Opinion: Regeringsfolk med koppling till industrin bör bytas ut – ibland händer det

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 12 juli 2019
- Jan Norberg
Korruption inom Regering och affärsvärlden - Foto: Rawpixel.com. Licens: Pexels.com free use)
Fiktiv bild: Korruption inom Regeringen och affärsvärlden

I Sverige liksom i USA finns det en utbredd korruption inom allt som har med sjukvård att göra. I USA rullas nu skandalerna upp på löpande band. Under Trump-administrationens tillsyn får vi hoppas att detta leder till sträng och grundlig undersökning.

Food and Drug Administration (FDA) och Big Pharma (läkemedelsindustrin) har kunnat samverka på ett för Big Pharma synnerligen lönsamt sätt utan att någon ens tyckt att denna korruption varit något att skriva om. I Sverige finns samma mönster, skriver Jan Norberg.

Myndighetsmissbruket är så utbrett att man häpnar, och det gäller såväl i USA som i Sverige. I USA har det gått så långt att Trump nu på allvar försöker göra något åt Big Pharmas överprissättning på licensskyddade läkemedel. Vi får hoppas att ett av påtryckningsmedlen blir att den typ av korruption som nu redovisas skrämmer de inblandade till långtgående förbättringar.

Agneta Karlsson, fd statssekreterare. Foto: EU2017EE Estonian Presidency. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Agneta Karlsson, fd statssekreterare. Foto: EU2017EE Estonian Presidency. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia Commons

I Sverige har minister Annika Strandhäll en stark koppling till Glaxo Smith Kline (GSK) då hon under perioden 2017 till början av 2019 haft Agneta Karlsson som statssekreterare. Agneta Karlsson kom nästan direkt ifrån GSK, där hon var chef för ”samhällskontakter”, i sin roll som statssekreterare, helt klart olämpligt just på grund av Karlssons mycket starka koppling till Big Pharma (GSK).

Tack vare synnerligen intensiva påtryckningar från bla Ulf Bittner så tog den omstridda Strandhäll det säkra före det osäkra och bytte ut Agneta Karlsson i samband med regeringsombildningen i januari i år. Var Agneta Karlsson tagit vägen nu kan man undra? Vi kan dock vara säkra på en sak, korruptionen är långt mer utbrett än vi någonsin kunnat föreställa oss, politikerna ser hela tiden till att gynna Big Pharma för att själva kunna få en reträttplats när det politiska uppdragen är till ända. Det är så här aktiv lobbying fungerar i praktiken.

ArcanumSkolan 2024

Jag är nästan beredd att sätta en slant på att Annika Strandhäll, när hon avsätts (det är bara en tidsfråga), får ett jobb vid GSK eller något av de andra Big Pharma företagen. Allt emedan allmänheten inte fattar vad som pågår överhuvudtaget.


När dessutom den korrupta politikerkåren samverkar över partigränserna blir det än mer uppenbart vilka riksdagsledamöter som står på GSK:s lönelista.

Lobbyism, tvångsvaccineringar och Regeringen
NewsVoice spekulerade i en artikel från 2016 om möjliga karriärer för några kända personer.

Moderaten och den tidigare partisekreteraren Sofia Arkelsten har tidigare motionerat för en ny tvångslag att massvaccinera alla. Vilket bolag tror du säljer mest med vacciner i Sverige?

Rätt gissat, Glaxo Smith Kline.

“PR-byrån Hallvarsson & Halvarsson stärker sin avdelning för public affairs med flera rekryteringar. En av dem är Moderaternas förra ledamot Sofia Arkelsten.” – Dagens Opinion, 2019-01-23

Redan ställda inför hotet att bli synade av Trump-administrationen svarar Big Pharma med att kraftigt dra ned sin produktion på vissa av sina så kallade läkemedel, något som bland annat drabbat Sverige i form att bristande lager av vissa läkemedel.

Big Pharma vill visa Trump och omvärlden att om de drar ned produktion och skapar ett efterfrågetryck kommer deras förhandlingsposition att bli avsevärt bättre inför de nu pågående förhandlingarna om överprissättning, kriminellt.

Är det snart dags att starta ett upprop mot denna typ av korruption som är så mycket mer utbredd än vad vi kan föreställa oss?

 


Källor och relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: korruption