Lars Bern: Beslutet att stänga SwebbTV kan ha stött på patrull i Youtubes ledning

publicerad 7 augusti 2019
- Lars Bern
Mikael Willgert och Lars Bern 19 maj 2019. Foto: SwebbTV.se
Mikael Willgert och Lars Bern 19 maj 2019. Foto: SwebbTV.se
Mikael Willgert och Lars Bern 19 maj 2019. Foto: SwebbTV.se

Youtube beslöt idag att åter öppna SwebbTV:s kanal på Youtube. Mikael Willgert på SwebbTV skriver: “Avbrottet har visat hur sårbara vi är och hur viktigt det är att utforska alternativa lösningar, där vi inte är i händerna på olika intressen. Därför kommer arbetet för att finna alternativ fortsätta”. Lars Bern kommenterar nedan.

Text: Lars Bern, artikeln har tidigare publicerats på Antropcene

Av allt att döma har beslutet att stänga ner SwebbTV:s konto stött på patrull högre upp i Youtubes ledning. Det behövs tunga skäl för att helt stänga ner ett konto med en så omfattande trafik som SwebbTV:s. Tydligen finns det folk i Youtubes ledning som är mindre lyhörda för svenska politiska påtryckningar. Den opinionsstorm på sociala medier som nedstängningen orsakade var nog inte väntad.

Det inträffade är dock en varningsklocka som visar hur sårbart SwebbTV är, vilket föranleder att Mikael Willgert ser över formerna för den fortsatta granskningen av makthavarna i lilla Sverige. Med etablerade medier som likt SVT, SR, SvD, DN, Sydsvenskan m.fl. som helt gett upp sin roll som maktens granskare är SwebbTV nödvändigt för att hålla den öppna debatten igång och säkra människors frihet att yttra sig, även om det skapar obehag inom den politiska adel som dominerar vårt politiska liv.

Att nedstängningen haft politiska orsaker är jag helt övertygad om. Jag drar mig tillminnes hur en av landets ledande politiker för några år sedan ogenerat övade påtryckningar på en betygsnämnd vid en doktorsdisputation för att stoppa en forskare som kritiskt granskat bl.a. klimatpolitiken.

Vi får inte förtröttas i att dagligen försvara vår yttrande- och åsiktsfrihet i det dysfunktionella samhälle vi lever i idag.

Text: Lars Bern

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: SwebbTV