Polarisera debatten mer – Det tvingar de fega att ta ställning

publicerad 19 juli 2019
- av Jan Norberg
Bagge (foto: Paxson Woelber, Unsplash.com. Får (foto: Susanne Jutzeler, Pixabay). Licens: Free use. Montage: NewsVoice

DEBATT. "Om det är något jag verkligen går i gång på så är det hyckleri. När hycklandet nu nästan nått bibliska proportioner så måste vi alla fundera över vad som gör oss upprörda". Det skriver Jan Norberg som vill polarisera debatten ännu hårdare i Sverige. Som förebild har han Trump och amerikansk debatt.

Bild: Bagge (foto: Paxson Woelber, Unsplash.com. Får (foto: Susanne Jutzeler, Pixabay). Licens: Free use. Montage: NewsVoice

Black cheep. Foto: Myriam Zilles. Licens: Pixabay.com (free use)
Jan Norberg, NewsVoice svarta får. Foto: Myriam Zilles. Licens: Pixabay.com (free use)

Jag följer vad som händer i USA mycket noga och då i synnerhet på politikens område, den slutsats jag kommer till är att i USA är den politiska debatten fantastiskt mycket mer polariserad. Möjligen därför att president Donald Trump vägrar att underordna sig sina politiska motståndares självpåtagna rätt att försöka stigmatisera honom. Han fortsätter stå upp för vad han i sin egenskap av president anser i varje enskild fråga. Han viker inte ned sig.


Trump är måhända ovanlig som politiker då han inte accepterar de spelregler som han politiska motståndare anser skall gälla, och han vinner gehör ibland vanligt folk, dvs han ligger i linje med den breda folkliga uppfattningen beträffande vad de anser rätt och fel.


I Sverige ser det klart annorlunda ut då den breda massan medborgare, liksom till viss del i USA, blivit tystade av PK-etablissemangets tolkningsföreträde. När Trump därför väljer en konfrontativ approach och följer sin egen personliga övertygelse direkt från hjärtat så väcks den tysta breda majoritetens slumrande vanmakt till liv. Endera tar du hans parti eller så agerar du aktivt emot hans ståndpunkter.

Den senaste incidenten gällande the Squad, de fyra nya kvinnliga kongressledamöterna från det Demokratiska partiet som ständigt utmanar honom, så appellerar han till den amerikanska patriotismen och den avsky för socialism som många amerikaner nästan instinktivt känner.


Trump polariserar med sina kommentarer debatten och stämningsläget når orkanstyrka när han på sedvanligt sätt inte ber om ursäkt. Tvärtom skärper han motsättningarna genom att inte låta sig varken stigmatiseras eller tystas av den extremsocialistiska falangen inom demokraterna.


Solklart är Trump mycket väl medveten om att han står inför en valkampanj till nästa års presidentval. Han väljer dock en helt annan väg än den vilken tex SD gjort i Sverige. SD har i vanlig mesig svensk ordning sökt sig mot mitten och de eviga kompromissernas diminutiva väg.

Ökad polarisation är av godo

Om SD skall syssla med politik så kanske det vore en god investering att överväga vilken strategi man skall välja, den amerikanska vägen där man som konservativa patrioter har allt att vinna och betydligt mindre att förlora. En betydligt tuffare linje där man inte accepterar PK-etablissemangets villkor.

I Sverige liksom i USA finns det ett mycket utbrett missnöje med hur samhällsutvecklingen är på väg att helt spåra ur. I det läget har Donald Trump valt att utmana alla med socialistiska preferenser, han kan i och för sig förlora valet, men mest sannolikt vinner han om Demokraterna fortsätter på den inslagna vägen. Något att tänka på för SD om de vill kliva fram ur den skuggtillvaro där de nu befinner sig.


Konfrontation och polarisation samt att öppet stå för sina åsikter är möjligen osvenskt, men vi bör då fundera lite över varför det svenska kynnet ändrats så dramatiskt sedan tider då folkliga uppror byggde på ett helt annat svenskt kynne. Är svenskar kuvade och fega av naturen eller har de indoktrinerats att bli sådana?


När the Squad och massmedierna i USA försöker samma trick som massmedierna och PK-eliten i Sverige så misslyckas man därför att Donald Trump inte viker ned sig. Att anklaga Trump för rasism biter inte på honom, han blir bara stimulerad och står upp för sin åsikt även om det blåser kraftig förlig vind. Massmedierna och politiska motståndare svarar då med att ytterligare höja debatt temperaturen medelst en ännu mer högstämd retorik, något som leder mig till slutsatsen att en ökad polarisation är av godo.

Vad tycker ni övriga, jag släpper enligt redaktionens förslag debatten fri, endast övertramp som innebär att Torbjörn Sassersson kan komma i legala trångmål behöver censureras.

Text: Jan Norberg