Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

David Spjuth, Lorents Landgren och Örjan Landgren vilseleder om 5G – Mona Nilsson

publicerad 31 juli 2019
- Mona Nilsson
5G-sändare från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se
5G reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se
“Religiös” 5G-reklam från Ericsson, 13 maj 2019, Arlanda. Foto: NewsVoice.se

REPLIK. “I en debattartikel gör Lorents Landgren, Örjan Landgren och David Spjuth, en rad påståenden om 5G som är gravt felaktiga. Landgren/Landgren är teknikstudenter medan David Spjuth kommer från ett telekombolag”. Det skriver Mona Nilsson som varnar att debattörernas kompetens saknas för att kunna bedöma 5G-risker.

Text: Mona Nilsson | Du läser just nu en förlängd och exklusiv version av en replik från en pågående debatt i tidningen Dagen.

5G och annan trådlös teknik (4G, 3G, 2G och WiFi, radar mm) sänder ut mikrovågsstrålning. Sådan strålning är sedan 2011 klassad som ”möjligen cancerframkallande” av IARC men enligt ledande svenska och internationella experter bör den betraktas som ”cancerogen för människa” i samma kategori som asbest, tobak och dioxin, dvs att cancereffekten är fullt bevisad.


Därtill har omfattande forskning sedan 1960-talet redovisat att mikrovågsstrålning orsakar skadliga effekter på hjärnan och det centrala nervsystemets funktion, på vår psykiska hälsa och reproduktiva förmåga. Den stör vårt hormonsystem, skadar cellers DNA samt orsakar oxidativ stress i våra celler.


Växande skepsis mot 5G

Detta innebär att den ökande att mikrovågsstrålningen från trådlös teknik bidrar till ökad psykisk ohälsa, sköldkörtelsjukdomar och cancerförekomst. Därtill har vi vetenskaplig forskning som upprepat visar risk för degenerativa sjukdomar, exempelvis ALS och Alzheimers.

Flera hundra vetenskapsmän, samtliga verksamma på området, begär i en gemensam appell (emfscientist.org) mot bakgrund av visade risker, att allmänheten och läkarkåren informeras brett om riskerna och att människor och miljö skyddas bättre. Detta redan före 5G.

Det allvarliga vi nu står inför är att 5G leder till en massiv ökning av denna skadliga mikrovågsstrålning! Mäktiga ekonomiska intressen (de stora telekombolagen) av att sälja in 5G krockar med värnandet om människors fyskiska och psykiska hälsa och vår miljö. Det går inte att bygga ut 5G om industri och myndigheterna medger de skadliga effekterna. Liksom tobakindustrin och asbestbolagen gjorde en gång i tiden motarbetar de kraftfullt erkännandet av skaderiskerna för att försvara sina egna intressen av ökad försäljning.


Vi som under många år arbetat med att följa forskningen och samarbetar med ledande svenska och internationella forskare på området ser med besvikelse hur de större medierna, myndigheterna och de stora telekombolagen sviker det svenska folket och undanhåller sanningen om vad som idag är känt om riskerna och ignorerar forskarnas vädjanden om att bättre skydda människorna och allt levande i vår miljö.


5G Appeal

I dag har över 240 vetenskapsmän och läkare från cirka 40 länder undertecknat 5G Appeal (5gappeal.eu). De konstaterar att den massivt ökande strålningen från 5G kan medföra allvarliga konsekvenser för människors hälsa samt att det dessutom saknas forskning som visar att 5G är säkert. De vill därför att 5G-utbyggnaden stoppas. 5G innebär ett oetiskt påtvingat experiment med människors hälsa.

Sammantaget innebär dagens kunskap att 5G kommer att leda till en försämrad folkhälsa, en folkhälsokatastrof. 5G borde inte tillåtas enligt miljöbalken: En verksamhet som kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet ska stoppas (kap.2, §10).


David Spjuth, Lorents Landgren och Örjan Landgren gör en rad felaktiga påståenden och smutskastar de som redovisar riskerna: Vi påstås vara ”årets förvillare” utan att något exempel ges på fel i vår information.


Vetenskap och Folkbildning igen…

Ett av motiven bakom denna ryktesspridning som kommer från den hårt kritiserade föreningen Vetenskap och Folkbildning (som själva för övrigt valts till ”förvillare”) är:

Under 2013 har stiftelsen skickat propaganda till ett stort antal skolor och skolansvariga i landet och varnat för införandet av trådlösa nätverk. Detta har lett till att Strålsäkerhetsmyndigheten sett sig tvungen att gå ut till landets skolor och dementera lobbygruppens påståenden”.

Detta är en helt bakvänd och mycket ”förvillande” beskrivning av vad som egentligen hände.

Fakta är istället att det var Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som sände ut vad som kan betecknas som ”propgaganda” för trådlös teknik och införande av WiFi och surfplattor i skolorna över hela Sverige år 2011.

Strålskyddsstiftelsen, som startats år 2012 pga av att myndigheterna bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten under en rad år missbrukat sitt uppdrag och gett allmänhet och beslutsfattare felaktig information om riskerna med trådlös teknik och magnetfält, sände år 2013 ut ett brev till kommunerna den 18 april 2013 om risker med WiFi i skolorna som ett svar på att Strålsäkerhetsmyndigheten initiala skrivelse från år 2011 som propagerade för införandet:

Det har också kommit till vår kännedom att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i en skrivelse till kommunerna tillhandahållit felaktig och föråldrad information om riskbilden som behöver korrigeras. ….Den 26 september 2011 sände Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ett meddelande om trådlösa nätverk till alla kommuner med rubriken ”Information om trådlösa nätverk i skolor”.

Meddelandet från SSM innehåller flera fel och oklarheter som vi härmed vill göra dig uppmärksammad på. SSM skriver:

”Det finns inga misstankar grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle innebära några hälsoproblem”.

Det finns gott om seriös vetenskap publicerad i ansedda vetenskapliga tidskrifter som visar att mikrovågsstrålning från trådlös teknik är skadlig. Trådlösa datornätverk sänder ut mikrovågor, bland annat i samma frekvensområde som mikrovågsugnen (2,4 GHz).

En internationell grupp experter lämnade i januari en omfattande rapport där 1800 vetenskapliga studier publicerade under de senaste fem åren redovisas. Slutsatserna är att effekter långt under gällande gränsvärde är helt klarlagda och att långtidsexponering för såväl mobilmaster som trådlösa datornätverk medför betydande hälsorisker.

Exempelvis har 54 forskningsstudier visat genetiska skador av mikrovågsstrålning. 98 studier visar skadliga effekter på hjärnan. Läs hela vårt brev.

Sedan följde flera skrivelser från SSM som vi såg oss tvingade att korrigera med nya skrivelser till kommunerna. Det hela slutade med att SSM gick ut med ett pressmeddelande som SR Ekot och SVT hakade på med artikeln: “Myndighet reagerar på larm om strålning”.

SR Ekot skrev onsdag 30 oktober 2013 i artikeln “Trådlösa nätverk inte farliga”:

“Radiovågor från trådlösa datornätverk är inte farliga och de kan utan vidare installeras på förskolor och skolor, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i ett brev till landets skolor.

Brevet är en reaktion på att organisationen Strålskyddsstiftelsen gått ut och varnat skolorna för att det finns hälsorisker med trådlösa nätverk.” 

Strålskyddsstiftelsens kommentar

Det var alltså inte vi som sände propaganda (underförstått för de stora IT-tillverkarna bland annat Apple) – det var Strålsäkerhetsmyndigheten. Det var var även tvärtom vi som ”såg oss tvungna att gå till landets skolor och dementera” Strålsäkerhetsmyndighetens felaktiga påståenden.

Det finns inget ekonomiskt intresse från Strålskyddsstiftelsen bakom att varna för produkter från världens vinstrikaste företag (Apple mfl) på bred front i skolorna – däremot finns det uppenbara ekonomiska intressen med att propagera för dess införande och påstå att de ”utan vidare kan installeras på förskolor och skolor”!

Det påstås vidare också helt felaktigt att:

”Ingen forskning har visat att trådlösa nätverk och mobiltelefoni skulle vara farligt för vuxna, och att det skulle vara farligt för barn finns det inte heller några belägg för”.

Det är påståenden som bevisligen är falska eftersom det finns omfattande forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter som sedan decennier visar hälsorisker, exempelvis cancer och skador på DNA och det centrala nervsystemets funktion. Över 240 vetenskapsmän verksamma på området är eniga om att beläggen för hälsorisker är växande! Läs mer på: mdsafetech.org.

De tre debattörerna påstår också att 5G appeal skulle vara undertecknad av ”tusentals personer” och att läkarna är läkare ifrågasätts. 5G-kritiken påstås vara ”konspirationsteori” från Ryssland etcetera.

Vi uppmanar alla att bedöma vad som är sant och falskt. Granska vår information, läs om forskningen och forskarnas ställningstaganden på Stralskyddsstiftelsen.se samt 5gappeal.eu.

Text: Mona Nilsson, ordförande Strålskyddsstiftelsen

Debattserien i tidningen Dagen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq