Trump åtgärdar problem med skenande sjukvårdskostnader i USA

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 25 juni 2019
- Jan Norberg
Trump intervjuas av Alex Jones på Infowars den 11 nov 2016

DEBATT. USA har ett helt annat sjukvårdssystem, som svensk är det ibland svårt att förstå hur stora skillnader det amerikanska systemet erbjuder jämfört med det svenska systemet.

Kostnadsskillnaderna i USA är stora då vanligt folk vill besöka sjukvården, detta beror nog på är nog den helt fria och privata sjukvården som kännetecknar det amerikanska systemet.

Osäkerheten över vad olika ingrepp kommer att kosta den vårdsökande beror nog till stor del på en alltför liberal sjukvårdspolitik, något som också drivs på av de stora Big Pharma företagen vilka aldrig försatt ett tillfälle att maximera sina redan stora vinster.

Demokraterna vill därför socialisera sjukvårdssystemet på ett sätt som för tankarna till det svenska systemet, Donald Trump lyssnar därför till vanligt folks oro för höga kostnader. Detta kostnadsproblem har varit på tapeten under 45 år men ingen har gjort något för att förutsägbarheten över sjukvårdskostnaderna skall öka.

Trump inför nu en laglig rätt att pröva olika alternativ där transparensen är 100 % (”right to try”), med detta beslut sätter Trump nu press på den amerikanska sjukvården, de olika försäkringsbolagen och industrin bävar nu inför att inte längre kunna pungslå sina kunder.

Säga vad man vill om Trump men han lyssnar, tar till sig och agerar snabbt i vanligt folks intresse. Hur kan han förlora valet 2020?

Text: Jan Norberg | Bild: Trump intervjuas av Alex Jones på Infowars den 11 nov 2016. Foto: Trump


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Donald Trump