Regeringsfolk med koppling till industrin bör bytas ut – ibland händer det

Korruption inom myndighetsvärlden

7
Korruption inom Regering och affärsvärlden - Foto: Rawpixel.com. Licens: Pexels.com free use)
Fiktiv bild: Korruption inom Regeringen och affärsvärlden – Foto: Rawpixel.com. Licens: Pexels.com free use). Montage: NewsVoice

DEBATT. I Sverige liksom i USA finns det en utbredd korruption inom allt som har med sjukvård att göra. I USA rullas nu skandalerna upp på löpande band. Under Trump-administrationens tillsyn får vi hoppas att detta leder till sträng och grundlig undersökning. Food and Drug Administration (FDA) och Big Pharma (läkemedelsindustrin) har kunnat samverka på ett för Big Pharma synnerligen lönsamt sätt utan att någon ens tyckt att denna korruption varit något att skriva om. I Sverige finns samma mönster, skriver Jan Norberg. 

Myndighetsmissbruket är så utbrett att man häpnar, och det gäller såväl i USA som i Sverige. I USA har det gått så långt att Trump nu på allvar försöker göra något åt Big Pharmas överprissättning på licensskyddade läkemedel. Vi får hoppas att ett av påtryckningsmedlen blir att den typ av korruption som nu redovisas skrämmer de inblandade till långtgående förbättringar.

Agneta Karlsson, fd statssekreterare. Foto: EU2017EE Estonian Presidency. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Agneta Karlsson, fd statssekreterare. Foto: EU2017EE Estonian Presidency. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons

I Sverige har minister Annika Strandhäll en stark koppling till Glaxo Smith Kline (GSK) då hon under perioden 2017 till början av 2019 haft Agneta Karlsson som statssekreterare. Agneta Karlsson kom nästan direkt ifrån GSK, där hon var chef för ”samhällskontakter”, i sin roll som statssekreterare, helt klart olämpligt just på grund av Karlssons mycket starka koppling till Big Pharma (GSK).

Tack vare synnerligen intensiva påtryckningar från bla Ulf Bittner så tog den omstridda Strandhäll det säkra före det osäkra och bytte ut Agneta Karlsson i samband med regeringsombildningen i januari i år. Var Agneta Karlsson tagit vägen nu kan man undra? Vi kan dock vara säkra på en sak, korruptionen är långt mer utbrett än vi någonsin kunnat föreställa oss, politikerna ser hela tiden till att gynna Big Pharma för att själva kunna få en reträttplats när det politiska uppdragen är till ända. Det är så här aktiv lobbying fungerar i praktiken.


Jag är nästan beredd att sätta en slant på att Annika Strandhäll, när hon avsätts (det är bara en tidsfråga), får ett jobb vid GSK eller något av de andra Big Pharma företagen. Allt emedan allmänheten inte fattar vad som pågår överhuvudtaget.


När dessutom den korrupta politikerkåren samverkar över partigränserna blir det än mer uppenbart vilka riksdagsledamöter som står på GSK:s lönelista.

Lobbyism, tvångsvaccineringar och Regeringen
NewsVoice spekulerade i en artikel från 2016 om möjliga karriärer för några kända personer.

Moderaten och den tidigare partisekreteraren Sofia Arkelsten har tidigare motionerat för en ny tvångslag att massvaccinera alla. Vilket bolag tror du säljer mest med vacciner i Sverige?

Rätt gissat, Glaxo Smith Kline.

“PR-byrån Hallvarsson & Halvarsson stärker sin avdelning för public affairs med flera rekryteringar. En av dem är Moderaternas förra ledamot Sofia Arkelsten.” – Dagens Opinion, 2019-01-23

Redan ställda inför hotet att bli synade av Trump-administrationen svarar Big Pharma med att kraftigt dra ned sin produktion på vissa av sina så kallade läkemedel, något som bland annat drabbat Sverige i form att bristande lager av vissa läkemedel.

Big Pharma vill visa Trump och omvärlden att om de drar ned produktion och skapar ett efterfrågetryck kommer deras förhandlingsposition att bli avsevärt bättre inför de nu pågående förhandlingarna om överprissättning, kriminellt.

Är det snart dags att starta ett upprop mot denna typ av korruption som är så mycket mer utbredd än vad vi kan föreställa oss?

Text: Jan Norberg

Källor och relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

7 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Savalle
Savalle
Gäst
15 juli 2019 kl 09:35

Definitinen för fascism är samarbete mellan en dominant och kontrollerande statsledning och utvalda monopolföretag. Dessa monopolföretag slår ut all konkurrens med hjälp av den tyranniska statsmaktan och allt annat företagande kvävs och krossas som bytesdjuret av pytonormen. I PRAVDA-TV och PRAVDA-press talas det om folkstyre… “20) Establish huge monopolies towards world government control.” Här är hela listan: Illuminati’s 25 goals: 1) Men are inclined to evil rather than good. 2) Preach Liberalism. 3) Use ideals of freedom to bring about class wars. 4) Any and all means necessary should be used to reach their goals as they are justified. 5) Believe their rights lie in force. 6) The power of their resources must remain invisible until the very moment that they have gained the strength so that no group or force can undermine it. 7) Advocates a mob psychology to obtain control of the masses 8) Promotes the use of alcohol, drugs, moral corruption, and all forms of vice to systematically corrupt the youth of the nation. 9) Seize citizens’ private property by any means necessary. 10) The use of slogans such as equity, liberty, and fraternity are used on the masses as psychological warfare. 11) War should be directed so that the nations on both sides are placed further in debt and peace conferences are designed so that neither combatant retain territory rights. 12) Members must use their wealth to have candidates chosen to public office who would be obedient to their demands, and would be used as pawns in the game by the men behind the scenes. The advisors will have been bred, reared, and trained from childhood to rule the affairs of the world. 13) Control the press, and hence most of the information the public receives. 14) Agents and provocateurs will come forward after creating traumatic situations, and appear to be the saviors of the masses, when they are actually interested in just the opposite, the reduction of the population. 15) Create industrial depression and financial panic, unemployment, hunger, shortage of food, use these events to control the masses and mobs. and use them to wipe out those who stand in the way. 16) Infiltrate Freemasonry which is to be used to conceal and further objectives. 17) Expound the value of systematic deception, use high sounding slogans and phrases, advocate lavish sounding promises to the masses even though they can’t be kept. 18) The art of… Read more »

Ulf ClaréusD
Reply to  Savalle
15 juli 2019 kl 10:22

Tjugofem-punkts-listan som Savalle presenterar ovan, synes mig vara en modernare version av “Protokollet”, som i Henry Ford’s utgåva från 1920-22, var på 24 kapitel. Jag skriver här naturligtvis om den berömda “The Protocols of the Learned Elders of Zion”.

Protokollet har många gånger påståtts vara en “förfalskning” utförd av tsar rysk hemlig polis, eller något liknande, men en person med reala historiekunskaper kan ganska lätt konstatera att historiens gång, bra mycket i sitt utfall, följer protokollet.

Benny
Benny
Gäst
15 juli 2019 kl 08:18

Även regeringsfolk med kontakter med CIA, NSA,m.m skumma organisationer från USA, som Hultqvist bör omedelbart bytas ut och hade vi haft en fungerande media hade den s.k Patriot-affären aldrig kunnat genomföras. Att köpa ett föråldrat luftvärnssystem med tvivelaktiga prestanda för överpris borde ju få alla korruptionsklockor att ringa! Men i Sverige…knappast ett knyst från den lydiga “journalist”-kören.

Harriet Larsson
Gäst
13 juli 2019 kl 10:06

En klarsynt nyckelmening, stort Tack för den;
“……Vi kan dock vara säkra på en sak, korruptionen är långt mer utbrett än vi någonsin kunnat föreställa oss, politikerna ser hela tiden till att gynna Big Pharma för att själva kunna få en reträttplats när det politiska uppdragen är till ända. Det är så här aktiv lobbying fungerar i praktiken….”
Politisk generositet och undfallenhet för storföretag verkar ha stort samband med välbetalda jobb efter passerandet av politikers bäst före datum.

Ulf ClaréusD
13 juli 2019 kl 09:18

Alla regeringar vi har haft efter 9/11 är kriminella och odemokratiska och som tillika skyddar internationella krigsförbrytare. Vidare har dom fört ett raskrig mot sin egen befolkning under lång tid och undertecknat, utan folkligt stöd, ytterst långtgående avtal av folkmordskaraktär (Prop 1975:2; Barcelona överenskommelsen 1995; FN Compact Migration Agreement dec. 2018). Åsikts- och yttrandefriheten har försvunnit, då stats-media SVT och SR, har blivit mörkläggningscentraler eller organ för faktasnedvridning (skuldbördan för 9/11; propagandistisk klimat-hysteri; sinnessjuk feminism; provocerande HBQT-trams och lögner, smyganslutning till NATO utan folkligt godkännande; hysterisk och lögnaktig kritik av Ryssland/Putin; samma gäller för Donald Trump; politiserat ämbetsutövande; gjort Sverige till ett Land Utan Försvar, där invasiva folkgrupper obehindrat tillåts kliva in i).

Kalle Hellberg
Gäst
12 juli 2019 kl 22:15

I detta sammanhang, missa inte att lyssna till Lars Berns hela framträdande i denna länk https://youtu.be/Q9x9I8ekqN0. Mycket viktig information om hur läkemedelsföretagen och våra myndigheter ständigt lurar oss och gör oss sjuka! Våra politiker står ju bakom myndigheterna, alltså full maskopi mellan industrin, myndigheter och politiker, mot folket! Hur länge ska vi låta dessa lura oss till sjukdom och lidande, med ofta för tidig död som följd?