Sverige kollapsar medan 7-klövern fortsätter idealisera sina visioner

publicerad 14 augusti 2019
- av NewsVoice
Annika Gran Charmolu, privat foto
Annika Gran Charmolu - Sverige kollapsar, privat foto
Annika Gran Charmolu, privat foto

DEBATT. Det är tragiskt, ett mycket tryggt, lugnt och välmående rikt land krossas på mindre än 10 år. Sverige har nu en befolkningsexplosion. Svenskarna är det mest skuldsatta folket på jorden. 110 av 290 kommunerna lider av ekonomisk förlust. Allt leder till en försämrad välfärd och samhällsservice till medborgarna. Sverige kollapsar.

Text: Annika Gran Charmolu, finns på Facebook | #sverigebilden

Ekonomi betyder hushållning. Hushållning kräver långsiktig planering och budgetering. Finansminister Magdalena Andersson, nationalekonom, bedrar Sveriges befolkning förbehållslöst. "Asylsökande driver på ekonomisk tillväxt", enligt SCB 2016, men samma SCB uppger 2019 att BNP sjönk 0,1 procent. Detta trots att migranter ökar kraftigt med anhöriginvandring. Asyl-business drev upp BNP, men nu är slut på den. Business har övergått till offentlig kostnad. Du ska nu betala medan Sverige kollapsar.

Sverige kollapsar genom en hänsynslös befolkningsexplosion

Siffrorna än mer alarmerande. Sverige har en befolkningsexplosion av aldrig skådat slag i västvärldens historia. Den utgörs av migranter, en för kunskapssamhället Sverige improduktiv och hårt belastande befolkningsexplosion.

Produktion av nya bostäder och köp av bostad förbättrar BNP plus det skattefinansierade ROT-avdraget, men inget av detta gagnar svensk bytesbalans  och inte heller gynnas framtida svensk produktivitet.

[crowdsignal poll=10385644]

 

Lägg därtill de ökande skulderna. I krisande Grekland låg skulderna hos Staten och det offentliga. Där fick statliga tillgångar säljas ut. I Sverige ligger skulderna privat och svenskarna är det mest skuldsatta folket på jorden. Bolånen är största skuldbördan. Vad blir konsekvenserna för det svenska folket? Fastighetskraschen i början på 1990-talet bleknar fullständigt i jämförelse.

Sverige kollapsar när 110 av 290 svenska kommuner lider av ekonomisk förlust

Utöver detta visar ny statistik på att extremt många av Sveriges kommuner har stora underskott. Det kommunala utjämningsbidraget bygger på kommuners överskott, men dessa kommuner blir allt färre. Många kommuner kan inte hålla sina budgetar då migrantkostnaden nu övergått till kommunerna helt och fullt. 110 av 290 svenska kommuner går numera med ekonomisk förlust!

Anhöriginvandring ökar trycket på Sveriges samhällsfunktioner

För att försämra Sveriges ekonomi ytterligare beslöt Riksdagen i juni nu i år 2019 om att en fortsatt generös anhöriginvandring ska beviljas, vilket innebär en exponentiell ökning av offentlig finansierad försörjning av individer. Vilket resulterar i ökat tryck på bomarknaden, ökat tryck på Sveriges samhällsfunktioner och institutioner, vilka får allt mindre pengar att röra sig med per capita. Det innebär än mer försämrad välfärd och samhällsservice till medborgarna. Trygghetssystemen urholkas så av utökat tryck av ytterligare massinvandring. Sverige kollapsar.

Socialtjänstens utbetalning av bidrag är reglerad i lag. Kommuner behöver höja skatter men då löper man risk att produktiva inkomstbringande invånare på orten flyttar till kommuner med lägre kommunalskatt. Utflyttningen får en ekonomiskt tyngd kommun att drabbas av än mindre skatteunderlag och får då därför nedåtgående spiral ekonomiskt.

Alternativet är att man drar ner på kommunal service. Man drar ner på äldrevård. Men även skola och barnomsorg kan drabbas. Idrottsanläggningar kan tvingas stänga likaså bibliotek. Föreningsbidrag kan minskas- idrottsrörelse och andra folkrörelser drabbas.

Finansminister Magdalena Andersson beskriver den svenska ekonomin som "urstark" i Dagens Industri, 28 juli 2017. Ekonomi betyder hushållning och långsiktig planering krävs- man budgeterar. Magdalena Andersson har endera köpt sin examen i nationalekonomi men mer troligt är att hon bedrar Sveriges befolkning förbehållslöst.


Bakom allt ligger 7-klöverns ambition att i lönndom, bakom svenska folkets rygg, kollapsa nationalstaten Sverige. Beslutet är sedan länge fattat att Sverige ska upplösas som nation för att uppgå som region i globalisternas nya världsordning. Sveriges politiska ledning i världsledande position på genomförandet av denna plan.


Våldtäkterna - ett svar på Reinfeldts öppna hjärtan

Det sönderfall och vansinne du upplever i Sverige sedan länge är bara symptom på vägen mot denna kollaps. Makabert nog - massvåldtäkterna ingick tydligen i denna destruktionsplan.

"Åren 2010–2012 var Wallström den förste innehavare av tjänsten som Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld", enligt Wikipedia.

Margot Wallström säger i artiklen "Våldtäkter är ett tyst krigsmedel":

"Det är ett tyst, billigt och effektivt krigsmedel. Dels är det ett sätt att visa sin makt och kontroll men även ett effektivt sätt att slå sönder samhällen. Ett stort problem är att även om de systematiska våldtäkter finns med i Genèvekonventionen och benämns som ett krigsbrott och brott mot mänskligheten så har det under lång tid varit total straffrihet för de här brotten." - Skövde Nyheter, 2012

Migranterna och flyktingvågen som är stor anledning till att Sverige kraschar finansierades med svenskt bistånd. Fredrik Reinfeldt var stolt över att man bidrog med 110 miljoner till moderata islamistiska rebeller i Syrien 2012.

Fredrik Reinfeldt, 2010 - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons
Bild: Fredrik Reinfeldt, 2010 - Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons

"Behovet av humanitärt bistånd till de som drabbats av Syrienkonflikten är omfattande. Sverige har bidragit med 3,2 miljarder SEK i humanitärt stöd sedan konflikten inleddes 2011 och är därmed bland de största givarna." - Regeringen

Svenska skattemedel har med andra ord bekostat det krig som planenligt via migrantvågen krossar Sverige. Nu lägger man till anhöriginvandring med över hundratusen ankommande årligen till Sverige. Belastningen leder till Sverigekollaps.

"Öppna hjärtan" - så fint det lät i alltför mångas öron. Nu med tomma skattkistor går Sverige och svenskarna mot undergång. Denna undergång går planenligt och ministrarna sedan Göran Persson-regimen belönas rikligt på sina soffliggartjänster på globalistiska tankesmedjor och finansinstitutioner. Detta som tack för väl genomdrivna lobbyistuppdrag. Detta medan de hade folkets förtroende att se till Sverige och befolkningens bästa -avlönade med dina skattepengar på deras ministerposter.

7-klövern förstör snabbt vad de äldre hårt arbetande generationerna byggde upp

Se nu vad du har får för dina skattepengar. Se vad du nu får för dina skattepengar och inse hur förrådd du är. Kronan rasar i värde. De höga skatterna kvarstår och du får allt mindre för pengarna.

Politikerna har kunnat drivit på detta nationssöndrande mer eller mindre i lönndom, och main stream medias och public service-journalister har svikit läsarna, lyssnarna, tittarna.
Svårt för människor som är upptagna av familj och arbete att ha tid att själva dessutom agera grävande journalister när dagen tagit sitt tribut.

Propagandan har varit intensiv från mediahåll och tyvärr har ett ärligt folks tillit varit alltför stor. Främst oerhört skamligt av svenska public service som bryter mot public service-avtalet och som avlönas av tittarna.

7-klöverns politiker är inte naiva. De är kallhamrade förrädare. Det är outhärdligt att se vad de gör med det Sverige som våra fina föräldrar och far- och morföräldrar byggde upp.

Text: Annika Gran Charmolu, finns på Facebook

Relaterat