Är Sveriges folkhälsa hotad av migranterna?

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 10 juli 2019
- Jan Norberg
Migranter i Turkiet - Foto: Timothaus, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Migranter i Rumänien längs "Balkan route" (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Migranter i Rumänien längs “Balkan route” (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

DEBATT. Det finns en konstig motsägelse vad gäller vaccinationer runt om i världen. Som exempel är cirka 95% av Portugals befolkning vaccinerad, men bara 50% tror att dessa vaccinationer kommer att förhindra sjukdomar de vaccinerats för.

59% av Västeuropas befolkning tror att vaccinationer kommer att skydda mot de sjukdomar som vaccinationer ska ge skydd emot och 79% på global basis tror detsamma.

“Fransmännen är de som har sämst förtroende för vaccin i hela världen. Det visar en global undersökning, där man studerat allmänhetens inställning till hälsa och vetenskap och intervjuat 140,000 personer i 144 länder. En tredjedel, 33 procent, av det franska folket tror att vaccin kan vara osäkert eller farligt. Mer än hälften av befolkningen, 55 procent, tror dessutom att vetenskap och teknologiutvecklingen kommer att öka arbetslösheten.” – Det Goda Samhället

Sveriges dilemma

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoSverige som numera har EU:s högsta införsel av migranter per capita från länder där vaccination är ett relativt okänt begrepp, har därmed kommit i en besvärande situation då det gäller vaccinationer. En betydande andel migranter från dessa länder bär rimligen på en del olika sjukdomar som vi i Sverige länge sett som nästan utrotade. Frågan blir då hur dessa migranter ställer sig till vaccinationer.

Sverige som med sin positiva särbehandling av den tredje världens migranter kommer sannolikt att pga religiösa skäl inte tvinga dessa migranter att ta dessa vaccinationer och hur det påverkar den svenska originalbefolkningens vilja att vaccinera sig är osäkert.

ArcanumSkolan 2024

Detta dilemma är bara ytterligare ett exempel på de konsekvenser denna “massinvasion” får för en befolkning som tvingas anpassa sig konsekvenserna av massinvasionen.

Notera att detta inte är ett inlägg i den så kallade vaccinationsdebatten, vare sig för eller emot, men att Sverige skaffar sig en nationellt sämre hälsoläge pga denna massinvasion råder det nog inga tvivel om.

Eller vad tror du?

Text: Jan Norberg

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq