Mats Reimer kallar pionjärer inom cancerforskning för bedragare

publicerad 19 augusti 2019
- Ingemar Ljungqvist
Ingemar Ljungqvist, feb 2020. Foto: NewsVoice.se

REPLIK. Denna replik skriven av Ingemar Ljungqvist är ett svar på barnläkaren Mats Reimers debattartikel “Ni backar en bedragare” i Uppsala Nya Tidning. Ljungqvists replik refuserades av UNT. Den publiceras därför i NewsVoice så att allmänheten får insyn i vad UNT inte vill publicera. Reimers artikel var i sin tur en replik på debattartikeln: “Ett modernt justitiemord” i UNT.

Text: Ingemar Ljungqvist, AlmaNova.eu

De första som bröt tystnaden runt Susanne Johansson och hennes CET-metod var faktiskt AlmaNova.eu i julinumret med artikeln: “Laserterapeut i fängelse – räddade liv”. Sedan följde  en debattartikel i UNT, med rubriken “Ett modernt Justitiemord”, den 7/8 undertecknad av Nina Rehqvist Ahlberg, Stefan Csillag, Hans de Geer, Bertil Villard och Göran Nyström.

Nu ligger den också i sin helhet på Lars Berns blogg, men först hade den artikeln varit refuserad av flera MSM, bland annat Bonnierpressen som nöjt sig med att referera de tidigare rättegångarna utan tillstymmelse till egen journalistik.

I ett svar till denna debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 14/8 2019 dömer skribenten och barnläkaren Mats Reimer, Mölnlycke ut laserterapeuten och innovatören Susanne Johansson, Stockholm (numera Rimgsjöns fängelse) som bedragerska. Reimer gör detta sedan två mycket tvivelaktiga rättegångar i Tingsrätt och Högsta domstol dömt Susanne till 2,5 års fängelse.

ArcanumSkolan 2024

För övrigt var Tingsrätten samma rättsinstans som frikände Paolo Macchiarini för medverkan till annans död.

Rockefeller-modellen

Därmed har Matts Reimer rent objektivt sällat sig till den av Rockefeller/Morgan alltsedan 1910 proklamerade ekonomiska modell som gäller för svåra kroniska sjukdomar.


I den modellen skall all utbildning, forskning etcetera inriktas på att ett patenterbart piller som ska sättas in mot ett givet symtom, för en given diagnos så att patienten upplever en tillfällig lindring. Patienten får däremot inte bli frisk, då försvinner ju marknaden. Likadant får man inte söka ett verkligt ursprung till sjukdomarnas orsak, för då upphör den lukrativa forskningen runt sjukdomar som cancer, Alzheimer, diabetes etc.


Fungerande alternativa metoder ska utrotas

För att Rockefeller-modellen ska fungera fullt ut måste också icke patenterbara hjälpmedel som medicinalörter, dieter, ortomolekylär medicin, homeopati, manuella behandlingar som healing, lymfmassage, naprapati, osteopati och inte minst att använda sig av kvantfysikens sentida landvinningar såsom Scenar, Rayon-X, SCIO, Introspect, medicinsk laser och Bicom mfl dömas ut som kvacksalveri och förpassas bort från de tillåtna terapierna.

Mats Reimer, frågan till dig är alltså solklar efter mängder av debattinlägg från din sida. Vill du verkligen att den svenska skolmedicinska modellen fortsatt ska domineras av intressen där man främst ser patienten som en marknad för Big Pharmas insatser, där patienten låses fast i sin kroniska sjukdom? Patienten får ju varken dö eller bli frisk. I den modellen måste alla andra alternativ förhindras, alternativ som skulle kunna göra att sjukdomarnas gåta löses. I fråga om exempelvis cancer betyder det ett status quo.  I din debattartikel har du ju ensidigt dömt ut Susanne Johansson – och hennes försvarare.

Pionjärerna som grindvakterna försökt tysta

Susanne Johansson. Foto: Almanova.eu (tillhandahållet av Ingemar LÖjungqvist, AlmaNova)
Susanne Johansson. Foto: Almanova.eu (tillhandahållet av Ingemar Ljungqvist, AlmaNova)

I Sverige har vi under 1900-talet sett ett antal pionjärer som gått emot den modellen: veterinären Elis Sandberg (Aneby), läkaren Erik Enby (Göteborg), hudterapeuten Susanne Johansson (Stockholm) och på denna sidan millennieskiftet läkaren Annika Dahlqvist (Njurunda). Gemensamt för dessa fyra är att de förföljts av Rockefellers anhängare i vårt land – trots att de uppskattats av sina patienter för att de i mängder av fall lyckats göra sina patienter friska. De har också fått internationell uppskattning.

Elis Sandberg blev med sina färska tymuspreparat en banbrytare vars metoder bildat skola i mellaneuropa. Under sin livstid fick han också fortsatta sin verksamhet i Aneby, men regelverket knäckte ekonomin för hans efterföljare.

Erik Enby var en av fyra svenskar som hedrades med en talarplats vid den första internationella världskongressen i Sydney 1994. Han blev också omnämnd av sommarprataren och regissören Björn Runge den 16 juli i år som den läkare som räddade livet på honom från hans otäcka cancer. Erik Enbys livsverk presenterades också på två universitet i indiska Hyderabad veckan efteråt.

Annika Dahlqvist var en av de svenska läkarna som hårdast och mest enveten slogs för främst de patienter som ådragit sig diabetes och myntade begreppet LCHF. Så sent som i midsommar i år kunde fd cancersjuke Sven-Erik Nordin, Nordanstig komma ut med sin bok ”Och cancern bara försvann”.  I den tackar han Dahlqvist för den väg han valde.

Susanne Johansson kom i april i år till Uppsala där hon gjorde ett undantag när pressen velat intervjua henne. Vi genomförde för AlmaNovas räkning en fyra timmars intervju, där ensamrätten gick till den tidningen. Anna Böhlmark har också i en filmversion på Almanova.eu låtit Susanne Johansson komma till tals.

Mats Reimer – var står du?

Hade Mats Reimer varit grävande journalist – nu är han bara barnläkare – hade han också fått reda på att i kulisserna bakom de juridiska krumbukterna agerar också en amerikansk advokat. Samma advokat som specialbevakade en annan svensk pionjär Håkan Lans i syfte att förhindra att de rättmätiga ska nå en framgång. Storindustrins tillvägagångssätt – mönster, vare sig det gäller att upprätthålla status quo inom cancer eller IT-teknik går igen.

Frågan till dig Mats Reimer, du går helt objektivt Big Pharmas intressen till mötes – är du medveten om det?

Ännu viktigare för oss som vill se att Susanne Johansson i frihet att fortsatt få hjälpa sina patienter är att resa på oss och skapa en opinion. Den resningsansökan som föreligger ska besvaras den 2 september. Då måste vi visa de som fått den politiska makten i vårt land att vi inte tolererar vare sig justitiemord eller att cancerpatienter får dö därför att pionjärer motarbetas.

Text: K. Ingemar Ljungqvist, Doctor of Science (OIUCM) och leg lärare, journalist, Uppsala

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq