Regeringen inrättar en välfärdskommission för att stärka en riskutsatt välfärd

publicerad 7 juli 2019
- Redaktionen
Ardalan Shekarabi och Magdalena Andersson. Foto: Frankie Fouganthin.
Ardalan Shekarabi och Magdalena Andersson. Foto: Frankie Fouganthin.
Ardalan Shekarabi och Magdalena Andersson. Foto (beskuret): Frankie Fouganthin. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Regeringen ska inrätta en välfärdskommission där Staten, kommuner och regioner och fackföreningar i framtiden ska finna metoder för att stärka välfärden. Det meddelade finansminister Magdalena Andersson och civilminister Ardalan Shekarabi den 5:e juli 2019.

“Välfärden är vårt viktigaste omfördelande verktyg för att skapa ett jämlikt samhälle. De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden, detta i en tid då vi blir fler äldre. Att vi lever allt längre är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle, men innebär också en stor utmaning. Tillsammans behöver vi hitta gemensamma lösningar som steg för steg stärker välfärden. Det är så vi har byggt Sverige och det är så vi ska utveckla Sverige vidare”, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kommissionen tillsätts mot bakgrund av de utmaningar som välfärdssektorn står inför under de kommande mandatperioderna. Enligt beräkningar från Finansdepartementet kommer finansieringsgapet i kommunsektorn uppgå till ca 90 miljarder kronor år 2026, dvs. skillnaden mellan den utgiftsnivå kommunsektorn kan hålla med dagens skattesatser och den utgiftsnivå som kommer att krävas för att upprätthålla samma standard i välfärdstjänsterna som idag.

Prognoserna visar också att tillgången på kompetens inom välfärdssektorn kommer att vara ansträngd under kommande decennium. Detta innebär att välfärden även måste hitta nya arbetssätt.

Utgångspunkten för Välfärdskommissionens arbete är att välfärdssektorns aktörer tillsammans behöver samarbeta för att stärka välfärden. Kommissionen kommer noggrant se över alla möjligheter att förbättra förutsättningarna att leverera välfärdstjänster i framtiden.

“Det är uppenbart att staten och kommunsektorn behöver ta ett gemensamt ansvar för att vi ska kunna erbjuda en välfärd av hög kvalitet även i framtiden. Det här är inte enkelt och det finns ingen enkel lösning. Det kommer kräva systematiskt och strukturerat arbete, både inom kommunerna och i samarbetet mellan staten och kommunsektorn”, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Välfärdskommissionen kommer att inleda sitt arbete under hösten 2019. Regeringen kommer att bjuda in företrädare för Sveriges kommuner, landsting och fackföreningar att delta.

Arbetet ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

Text: pressmeddelande från Regeringen

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice