Sluta hyckla och inför Islam och sharia i Sverige

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 5 juni 2019
- Jan Norberg

DEBATT. Jonas Jedidjah Karlsson hotas till livet när han vill predika om Jesus på den islamska orten Hjällbo nära Göteborg.  När man sett denna video inser den normalbegåvade att svensken i allmänhet och den svenska kyrkan i synnerhet måste ha något allvarligt fel som inte inser hur Sverige kommer att se ut om vi inte gör något för att nu på allvar stoppa Islams utbredning i Sverige.

Text: Jan Norberg | Video med Jonas Jedidjah Karlsson och en kollega (kristna) som jagas bort i Hjällbo av muslimer.

Jonas Jedidjah Karlsson, privat foto
Jonas Jedidjah Karlsson, privat foto

Funderar man ett par varv på vad som pågår rakt under våra näsor på Sveriges gator och torg så går det egentligen bara att komma till en slutsats, Islam måste stoppas här och nu. Ibland kan det dock vara långsiktigt bättre att låta förfallet gå snabbare, så varför inte lägga sig helt platt för den våldsideologi som Islam är?

Det skulle ju i alla fall bli den väckarklocka för den avtrubbade svenska originalbefolkningen, som den så väl behöver. Eva Brunne, biskop inom svenska kyrkan anser sig ju ha mer gemensamt med Islam än med svenska konservativa vita män för att använda hennes egna ord.

Låt Antje Jackelen, Eva Brunne, med flera inom svenska kyrkan upphöra med sin egen verksamhet och släpp loss Islams förespråkare. Träd tillbaka Antje och Eva, ni är ju så goda att ni säkert har samma andliga skydd av Jesus som de killar vilka attackerades av de islamska männen som hotade dessa kristendomens kärleksapostlar.

Inför sharialagar fullt ut i Sverige och sluta hyckla om det

Redan idag så tar ju rättsvårdande myndigheter som polisen, åklagare och domstolsväsendet Islams parti när det gäller rättstillämpningen. Sluta hyckla och inför i stället Islam och sharia, ersätt svensk lagstiftning med islam och gör det snabbt och utan minsta tvekan. Det verkar ju finnas ett tyst stöd för denna ordning inom tex den svenska kyrkan så vad väntar vi på?

Den svenska allmänheten tycks ju heller inte ha så mycket att erinra mot införandet av Islam och sharialagar.

Svensken verkar ju gilla att bli hunsad av denna invasiva våldsideologis företrädare, så därför är det väl hög tid att låta Islam bli ny svensk statsreligion och att sharialagar införs så att svenska rättsvårdande myndigheter inte behöver gå på tå för att kunna dölja att de redan i dag tillämpar sharia.

Alla människors lika värde, men med en avgörande skillnad. Islams människovärde är betydligt högre än alla andra människors värde.

Text: Jan Norberg

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Grattis. Ni fick som ni ville, provocerade fram en reaktion.

  ”Alla människors lika värde, men med en avgörande skillnad. Islams människovärde är betydligt högre än alla andra människors värde”

  Låter som det är er själva det handlar om

 • Fiskargubben, jag vet att även du uppskattar Walter Veiths föredrag. Här är ett lite annorlunda föredrag av honom:

  https://www.youtube.com/watch?v=692FHJHHZ9g
  Dr Walter Veith…Evolution or Creation Part 6/8

  Det är det sjätte i en serie av åtta föredrag med temat Skapelse eller evolution och det anknyter till 1 Moseboken 3:17-19, där det sägs att syndafallet drog en förbannelse över jorden med sig. Jag tycker att detta föredrag är oerhört intressant.

  Walter Veith har varit professor i zoologi och innan han blev kristen var han stark anhängare av evolutionsläran.

  • Zoologi är inte mitt ämne och jag säger inte emot Walter Veith, jag gillar honom. Så fantastiskt om vi kan tolka Bibeln bokstavligt. Det gör jag inte alltid. Jag ser uttåget ur Egypten som omvändelsen och dess svårigheter som för oss alla. Jag ser kung Salomo som en icke historisk person, men viktig andligt (hänger ihop med Uppenbarelseboken). Herren är dokumenterad med minst 5.000 textfragment från den tidiga kristendomen och kan inte förnekas. Dessutom dyker Han upp och fäller oss till marken när det behagar Honom. Jag kan inte längre andas (se sanningen)! Nej, finn din plats bredvid Daniel och andra, du lille skrutt.

   • Guds uppsåt är ännu inte uppenbarat för oss i sin helhet. Vi försöker att tolka.

    12Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
    (1 Korinthierbrevet 13:12, Bibel 2000)

    Mycket är ännu otydligt, som något som speglas i en krusig vattenyta, men sedan kommer vi att kunna se klart.

    Mycket tyder på att somliga människor kommer att uppstå till ett himmelskt liv och att andra kommer att uppstå till ett liv på jorden.

    13Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
    (2 Petrusbrevet 3:13; Bibel 2000)

    Här är länk till Jehovas Vittnens hemsida som jag tycker är mycket intressant när det gäller uppståndelsen:

    https://www.jw.org/sv/bibelns-praktiska-v%C3%A4rde/fr%C3%A5gor/vad-%C3%A4r-uppst%C3%A5ndelsen/#?insight%5Bsearch_id%5D=824133fa-5c8a-4604-9827-dbbcb0311b50&insight%5Bsearch_result_index%5D=4

    • Ja, Savalle, vad vet vi? Vi skingrades från Babels torn så att vi måhända skulle kunna treva oss fram till Herren. I Babel gick det inte och det är svårt i det nya Babel. Vi samlar skärvor och lär oss mer, men vi är små. Det är kanske så ordnat för att vi ska förstå vår litenhet.

     Vad betyder uppryckandet? Uppståndelsen? Jag tror att vi lever andligen direkt i den andliga världen och delvis är där under jordelivet. Vad händer sedan? Det är möjligt att några återigen vandrar på jorden kroppsligt. Jag tror inte på reinkarnationen, den nämns inte i Bibeln, men avvaktar tills jag vet bättre. Ja, vad vet jag?

     Vittnena har rätt i att en dom föll över oss 1914. Då undergrävdes den kristna kulturen i Europa. Vi slog sönder oss själva för första gången och det andra kriget fullbordade verket. Jag talar ibland vänligt med vittnen, eftersom de har åtminstone några sanningar. De är inte vana vid vänligheten. Så de kämpar.

     Jag hör kristna säga att de kommer att slippa vedermödan. De förstår inte att vi redan lever med en stor vedermöda. Den som söker Herren har svårt att hitta fram till Honom. Finns det en värre vedermöda? Jag är frälst! Jaså, och din broder/syster? Han/hon famlar i mörkret, ser du inte det? Nä, jag är frälst, kom till min församling. Problemet är att där proklameras en ny kristendom, en sanningens stoppkloss, men det finns ännu skyddade oaser där man kan dricka av livets vatten. T.ex. här.

     • Så upplever jag det också. Här och på andra sanningssökande bloggar är det som i en skyddande oas där vi kan dricka av livets vatten. Vi hjälps åt med att ringa in sanningen och att sprida ljus över det dunkla och mögliga så stt det förtvinar och mister kraft.

  • Evolutionsläran tog sin början med Jean-Baptiste Lamarcks teorier:

   “Lamarckism är en evolutionsteori som bygger på Jean-Baptiste de Lamarcks teorier om att livet på jorden utvecklas genom en evolution. Den var den första sammanhängande evolutionsteorin, som kom att påverka Charles Darwin när han utvecklade evolutionsteorin.”
   (Wikipedia)

   “Lamarck enrolled in a Jesuit college in Amiens in the late 1750s.”
   (Wikipedia)

   “The Jesuits are everywhere.”
   (Walter Veith)

   Här talar Walter Veith även om lamarckismen, som fortfarande kommer till insats i evolutionsläran när Darwins teorier inte riktigt räcker till för att ge en någolunda trovärdig förklaringsmodell:

   https://www.youtube.com/watch?v=klhep3kw8To

   (Dr Walter Veith…Evolution or Creation Part 5/8)

 • @ Erik Wiklund 15 June, 2019 at 08:45

  Läran om helvet är inte biblisk.

  Bibeln säger att de döda inte har något medvetande:

  7Välan, så ät då ditt bröd med glädje, och drick ditt vin med glatt hjärta, ty Gud har redan i förväg givit sitt bifall till vad du gör. 8Låt dina kläder alltid vara vita, och låt aldrig olja fattas på ditt huvud. 9Njut livet med någon kvinna som du älskar, så länge de fåfängliga livsdagar vara, som förlänas dig under solen, ja, under alla dina fåfängliga dagar; ty detta är den del du får i livet vid den möda som du gör dig under solen. 10Allt vad du förmår uträtta med din kraft må du söka uträtta; ty i dödsriket, dit du går, kan man icke verka eller tänka, där finnes ingen insikt eller vishet.
  (Predikaren 9:7-10; Bibel 2000)

  Döden liknas vid en sömn:

  49Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: ”Din dotter är död. Besvära inte Mästaren längre.” 50Jesus hörde det och sade till honom: ”Var inte rädd, tro bara, så skall hon bli hjälpt.” 51När han kom fram till huset lät han ingen följa med in utom Petrus och Johannes och Jakob och flickans far och mor. 52Alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sade: ”Gråt inte! Hon är inte död, hon sover.” 53Då skrattade de åt honom, de visste ju att hon hade dött. 54Men han tog hennes hand och sade högt: ”Flicka, stig upp!” 55Då återvände hennes ande, och hon reste sig genast upp, och han sade till dem att ge henne något att äta.
  (Lukasevangeliet 8:49-55; Bibel 2000)

  Biblen lovar att de döda kommer att uppstå:

  20Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. 21Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. 22Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. 23Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 24Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, 25ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26Den siste fienden som förintas är döden, 27ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. 28Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.
  (1 Korinthierbrevet 15:20-28; Bibel 2000)

  Och när döden, lidandet, ofullkomligheten och ondskan är borta kommer livet att vara så som det var på väg att bli före syndafallet:

  6Då skall vargen bo med lammet,
  pantern ligga vid killingens sida.
  Kalv och lejon går i bet
  och en liten pojke vallar dem.
  7Kon och björnen betar tillsammans,
  deras ungar ligger sida vid sida.
  Lejonet äter hö som oxen.
  8Spädbarnet leker vid ormens håla,
  ett barn sticker handen i kobrans bo.
  9Ingenstans på mitt heliga berg
  skall ske något ont eller vrångt,
  ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,
  liksom havet är fyllt av vatten.
  (Jesaja 11:6-9; Bibel 2000)

  • Savalle – Det som du har återgivit här är texter som jag i detalj inte kan säga om de är originaltexter eller sådant som har skrivits av eliten, men jag står fast vid min mening att mycket av bibelns texter är förvanskade av eliten i avsikt att ta kontrollen över folket.
   Vad tror du själv Savalle – tror du på reinkarnationen ?

   • Jag tror på uppståndelsen från döden och att död, sjukdom, okunskap, sorg, lidande kommer att försvinna.

    Det har då haft sin tid:

    1Allt har sin tid,
    det finns en tid för allt som sker under himlen:
    2en tid för födelse, en tid för död,
    en tid att plantera, en tid att rycka upp,
    3en tid att dräpa, en tid att läka,
    en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
    4en tid att gråta, en tid att le,
    en tid att sörja, en tid att dansa,
    5en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
    en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
    6en tid att skaffa, en tid att mista,
    en tid att spara, en tid att kasta,
    7en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
    en tid att tiga, en tid att tala,
    8en tid att älska, en tid att hata,
    en tid för krig, en tid för fred.
    (Predikaren 3:1-8; Bibel 2000)

    • OK – jag tror på reinkarnationen -ja, vi ser tydligen lite olika på det här, men så är livet – det är ju ofta olikheter som är det intressanta – men tack för samtalet Savalle !

     • Tack själv, Erik!

      Ingen människa vet säkert, men jag har stort hopp om att det goda budskap som Bibeln ger oss är sant:

      19Dina döda skall få liv igen,
      deras kroppar skall uppstå.
      Vakna och jubla, ni som vilar i mullen!
      Ty din dagg är en ljusets dagg,
      du låter den falla över skuggornas land.
      (Jesaja 26:19; Bibel 2000)

      • Till Savalle och Erik Wiklund.

       Swedenborg envisas med att Bibelns huvudbudskap är bevarat. Nånting annat är inte möjligt med en allsmäktig Skapare. Ett förtunnat Ord byts ut och en fallen kyrka ersätts med en ny och frisk. Jag tror vi kan vara där nu. Församlingen förfaller. Den påminner om de stolta ruinerna i gamla Sigtuna.

       Himmelen var i stort sett okänd tills Herren uppenbarade den och inte mycket var känt om helvetet. Folk trodde på dödsriket och hade inte helt fel. Det finns en plats dit de som möjligen kan räddas sänds, men det finns också Himmel och helvete och de är eviga. I helvetet finns inget förstånd, inget evigt andligt rikt liv, och därför är invånarna som döda, men där är de alltid.

       Jag har viss sympati för de som tror på reinkarnation och dualism. Jag var en sökare innan jag avgjorde mig för Herren och studerade allt, inklusive fina Gita. Alla mina barn tror på Herren, barnatro, men de studerar annat, t.ex. astrologi, på vägen till Honom. Jag tänker inte göra våld på deras förstånd. Inte vara överstepräst, men jag svarar på frågor, förstås.

       Jag är i kontakt med kristna predikanter och skakar ibland på huvudet åt vad de säger, men de tror och är ärliga och jag ber för dem. Vi vandrar ju tillsammans. De gäller hela vår människofamilj. Swedenborg shockade den kristna världen när han framhöll att några afrikanska tänkare hade bättre förstånd än vissa kristna i väst. De förstod och förstår det andliga. Jag kan också vittna om det av egen erfarenhet. Han nämnde det bästa i Islam. Allt han skrev vågar jag inte lägga på nätet för att inte underblåsa religionskriget i detta känsliga läge, ty han såg flera dimensioner, som den forskare han är, inte var.

       De som sover i mullen, kan tolkas på flera sätt. Jag ser folk sova i materialismen, det som inte består. När ska de vakna? På Herrens stora dag när ljuset tränger ned till dem. Genom molnen. Falska läror omger oss idag, men den sanna kommer att proklameras stort och möta samma motstånd som vanligt och ändå vinna. Som vanligt.

 • @ JanneL 11 June, 2019 at 22:21
  @Rönne, 9 juni
  @Norberg, 11 juni

  Jag blir alldeles paff.

  Jan N: Ser man på, ännu en socialist som försöker påverka ansvarig utgivare att införa självcensur. Kommentaren från Janne L är ett tydligt tecken på hur det går till när extremvänstern försöker påverka fri och alternativ media så att de vilka protesterar mot det pågående vansinnet känner sig pressade att efterkomma extremvänsterns försök att tysta opposition. Håll ut Torbjörn Sassersson och låt dig inte tubbas till tystnad av denna militanta extremvänster.
  —————————–

  Här försöker man försvara våra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter – och blir titulerad “nättroll”. När jag efterlyser fler inslag på Newsvoice från alla dem som jobbar FÖR mänskliga rättigheter, FÖR fred och tolerans och FÖR att bygga broar mellan religioner får jag veta (Rönne 9 juni) att jag skriver för att “söndra” (!) Som om överenskommelsen är att Newsvoice är någon slags “front” för vildsinta kränkningar av människor med olika religiösa övertygelser, och då speciellt världens runt 1,6 miljarder muslimer.

  Jan N: Istället för att debattera sakfrågorna så försöker denna sign Janne L i det längsta att hävda sitt självpåtagna tolkningsföreträde. Tyvärr Janne L så funkar inte den taktiken längre, vi som protesterar viker inte längre ned oss för dessa extrema socialisters befängda försök att oemotsagda få dominera oss andra genom stigmatisering. Ta istället debatten i sakfrågorna!!
  —————————-

  När Norberg (ovan) ger klart besked om att de rättigheter vi alla borde stå upp, bara är något för “hjärntvättade svenska socialister” ger han i alla fall raka besked.

  Jan N: Raka besked är vad extremvänstern behöver för att de så småningom skall kunna tvätta ur sin försmutsade hjärnor, som Martin G så måleriskt brukar uttrycka det.
  ————————————

  Jag frågar mig varför ett sådant budskap ges så mycket krönikeutrymme här på siten – har en stor del av dem som står upp för våra grundläggande friheter övergett Newsvoice, eller är de bara tysta?

  Jan N: Det har inte slagit dig att andra människor kan ha andra uppfattningar om rättfärdigheten i de av FN torgförda och globalt spridda uppfattningen om de sk mänskliga rättigheterna??

  Den här artikeln visar, åtminstone som jag ser det av kommentarerna att döma, att ganska många människor sitter hemma framför sina datorer/telefoner med stor oro för vad som händer runtom oss i Sverige och övriga världen. De är frustrerade, rädda och viss mån förbannade över den flathet för dagens mycket illavarslande situation från politiker och globalister vad det gäller existentiella och religiösa frågor. Och även om jag själv inte är religiös så hyser jag den största respekt för alla människor med humanism som en av sina ledstjärnor, dit räknar jag inte muslimer med stark tro på islam.

 • Du är inte frisk. Du vill bara skriva. Med ett användarnamn,ingeför att: förbjud det – med ett annat användarnamn: tillåt det, ge det utrymme… blaha blaha… för tolerans…

 • @Rönne, 9 juni
  @Norberg, 11 juni

  Jag blir alldeles paff.

  Här försöker man försvara våra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter – och blir titulerad “nättroll”. När jag efterlyser fler inslag på Newsvoice från alla dem som jobbar FÖR mänskliga rättigheter, FÖR fred och tolerans och FÖR att bygga broar mellan religioner får jag veta (Rönne 9 juni) att jag skriver för att “söndra” (!) Som om överenskommelsen är att Newsvoice är någon slags “front” för vildsinta kränkningar av människor med olika religiösa övertygelser, och då speciellt världens runt 1,6 miljarder muslimer.

  När Norberg (ovan) ger klart besked om att de rättigheter vi alla borde stå upp, bara är något för “hjärntvättade svenska socialister” ger han i alla fall raka besked.

  Jag frågar mig varför ett sådant budskap ges så mycket krönikeutrymme här på siten – har en stor del av dem som står upp för våra grundläggande friheter övergett Newsvoice, eller är de bara tysta?

   • @Savalle
    Men nu var det ju så att det bara var Norberg som hänför dem som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter till kategorin socialister och extremvänster.

    • JanneL, scrolla upp ett par snäpp och läs vad Fiskargubben skriver om mänskliga rättigheter och lyssna gärna på videon av Edward Griffin som finns bifogad i mitt svar till Fiskargubben.

     Det är en enorm skillnad på synen på mänskliga rättigheter och frihet mellan det som är gudagivet och det som är lagstiftat.

     Lagarna ändras hela tiden…

     • Savalle, nättroll går inte att argumentera med då deras syfte är att söndra. Ibland lyser det igenom extra väl….

      • Alldeles riktigt. De känns igen på sin aggresiva ton och ovilja att argumentera i sak.

       Deras uppgift är inte att bringa klarhet, utan att förvirra och så tvivel om det som är sant.

       På denna blogg har närvaron av troll (PR-folk, EXPO, VoF…) varit hög under lång tid.

       Vi kan se det som ett tecken på att många ljusskygga sanningar avslöjas här och att många människor kommer till insikt genom att ta del av information som tllåts i Main Stream Media.

       • Hoppsan, där slant jag…

        Rättelse:

        Vi kan se det som ett tecken på att många ljusskygga sanningar avslöjas här och att många människor kommer till insikt genom att ta del av information som INTE tllåts i Main Stream Media.

       • Precis så är det!

        De är dock lite naiva, då de tycks tro att de kan smälta in bland vanligt folk oupptäckta. Man skulle också kunna säga att de har en grandios självbild.

        Inget att vara stolt över!

       • Nej, det är verkligen inget att vara stolt över.
        De som arbetar för lögnfabriker har sålt sig till ondskans krafter och sviker det ansvar de har för sina egna och andras liv – och det gäller även ansvaret för deras egna barn!

 • Att vara i samsara är att vara kolbaserad. Tidigare kanske det var kiselbaserat?

  “Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six”

  Är kol det sjätte elementet i den periodiska tabellen!

  6 Neutroner
  6 Protoner
  6 Elektroner

  666 är då människans tal där vi lever i samsara och det kan kallas för helvetet, eller dess förgård… lol…

  http://www.mostholyplace.com/wpimages/wp5386c9a0_01_1a.jpg

  Ska man tro sig vara vaken får man inte vara ovetande som en sömngångare. Vilket folk som inte vet hur Bibeln ska läsas är. Bibelstället säger att det krävs visdom – inte pk, aktivisttänk eller att man läser fet dom “Fan läser Bibeln”.

  En sak jag inte gillar är denne person som här kallar sig för Savalle, Fiskargubben, JanneL, etc, alltid ska hålla på att posta kommentarer med 200 användarnamn, där “det’ tackar och berömmer sig själv, utöver att posta kommentarer som ska vara från två motsatta läger samtidigt. Det är inte friskt i mina ögon. Jag har tagit upp om det flera gånger. Sluta, och nyktra till.

  • Savalle och jag är två olika personer och har diskuterat på bloggar i många år. Jag har svårt att förstå din kommentar. Janne är ny för mig och det är du också. Den som sa’t, han va’t, kanske passar in här. Mig gör det ingenting, jag har varit mycket värre kölhalad, speciellt när jag avslöjade den ukrainska fascismen efter flera års studier. Jag hatar lögner och propaganda, men jag är en gås, förstår du, om du känner ordspråket. Det rinner av. Vi gamla gubbar är sega och släpper ingen dj_v _l över bron där vi ibland står ensamma.

 • @ JanneL 8 June, 2019 at 21:44
  @ JanneL 9 June, 2019 at 09:46

  JanneL, ditt resonemang skulle kunna möjligen kunna förleda hjärntvättade svenska socialister och tro att om vi bara såg till att efterleva alla av FN instiftade rättigheter och dylikt, så vore världen ett paradis för samtliga.

  FN styrs av den globalistiska elit vilka med sina finansiella bidrag har skapat och drivit fram dessa vackra men ack så lögnaktiga teser om mänskliga rättigheter och religionsfrihet utbasunerade av FN och alla dess underorganisationer.

  Till detta skall läggas att alla medlemsstater betalar inte sin fulla medlemsavgift utan sitter med i FN för att bevaka sina egna intressen samt för att kunna driva fram globalisternas agenda, mot rundhänt betalning förstås.

  Om du vill så kan jag ju referera till alla de NGO:s vilka beredvilligt erhåller sin finansiering från FN, vilka i sin tur fått sin finansiering från någon av globalisternas alla lobbyorganisationer. Behöver jag säga mer än George Soros och hans “foundation”??

  Nog om FN, nu över till ditt tugg om religionsfrihet. Också detta är ett fullständigt bevis på hur en hjärntvättad svensk socialist helt slagit av den egna analysförmågan och ständigt går i cirklar.

  För att få en bakgrund så måste vi ta in frågan om Islam verkligen kvalificerar som religion, ingen religion med aktivt mördande av andra religioners medlemmar i sitt budskap borde ju kunna tillskrivas epitetet religion. Kanske var det därför som Hitler fraterniserade med höga företrädare för Islam under ww2? Mördare som mördare och att många höga företrädare inom Islam stod på Nazitysklands sida är ju klarlagt sedan länge.

  Så om du och andra socialister vill skydda Islams status som religion bör du nog först starta tankeverksamheten innan du drar igång limpsaxen.

  FN är en så korrupt organisation att den i sin helhet borde läggas ned omedelbart, Sverige borde i detta fall gå före och begära omedelbart utträde. Att just socialister vurmar för den korrupta och krigsskapande organisationen FN är för mig en gåta, åtminstone om man som jag alltid först tittar efter varifrån FN får sin finansiering.

  Men som godhetsknarkande och tvättäkta socialist måste ju inte pengar från globalister alltid lukta så illa, åtminstone inte om de gynnar den egna socialistiska världsuppfattningen. Det är därför lika korrupt att som övertygad socialist att låta sig bestickas av globalistmaffians alla underorganisationer som Journalister utan gränser, Läkare utan gränser, Amnesty, mfl, mfl…….

  Var det nåt annat som du ville ha svar på JanneL?????

 • Ja, Fiskargubben, talet 666 är nog en hänvisning till kung Salomos guldskatter och syftar då på att de onda härskar i kraft av sitt guld.

  Guldet, Penningen, Mammon, köper människor att gå ondskans väg, likt Judas.

  Dessa onda krafterna vet om vad talet 666 betyder och det återfinns ofta dolt i deras symbolik.

  Påven kallar sig vicarius Christi (Kristi Ställföreträdare) eller Vicarius Filii Dei (Guds Sons Ställföreträdare).

  På latin står V för både v och u, så det skrivs VICARIVS FILII DEI.

  Detta latinska uttryck innehåller de romerska siffrorna V (5), I (1), C (100), D (500).

  Summerar vi dessa romerska siffror får vi:

  V + ! + C + ! + V + I + L + I + I + D + I = 5 + 1 + 100 + 1 + 5 + 1 + 50 + 1 + 1 + 500 + 1 = 666

  Och det är intressant att manifestet för Opus Dei består av 999 levnadsregler. Vänder man uppochner på det talet…

  Jag lyssnade på ett av Walter Veiths fina föredrag för lite sedan. Han berättade att Eukarist-kyrkan Sacré Coeur övertagit funktionen (som tidigare innehafts av Notre-Dame) att vara invigningskyrka för jesuiterna. Jag gick till Wikipedia för att läsa lite om denna kyrka.
  Då gjorde jag en intressant upptäckt.

  Length 85 metres (279 ft)
  Width 35 metres (115 ft)
  Height (max) 83 metres (272 ft)

  279 + 115 + 272 =666

  https://en.wikipedia.org/wiki/Sacr%C3%A9-C%C5%93ur,_Paris

  “Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade som en drake. 12Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret, vars dödliga sår hade läkts. 13Och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som har fått svärdshugget men kommit till liv igen. 15Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade. 16Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 18Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”

  Uppenbarelseboken 13: 11-18; Bibel 2000)

  • Savalle, jag tänker på den flerhövdade hydran. Ett exempel finns i Bibeln, men andra fanns redan i förkristen tid. Hugg av ett huvud och ett nytt växer snabbt ut. Jag har börjat räkna huvuden. FN, EU, Nato. Vatikanen och ett visst hemligt sällskap. Guldets härskare på flera ställen. Ett huvud kan huggas av, men då måste halsen snabbt brännas, så att ett nytt inte växer ut. Brilliant Minds verkar vara ett nytt huvud och möts i Stockholm.

   Linné studerade hydran i Hamburg och konstaterade att den var ett falsarium. Invånarna blev så arga att han tvingades fly.

   666 nämns bara en enda gång till i Bibeln och handlar om kung Salomos tunga guldskatter, men det finns en utombiblisk referens till 666 judar som kom sent hem från fångenskapen i Babylon. Där skrevs Talmud. Kanske det finns en koppling.

   Här får du höra hur det var i Babylon. Folket ville hem igen, så varför stannade några?

   [Boney M] Rivers of Babylon (1978)

   https://www.youtube.com/watch?v=ta42xU2UXLA

   • Ja, förutom i Uppenbarelseboken nämns talet 666 bara en enda gång till i Bibeln och då handlar det om kung Salomos guldskatter:

    “Vikten på det guld som kom in till Salomo under ett enda år uppgick till 666 talenter, förutom affärsmännens tullavgifter och skatten på köpmännens vinster och vad som kom från alla arabkungarna och från ståthållarna i landet.”
    (1 Kungaboken 10:14-15; Bibel 2000)

    I Babylon fanns även Kabbalah. Alldeles i inledningen till följande föredrag berättar Walter Veith om det:

    https://www.youtube.com/watch?v=lG3rzhbbrYg

    (Freemason Priesthood of Babylon & Egypt by Walter J. Veith)

    Tack för den vackra sången!

    • Savalle, jag känner mig som en jude i främmande land i denna värld, nya Babylon, och längtar till mitt Sverige, mitt Zion, nu ödelagt av andliga krigsherrar.

     Det är sant att Swedenborg antagligen hade kontakt med frimurare, sådan var ju tiden och som vetenskapsman och uppfinnare nära kungen var han ett primärt mål, men i sina böcker, främst i Apocalypsis revelata, Uppenbarelseboken avslöjad, hänvisar han till Ordet, inte till någonting annat. Man måste läsa honom för att förstå det och det är tidsödande. Jag kollade upp varenda Bibelreferens och de bekräftade hans ord. Det var Ordet som talade genom honom.

     Han ville inte ens stödja den Nya kyrkan, bildad efter hans undervisning. Efter hans frånfälle och efter Gustav den tredjes död blandades det ena med det andra på toppen i Sverige. Det behöver Walter Veith få veta.

     Det tog mig alltså flera månader att läsa min första bok. Jag står bara på Bibeln, det var vad Swedenborg lärde mig att göra. Swedenborg gjorde upp med dem som missbrukade Ordet för sina egna syften och varnade, speciellt för vad de gamla egyptierna höll på med. Han gick igenom flera tidigare församlingar och ända till de gamle, som hade språk, men inte som vi förstår det. De lever på en skyddad plats i Himmelen.

     Jag är inte med i samfundet och vet inte hur det har utvecklats. Det jag vet är att de inte gör mycket på Internet och jag klagar över att jag ska behöva stå ensam.

 • Våra rättigheter är gudagivna. Det vill makthavarna ändra på och därför uppfanns mänskliga rättigheter. De definieras av politikerna och kan avskaffas när det passar dem.

  Vi hade en gång kvinnofrid, kyrkofrid och hemfrid. De är avskaffade på olika sätt. Du kan gripas i kyrkan och ditt hem plundras av skatter, som påminner om övergrepp. Du kan avlyssnas. Våra kvinnor är mycket utsatta, enligt plan, anser jag.

  • Ja, kloka Fiskargubben, våra rättigheter är gudagivna. Här är ett av de bästa föredrag jag någonsin lyssnat till som tar upp just det:

   https://www.youtube.com/watch?v=lH59nzE0re4

   (The FED, IRS, Debt & Solutions – A Dissertation by G. Edward Griffin)

   Edward Griffins genomgående tema i detta föredrag är sann frihet, men enormt viktiga synpunkter och fakta om ekonomi och statsledning presenteras också. Jag har lyssnat många gånger på det och det har varit en ögonöppnare för mig på flera sätt.

   Och här är ett mycket väldokumenterat föredrag av Walter Veith som berättar om Förenta Nationernas tillblivelse – bakomstående krafter och intentioner:

   https://www.youtube.com/watch?v=fSNU-jlHkDs

   (The UN & the Occult Agenda / Total Onslaught – Walter Veith)

   • Du är en sanningens kassakista, Savalle. Du har fått mig att lyssna på Walter Veith. Utan dig hade jag inte känt till honom. Han imponerar med gedigna kunskaper efter långa studier. Vi börjar långsamt få grepp om vad som görs på toppen. Vissa insikter är tunga att bära, men som en pastor sade en gång, om du själv drar det tyngsta lasset så följer de andra. Jag bad en gång för en kvinna att hon skulle tänka på bättringen den här gången. När vi kom till församlingen tystnade pastorn och gick sedan över till att predika den bättring hon behövde. Han visste ingenting om henne, men det gjorde Sanningens Ande. Det var ett kraftfullt Guds ingripande och det är första gången jag vittnar om det.

    • Tack, Fiskargubben, uppskattningen är ömsesidig!

     Ja, Walter Veith har i flera av sina föredrag riktat ljuset mot det som sker i det fördolda.
     Och precis som Edward Griffin säger i inledningen till sitt föredrag är det väsentligt att känna till problemet innan man försöker att finna sätt att råda bot på problemet.

     Jag ska nu återpublicera en kommentar här som jag nyligen skrivit på Peter Krabbes fina blogg, eftersom den passar in så bra:

     I Walter Veiths föredrag framkommer det att Förenta Nationernas och Sovjetunionens stadgar är nästan identiska. Jüri Lina har visat att Frimurarna spelade en enormt stor roll för genomförandet av Ryska revolutionen och Sovjetunionens tillkomst och uppbyggnad. Trotskij och Lenin var höga frimurare och Stalin var Illuminati. Alla dessa hemliga organisationer styrs av Jesuiterna, som är en av Katolska kyrkans MILITÄRA organisationer. Jesuiterna kontrollerar även underrättelseorganisationer och organiserad kriminalitet, enligt Walter Veith, som jag har förtroende för.

     De judiska miljardär-familjerna Rothschild, Warburg, Schiff med med flera styr världens ekonomiska centrum: CITY OF LONDON med Bank of England och alla ”skatteparadis” runt om på jorden.

     WASHINGTON DISTRICT OF COLUMBIA styr krigen och USA:s politik.

     VATIKANSTATEN är spindeln i nätet.

     SIONISMEN och ISRAEL:s ledning är en del av denna helhet.

     KABBALAH och OCKULTISM står bakom de relativt få personer som verkligen styr allt. Deras plan är att införa en ny världsordning med feodal uppbyggna och total kontroll.

     Ännu en gång vill jag hänvisa till en bra video (16 minuter) som visar sambandet mellan City of London, Washington D.C. och Vatikanen:

     https://www.youtube.com/watch?v=7wSEiHgu1hw

     (The 3-City State World Empire)

     Den lilla styrande gruppen av människor behöver andra människors medverkan för att genomföra sin plan. Vi kan stoppa dem genom att ta avstånd från deras agenda. Vi ska alla sträva efter att inte vara dessa onda människors redskap eller medarbetare.

     Madonnas framträdande på ESC visar, anser jag, att även ondskans medarbetare kommer att elimineras när de har tjänat ut sin roll. Den avhoppade KGB-agenten har berättat för oss att exakt detta skedde med högt uppsatta ”nyttiga idioter” under Sovjet-tiden när de inte längre behövdes.

     Vi måste alla rannsaka vårt samvete och genomföra de förändringar i livet som samvetet säger oss. Be till Gud om kraft att följa kärlekens och livets väg.

     • Den avhoppade KGB-agenten var
      Yuri Bezmenov. Här är ett ytterst intressant föredrag av Yuri Bezmenov om subversion:

      https://www.youtube.com/watch?v=5gnpCqsXE8g

      (Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society)

      Trots det allvarliga ämnet fick den charmige Yuri Bezmenov publiken att skratta gott ett flertal gånger.

     • Vi små har varken makt eller pengar och makten föraktar oss. Detta förakt är som ett skydd. Vi kan verka på det världsomspännande nät Jakob Lorber förutspådde att vi skulle få i svåra tider. Vi kan sprida information, det gift draken fruktar mest. Han vill inte synas, men synliggöras skall han. Han börjar vakna nu och försöker censurera Internet. Allt han gör är desperat till den grad att han motarbetar sig själv. Självförstörelseprojektet är uppenbart, inte minst i Sverige, ty han är listig, inte riktigt klok. Visdom kommer från Guds Ord.

      Det är som en uppenbarelse att se flera onda krafter bindas ihop och bli till en, the One, som vill konkurrera med Gud Fader själv. Ännu ser jag inte mannen på toppen, men där är han och härskar med guld, 666, en hänvisning till kung Salomos guldskatter. En utsugning på flera olika sätt, inte minst spekulation.

      Stalin var väl i London? En ny syn på gamla Sovjetunionen är mycket välkommen. Jag har anat ett konstigt inflytande. En ledare, med band till KGB, hade kontakter med utländska säkerhetstjänster för 35 år sen. KGB intresserade sig mycket för Michail Gorbatjov och pushade fram honom. Putin var i de högre kretsarna redan då, men troligen inte helt invigd. Han sade upp sig från KGB när Jeltsin sköt sönder parlamentet och dödade folk på gatorna. Han hade moral och kallades in för att rädda Ryssland lite senare.

      Ännu på 90-talet var det amerikanska försvaret beroende av några gamla sovjetkomponenter till sina datorer. Kalla kriget var nys.

      Jag orkade inte se Madonna, det tror jag du vet. Nu ska jag lyssna på agenten.

      Jag studerade Israels högsta domstol. Hemskt. Trumps fredsplan sägs kräva att gamla Jerusalem blir internationellt område. Kommer templet att byggas? Man kan säga att draken redan härskar på helig mark, dvs. i flera kristna kyrkor. Uppenbarelseboken gömmer hemligheter vi har svårt att förstå. Helig mark i vår tid är den kristna församlingen.

 • Nog nu!

  De krönikor som Jan Norberg ges stort utrymme för här på Newsvoice kan ses som ett enda stort angrepp på olika konventioner om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Tänk att påstå att de runt 1,6 miljarder muslimer som finns på planeten tillhör “en mordlysten sekt”, att de “fallit platt för den våldsideologi islam är”, att “Islam är ingen religion …” Wow!

  En överenskommelse om värdet av mänskliga rättigheter, värdet av att utbilda och sprida information om dessa, och att försvara dem, borde vara grundläggande för en vettig diskussion. Jag har av tidigare inlägg av Norberg förstått att han anser att försvaret av mänskliga rättigheter är att rubricera som “pladder” och “socialistisk dubbelmoral”.

  Det är inte världens 1,6 miljarder muslimer som är fienden, det är de som skapar och lever på konflikt och krig som är fienden till människan. Det är upprättandet av och kämpandet för mänskliga rättigheter – inklusive religionsfriheten – som är lösningen. Det skulle vara välgörande att se mer inslag på Newsvoice från alla dem som arbetar i den riktningen och för tolerans, för att bygga broar mellan religioner, som betonar det gemensamma som finns i dessa. Och mycket mindre utrymme för ren och skär religiös intolerans.

  Hur ser ni som hyllar Norbergs krigiska krönikor på mänskliga rättigheter och grundläggande friheter – inklusive religionsfriheten?

  • Nämen ser man på, ett nättroll! Här på NV kammar du noll kan jag säga! Taffligt försök…

   • @Rönne,

    Du ser alltså kamp och utbildning om mänskliga rättigheter, som en “nättrollsverksamhet”, som absolut inte passar sig på den här siten.
    Rakt och tydligt besked.

    Men ni andra: Hur ser ni som hyllar Norbergs krigiska krönikor på mänskliga rättigheter och grundläggande friheter – inklusive religionsfriheten?

    • Du vrider till saker för att skapa konflikt och få folk att agitera. Har inget med någon kamp om mänskliga rättigheter alls att göra. Du är klart ett troll. Troll ger sig in i alla ämnen för att söndra. Kan förstå att du inte gillar att bli avslöjad så snabbt, men så är livet ibland.

     Kommer inte att skriva mer till dig för att inte själv gå in i “trollfällan”.

 • @Savalle 7 June, 2019 at 08:42
  En diger lista och agendan kopieras nu i en svensk tappning så bra det nu kan gå. Detta är ett systematiskt medvetandekrig där ordningen blivit distraherad tack vare att folk börjat vakna upp. Kritiken i dåvarande Jugoslavien var massiv under sent 1980-tal där man reagerade mot globalistpropagandan. Agendan var ju att splittra Balkan, något som man nu försöker göra i Sverige genom att belasta samhällsorganen med fega och inkompetenta politiker och ledare, korrupt administration och bildande av kriminella grupperingar. Det sistnämnda sker tydligen genom att ledningen av en militariserad polismyndighet styrs utifrån med hemliga hängavtal i Nato. Vi befinner väl oss vid punkt 4 och 5 så det är lite tid kvar innan det hela brakar ihop. De flesta verkar ju bara vilja drömma vidare framför sina skärmar så det gäller att väcka så många som möjligt. De sista punkterna i brytningsscenariot blir nog lite blandade om man kommer så långt, ser man på exemplevis militärbasen Bondsteel i Kosovo så är det idag den största leverantören av Afghanskt heroin till väst med en garanti för genomförande. Denna garanti kunde ges med tillsättningen av Hashim Thaci som president i Kosovo. Han var vid den tidspunkten den största heroinhandlaren i området och ser givetvis till att säkra leveranserna vid tillsättning av sina medarbetare. https://prishtinainsight.com/thaci-secretly-appoints-advisor-convicted-of-war-crimes/ Den makt som handeln genererar användes sedan i destabiliserande åtgärder för att köpa in sej och styra kriminella grupperingar, något som skett ända sedan de kinesiska opiumkrigen på 1800-talet.

 • “Man kan lura några människor hela tiden och alla människor till en tid, men man kan inte lura alla människor hela tiden.”

  Abraham Lincoln

  Detta citat återges av Claes Hedberg i följande brisanta föredrag:

  https://www.youtube.com/watch?v=-V5AIcVsOG8

  PALMEMORDET: Vi är ett lurat folk – Claes Hedberg (hela föreläsningen)

  Vi behöver rulla upp de stora offentliga lögnerna så att de blir kända av folket och så att därmed de ansvariga blir lagförda. På så vis kan vi motverka den infiltration som genomsyrar den svenska maktapparaten. Att välja vart fjärde år är inte tillräckligt, särskilt med tanke på manipulationsmöjlighen med elektronisk rösträkning.

  Införseln av ISIS-krigare och den eskalerande massmigrationen med alla dess ekonomiska och söndrande följder kräver effektiva och raska åtgärder.

  Lögnerna är de ondas svaghet och sanningen är vårt vapen.

 • Tyvärr ligger det förmodligen en hel del i vad flera skriver här, men frågan är ändå om ateister, kristna, buddhister, newagare och muslimer kanske ändå kan leva i fred i Sverige i framtiden. Jag brukar jämföra med en stad som New York. Mig veterligen funkar alla dessa världsåskådningar tillsammans där idag. Jag har aldrig hört talas om religionskonflikter i NY.

  Samtidigt kommer de starkaste varningarna jag hört inte från “högern” i Sverige utan från medborgare från Mellanöstern och Afrika tex migranter! Dessa medborgare säger att svenskarna inte har en aning om vad de sysslar med när de bjuder in ISIS-återvändare etc och det kommer att stå svenska folket dyrt.

  En kvinna från Irak (och flera andra migranter) som jag lärt känna säger att deras familjer flydde bort från krig och Islam och så hamnar de i Sverige som öppnar portarna för Islam med sitt parallella rättssystem vilket skapar enorm otrygghet.

  En person som drabbades av de två Vinsta-sprängningarna (som NV skrivit om) säger till mig att det är tryggare i Irak än i lilla Vinsta i Vällingby!

  En person inom svensk säkerhetstjänst säger till mig att det är för sent för Sverige nu. Vi måste nu leva med Islam som en maktfaktor.

  • Ja, den STORA faran är införandet av terrorkrigare.

   Jag vill ännu en gång hänvisa till vad William Engdahl och Diana Johnston beskrivit i sina böcker om sönderbrytningen av nationen Jugoslavien:

   1. Landet skuldsätts och ekonomin körs i botten
   2. Mujaheddin-krigare förs in i landet och ges medborgarskap.
   3. Vapen smugglas in i landet.
   4. Mujaheddin-krigarna utför spridda terrordåd i syfte instabilisera och väcka hat.
   5. Terrorn intensifieras och resulterar i inbördeskrig.
   6. Försok till fredsförhandlingar saboteras.
   7. Landet splittras.
   8. Serbien bombas sönder och samman av NATO.
   9. Enorma amerikanska militärbaser inrättas.

   Detta hade aldrig kunnat ske utan massiv infiltration av samhällets ledande organ och enormt lögnaktig propaganda.

   • När jag ser det så här klarlagt i punktform, framstår det som Jugoslavien var generalrepetitionen inför nedbrytningen av Europas nationer. IS-krigare är ju på väg in i medborgarskap och deras redan tränade barn får vi på köpet så att säga…

    • Punkt 4., skedde inledningsvis i Linköping i går, fredagen 7:e juni.

     Mer terror kommer. Ta’ gärna fram Ditt exemplar av broschyren “Om Krisen Kommer”.

  • @T Sassersson red. 6 June, 2019 at 23:48
   Globalismen spelar högt på att nationalister kan spela bort korten för folk genom att spegla det nationella
   egot. Därför görs det stor affär av alla sådana tendenser genom jättelika propagandapådrag av polis och massmedia. Svenskar tror att det är svenskhet som är under angrepp, men det angreppet är ett sekundärt hot. Nationalister jobbar på bra som en kontrollerad opposition under bankiragendan ibland med Adfolf H. och som dåtida föredöme blev han ju senare en hatad galjonsfigur. Det största akuta hotet nu är konflikter mellan invandrade grupperingar, interna uppgörelser nationellt och sista ändan familjefejder inom kriminella. Det blir araber mot latinos, asiater mot varandra och alla andra, alla kommer att skydda sina intressen. Polisen är styrd uppifrån med en militär precision som de själva byggt upp från grunden och de får knappast tänka själva. Man har via informatörs- och infiltratörssystemen skapat en apparat som i mycket styr kriminaliteten helt autonomt genom en taktik av påverkade icke-utredningar. Varningarna från invandrarna är helt befogade, de har redan upplevt detta i de länder de kommer ifrån. Sharialagar är ett trubbigt verktyg som används för att sätta skräck i folk så de slutar tänka själva. Plus i kanten i Sverige är att allt fler börjar vakna. Islam som religion är ingen direkt maktfaktor, det är däremot islamism som är ett uttryck för satanism. Håll ett öga på ismerna Torbjörn. 🙂

 • Det finns, hör och häpna, en Imam Mohammad Tawhidi som skrivit boken “The Tragedy of Islam – Admissions of a Muslim Imam” (2018). Han hade tidigare en hög position i Iran, men bor nu i Australien. Han räknar med att bli mördad, men avslöjar hur korrumperad islam är som helhet. Han menar att det finns ingen annan väg än en radikal reformation av islam.

 • Skitbra skrivet Jan, som vanligt! Jag delar din uppfattning till 100%.

  Vad gäller hanteringen av Islam i Sverige var vi för en kort tid sedan framme vid fem i tolv. Nu är vi framme vid tre minuter i tolv. När klockan slår tolv så finns det ingen återvändo. Då har landsförrädarna lyckats med sin plan och Sverige upphör att vara en svensk nation. Det nya namnet kanske blir Islamien.

  Inser ni det, alla ni sovande svenska medborgare???? Eller är ni fortfarande fast i den godhetsknarkande uppfattningen att Islam inte är något stort hot? Snart är det för sent att komma till en sådan insikt.

  När muslimerna blir i tillräckligt stor majoritet bildar de ett eget parti och då är det kört. Då är det för sent att vakna, om man inte vill konvertera till Islam.

  Vi är där väldigt snart.

 • Islam i sig är helt irrelevant för kontrollörerna men som kontrollapparat fyller den sitt syfte. De övriga -ismerna har aldrig lyckats flyga 24/7 men här kanske det kan göra så med underkastelsens röva upp.

 • Ett nytt religionskrig bryter förr eller senare ut i Sverige, det är bara en fråga om när?

  Religionen har alltid varit en stor bidragande orsak till väpnade konflikter runt om i världen, men Sveriges befolkning tror att vi immuna mot religionskonflikter.

  Vad som förvånar mest är varför den svenska kyrkan ansluter sig till den mordiska klansekten Islam??

  Men såklart spelar det väl in att ärkebiskopen Jackelen är en lesbisk fd östtysk kommunist vilken utan skrupler sätter sina personliga preferenser före sina kyrkomedlemmar. Tur att man inte är medlem i den svenska kyrkan.

  Eva Brunnes vurm för islamister förklarar ju också varför det bara är en tidsfråga innan svenska kyrkan låter islam ta över med hennes och Jackelens aktiva stöd.

  När våldets ideologi väl tagit över kommer islams företrädare att göra processen kort med såna som Brunne och Jackelen, sharialagarnas tillämpning i svenska domstolar blir verklighet inom kort, sanna mina ord.

  • Jan, du frågar dig; Vad som förvånar mest är varför den svenska kyrkan ansluter sig till den mordiska klansekten Islam??

   Jag tror att den onda Vatikanen har sina tentakler även i den svenska kyrkans elit. Sen är det en fråga – till vilken grad är den svenska kyrkoeliten medveten om Vatikanens agenda ?

   • Ja, detta är den intressanta frågan som jag ställt mig beträffande alla institutioner, politiker och myndighetsutövare. Är de medvetna eller inte?
    När pensionsmiljarderna plundrades i början av 90-talet, lär Göran Persson ha utbrustit att han inte hade en aning om vilka starka krafter som egentligen styrde.
    Samma sak sa Håkan Juholt när han blev utkastad som partiledare. Han var ju en folkets man, så parasiterna kunde ju inte låta honom komma dragande med någon rätt och moral. Det torde innebära att från och med Löfven så fattar iaf de socialdemokratiska toppolitikerna. I bottenskikten är nog de flesta ovetande om att andra egentligen styr. Det de dock inte begriper är att de genom sin anpassning på förhand inte upplever sig som styrda – de har ju helt enkelt anammat agendan utan att betripa att det är just en agenda.

  • Jan Norberg skriver i kommentaren ovan:

   “Men såklart spelar det väl in att ärkebiskopen Jackelen är en lesbisk fd östtysk kommunist vilken utan skrupler sätter sina personliga preferenser före sina kyrkomedlemmar. Tur att man inte är medlem i den svenska kyrkan.”

   Och biskopen Eva Brunne?

   Så här står det i Wikipedia:

   “Eva Brunne valdes till biskop för Stockholms stift i maj 2009. Valet uppmärksammades ekumeniskt då Brunne är öppet homosexuell.”

   Och vad säger Bibeln om homosexualitet?

   “9Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, 10inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare – ingen sådan får ärva Guds rike. 11Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.”
   1 Korinthierbrevet 6: 9-11; Bibel “000)

   Här är en tänkvärd intervju i SWEBBTV:

   https://www.youtube.com/watch?v=KRZK32KkMAQ

   (Lördagsintervju 47 – Lars Enarson om vänsterpolitikens intåg i kyrkan.)

   • “Biskop” Brunne säger att jungfru Maria blev våldtagen av ett spöke. Höjdare i kyrkan har ifrågasatt flera viktiga trossatser och jag lämnade den. Teologerna har tagit över kyrkan och det är det sista stadiet av förfall. Någon frikyrka kanske ännu är frisk. Kanske Maranata. Som intellektuell är jag nog inte välkommen där, men församlingen är enkel och trogen och skall inte föraktas.

    Lars Enarson skakade om hela det kristna Sverige. Bönerna stiger till Himmelen som de länge har gjort i USA. Som de under mycket längre tid bads i stackars Sovjetunionen innan de fick lindring med Vladimir Putin. Trump har gett USA den lägsta arbetslösheten sedan 1969 och Putin flerdubblade folkets köpkraft.

    Det jag nu ser är att som amerikanerna på Internet för 20 år sedan framträdde som kristna börjar svenskarna också göra det på bloggarna. Det är inte längre skamligt att vara kristen. Vänstern gillar det inte, men den är på väg ut med sina globalistiska överherrar och överdamer nu när vår förlossning nalkas.

    • “Hus vägrade med hänvisning till Bibeln att återkalla sina tankar. Ståndaktig in i det sista brändes han levande på bål 6 juli 1415.”
     (Wikipedia)

     Jan Hus var en av de många människor som gav sitt liv för sin tro på Bibeln.

     Jan Hus, Martin Luther, John Wyclif var några av dem som ledde kampen för att befria människor från katolska kyrkans avlatshandel och förvrängningar av Bibelns budskap.

     Nu har nästan varenda “kristen församling” underordnat sig Vatikanen – även i Sverige. Helt utan kamp.

     Under reformationen på 1500-talet kämpade kristna med livet som insats för det de trodde på!!!

     World Council of Churches, Förenta Nationerna, Bahá’í sätter nu agendan i svenska församlingar.

     Vart tog Guds Ord i Bibeln vägen?

     • Savalle – Bibeln är förvrängd. Vatikanens härskare har avsiktligt ändrat på Jesus ord, Vatikanen skrev helt enkelt om texterna i Bibeln till sin egen favör så att Vatikanen kunde styra folkmassorna som de ville vid flera tillfällen. T.ex. i kyrkomötet i Nicaea, som var sammankallad av den romerska kejsarens Konstantin I, år 325 efter Kristus, så skapade den romerska eliten, med 250 kristna biskopar grunden för en gemensam falsk troslära för hela kristenheten.

      • Bibelns äkthet ifrågasätts ofta. Ondskans makter har förvrängt människors kunskap genom manipulation.Hur förhåller det sig då med Bibeln? Är den också manipulerad?

       Dödahavsrullarna ligger till grund för våra nyare bibelöversättningar. Dessa dokuments existens förutsades – på ett i mina ögon rätt märkvärdigt sätt – bland annat av Edgar Cayce.

       Walter Veith, som jag har stort förtroende för, säger att bibelöversättningar före 1900-talet är mer tillförlitliga eftersom de bygger på Reversed Version och han förordar King James Bible.

       Men skillnaderna mellan nyare bibelöversättningar och äldre är hårfina och subtila. De äldre översättningarna framhåller Jesu gudomlighet på ett mer markant sätt.

       Tesen att Bibeln förvanskats långt tidigare sätter jag inte så stor tillit till. Bibelns budskap var i katolska kyrkans makt och människomassorna kunde inte själva läsa Bibeln. Det fanns ingen anledning till förfalskning.

       Reformationen med bibelöversättningar och boktryckeriet gjorde Bibeln tillgänglig för folket.

       Det var då problemen uppstod för katolska kyrkan. Jesuitorden bildades 1534 med uppgiften att bekämpa reformationen och protestantismen.

       Den som fördjupar sig i Bibelns budskap fylls med respekt.

       • -Jo, Savalle, många bibeltexter har skrivits om av dåtidens kyrkliga makthavare, inte bara på kyrkomötet i Nicaea, då de var rädda för att Jesus ord skulle få folk att tro på sin egen kraft och inte på kyrkans kraft – bl.a. så har det mesta av det som har skrivits om reinkarnation tagits bort.

        Förändringar av Bibelns ursprungliga texter har även gjorts vid det femte ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år 553. Enligt en källa så skriver The Catholic Encyclopedia att detta kyrkomöte slog fast att; ”Var och en som försvarar tron på själarnas existens före deras kroppars existens skulle bannlysas”.

        Här är t.ex. en katolsk präst som berättar en del hemligheter: https://www.youtube.com/watch?v=LkaH3hEmV3M

      • Judarna är Guds utvalda folk och anförtroddes Ordet, inte för att de är bättre än andra, utan för att de envist skulle hålla fast vid det. Det gjorde de fram till 700-talet ungefär, då några kristna referenser rensades ut från GT (det finns en lista på några hundra stycken). Före Kristus började judar i förskingringen glömma hebreiska och därför fick vi Septuaginta, en utmärkt grekisk översättning. Latinska Vulgata är en bra översättning av den, men jag är inte expert och vet inte om små förändringar infördes. Det jag vet är att några böcker förvisades från Bibeln av prästerskapet. De är lite annorlunda, men ändå läsvärda. En biskop i Göteborg lät översätta dem. Andra böcker rensades ut från den svenska Bibeln på 1800-talet när britterna tryckte biblar för att skynda på väckelsen. Luther uppskattade dem och jag tycker mycket om dem.

       Prästerna tog makten på 300-talet. Det var inte meningen och de gjorde konstiga saker. Det sägs att Jesu bröders ättlingar mystiskt dog för att inte kunna konkurrera. Mötet i Nicea fick inte allting rätt. Den atanasiska trosbekännelsen är den rätta, säger Swedenborg. Senare införde prästerna konstiga dogmer. De två svärden och påven som Herrens ställföreträdare. Katolska kyrkan har tankat i minst tusen år.

       Min bästa Bibel är en reviderad version av Karl den tolftes Bibel. Alla senare översättningar har tunnat ut Ordet. Några unga kristna tänker lilkadant och kommer med en direktöversättning av Septuaginta till svenska.

       Inri, Judarnas Konung, stod det på tre språk på Kristi kors. Hebreiska, grekiska och Latin. Swedenborg skrev på latin.

       Döda havsrullarna hölls länge hemliga. Finns det diskrepanser?

       Jag väntar en ny uppenbarelse i det stora landet i väster. Jag ska inte skriva mycket om det, bara säga att där talas engelska och spanska, det språk som anses stå närmast det gamla latinet. Jag läste en variant av nylatin, som påminner om en spansk dialekt, men inte öppnar hela spanskan.

     • Jag har funderat över Baha’i och studerat religionen lite grand. Som jag förstår det började problemen efter en ledares död. Politik och religion får inte blandas, enligt läran, men Maurice Strong, en baha’i, tjänade familjen Rockefeller för att med miljön skapa globalism.

      Principerna är bra och de baha’ier jag har träffat är bra, men vi har en hydra som äter sig in överallt och tar över.

      Många religioner lider. Vi ser fundamentalism och andra förfallssymptom i flera av de stora. Baha’i måste vara av speciellt intresse för globalisterna och de trogna troende behöver se upp. Några amerikanska baha’ier var fantastiska människor, men lika naiva som svenska kristna.

 • Det upp-och-nedvända korset…

  Så här skrev Aftonbladet 2015 om det då nya domkyrkocentrumet i Växjö:

  ´De nya fönstren pryds nämligen av något som ser ut som upp-och-nedvända kors, en modern symbol för antikrist. Symbolen har använts i skräckfilmer som “Omen”, “Rosemary’s baby” och “Paranormal activity”.`

  Artikeln har rubriken: “Satans-kors” på kyrkans nya hus

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0Ere2A/satans-kors-pa-kyrkans-nya-hus

  När det gäller det upp-och-nedvända korset är det intressant att studera Eva Brunnes vapen som biskop:

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Eva_Brunne

  • En jämförelse:

   Det upp-och-nedvända korset korset ingår även i den nya – av Rothschild finansierade – Högsta Domstols-byggnadens arkitektur i Jerusalen.

   Denna enormt påkostade byggnad är så späckad med frimurar-symbolik att den till och med får Madonnas uppträdande på ESC i Tel Aviv att blekna.

   Här är en artikel om denna kusliga byggnad:

   http://www.abidemiracles.com/555701.htm

   (The Israeli NWO tips their hand. —
   Masonic Order Designs Symbology in Israeli Supreme Court Building)

 • – Ja, det ser onekligen ut som att ♫ Snart är det slut på gamla tider ♫ – så det är väl bäst att man uppskattar – ♫ De sista ljuva åren ♫ Så, vi får väl minnas vårt ♫ Gamla härliga ljuva sextiotal ♫ – vi måste helt enkelt förstå att ♫ These are the good old days ♫ – https://www.youtube.com/watch?v=b4OTvNT8AAk

  • # Erik, “Gamla härliga ljuva sextiotal” var det verkligen inte. Det var då helvetet bröt loss! Det kallades från början för “Vänstervågen”. En tsunami-liknande, allt fördärvande, politisk offensiv, med start i USA och som bereddes mark på svensk jord av framförallt Bonnierpressen och deras led-hund, Folkpartiet och den akademiska sosse-eliten, de s k klass-ljusen, eller bäst i klassen-gänget. Olof Palme, som den hyper-streber han var, insåg snabbt, vilket han ofta plägade göra, “if you can’t beat them, join them”. Å’ så gick han sju steg åt vänster och normal-sossen följde lydigt efter. Vad som sen’ hände är allt för välbekant att upprepa, men mirakulöst nog har fortfarande 80 procent härstädes boende, intet förstått.

   • Ulf – Det är klart att allt inte var perfekt på 60-talet, men om man jämför med hur samhället ser ut idag mot hur det såg ut på 60-talet så är det mil till den trygghet och stressfrihet som rådde då. Det mesta i samhället var klart bättre då.

 • Norberg slår huvudet på spiken. Det finns en psykologisk orsak bakom svenskarnas omfamning av islam. På sätt och vis kan man hävda att svenskarna redan är muslimer, då de blivit så materialistiska. Precis som muslimerna strävar de efter det materialistiska idealsamhället. De tillämpar syndabockstänkande, fokuserar på pengar, mat, kläder, sex, makt, och vällevnad. Skillnaden är att muslimerna förvandlat sekularismen till religion. Nu vill svenskarna göra detsamma, och då passar islam bra. Islam är nämligen institutionaliserad sekularism. Efter att ha dikterat den “absoluta sanningen” till Muhammed drog sig Allah tillbaka till intigheten. Han kommer aldrig mer att kommunicera med mänskligheten. Vi har ju redan fått regelboken, som är koranen. Så Islams Gud är i praktiken död. Det stämmer med sekularismens begrepp.

  Nazismen och kommunismen är europeiska varianter av sekulär religion. Följdriktigt fann muslimerna och nazisterna att de hade mycket gemensamt. Stormuftin av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, besökte Hitler 1941. De diskuterade judefrågan samt arabernas samarbete med axelmakterna. Enligt Albert Speer tyckte Hitler att islam var överlägset kristendomen. Hitler sade:

  “Hade Karl Martell ej segrat vid Poitiers […] så hade vi med all sannolikhet blivit konverterade till islam, nämligen den kult som glorifierar heroism och som endast för den djärve krigaren öppnar vägen till den sjunde himlen. Då hade den germanska rasen erövrat världen.”

  De sekulära svenskarna är på det omedvetna planet muselmaner. När vägen till det sekulärreligiösa nazistiska eller kommunistiska riket är stängd, öppnar de nu sitt land för islam.

 • Min fråga blir därför; varför gör inte den muslimska fredliga communityn något åt detta? Jag vet Torbjörn varför. Därför att dessa migranter är inte i verkligheten ens migranter de är landsövertagare.

  De kom för att föröka sig och bli övernumerera inte bara i Sverige men i övriga västvärlden också. Kolla du bara på gator när nu träffar muslimska kvinnor, hur många barn har de ? Kvinnornas uppgift är att födda minst 5-6 barn för att genom folkmängd i demokratins namn kunna ta över dessa länder. När regeringen funderar att införa lag som ska tvinga migranterna att gå till skolan och lära sig språket den faktum säger allt.

  De är inte här för att bli integrerade i svenska samhället de är här att föröka sig och sprida islam och när de blir 51 % + var så säkert att de bildar sitt eget islamiska parti och ALLA MUSLIMER KOMMER RÖSTA PÅ DE och i demokratins namn kommer de införa sharia m.m. De är redan 8% av landets invånare och räkna ut när 14-16 åringar redan börjar föda barn och när deras barn är 14-16 åriga fortsätter att föda barn 3×14=42 som betyder att mormor också kan fortfarande föda barn.

  Hur många år behövs om man tar 5-6 barn/kvinna att föda ikapp övriga befolkningen? Inte så värst många. Detta fattar tyvärr svenska folket inte.

  • Så sant så sant, men tyvärr lär inte Svenska folket fatta detta för än det är ett faktum o då är det för sent att kunna göra något åt det som nu komma skall.
   Enda sättet att få stopp på eländet verkar vara att störta regeringen o starta ett inbördeskrig, den här situationen som nu råder går inte att diskutera/förhandla sig ur då muslimerna “aldrig” kommer att ge avkall på sina mål att ta över Sverige.
   Och vad tror ni då händer när dom får kontroll över vårat land och dess naturtillgångar som skog, Malm, ädelmetaller m.m och framför allt våran vapen industri, då är inte bara det Svenska folket hotat längre. Sug på den en stund.

 • Man har ju sett ett antal sådana här attacker mot oönskade personer som tex rapporterar från en utsatt no-go-zone i Sverige och varje gång, som tex när 60 Minutes Australia rapporterade från Rinkeby [Rinkebury], handlar det om unga arga maskerade män som hotas och slåss.

  Jag kan inte se att de på något sätt företräder normal fredlig Islam utan de verkar snarare representera en extremistisk och uteslutande islamistisk våldssekt. Min fråga blir därför; varför gör inte den muslimska fredliga communityn något åt detta? Kan någon ge några exempel på att muslimerna själva stoppar dessa våldsmän?

  Liz Hayes relives terrifying moment 60 Minutes crew were attacked
  https://www.news.com.au/entertainment/tv/current-affairs/liz-hayes-relives-terrifying-moment-60-minutes-crew-were-attacked/news-story/4f4ff8c32eb7566341fa6741ea25558f

  • “normal fredlig Islam” – vilken paradox!

   I Islam finns ett tydligt vi mot dom budskap och ett legitimerande av nästan vilka grymheter som helst mot oss s k icke rätttrogna (som vägrar att underkasta oss). Finns det verkligen en “fredlig normal Islam”-inriktning som helt tar avstånd från detta tänk? Uttryck som “normal fredlig Islam” bidrar mest till en olycklig begreppsförvirring.

   Men visst, det finns många fredliga människor som bekänner sig till Islam. Att den fredliga muslimska communityn inte gör något åt saken kanske beror på att man trots allt känner en större gemenskap med våldsamma muslimer – eftersom de är just muslimer och eftersom Islam trots allt legitimerar våld mot ”icke rätttrogna” – än med oss avfällingar som får ta konsekvenserna av våldet.

  • Att som du Torbjörn skriver “normal fredlig islam” är nog ett önsketänkande. Det finns förstås “normala” och fredliga muslimer, men själva “religionen” i sig, med handen på hjärtat, kan man kalla den fredlig? Verkligen?

   • Jag man kan undra hur man ska se på allt detta. I det område jag bor i har inslag av våld, men i stora drag är området mer lugnt än farligt trots två sprängningar, diverse bilstölder, ett bankrån, dominerande gäng som snattar på matbutikerna och två rån av vårt lokala minilivs allt inom en radie av 50-450 m från vår lägenhet och alla dessa incidenter har skett de senaste 12 månaderna.

    Risken finns att man vänjer sig, men då har vi förlorat. Dessa våldshandlingar är dock inte primärt relaterade till Islam utan till migranter/invandrare som är kriminella.

    [Jag bor i Vinsta/Hässelby Gård i Vällingby, ej en no-go-zone]

 • Det står illa till med dagens svenska kyrka! Att nedvärdera kristna för att dom anses stå till höger. Det är ju ganska avslöjande och visar tydligt hur kyrkan blivit infiltrerade av vänster – och PK – rörelser. I dag är kyrkan bara regeringens och PK -Sveriges förlängda arm som hjälper till att förkunna deras agenda. Säkert finns en och annan där som har en annan, mer biblisk syn, och som försöker gå mot strömmen. Men dom har det nog inte så lätt.
  Att regeringen med socialdemokraterna i spetsen inte gärna stöttar kristna, det vet vi ju redan. Sen en tid är det också bekant att vår svenska kyrka hellre stöttar muslimer än kristna. Denna samma biskop ville ju en gång täcka över korset i kyrkan så muslimerna inte skulle bli kränkta om dom kom in där. I stället ville hon sätta upp en pil i riktning mot Mecca. Ynkligt att inte värdera den tro dom en gång sattes att förkunna för att utan skrupler anamma en annan religion.

 • – Ja, Jan, det är hemskt att skåda att vårt fina Sverige tas över av Islam. Att Sverige ser ut som det gör, det tror jag, handlar till stor del om pengar, för såsom svetsaren sa; ”Sverige har valt att driva en generös flyktingpolitik”. Men samtidigt säger han med hög och darrande röst till hela svenska folket; ”DOM FLYR FÖR SITT LIV ! ” Hur ska han ha det ? Vet han vad han talar om – vet han vad det är för folk som kommer hit ? Jag tror inte det.

  Så, det ju klart att det ser ut så här i Sverige när våra politiker har ropat ut till hela världen att alla människor är välkomna till Sverige, speciellt muslimer, och ingen behöver anpassa sig till svenska normer och alla migranter får ett kontokort och ingen behöver jobba !!!

  Tänk vad bra det vore om alla ledare i alla muslimska länder tänkte såsom Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi när han talade vid World Youth Forum i turistorten Sharm el-Sheikh i Egypten den 27 december 2018. Han vände sig då till sitt eget folk och sa: ”Ni kräver att få komma till Europa som migranter och ta med er er egen kultur, och ni kräver att ni ska kunna utöva den fullt ut i det nya landet. Ni säger att Europas länder måste acceptera er på grund av att ni har mänskliga rättigheter. – Nej, säger jag, för om ni kommer till ett Europeiskt land som gäst då ska ni fullständigt foga er i deras lagar, seder, traditioner och kultur. Ni måste foga er totalt. Men om ni inte är villiga att göra detta – då ska ni inte åka dit, säger Abd al-Fattah al-Sisi.

  Dessa kloka ord skulle våra svenska politiker behöva ta till sig – om det bara funnits den minsta rättrådighet i dem.

 • Vilka av Svenska kyrkans förespråkare ser fram emot att kvinnor som våldtas ofta stenas till döds då de måste ha uppfört sig oislamiskt. Vilka accepterar Islams dödsstraff överhuvudtaget? Dags att exponera Islamiskt kvinnoförtryck och annan våldsideologi som håller samman Islam innan ett nytt blodigt religionskrig bryter ut.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *