan göra CT röntgen i eran stad(Caldas)och inte behöva åka dessa åtta mil till Lissabon. Hon sa att hon ringer kliniken och ordnar en tid. Två timmar senare ringde telefonen och man sa att dom väntar på henne så kan hon göra sin CT röntgen. Klockan fyra var allting klart och efteråt så fick hon träffa den läkare som granskat röntgenplåtarna och han sa att det fanns inget spår av cancer. Det var nog “bara” en släng av migrän. Då tänkte jag på den sexåriga flickan i Sverige som redan har hjärntumör och hon kan inte få CT röntgen i landet med världens bästa sjukvård enligt regeringen.

   • Det är egentligen konstigt att Portugisisk sjukvård är så mycket bättre om man samtidigt beaktar den läkartäthet som Portugal har i jämförelse med andra länder.

    Skillnaden framgår av länken härnedan. Sverige kommer in på en 12:e plats med 4,11 läkare / 1000 innevånare. Noterbart att Portugal landar som nr 8 med 4,43 läkare / 1000 innevånare.

    Nu får man inte förledas och tro att dessa tiondelar är den enda skillnaden, det handlar mer om attityd, flexibilitet och prioriteringar som Portugisisk sjukvård gör när det är uppenbart nödvändigt ur en vårdsökandes perspektiv.

    Hade Bo Perssons dotter försökt få denna CT röntgen i Sverige hade byråkratin och märkliga prioriteringar gjort hennes väntan mycket lång.

    I Sverige hade sjukvårdspersonalen sannolikt först krävt ett primärvårdsbesök för att läkaren där skulle kunna remittera henne till kön för CT-röntgen,vem vet hur länge det då tagit för henne att få denna röntgenundersökning.

    https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=2226&l=sv

 • Vilken vård som är bäst är ju en fråga om hur man själv upplever den när man behöver den, mitt inlägg var dock samtidigt ett enkelt försök att komparera upplevelsen av sjukvård i Portugal och i Sverige, med kostnadseffektivitet och hur mycket alla inblandade parter behöver bekosta själv och/eller via skattsedeln.

  Svensk sjukvård är verkligen sjuk på många olika sätt, kolossalt mycket för dyr, helt fel organiserad och med den ineffektivitet som numera betecknar den samlade svenska vården.

  Den samlade byråkratiska så kallade överbyggnaden, inkl politiskt tillsatta representanterna, vilka i sin tur lämnat över den exekutiva makten till olika administrativa chefstjänstemän, gör att rättssäkerheten i praktiken sätts på undantag.

  Det politiska ansvaret vet vi ju redan är lika med noll sedan många år, men eftersom Palme 1975 också tog bort ämbets-tjänstemannaansvaret så går ju också de egentliga makthavarna fria från rättsligt ansvar.

  Skulle någon till äventyrs lämna in en anmälan om straffrättsligt ansvar eller en åtalsanmälan direkt till åklagaren så reser sig hela rättsapparaten på bakbenen och skyddar de inblandade chefstjänstemännen inom stat, landsting och kommuner. Har man fri lejd till rättsimmunitet så har man.

  En av de personer jag följer och som under många år bedrivit en mycket infekterad kamp mot olika rättsövergrepp är Ulf Bittner, han är ett föredöme. Han kan följas på:

  https://soundcloud.com/ulf-bittner

 • Hej,
  Intressant artikel och även alla inlägg. Bra läsning som får en att reflektera.
  Fråga från mi nu. Hur ser tandvården för vuxna och barn ut i Portugal, jämfört Sverige?

  Med en hälsning

  • Hej Lucy! Jag kan berätta att skolbarn har inte liknande tandvård i Portugal som i Sverige. Dom har bara en undersökning gratis under hela grundskoletiden. Där är Sverige bättre. Men vuxna kan få en tandläkare på minuten om du vill. Och i min lilla stad här i Portugal så finns det ett otal tandläkarmottagningar där inga köer finns. Priset är ungefär hälften mot Sverige på alla jobb. Att sätta in titanimplantat här i stan kostar 440 EURO/ tand. En tandläkare jag brukar gå till han tar 70 EURO avsett hur stort jobbet är utom tandimplantat. Då tar han 400 EURO. Dessa priser jag nu säger är om du inte har någon försäkring. Man kan också teckna en tandvårdsförsäkring och den liksom en sjukvårdsförsäkring kan man säkert göra avdrag på i deklarationen.

 • När jag drabbades av en åkomma som läkaren på min hälsocentral inte förstod vad det berodde på, så skrev han en remiss till specialistläkare. Jag fick snart ett brev från dessa där det stod att jag skulle få en tid inom 90 dagar. Tiden gick och till sist kom ett brev där de beklagade att jag inte fått tid inom den utlovade tiden. Inte nog med det, utan om jag tyckte att jag fortfarande behövde komma så måsta jag skicka in ett svarsbrev inom ett antal dagar.
  Vid det laget hade mina symptom gått över och jag struntade i att skicka in svarsbrevet. Det verkade inte vara så allvarligt och jag är fortfarande symptomfri. Men om man tänker på dom som har något allvarligt fel, så kan det bli helt förödande att få vänta så länge för att sen själv skicka in intyg på att man minsann måste få komma, trots att mer än 90 dagar gått. Visst kan man ringa och försöka påskynda allt, men alla har inte den kraften eller ens modet. Jag läste i dag om en 6-åring som väntat länge på hjärnröntgen som hon ännu inte fått p g a långa köer. Hon har en hjärntumör! 6 -åringar får vänta i månader trots allvarliga sjukdomar.
  Nej, Sverige har försämrats kraftigt när det gäller sjukvård och det beror nog till stor del på att resurserna inte längre räcker för att alla skall få vård i tid. Jag skyller inte på sjukvårdspersonalen. Det är ytterst våra styrande som för landet dit där vi är i dag.

 • @ Anders Karlsson 17 June, 2019 at 14:52
  @ Ulf Schöning 18 June, 2019 at 00:51
  @ Jj 17 June, 2019 at 20:52

  Det känns tråkigt att PK-instinkten sitter så djupt ibland vissa människor, se kommentarerna här ovan. Vi kan börja med sign Jj, ett mycket faktaspäckat inlägg med intellektuell höjd som får Aftonbladets Anders Lindberg grön av avund. Känns som en mogen och vuxen kommentar, eller vad sägs om följande: “Du som inte redan är i Portugal så flytta bums
  Okunnigt gnäll behöver vi inte i Sverige”

  Det verkar uppenbart vilka sign Jj vill se prioriterade till svensk sjukvård, det är i alla fall inte svenskarna. Men på sätt och vis kan jag instämma med uppmaningen att alla svenskar som inte gillar hur det ser ut i tex svensk sjukvård bör flytta till Portugal. Då kanske svensk sjukvård ännu mer än hittills kan vårda dem vilka väller in i Sverige med astronomiska ekonomiska tillgångar på fickan och raketforskarutbildningar i bagaget.

  Ulf Schöning framstår ju vid en enkel sökning på Google som den ultimate hycklaren, men så har han ju också varit landsortsjournalist med en tydlig pk-agenda. Att han dessutom stödjer “SD i riksdagen – Nej tack” kvalitetsbestämmer Schönings kommentar.

  Schöning vill se mer fakta från mig, men själv hasplar han ur sig påståenden som helt saknar källhänvisning (6 och 20 minuters tid för läkare att undersöka och diagnostisera). Men det kanske var så den gode Schöning bedrev sin journalistiska gärning innan han pensionerades, dvs fake news utan källor.

  Schöning fortsätter därefter med att göra sig till talesman för alla vilka bor utanför storstadsområden och att de av den orsaken skulle vara klokare. Man tar sig för pannan när en socialist och pk-ivrare rättfärdigar att vård i storstadsområden får vara sämre än vård på landsorten, såna är de verkliga socialisterna. Vart tog jämlik vård för alla vägen??

  Schöning avslutar med en medveten missuppfattning, kanske säger den allt om med vilka glasögon extremvänsterns företrädare läser text. Jag har aldrig påstått att man måste ha en sjukvårdsförsäkring för att få snabb och bra vård, läs om och läs rätt min bästa Sköning.

  Anders Karlsson lever fortfarande i illusionen om att svensk sjukvård är världsbäst, ve den vilken till äventyrs skulle ha mage att försöka sig på en jämförelse ur ett egenupplevt perspektiv.

  AK frågar sig om jag själv verkligen har erfarenheter av all svensk sjukvård, min motfråga blir då självklart. Har du den erfarenheten själv Anders Karlsson??

  Jag har väl en genomsnittlig erfarenhet av svensk sjukvård både från landsort och storstad, på ingen plats i min artikel har jag givit mig ut för att på ett generellt plan, där jag pratar för alla, ge uttryck för något annat än mina egna erfarenheter.

  Skillnaden mellan mig och Anders Karlsson är att jag har erfarenhet av båda ländernas sjukvård, vad har Anders Karlsson??

  Trovärdighet genom egen erfarenhet slår hjärntvättades subjektiva och förutfattade pk-uppfattningar alla dar i veckan!!

 • Hej,
  Intressant artikel och även alla inlägg. Bra läsning som får en att reflektera.
  Fråga från mi nu. Hur ser tandvården för vuxna och barn ut i Portugal, jämfört Sverige?

  Med en hälsning

  • Hej Lucy! Jag kan berätta att skolbarn har inte liknande tandvård i Portugal som i Sverige. Dom har bara en undersökning gratis under hela grundskoletiden. Där är Sverige bättre. Men vuxna kan få en tandläkare på minuten om du vill. Och i min lilla stad här i Portugal så finns det ett otal tandläkarmottagningar där inga köer finns. Priset är ungefär hälften mot Sverige på alla jobb. Att sätta in titanimplantat här i stan kostar 440 EURO/ tand. En tandläkare jag brukar gå till han tar 70 EURO avsett hur stort jobbet är utom tandimplantat. Då tar han 400 EURO. Dessa priser jag nu säger är om du inte har någon försäkring. Man kan också teckna en tandvårdsförsäkring och den liksom en sjukvårdsförsäkring kan man säkert göra avdrag på i deklarationen.

 • Jan Norberg drar mycket långtgående slutsatser utifrån sina begränsade personliga erfarenheter av sjukvård i Portugal. Även jag har en hel del erfarenhet av vården i Portugal. Det har gällt hjärtflimmer, bältros, tandläkarbesök, influensa m.m. Ibland har vården i Portugal fungerat bra och ibland mindre bra, precis som i Sverige! Intressant att läsa om Jan Norbergs erfarenheter men korkat att generalisera utifrån det!

 • När jag drabbades av en åkomma som läkaren på min hälsocentral inte förstod vad det berodde på, så skrev han en remiss till specialistläkare. Jag fick snart ett brev från dessa där det stod att jag skulle få en tid inom 90 dagar. Tiden gick och till sist kom ett brev där de beklagade att jag inte fått tid inom den utlovade tiden. Inte nog med det, utan om jag tyckte att jag fortfarande behövde komma så måsta jag skicka in ett svarsbrev inom ett antal dagar.
  Vid det laget hade mina symptom gått över och jag struntade i att skicka in svarsbrevet. Det verkade inte vara så allvarligt och jag är fortfarande symptomfri. Men om man tänker på dom som har något allvarligt fel, så kan det bli helt förödande att få vänta så länge för att sen själv skicka in intyg på att man minsann måste få komma, trots att mer än 90 dagar gått. Visst kan man ringa och försöka påskynda allt, men alla har inte den kraften eller ens modet. Jag läste i dag om en 6-åring som väntat länge på hjärnröntgen som hon ännu inte fått p g a långa köer. Hon har en hjärntumör! 6 -åringar får vänta i månader trots allvarliga sjukdomar.
  Nej, Sverige har försämrats kraftigt när det gäller sjukvård och det beror nog till stor del på att resurserna inte längre räcker för att alla skall få vård i tid. Jag skyller inte på sjukvårdspersonalen. Det är ytterst våra styrande som för landet dit där vi är i dag.

 • @ Anders Karlsson 17 June, 2019 at 14:52
  @ Ulf Schöning 18 June, 2019 at 00:51
  @ Jj 17 June, 2019 at 20:52

  Det känns tråkigt att PK-instinkten sitter så djupt ibland vissa människor, se kommentarerna här ovan. Vi kan börja med sign Jj, ett mycket faktaspäckat inlägg med intellektuell höjd som får Aftonbladets Anders Lindberg grön av avund. Känns som en mogen och vuxen kommentar, eller vad sägs om följande: “Du som inte redan är i Portugal så flytta bums
  Okunnigt gnäll behöver vi inte i Sverige”

  Det verkar uppenbart vilka sign Jj vill se prioriterade till svensk sjukvård, det är i alla fall inte svenskarna. Men på sätt och vis kan jag instämma med uppmaningen att alla svenskar som inte gillar hur det ser ut i tex svensk sjukvård bör flytta till Portugal. Då kanske svensk sjukvård ännu mer än hittills kan vårda dem vilka väller in i Sverige med astronomiska ekonomiska tillgångar på fickan och raketforskarutbildningar i bagaget.

  Ulf Schöning framstår ju vid en enkel sökning på Google som den ultimate hycklaren, men så har han ju också varit landsortsjournalist med en tydlig pk-agenda. Att han dessutom stödjer “SD i riksdagen – Nej tack” kvalitetsbestämmer Schönings kommentar.

  Schöning vill se mer fakta från mig, men själv hasplar han ur sig påståenden som helt saknar källhänvisning (6 och 20 minuters tid för läkare att undersöka och diagnostisera). Men det kanske var så den gode Schöning bedrev sin journalistiska gärning innan han pensionerades, dvs fake news utan källor.

  Schöning fortsätter därefter med att göra sig till talesman för alla vilka bor utanför storstadsområden och att de av den orsaken skulle vara klokare. Man tar sig för pannan när en socialist och pk-ivrare rättfärdigar att vård i storstadsområden får vara sämre än vård på landsorten, såna är de verkliga socialisterna. Vart tog jämlik vård för alla vägen??

  Schöning avslutar med en medveten missuppfattning, kanske säger den allt om med vilka glasögon extremvänsterns företrädare läser text. Jag har aldrig påstått att man måste ha en sjukvårdsförsäkring för att få snabb och bra vård, läs om och läs rätt min bästa Sköning.

  Anders Karlsson lever fortfarande i illusionen om att svensk sjukvård är världsbäst, ve den vilken till äventyrs skulle ha mage att försöka sig på en jämförelse ur ett egenupplevt perspektiv.

  AK frågar sig om jag själv verkligen har erfarenheter av all svensk sjukvård, min motfråga blir då självklart. Har du den erfarenheten själv Anders Karlsson??

  Jag har väl en genomsnittlig erfarenhet av svensk sjukvård både från landsort och storstad, på ingen plats i min artikel har jag givit mig ut för att på ett generellt plan, där jag pratar för alla, ge uttryck för något annat än mina egna erfarenheter.

  Skillnaden mellan mig och Anders Karlsson är att jag har erfarenhet av båda ländernas sjukvård, vad har Anders Karlsson??

  Trovärdighet genom egen erfarenhet slår hjärntvättades subjektiva och förutfattade pk-uppfattningar alla dar i veckan!!

 • Jan Norberg drar mycket långtgående slutsatser utifrån sina begränsade personliga erfarenheter av sjukvård i Portugal. Även jag har en hel del erfarenhet av vården i Portugal. Det har gällt hjärtflimmer, bältros, tandläkarbesök, influensa m.m. Ibland har vården i Portugal fungerat bra och ibland mindre bra, precis som i Sverige! Intressant att läsa om Jan Norbergs erfarenheter men korkat att generalisera utifrån det!

 • Febernedsättande läkemedel sänker kroppstemperaturen. Höjd kroppstemperatur bekämpar invasiva mikrober. Var är logiken?

  Antibiotika förstör tarmfloran. Kolloidalt silver har samma positiva effekter som antibiotika men inga som helst biverkningar.
  Varför gödslas det med antibiotika och varför förföljer myndigheterna kolloidalt silver?

  https://almanova.eu/ny-dokumentarfilm-om-kolloidalt-silver-silverbibeln/

  Kortison lindrar symptomen, men bekämpar inte sjukdomen:

  https://newsvoice.se/2017/08/kortison-erik-enby-kroniska-sjukdomar/

  Många syntetiska läkemedel lindrar symptomen men bryter ner kroppen och botar inte sjukdomen.

  Läkemedelsindustrin tycks ha affärsidén: Lindra men förvärra; ju mer svårt sjuka människor som ger kassaklirr hos oss desto bättre!

  Och läkarna… Vad är det egentligen för utbildning de har fått?

  Professor Karl E. Arfors svarar på denna fråga i detta mycket viktiga föredrag:

  https://www.youtube.com/watch?v=Grh_bRrN5Ak

 • Min uppfattning är att Sverige förmodligen har sämst sjukvård bland alla i-länder. Med sjukvård menar jag vård av de som är sjuka i kroniska inre sjukdomar.

  Men även akutvården är livsfarlig. Det är normalt att sitta i väntrummet i 4 timmar för att efter dessa 4 timmar få beskedet omen hänvisning till ett annat sjukhus eller att man får komma tillbaka nästa dag eftersom det inte finns någon läkare/specialläkare tillgänglig. Hur många dör pga av denna så kallade “akutsjukvård”? Hur stort är mörkertalet? De som dör förs inte in i statistiken över akutsjukvårdens misslyckande. Det finns inte ens en sådan statisk.

  • Jj! Skriv vad du heter din lille fjant. Kärnan med problemen med svensk sjukvård vet vi vad den beror på. Massinvandringen av bidragsberoende parasiter. Det finns inte dom pengar som regeringen skryter med.
   Sjukvården drivs av landstingen och vi hör nu att 100 kommuner är i kris. Invandringen är orsak till ALLA bekymmer som Sverige just nu dras med. Ja alla skattebetalare skulle flytta från Sverige så bara du och bidragsparasiterna blir kvar så kommer du att trivas i Vårdcentralernas väntrum. Vi som flyttat är så jävla glad att slippa se och höra sådana värdegrundshysteriker som du.

  • Vad ointelligent råd. Vore det inte bättre att få ordning på den svenska vården i stället???..

 • Anders Karlsson: Du följer väl nu vad Stefan Sauk säger i media om höftledsoperationerna i Sverige? Och jag har hört andra människor som har samma kritik att komma med. Ta också prostatacancer och hur dom opererar den i Sverige. I stort sett alla blir impotenta. Gör du samma operation i Tyskland t.ex blir ingen impotent. Det är storhetsvansinne när Annika Strandhäll häver ur sig då och då att Sveriges sjukvård är i världsklass. Sekundärvården fungerar någorlunda i Sverige men primärvården är en katastrof. Du Anders har väl inte heller kontroll över all sjukvård i Sverige? Man måste ju lita till uppgifter som media ger ut. Något annat sätt finns inte. Sen finns det så klart egen erfarenhet från vissa sjukhus. Men man har ju inte besökt alla. Men rapporterna säger att cancerköerna är enorma, tiden innan du får vård är nu 5-6 månader.
  Man säger att 10.000 patienter dör i onödan. Man har enorm brist på sjuksköterskor och läkare. Patienterna får ligga i korridorerna. Man måste slå igen avdelningar för det finns inte personal. Man slår igen BB på vissa ställen så man får föda i bilen. Man utbildar sjuksköterskor som förut åkte till Norge för att lönen var högre istället för att behålla dom hemma och få en dräglig lön i Sverige. Det finns tusentals exempel till. Så vi kan nog fastslå att Portugals sjukvård är överlägsen Sveriges.

  • Inte nog med att män blir impotenta efter dessa operationer. Det stora flertalet drabbas även av inkontinens. Att inte kunna ha sex eller styra sina uttömningar är något som man undviker att tala om då fokus ligger på att behandlingen är enda alternativ till döden. Finns säkert fler än den man jag känner som vaknade upp efter en operation där det gjordes mer än vad som var överenskommet.
   När det gäller höftledsoperationer så känner oftast vårdpersonalen till vilka sjukhus som skall undvikas på grund av kompetensbrist men man väljer ändå att sända dit folk för att få ner köerna.
   Undersköterskor som utbildar sig till sjuksköterskor får lönesänkning när de kommer tillbaka efter avslutad utbildning. Norge erbjuder löner som ligger långt över de svenska vilket behövs för att täcka studieskulder. Timanställningar, korttidsvikariat och tidsbegränsade anställningar där ekonomin styr blir konstigt nog en otrygg arbetsplats och arbetsgivarna fortsätter att hävda personalbrist. Man får personalbrist om man säger upp personal. Arbetstider förlagda med 7 timmars dygnsvila – hur attraktivt är det eller skall vi kanske fråga hur hälsosamt är det. På 7 timmar skall man som sjukhuspersonal duscha, byta om, ta sig hem, äta, sova, äta, ta sig till jobbet och omklädningsrummet sedan vidare upp till avdelningen. Hur många timmars effektiv sömn blir det? Kanske inte någon om passet varit känslomässigt arbetsamt.
   Jag har träffat en del människor som haft turen att hamna på eget rum och som fått specialbehandling. De förstår inte alls varför människor klagar och försvarar vården med näbbar och klor. Men de som fått ligga timmar i korridorerna, som blir inkörda i duschrum eller i andra skrymsle, som inte får duscha på grund av personalbrist trots att de varit sängliggande över en vecka eller som fått liggsår för att vändningarna inte skett. Ja, de har en helt annan syn på svensk vård men är trots allt tacksamma för att de fått någon hjälp överhuvudtaget.

   • Tant Pia! Bra inlägg. Jag kan berätta att min fru jobbade i tio år inom hemvården i Sverige. Mellan kl.16:00 och 22:00 skulle hon besöka 26-28 gamlingar i deras hem. En del hade inte träffat en människa på hela dagen så dom ville att hon skulle prata några minuter med dom. Men hon kunde inte därför att tidsschemat var så tight så hon hade fått förklara sig nästa dag för chefen vad som hade gått snett när hon hade lagt några minuter mer på en brukare än vad schemat sade. Hon var förtvivlad av situationen. Hon nästan grät på kvällarna för hon tyckte så synd om dessa gamlingar. Detta är något som aldrig skulle förekomma i Portugal.

    • Värdegrunder och schemaläggning enligt gällande regelverk och principer går inte ihop. Det är sjukvårdens värdegrunder och syn på mänskliga behov och rättigheter som är av vikt, inte vad patienten (människan) vill, tycker eller tänker). Det du beskriver är så otroligt respektlöst och borde inte ens förekomma i ett land som anser sig ha världens bästa vård även om det nu bara är politikerna som tycker detta.
     Idag bestämmer politiker att människor i största möjliga mån skall få dö i sina hem. På detta sätt sparar man både sängplatser och vårdpersonal. Bra vård innebär kort effektiv behandlingstid, ett antal recept och sedan får någon annan ta över.

 • Febernedsättande läkemedel sänker kroppstemperaturen. Höjd kroppstemperatur bekämpar invasiva mikrober. Var är logiken?

  Antibiotika förstör tarmfloran. Kolloidalt silver har samma positiva effekter som antibiotika men inga som helst biverkningar.
  Varför gödslas det med antibiotika och varför förföljer myndigheterna kolloidalt silver?

  https://almanova.eu/ny-dokumentarfilm-om-kolloidalt-silver-silverbibeln/

  Kortison lindrar symptomen, men bekämpar inte sjukdomen:

  https://newsvoice.se/2017/08/kortison-erik-enby-kroniska-sjukdomar/

  Många syntetiska läkemedel lindrar symptomen men bryter ner kroppen och botar inte sjukdomen.

  Läkemedelsindustrin tycks ha affärsidén: Lindra men förvärra; ju mer svårt sjuka människor som ger kassaklirr hos oss desto bättre!

  Och läkarna… Vad är det egentligen för utbildning de har fått?

  Professor Karl E. Arfors svarar på denna fråga i detta mycket viktiga föredrag:

  https://www.youtube.com/watch?v=Grh_bRrN5Ak

 • Min uppfattning är att Sverige förmodligen har sämst sjukvård bland alla i-länder. Med sjukvård menar jag vård av de som är sjuka i kroniska inre sjukdomar.

  Men även akutvården är livsfarlig. Det är normalt att sitta i väntrummet i 4 timmar för att efter dessa 4 timmar få beskedet omen hänvisning till ett annat sjukhus eller att man får komma tillbaka nästa dag eftersom det inte finns någon läkare/specialläkare tillgänglig. Hur många dör pga av denna så kallade “akutsjukvård”? Hur stort är mörkertalet? De som dör förs inte in i statistiken över akutsjukvårdens misslyckande. Det finns inte ens en sådan statisk.

  • Jj! Skriv vad du heter din lille fjant. Kärnan med problemen med svensk sjukvård vet vi vad den beror på. Massinvandringen av bidragsberoende parasiter. Det finns inte dom pengar som regeringen skryter med.
   Sjukvården drivs av landstingen och vi hör nu att 100 kommuner är i kris. Invandringen är orsak till ALLA bekymmer som Sverige just nu dras med. Ja alla skattebetalare skulle flytta från Sverige så bara du och bidragsparasiterna blir kvar så kommer du att trivas i Vårdcentralernas väntrum. Vi som flyttat är så jävla glad att slippa se och höra sådana värdegrundshysteriker som du.

  • Vad ointelligent råd. Vore det inte bättre att få ordning på den svenska vården i stället???..

 • Anders Karlsson: Du följer väl nu vad Stefan Sauk säger i media om höftledsoperationerna i Sverige? Och jag har hört andra människor som har samma kritik att komma med. Ta också prostatacancer och hur dom opererar den i Sverige. I stort sett alla blir impotenta. Gör du samma operation i Tyskland t.ex blir ingen impotent. Det är storhetsvansinne när Annika Strandhäll häver ur sig då och då att Sveriges sjukvård är i världsklass. Sekundärvården fungerar någorlunda i Sverige men primärvården är en katastrof. Du Anders har väl inte heller kontroll över all sjukvård i Sverige? Man måste ju lita till uppgifter som media ger ut. Något annat sätt finns inte. Sen finns det så klart egen erfarenhet från vissa sjukhus. Men man har ju inte besökt alla. Men rapporterna säger att cancerköerna är enorma, tiden innan du får vård är nu 5-6 månader.
  Man säger att 10.000 patienter dör i onödan. Man har enorm brist på sjuksköterskor och läkare. Patienterna får ligga i korridorerna. Man måste slå igen avdelningar för det finns inte personal. Man slår igen BB på vissa ställen så man får föda i bilen. Man utbildar sjuksköterskor som förut åkte till Norge för att lönen var högre istället för att behålla dom hemma och få en dräglig lön i Sverige. Det finns tusentals exempel till. Så vi kan nog fastslå att Portugals sjukvård är överlägsen Sveriges.

  • Inte nog med att män blir impotenta efter dessa operationer. Det stora flertalet drabbas även av inkontinens. Att inte kunna ha sex eller styra sina uttömningar är något som man undviker att tala om då fokus ligger på att behandlingen är enda alternativ till döden. Finns säkert fler än den man jag känner som vaknade upp efter en operation där det gjordes mer än vad som var överenskommet.
   När det gäller höftledsoperationer så känner oftast vårdpersonalen till vilka sjukhus som skall undvikas på grund av kompetensbrist men man väljer ändå att sända dit folk för att få ner köerna.
   Undersköterskor som utbildar sig till sjuksköterskor får lönesänkning när de kommer tillbaka efter avslutad utbildning. Norge erbjuder löner som ligger långt över de svenska vilket behövs för att täcka studieskulder. Timanställningar, korttidsvikariat och tidsbegränsade anställningar där ekonomin styr blir konstigt nog en otrygg arbetsplats och arbetsgivarna fortsätter att hävda personalbrist. Man får personalbrist om man säger upp personal. Arbetstider förlagda med 7 timmars dygnsvila – hur attraktivt är det eller skall vi kanske fråga hur hälsosamt är det. På 7 timmar skall man som sjukhuspersonal duscha, byta om, ta sig hem, äta, sova, äta, ta sig till jobbet och omklädningsrummet sedan vidare upp till avdelningen. Hur många timmars effektiv sömn blir det? Kanske inte någon om passet varit känslomässigt arbetsamt.
   Jag har träffat en del människor som haft turen att hamna på eget rum och som fått specialbehandling. De förstår inte alls varför människor klagar och försvarar vården med näbbar och klor. Men de som fått ligga timmar i korridorerna, som blir inkörda i duschrum eller i andra skrymsle, som inte får duscha på grund av personalbrist trots att de varit sängliggande över en vecka eller som fått liggsår för att vändningarna inte skett. Ja, de har en helt annan syn på svensk vård men är trots allt tacksamma för att de fått någon hjälp överhuvudtaget.

   • Tant Pia! Bra inlägg. Jag kan berätta att min fru jobbade i tio år inom hemvården i Sverige. Mellan kl.16:00 och 22:00 skulle hon besöka 26-28 gamlingar i deras hem. En del hade inte träffat en människa på hela dagen så dom ville att hon skulle prata några minuter med dom. Men hon kunde inte därför att tidsschemat var så tight så hon hade fått förklara sig nästa dag för chefen vad som hade gått snett när hon hade lagt några minuter mer på en brukare än vad schemat sade. Hon var förtvivlad av situationen. Hon nästan grät på kvällarna för hon tyckte så synd om dessa gamlingar. Detta är något som aldrig skulle förekomma i Portugal.

    • Värdegrunder och schemaläggning enligt gällande regelverk och principer går inte ihop. Det är sjukvårdens värdegrunder och syn på mänskliga behov och rättigheter som är av vikt, inte vad patienten (människan) vill, tycker eller tänker). Det du beskriver är så otroligt respektlöst och borde inte ens förekomma i ett land som anser sig ha världens bästa vård även om det nu bara är politikerna som tycker detta.
     Idag bestämmer politiker att människor i största möjliga mån skall få dö i sina hem. På detta sätt sparar man både sängplatser och vårdpersonal. Bra vård innebär kort effektiv behandlingstid, ett antal recept och sedan får någon annan ta över.

 • Portugisisk sjukvård är alltså ÖVERLÄGSEN svensk sjukvård. ÖVERLÄGSEN. Wow. Jag har själv varit tvungen att anlita svensk sjukvård flera ggr och av flera olika anledningar de senaste tre åren. Jag har känt en enorm ödmjukhet och Tacksamhet för den sjukvård jag fått här i Sverige. För mig har den varit livsavgörande och läkare och övrig personal har varit så kunniga och medmänskliga. Nu skriver Jan Norberg att den portugisiska sjukvården är ÖVERLÄGSEN den svenska. Jag undrar för mig själv, gäller det ALL sjukvård. Oavsett sjukhus, sjukdom, län, kommun osv. Portugisisk är alltså ÖVERLÄGSEN svensk sjukvård. Fantastiskt. Med tanke på hur otroligt bra det måste vara i Portugal. Har Jan Norberg sådan koll på hela Sveriges sjukvård så han kan uttrycka sig så? Eller kan det vara så att Jan Norberg har en egen agenda med detta uttalande? Som de dengroth sa, jag är schkeptishk….

  • Jag har precis som Anders Karlsson anlitat svensk sjukvård inte bara de senaste tre åren, utan i tiotalet år tillbaka. Jag har alltid fått adekvat vård och när jag för tre år sedan diagnosticerades med cancer i höger halsmandel fick jag vård inom fyra-fem veckor, 35 strålningar och sex cellgiftsbehandlingar under sju veckor tid, vilket var framgångsrikt. Jag har sedan gått återbesök en gång i kvartalet och eftersom jag vistas i Spanien vintertid har sjukvården i regionen anpassat besökstiderna till när jag ändå är hemma i Sverige. Det har aldrig varit något problem att få lämpliga tider för återbesök.
   Apropå läkarbesök så har jag erfarenhet av hur de fungerar i Spanien. Där har läkarna sex minuter per patient på sig att diagnosticera och föreslå lämplig vård. I Sverige har läkarna 20 minuter per patient för samma saker. Hur det är i Portugal framgår inte av Jan Norbergs inlägg.
   Jag hör många vänner från storstadsområdena i Sverige som klagar på sjukvården där. Kanske Jan Norberg har erfarenhet från storstadsområden i Sverige, när han klagar över den svenska sjukvården. Vi som är kloka nog att bo på mindre orter verkar ha mer positiv uppfattning om sjukvården, fast visst finns det bittra människor överallt, som aldrig blir nöjda. Jag är inte en av dem.
   Däremot kan jag ifrågasätta sanningshalten i det Jan Norberg skriver. Jag skulle vilja se mer fakta, inte bara ett flummigt tyckande.
   Och, om man måste ha en extra sjukförsäkring på minst 3.000 kr/år för att få snabb vård i Portugal, vad är det då som är så mycket bättre där än här i Sverige.

   • Ulf Schöning ! Jag har också erfarenhet av cancervård både i Sverige och Portugal.
    Sen ska du skilja på primärvård och sekundärvård. Jag har inte heller så mycket att klaga på sekundärvården. Men en bra primär vård och tiden till sekundärvården är direkt avgörande för att du ska överleva en cancer eller få en bra livskvalitet. Primärvården i Sverige är en katastrof. Det kan nog alla skriva under på. När man talar om sjukvården då inbegriper den både primärvård och sekundärvård och då blir svaret att Portugal överglänser Sverige.

  • Självklart finns det undantag, konstigt vore det ju annars. Alla som kommer i kontak med svensk vård dör såklart inte.

 • Portugisisk sjukvård är alltså ÖVERLÄGSEN svensk sjukvård. ÖVERLÄGSEN. Wow. Jag har själv varit tvungen att anlita svensk sjukvård flera ggr och av flera olika anledningar de senaste tre åren. Jag har känt en enorm ödmjukhet och Tacksamhet för den sjukvård jag fått här i Sverige. För mig har den varit livsavgörande och läkare och övrig personal har varit så kunniga och medmänskliga. Nu skriver Jan Norberg att den portugisiska sjukvården är ÖVERLÄGSEN den svenska. Jag undrar för mig själv, gäller det ALL sjukvård. Oavsett sjukhus, sjukdom, län, kommun osv. Portugisisk är alltså ÖVERLÄGSEN svensk sjukvård. Fantastiskt. Med tanke på hur otroligt bra det måste vara i Portugal. Har Jan Norberg sådan koll på hela Sveriges sjukvård så han kan uttrycka sig så? Eller kan det vara så att Jan Norberg har en egen agenda med detta uttalande? Som de dengroth sa, jag är schkeptishk….

  • Jag har precis som Anders Karlsson anlitat svensk sjukvård inte bara de senaste tre åren, utan i tiotalet år tillbaka. Jag har alltid fått adekvat vård och när jag för tre år sedan diagnosticerades med cancer i höger halsmandel fick jag vård inom fyra-fem veckor, 35 strålningar och sex cellgiftsbehandlingar under sju veckor tid, vilket var framgångsrikt. Jag har sedan gått återbesök en gång i kvartalet och eftersom jag vistas i Spanien vintertid har sjukvården i regionen anpassat besökstiderna till när jag ändå är hemma i Sverige. Det har aldrig varit något problem att få lämpliga tider för återbesök.
   Apropå läkarbesök så har jag erfarenhet av hur de fungerar i Spanien. Där har läkarna sex minuter per patient på sig att diagnosticera och föreslå lämplig vård. I Sverige har läkarna 20 minuter per patient för samma saker. Hur det är i Portugal framgår inte av Jan Norbergs inlägg.
   Jag hör många vänner från storstadsområdena i Sverige som klagar på sjukvården där. Kanske Jan Norberg har erfarenhet från storstadsområden i Sverige, när han klagar över den svenska sjukvården. Vi som är kloka nog att bo på mindre orter verkar ha mer positiv uppfattning om sjukvården, fast visst finns det bittra människor överallt, som aldrig blir nöjda. Jag är inte en av dem.
   Däremot kan jag ifrågasätta sanningshalten i det Jan Norberg skriver. Jag skulle vilja se mer fakta, inte bara ett flummigt tyckande.
   Och, om man måste ha en extra sjukförsäkring på minst 3.000 kr/år för att få snabb vård i Portugal, vad är det då som är så mycket bättre där än här i Sverige.

   • Ulf Schöning ! Jag har också erfarenhet av cancervård både i Sverige och Portugal.
    Sen ska du skilja på primärvård och sekundärvård. Jag har inte heller så mycket att klaga på sekundärvården. Men en bra primär vård och tiden till sekundärvården är direkt avgörande för att du ska överleva en cancer eller få en bra livskvalitet. Primärvården i Sverige är en katastrof. Det kan nog alla skriva under på. När man talar om sjukvården då inbegriper den både primärvård och sekundärvård och då blir svaret att Portugal överglänser Sverige.

  • Självklart finns det undantag, konstigt vore det ju annars. Alla som kommer i kontak med svensk vård dör såklart inte.

 • Min pappa (han hade Parkinsons) tillbringade vintrarna i Spanien i ett antal år och han sa’ ofta att vården han fick där var bättre än den han fick hemma. Han dog -96 ..så redan då.

 • Kan bara instämma i beskrivningen av Portugals sjukvård. Jag bor här och har använt den några ggr. Men har framförallt erfarenhet av våran dotters vård. Barn under 18 år har gratis sjukvård även här. Hon fick cancer sista året vi var i Sverige och när strålningen var klar skulle vi föra över all eftervård till Portugal. En gång varje kvartal skulle hon ta MR-röntgen, CT-röntgen, PET-röntgen(skelettet),ultraljud, läkarbesök och ortoped. Detta har fungerat bättre än vi trodde och bättre än i Sverige. Hon blir kallad varje gång det är dags.

  Nästa år ska hon läggas in för operation av benet hon fick cancer i. Strålningen har förstört alla tillväxtzoner så detta ben växer inte och för övrigt så har hon växt ganska mycket. Man ska då kapa benet och förlänga detta genom den ryska metoden där man sätter in en justeringsanordning som kan skruva ut benpiporna när dom vill växa ihop. Man kan då förlänga detta ben flera centimeter. Smärtsamt men det fungerar.

  Min fru har skaffat en privat sjukförsäkring och då får du hjälp direkt. Den kostar omkring 400 SEK per månad. Men du får göra vissa avdrag för den på deklarationen. Efter läkarbesöket, gäller både kommunal och privat får du med dig alla data om vad dom hittat och gjort. Blodproven visar säkert 25 olika saker som dom tittat på utan att du begärt detta. Röntgenplåtarna och en rapport och underskrift från läkaren som du besökt. Så det finns alltid en ansvarig för din vård som inte kan skylla på någon annan. Det kostar 4,50 EURO att gå till en läkare hos vårdcentralen här. Och i regel så kommer du till honom inom en timma. Kanske längre tid i en större stad.

  Medicinen har en rabatt som är större än den svenska och den är billigare. Jag kan också berätta att när vi i Sverige misstänkte att knölen som våran dotter hade på benet var något annat än en vanlig knöl så tog det 5 mån av en enormt tjat, ringande och frustation innan vi fick en läkare som tittade på detta. Men så klart att inte vården fungerar när inte andra delar av samhället fungerar.

  Politikerna är för upptagen och fokuserar bara på att hålla SD utanför och att värdegrunden, allas lika värde, homofobin, islamofobin och rasismen upptar hela deras tankeverksamhet. Och i deras värld finns det bara hat och hot när vanligt folk yttrar sig. Ett sjukt samhälle skapar sjuka och icke fungerande inrättningar. Och värre blir det. Detta är bara början.

  • Det är inte så enkelt att det är för lite resurser som gör att hela sjukvården och omsorgen går på knäna. Ni måste också beakta skolmedicinen inte kan diagnostisera och behandla metabola sjukdomar som leder till hjärt-kärl sjukdomar, cancer, diabetes Parkinson, Alzheimers . Det är krafter som nu försöker att begränsa alternativa metoder ändå mer än det är nu.
   Du har ju rätt i att samhället är sjukt men orsaken till det är vi inte överens om. Jag anser att det beror på kapitalismen och kapitalisternas största kassako är just den förljugna evidensbaserade skolmedicinen.

   Och det är just det SD stöder. Att all forskning ska vara evidensbaserad är ett krav de ställer upp. Då är de som de andra partierna. De anammar kapitalismen. På grund av det stoppas billiga och botande metoder.

   Det är också kapitalisterna som ordnat med massinvandringen därför att det gör människor i gemen rädda och det bildas främlingsfientliga partier som de andra partierna kan racka ner på och därmed hålls focus borta från det som verkligen orsakar vår död.

   Jag skrev en insändare i Norrtelje Tidning om att SD var som de andra partierna men den tog inte chefredaktören Reidar Carlsson in .

   • Det var det mest korkade inlägg jag läst på lång tid.
    Vad f-n är Dina “alternativa metoder”. “Snake Oil” och ruttna örter, sockerkulor och malda fladdermössvingar? Sånt trams håller inte vettiga människor på med!
    Vi skall vara mycket tacksamma att skolmedicinen gjort så stora framsteg den gjort de senaste 100 åren och att kvackarna blir allt mer obetydliga gaphalsar. Ökänd livslängd och livskvalitet är ett gott bevis för det!
    Även Du kommer att lita på skolmedicinen med sina etablerade terapier när Du blir riktigt sjuk. Kvackarna klarar bara av att snacka skit och att “behandla” kroppsliga tillfälliga obehag och inga sjukdomar.
    Men det är klart mot ren o skär dumhet finns ingen terapi!

    • Det är i princip omöjligt att föra ett meningsfullt resonemang med någon som saknar adekvat verklighetsbaserad information inom en verksamhet eller ett ämne.

     Ett sätt för dig att få en bredare inblick i hur den svenska SJUKA vården fungerar med bl.a. Livsfarlighetsverkets läkemedels- & Big-Food-industri-lojala företrädare samt “vårdens” helt obildade personal relaterat diagnostik, medicinering och livskvalitetsbefrämjande kostråd, är att läsa Lars Berns tredje upplaga av boken Den Metabola Pandemin (ca 500 sidor).

     Därefter har du en betydligt bättre plattform att utgå ifrån när det gäller att kunna bedöma den “vård” som praktiseras på landets sjukhus, vårdcentraler och inom äldreomsorgen.
     Den “vården” är nämligen INTE vad den BORDE vara!

    • Jag vågar mig på en gissning att det är en skolmedicinskt skolad läkare bakom DocMa-signaturen. Det är därför som hen kommer med så många felaktigheter i sitt inlägg.

    • Det var det mest korkade inlägg på länge. Det är personer som du som gör att vi inte har ngn vettig vård i Sverige el snarare ngn vård överhuvudtaget

    • Den världen levde jag också i innan jag började göra egen research. Forskning är ingenting annat än teorier som kan friseras beroende på vem som betalar ut forskningsbidraget och vad de anser att fokus bör ligga på. Alla kan begära in forskningsrapporter och själva läsa hur de evidensbaserade studierna gått till. Många patienter vet inte ens om att de ingår i någon studie och de som sitter och läser patientjournalerna saknar medicinsk utbildning. Vi skulle kanske ifrågasätta varför oberoende forskare nekas och/eller straffas när de går ut med evidensbaserad fakta. Detta ämne är inte svart eller vitt. Men vi som patienter kan bedöma vården utefter bemötande, behandling och tillfrisknande.

     • Instämmer med vad sign Tant Pia säger om evidensbaserad forskning, den kan styras av olika intressen som forskaren och hans institution är beroende av.

      Så länge inte någon kan definiera den exakta innebörden av “vetenskap och väl beprövad erfarenhet” som ofta ligger som underlag för många forskares slutsatser.

      Därmed är det inte evidensbaserad forskning som man ägnar sig åt. Det är arbetshypoteser vilka aldrig pga politisk korrekthet får prövas enligt Karl Poppers principer om det sk falsifieringskriteriet.

      • Forskning innebär att man ska bevisa en hypotes. Det ger pengar till forskning men en hypotes kan aldrig bevisas enligt Popper.
       Vetenskap är att arbeta på att falsifiera en hypotes. Tyvärr ger det inte mycket pengar.
       Hypotesen att alla svanar är vita är sann till dess den kan falsifieras.
       Forskare får pengar för att söka bevisa att hypotesen är sann, måste finna varenda svan men kommer inte att lyckas att finna alla svanar.
       En vetenskapare åker till Australien och ser sin första svarta svan varvid hypotesen att alla svanar är vita är falsifierad. Härefter kan man formulera en ny hypotes som ska vara falsifierbar.
       PK kan utläsas på två sätt:
       PK=Politiskt korrekt
       eller
       PK=Politiskt korrupt
       Jag anser att dessa båda tolkningar är lika.

 • Man vet idag att tandlossnings- och tandköttssjukdomar kan leda till Alzheimers och demens. Konsekvenserna av att våra äldre får stå i kö i flera år för en åtgärd på grund av att väntetiderna är för långa eller att de helt enkelt inte har råd kan bli stora och kostsamma. Inte bara för patienten där utgången till och med kan bli dödlig utan även för hela sjukvårdssystemet.
  Att klappa sig på bröstet och stoltsera med att vi har världens bästa sjukvård börjar bli uttjatat. Många vet att många andra länder ute i Europa erbjuder mer sofistikerade analysmetoder och varför vissa lab tester inte kan göras här är underligt när Sverige går som tåget och hjälp erbjuds gratis eller via en betalning på 50 kronor.
  Även Frankrike har problem och ibland känns det som en viss samordning skett på hög nivå. Det går inte att dra ner på vården samtidigt som man öppnar dörrarna för 100 tusenstals nya människor. Man säger upp personal för att spara pengar och sedan heter det att vi har personalbrist.
  https://www.youtube.com/watch?v=FqQY7mjFMsg

  Tack Jan för en lysande informativ artikel! När du får tid över får du väldigt gärna berätta om tandvård och alternativ vård a la Portugal.

 • Jag är förvånad att cia och usa inte spytt mer galla över Portugal. CIA och usa informerar nogsamt västvärlden om hur dikatoriska, folkmördande och protektionistiska alla länder är, som har väl fungerande och allmän välfärd. Såna länder Svartlistas av usa eftersom ett folk som äger och tillämpar empati, inte ger usa någon makt över sig själva.
  Annika Strandhäll representerar arketypen för det amerikaniserade, giriga och psykopatiska samhället.

 • Min pappa (han hade Parkinsons) tillbringade vintrarna i Spanien i ett antal år och han sa’ ofta att vården han fick där var bättre än den han fick hemma. Han dog -96 ..så redan då.

 • Kan bara instämma i beskrivningen av Portugals sjukvård. Jag bor här och har använt den några ggr. Men har framförallt erfarenhet av våran dotters vård. Barn under 18 år har gratis sjukvård även här. Hon fick cancer sista året vi var i Sverige och när strålningen var klar skulle vi föra över all eftervård till Portugal. En gång varje kvartal skulle hon ta MR-röntgen, CT-röntgen, PET-röntgen(skelettet),ultraljud, läkarbesök och ortoped. Detta har fungerat bättre än vi trodde och bättre än i Sverige. Hon blir kallad varje gång det är dags.

  Nästa år ska hon läggas in för operation av benet hon fick cancer i. Strålningen har förstört alla tillväxtzoner så detta ben växer inte och för övrigt så har hon växt ganska mycket. Man ska då kapa benet och förlänga detta genom den ryska metoden där man sätter in en justeringsanordning som kan skruva ut benpiporna när dom vill växa ihop. Man kan då förlänga detta ben flera centimeter. Smärtsamt men det fungerar.

  Min fru har skaffat en privat sjukförsäkring och då får du hjälp direkt. Den kostar omkring 400 SEK per månad. Men du får göra vissa avdrag för den på deklarationen. Efter läkarbesöket, gäller både kommunal och privat får du med dig alla data om vad dom hittat och gjort. Blodproven visar säkert 25 olika saker som dom tittat på utan att du begärt detta. Röntgenplåtarna och en rapport och underskrift från läkaren som du besökt. Så det finns alltid en ansvarig för din vård som inte kan skylla på någon annan. Det kostar 4,50 EURO att gå till en läkare hos vårdcentralen här. Och i regel så kommer du till honom inom en timma. Kanske längre tid i en större stad.

  Medicinen har en rabatt som är större än den svenska och den är billigare. Jag kan också berätta att när vi i Sverige misstänkte att knölen som våran dotter hade på benet var något annat än en vanlig knöl så tog det 5 mån av en enormt tjat, ringande och frustation innan vi fick en läkare som tittade på detta. Men så klart att inte vården fungerar när inte andra delar av samhället fungerar.

  Politikerna är för upptagen och fokuserar bara på att hålla SD utanför och att värdegrunden, allas lika värde, homofobin, islamofobin och rasismen upptar hela deras tankeverksamhet. Och i deras värld finns det bara hat och hot när vanligt folk yttrar sig. Ett sjukt samhälle skapar sjuka och icke fungerande inrättningar. Och värre blir det. Detta är bara början.

  • Det är inte så enkelt att det är för lite resurser som gör att hela sjukvården och omsorgen går på knäna. Ni måste också beakta skolmedicinen inte kan diagnostisera och behandla metabola sjukdomar som leder till hjärt-kärl sjukdomar, cancer, diabetes Parkinson, Alzheimers . Det är krafter som nu försöker att begränsa alternativa metoder ändå mer än det är nu.
   Du har ju rätt i att samhället är sjukt men orsaken till det är vi inte överens om. Jag anser att det beror på kapitalismen och kapitalisternas största kassako är just den förljugna evidensbaserade skolmedicinen.

   Och det är just det SD stöder. Att all forskning ska vara evidensbaserad är ett krav de ställer upp. Då är de som de andra partierna. De anammar kapitalismen. På grund av det stoppas billiga och botande metoder.

   Det är också kapitalisterna som ordnat med massinvandringen därför att det gör människor i gemen rädda och det bildas främlingsfientliga partier som de andra partierna kan racka ner på och därmed hålls focus borta från det som verkligen orsakar vår död.

   Jag skrev en insändare i Norrtelje Tidning om att SD var som de andra partierna men den tog inte chefredaktören Reidar Carlsson in .

   • Det var det mest korkade inlägg jag läst på lång tid.
    Vad f-n är Dina “alternativa metoder”. “Snake Oil” och ruttna örter, sockerkulor och malda fladdermössvingar? Sånt trams håller inte vettiga människor på med!
    Vi skall vara mycket tacksamma att skolmedicinen gjort så stora framsteg den gjort de senaste 100 åren och att kvackarna blir allt mer obetydliga gaphalsar. Ökänd livslängd och livskvalitet är ett gott bevis för det!
    Även Du kommer att lita på skolmedicinen med sina etablerade terapier när Du blir riktigt sjuk. Kvackarna klarar bara av att snacka skit och att “behandla” kroppsliga tillfälliga obehag och inga sjukdomar.
    Men det är klart mot ren o skär dumhet finns ingen terapi!

    • Det är i princip omöjligt att föra ett meningsfullt resonemang med någon som saknar adekvat verklighetsbaserad information inom en verksamhet eller ett ämne.

     Ett sätt för dig att få en bredare inblick i hur den svenska SJUKA vården fungerar med bl.a. Livsfarlighetsverkets läkemedels- & Big-Food-industri-lojala företrädare samt “vårdens” helt obildade personal relaterat diagnostik, medicinering och livskvalitetsbefrämjande kostråd, är att läsa Lars Berns tredje upplaga av boken Den Metabola Pandemin (ca 500 sidor).

     Därefter har du en betydligt bättre plattform att utgå ifrån när det gäller att kunna bedöma den “vård” som praktiseras på landets sjukhus, vårdcentraler och inom äldreomsorgen.
     Den “vården” är nämligen INTE vad den BORDE vara!

    • Jag vågar mig på en gissning att det är en skolmedicinskt skolad läkare bakom DocMa-signaturen. Det är därför som hen kommer med så många felaktigheter i sitt inlägg.

    • Det var det mest korkade inlägg på länge. Det är personer som du som gör att vi inte har ngn vettig vård i Sverige el snarare ngn vård överhuvudtaget

    • Den världen levde jag också i innan jag började göra egen research. Forskning är ingenting annat än teorier som kan friseras beroende på vem som betalar ut forskningsbidraget och vad de anser att fokus bör ligga på. Alla kan begära in forskningsrapporter och själva läsa hur de evidensbaserade studierna gått till. Många patienter vet inte ens om att de ingår i någon studie och de som sitter och läser patientjournalerna saknar medicinsk utbildning. Vi skulle kanske ifrågasätta varför oberoende forskare nekas och/eller straffas när de går ut med evidensbaserad fakta. Detta ämne är inte svart eller vitt. Men vi som patienter kan bedöma vården utefter bemötande, behandling och tillfrisknande.

     • Instämmer med vad sign Tant Pia säger om evidensbaserad forskning, den kan styras av olika intressen som forskaren och hans institution är beroende av.

      Så länge inte någon kan definiera den exakta innebörden av “vetenskap och väl beprövad erfarenhet” som ofta ligger som underlag för många forskares slutsatser.

      Därmed är det inte evidensbaserad forskning som man ägnar sig åt. Det är arbetshypoteser vilka aldrig pga politisk korrekthet får prövas enligt Karl Poppers principer om det sk falsifieringskriteriet.

      • Forskning innebär att man ska bevisa en hypotes. Det ger pengar till forskning men en hypotes kan aldrig bevisas enligt Popper.
       Vetenskap är att arbeta på att falsifiera en hypotes. Tyvärr ger det inte mycket pengar.
       Hypotesen att alla svanar är vita är sann till dess den kan falsifieras.
       Forskare får pengar för att söka bevisa att hypotesen är sann, måste finna varenda svan men kommer inte att lyckas att finna alla svanar.
       En vetenskapare åker till Australien och ser sin första svarta svan varvid hypotesen att alla svanar är vita är falsifierad. Härefter kan man formulera en ny hypotes som ska vara falsifierbar.
       PK kan utläsas på två sätt:
       PK=Politiskt korrekt
       eller
       PK=Politiskt korrupt
       Jag anser att dessa båda tolkningar är lika.

 • En sjukvård i världsklass låter det från Annika Strandhäll, när cancersjuka hinner dö i op köer. Vad spelar det för roll med världsklass, när allt färre når fram till den?
  Tandvård är ouppnåligt för många fattigpensionärer. I det nedsvärtade Polen så betalade min dotter, som under ett år tjänstgör vid ett universitet, endast 120 sek för rtg vid omfattande behandling av en tandinfektion.
  Förr var det abortresor till Polen, sedan blev det bråckresor och nu blir det tandläkarresor, med undantag av migranter, som endast behöver ha en femtilapp i fickan. Men kommande skattehöjningar beror ju på att vi pensionärer inte har vett att i tid hälsa hem.

 • Man vet idag att tandlossnings- och tandköttssjukdomar kan leda till Alzheimers och demens. Konsekvenserna av att våra äldre får stå i kö i flera år för en åtgärd på grund av att väntetiderna är för långa eller att de helt enkelt inte har råd kan bli stora och kostsamma. Inte bara för patienten där utgången till och med kan bli dödlig utan även för hela sjukvårdssystemet.
  Att klappa sig på bröstet och stoltsera med att vi har världens bästa sjukvård börjar bli uttjatat. Många vet att många andra länder ute i Europa erbjuder mer sofistikerade analysmetoder och varför vissa lab tester inte kan göras här är underligt när Sverige går som tåget och hjälp erbjuds gratis eller via en betalning på 50 kronor.
  Även Frankrike har problem och ibland känns det som en viss samordning skett på hög nivå. Det går inte att dra ner på vården samtidigt som man öppnar dörrarna för 100 tusenstals nya människor. Man säger upp personal för att spara pengar och sedan heter det att vi har personalbrist.
  https://www.youtube.com/watch?v=FqQY7mjFMsg

  Tack Jan för en lysande informativ artikel! När du får tid över får du väldigt gärna berätta om tandvård och alternativ vård a la Portugal.

 • Jag är förvånad att cia och usa inte spytt mer galla över Portugal. CIA och usa informerar nogsamt västvärlden om hur dikatoriska, folkmördande och protektionistiska alla länder är, som har väl fungerande och allmän välfärd. Såna länder Svartlistas av usa eftersom ett folk som äger och tillämpar empati, inte ger usa någon makt över sig själva.
  Annika Strandhäll representerar arketypen för det amerikaniserade, giriga och psykopatiska samhället.

 • En sjukvård i världsklass låter det från Annika Strandhäll, när cancersjuka hinner dö i op köer. Vad spelar det för roll med världsklass, när allt färre når fram till den?
  Tandvård är ouppnåligt för många fattigpensionärer. I det nedsvärtade Polen så betalade min dotter, som under ett år tjänstgör vid ett universitet, endast 120 sek för rtg vid omfattande behandling av en tandinfektion.
  Förr var det abortresor till Polen, sedan blev det bråckresor och nu blir det tandläkarresor, med undantag av migranter, som endast behöver ha en femtilapp i fickan. Men kommande skattehöjningar beror ju på att vi pensionärer inte har vett att i tid hälsa hem.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *