Förväntad fördubbling av solenergi och vindkraft i Sverige

publicerad 19 augusti 2019
- Extern skribent
Solenergi. Foto: Andreas Gucklhorn. Licens: Unsplash.com (free use)

TEKNIK. Användandet av förnybara energikällor ökar i Sverige och har nu nått rekordnivåer. Den gröna trenden ser ut att fortsätta och man väntar sig en fördubbling av sol- och vindenergi de kommande tio åren, enligt en ny undersökning från analysföretaget GlobalData. Det svenska beroendet av vattenkraft och föråldrade stamledningar skapar emellertid en del utmaningar för den kommande gröna energivågen.

Förnybara energikällor står för en stor del av den svenska energiproduktionen, och denna trend ser ut att öka de kommande åren. Det är fortfarande vattenkraft och biobränslen som står för en majoritet av denna produktion, men enligt en undersökning av analysföretaget GlobalData väntas sol och vind mer än fördubblas från 14,9 GW 2019 till 30,4 GW 2030. Man räknar med en årlig tillväxttakt på 16 procent för solenergi och 8,3 procent för vindkraft under dessa år.

Helt förnybar energi år 2040

Sedan 1970-talet har det i Sverige skett en fördubbling av förnybara energikällor, och investering i förnybar energi väntas fortsätta öka. Svenska Energimyndigheten har som mål att all svensk energiproduktion ska vara förnybar år 2040. Hittills har vattenkraft och biobränslen stått för en stor del av produktionen, men nu är alltså planen att utöka produktionen av vindkraft och solenergi som ett steg mot en mer hållbar framtid.

Till skillnad från många andra länder så står kolkraften i Sverige inte för en stor del av elproduktionen, och regeringen har som mål att fasa ut de sista kolkraftverken till 2022. I dag är det fortfarande 80 000 hushåll i Stockholm som får sin el från kolkraftverket i Värtahamnen, men planen är alltså att denna energi ska komma från förnybara källor.


Till de förnyelsebara källorna räknas vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Av dessa är bioenergin störst. Biobränsle utvinns av biomassa, vilket innebär levande organismer såsom växter eller matavfall. Biobränslen används som el- och värmeproduktion och som drivmedel. Det kan röra sig om fasta material såsom pellets, flytande former som exempelvis biodiesel eller gasformiga bränslen såsom biogas.


Subventionering av solceller

Genom svenska statens solcellsstöd i kombination med subventionerade installationer av solceller för både företag och privatpersoner ska man säkra en ökning i solenergi. Solcellsstödet ligger på 30 procent och började gälla från och med den 1 januari 2018. Regeringens årliga budget för installation av solceller är satt till 900 miljoner kronor per år under åren 2018 till 2020. Samtidigt har man valt att förenkla ansökningsprocessen.

Solenergi. Foto: Andreas Gucklhorn. Licens: Unsplash.com (free use)
Bild: För att få fart på utbyggnaden av solenergi har regeringen infört subventioner på solceller. Foto: Andreas Gucklhorn. Licens: Unsplash.com (free use)

Stor ökning av vindkraft i Sverige

Vindkraften ökade år 2017 med 14 procent till nya rekordnivåer. Totalt producerades 17,6 TWh vindkraft, vilket utgör nu hela 11 procent av den svenska elproduktionen. Från att i början av 1990-talet enbart ha ett fåtal vindkraftverk installerade så räknar Energimyndigheten i dagsläget med att vi har 3376 vindkraftverk i Sverige. Och ökningen av energi från dessa verk har varit explosionsartad.

I år beräknas utbyggnaden av vindkraft bli rekordstor, hela 2242 MW. Branschen räknar med en fördubbling av vindkraften från dagens 19 TWh till 39 TWh år 2022. I nuläget byggs de flesta vindkraftverken i skogsområden i norra Sverige, men tack vare Sveriges långa kustlinje finns stor potential för vindkraftverk även ute till havs. 

Stora utmaningar

Sverige är ett land med stor energikonsumtion. Detta beror dels på vårt kalla klimat, dels på en energikrävande industri. En utmaning för Sverige är beroendet av vattenkraften, som fortfarande står för cirka hälften av energiproduktionen. En stor del av de svenska vattendragen används för vattenkraft, vilket förvisso är gynnsamt för klimatet, men har en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. De många dammarna utgör hinder för fiskar som vandrar i älvar och floder.

Vattenkraftverk. Foto: Mostphotos.com
Vattenkraftverk står för en stor del av den förnybara energin i Sverige. Foto: Mostphotos.com

En annan utmaning är Sveriges föråldrade kraftledningar. En stor del av vårt stamnät byggdes på 1950-talet och många av dessa börjar närma sig den tekniska livslängden och måste därför ersättas. 40 mil med ledningar ska nu bytas ut i Västsverige för att säkra framtidens elproduktion, ett arbete som väntas ta ett tiotal år.

Den kanske största utmaningen är att 40 procent av den svenska elproduktionen kommer från kärnkraftverk. Dessa står förvisso för minimal klimatpåverkan, men medför andra risker för folkhälsan och är källa till stor samhällsdebatt. Då vindkraft enbart står för 2 procent av energiproduktionen, och solenergi för ännu mindre, så blir det svårt att ersätta elproduktionen från kärnkraftverk förnybara källor.

Extern skribent


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Statliga subventioner gynnar kinesiska solpaneltillverkare.
  Vad kan odlas under panelerna på panelfälten?

  Tips för enkla jobb:
  Panelputsare.

 • Hur ska det vara 2% eller 11%? Det är en stor skillnad.

  “Vindkraften ökade år 2017 med 14 procent till nya rekordnivåer. Totalt producerades 17,6 TWh vindkraft, vilket utgör nu hela 11 procent av den svenska elproduktionen.”

  “Då vindkraft enbart står för 2 procent av energiproduktionen, och solenergi för ännu mindre, så blir det svårt att ersätta elproduktionen från kärnkraftverk förnybara källor.”

  Är det 11% nu så är givetvis vindkraft en fullt möjlig väg framåt, samtidigt som vi helt avskaffar sannolikheten att ödelägga ett, eller flera, områden lika stora som Götaland, på ett “strålande” sätt, under hundratals år.

 • Vindkraften är miljöfarlig verksamhet som skadar människors hälsa, djurliv och miljö genom alstrande av skadliga ljudfrekvenser (infrabuller). Vinkraften är alltså ännu en miljöbluff som borde synas bättre. Fundera på om du vill testa att bo inom 2 km från en stor vindkraftspark med kraftverk som är 150-200 meter höga och rotorblad med en diameter på runt 100 m…För fakta sök på “wind turbine syndrome”. Allt är energi – vi påverkas positivt av goda frekvenser och omvänt negativt av dåliga frekvenser. Så enkelt är det och känt i tusentals år. https://magdahavas.com/category/wind-turbines/

 • Elproduktion är olika saker på olika nivåer. Ett stort privatägd Elbolag har ett syfte med sin produktion, en konsument en annan. Lagstiftningen är ytterst snårig med gäller t ex kring transmissionen. Det är förbjudet att sända el gratis genom ledningarna – även om du själv betalt för elen och själv äger ledningarna så får du inte ge bort din el. Om ett lantbruk får sin el utslagen vid ett blixtnedslag, så är det förbjudet för grannen, vars el inte slagit ut, att dar SIN egen sladd för att hjälpa grannen med SIN egen el som denna självt har betalt för – vi får alltså inte dela med oss av vår egen el till varandra. Det man äger gör man vad man vill med – annars äger man de inte. Det är min devis. “Competition is a Sin!” av John D. Rockefeller. Känd det bekant? Trots att vi köper elen så äger vi den inte, då vi inte kan göra vad vi vill med dem.

  Lagstiftningen kring kraftproduktion har lobbats fram av de stora bolagen, så att det ska gynnar dem själva. Sossarna avreglerade både kreditmarknaden och energimarknaden. Staten sålde ut sin kraftbolag till en spottstyver. Sedan lobbade näringslivet för ändrad lagstiftning och vips gick elpriset upp hundratals procent och fortsätter att stiga, som de kreativa priskonstruktionen kring transmissionkostnaderna.

  Att det kostar att sända el i anledningarna? Kostar det att sända din egen el genom din egen sladd? Jämför om du fick betala per bit, du sända och tog emot via din ISP? Eller än värre, att TCP/IP-stacken var patenterad, så att du måste betala för varje gång du nyttjade SMTP-protokollet eller var gång du använder https?

  En variant är att vi helt skippar alla stora Elbolag och att varje konsument som förbrukar el ombesörjer sin egen konsumtion via egen produktion. Eller att många gå ihop.

  Allt vi driver mer el, drar allt mindre för samma funktion. Led-lampor, datorer osv. I takt med detta kommer nya innovationer där varje privatperson kan producera, än viktigare, lagra egen el allt billigare i allt effektivare batterier. Det är en bit kvar, men vi kommer att komma dit. Då är de slut på de stora Elbolagen.

  Vad som då sker är att näringslivet lobbar för att staten äger solen och att det blir förbjudet att som privatperson producera egen el. Det är verklighet i många länder i dag. Det finns delstater där de är förbjudet att samla in regnvatten, då det är statens egendom – att ensamt för kraftbolagen att tjäna pengar på.

  Miljonböter i Spanien om du samlar in solenergi
  https://nyadagbladet.se/miljo/miljonboter-i-spanien-om-du-samlar-in-solenergi/
  FN 2030: Kriminellt att samla regnvatten och odla egna frön!
  https://parnassen.wordpress.com/2015/09/09/fn-2030-kriminellt-att-samla-regnvatten-och-odla-egna-fron/

 • Fast helt ärligt, hade det inte varit bättre att antingen a: höja upp de där panelerna en meter eller så och odlat växter som gillar skugga ex wasabi, eller b; odla sockerbetor som kan förvandlas till etanol!

 • Etoro verkar vara ett ganska nischat företag som jobbar med sociala lösningar för värdepappershandel och kryptovalutor, så man kan undra vad företaget har för anledning att sponsra en sådan här renodlad propagandaartikel.

  Tror jag hittat svaret till slut. Etoro har en investeringsportfölj som “ger investerare exponering mot företag som utvecklar hållbar energi för komersiell användning samt i bostäder”. Så då kan det ju vara bra för dem att sprida lite positiva nyheter om denna industri..
  https://www.etoro.com/sv/copyportfolios/renewableenergy/stats

 • Hur miljövänlig man än är, så måste man betrakta det svenska EL-produktionen för vad den är. Ca 50 % av all EL-produktion står kärnkraften för. Sol- och vindkraft är enbart ett tillägg, och kan inte vara något annat så länge vi inte kan: spara ner all solEL i batterier. Bygga solceller runt jorden och leda elen dit där den behövs, då solen alltid lyser någonstans. Bygga en gigantiskt solcellspark ovan molnen. Att vi skulle kunna komma överens om ett solcellsbatteri jorden runt, ser jag knappast som ett möjligt företag, då vi knappt kan komma övers om tullar ens en gång.

  Att stänga kärnkraften utan att bygga ut våra älvar är helt befängt och omöjlig. Gör vi det, kommer vi att bli tvungna att köpa kolEL det vill säga fullEL upp till 50 % av vårt behov, om nu någon ens har EL över att sälja till oss.

 • “Förväntad fördubbling av solenergi och vindkraft i Sverige”

  “Svenska Energimyndigheten har som mål att all svensk energiproduktion ska vara förnybar år 2040. ”

  “Genom svenska statens solcellsstöd i kombination med subventionerade installationer av solceller för både företag och privatpersoner ska man säkra en ökning i solenergi. Solcellsstödet ligger på 30 procent och började gälla från och med den 1 januari 2018. Regeringens årliga budget för installation av solceller är satt till 900 miljoner kronor per år under åren 2018 till 2020. Samtidigt har man valt att förenkla ansökningsprocessen.”

  “Då vindkraft enbart står för 2 procent av energiproduktionen, och solenergi för ännu mindre, så blir det svårt att ersätta elproduktionen från kärnkraftverk förnybara källor.”

  Wow, från 2% vind och lite sol till 4% vind och lite mer sol? Och lägga ner all kärnkraft. Lysande, helt enkelt lysande energipolitik från en samhälls- och sverigefientlig regering. Vräka ut skattepengar i subventioner till en energiproduktion som är försumbar. Det går bra för Sverige.

 • Det är skillnad när ett EL-kraftbolag investerar i vind- och solkraft och en helt annat sak när en privatperson gör det. Vi har investerat i en 3000 W solcellspaket, på landstället. Konsumtion är en sak och investeringen en annan. När vi investerade för si så där 4 år sedan fick vi 35 % av investeringskostnaden som ett bidrag, mot att vi redovisar årsproduktionen tre år framåt. Vi producerar ca 1700 – 2100 kW/h per år och solcellerna producerar upp till 3000 W per timme och ibland även upp till 3000 W 8 timmar per dygn. Själva gör vi av med ca 35 – 40 % av vår egen produktion.
  Det vi inte själva förbrukar, säljs. Utöver detta får vi en krona per kW/h i skatteavdrag. Den stora vinsten ligger i den EL vi inte behöver köpa (för egen konsumtion) då vi slipper transmissionskostnaden för köpt EL, spotpriset samt skatt på moms och moms på skatt.

  För en vanlig konsument är spotpriset den minsta delen av El-räkningen. Först har du EL-abonnemanget. Sedan transmissionskostnaden för all köpt EL. Sedan spotpriset och sist att statens ska ha sitt. Hela investeringskostnaden låg på ca 35 000 kr för oss och vi gör en omvänt nettospara på 40 % den totala EL-kostnaden minus EL-abonnemanget per år. Garantin gäller i 10 år på maxpiken (ca kl. 11.00 – 14.00 som är 3000 W per timme) sedan 15 år 80 % av maxpiken. Det beror självklart på hur mycket EL man gör av med – när solen skiner. Säg mellan 8 – 12 år, så går ekvationen ihop. Resan är en vinst. Ju mer EL kostar, ju större vinst gör vi för den El vi förbrukar, av den EL vi själva producerar – så vinsten ligger i att inte behöva köpa EL, med allt det innebär av kringkostnader.

 • Att satsa på solenergi i ett nordiskt land som Sverige är nog bland de mest korkade investeringar som man kan åta sig. Vindsnurrorna slår ihjäl fåglar och pollinerande insekter en masse. Också korkat.
  Det har kommit en ny generation av kärnkraft. Låt oss titta på fördelarna med att investera i denna kraft i stället för att låta dessa okunniga människor styra oss.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *