REPLIK. Jan Norberg och Öystein Rönne kommenterar en färsk debatt om NewsVoice och alternativmediernas problematiska situation. Norberg vill ha en polariserad debatt och ser den som nödvändig för att kunna bryta vänsterns åsiktsmonopol och politiskt korrekta diktat i debatten. Debattörerna är trötta på den så typiska svenska lagom-modellen. ”Det är vi äldre som modigt måste gå före och dra täcket av den undertryckta fria debatten, vi är övertygade om att detta leder till en ökad åsiktsfrihet…”

Text: Jan Norberg och Öystein Rönne | Foto: Miriam Espacio. Licens: Unsplash.com (free use)

Efter det att Torbjörn Sassersson intervenerat i kommentarsfältet med anledning av två debattartiklar, den ena skriven av Harriet Larsson och den andra skriven av JanNorberg så har Mats Sederholm kunnat stärka sitt eget personliga varumärke som samhällsdebattör inom MSM.

Sederholm har därmed kunnat profitera på sin personliga relation med NewsVoice grundare och chefredaktör Sassersson, han har med referens till debatten i NewsVoice fått ytterligare en artikel publicerad hos Aftonbladet varvid hans egna aktier stärkts som accepterad skribent inom MSM. Borta är hans drygt 10 åriga rymdödlekomplex. Grattis Mats!

Det har förekommit en del diskussioner i bakgrunden där Torbjörn Sassersson och undertecknad flera gånger diskuterat NewsVoice framtid med anledning av misstaget att falla undan för Sederholms hot och påtryckningar, vi har enats om att inkomma med ett genmäle i NewsVoice för balansens skull. Det är i sammanhanget viktigt och påpeka att vi alla i stridens hetta kan yttra hårda ord om varandra och deras åsikter, något vi båda också tillsammans med andra bär ansvar för, men att låta en part utan möjlighet till genmäle få stå oemotsagd har resulterat i denna artikel. Läsarnas reaktioner får avgöra om detta inlägg är av engångskaraktär eller om skrivandet hos NewsVoice återupptas mer reguljärt.

Vi viker dock inte ned oss beträffande en polariserad debatt då den huvudsakligen är av godo för oss alla, skall vi gemensamt kunna åstadkomma de samhällsförändringar vi gärna vill se så går det inte och acceptera att den ena sidans argument skall kunna ta sig ett tolkningsföreträde med hänvisning till vad dessa anser vara god ton, tabubelagda åsikter etc.

Dagens debattklimat präglas alltför mycket av diminutiva för att inte säga osynliga gränsdragningar där vi alla i vårt undermedvetna skall förstå var dessa pk-gränser går, en otydlighet som i förlängningen leder till att debatten blir uddlös och intetsägande. Vi tänker fortsätta att helt strunta i dessa s.k. pk-diktat, bara så att ni andra vet.

Svensk politisk debatt präglas av rädslan för att bli stigmatiserad och uthängd av meningsmotståndare med diverse tillmälen och olika epitet, att vara lagom kontroversiell verkar vara den så typiska svenska lagom-modellens signum och där man alltid skall söka konsensus. Något vi helt tänker fortsätta att strunta i, oavsett vad Mats Sederholm och andra tycker.

Det är dock i sammanhanget viktigt och påpeka att vi alla bara säger vad vi själva kan stå för, analogt därmed har NewsVoice från och med nu infört ett krav att alla vilka vill skriva artiklar och kommentera uppträder under eget namn. Törs man inte stå för sina åsikter framförda hos NewsVoice har man inte här att göra. I förlängningen leder detta sannolikt till vi alla måste bestämma oss för om vi vill vara modiga eller om vi bara kan tänka, tycka och skriva fritt om det sker anonymt.

En av förklaringarna till att så många vill kunna uppträda anonymt är just rädslan för att ens åsikter kan få negativa konsekvenser inom så många andra områden. Vi som pensionärer har inga karriärer att försvara längre, dvs det går inte att ringa och maila till någon arbetsgivare med syftet att kunna få oss avskedade samt att tysta det fria ordet. Sverige är redan idag en alltför tyst plats att vara på! Repressionens tid är över!


Det är vi äldre som modigt måste gå före och dra täcket av den undertryckta fria debatten, vi är övertygade om att detta leder till en ökad åsiktsfrihet samt att yttrandefriheten, i de fall någon går över gränsen, blir föremål för åtalsanmälan och i så fall leder till rättslig prövning i det superkorrupta svenska rättsväsendet.


Vi måste få våra politiker och myndigheter och förstå att åsikts och yttrandefriheten är grundlagsskyddade rättigheter som går att driva vidare i internationella domstolsprocesser, det är bara så vi kan få våra korrupta politiker och inse att de inte kan fortsätta med sitt åsiktsförtryck.

Tar vi en titt på det amerikanska medielandskapets profil så har det efter Donald Trumps tillträde skett en veritabel polarisering på många områden, pk-etablissemanget är i det närmaste desperat då Trump har goda chanser att bli omvald. Politiker kan inte längre medelst lögner och manipulationer bedriva sin globalistiska politik långt över huvudet på vad vanligt folk tycker, något som Donald Trump gjort till en av sina hjärtefrågor. Han uttrycker sig friskt och frejdigt på Twitter och andra medieplattformar, och kan han på så sätt vinna sina väljares förtroende, så är snart PK-etablissemangets tolkningsföreträde borta med vinden.

“Promises made, promises kept” är en av Trumps olika slogans och som USA:s ledare gör han allt för att verkligen kunna leva upp till dessa löften. Något vi tillsammans också måste få våra svenska politiker att inse, vilket en friare och mer polariserad debatt kan hjälpa till med att åstadkomma.

Det har framförts kritik för att vi två mobbar och trakasserar andra vilka framför sina åsikter hos NewsVoice. Vi är av uppfattningen att detta inte är sant. Möjligen anlägger vi ett något brutalare tilltal till de meningsmotståndare vilka inte framträder under eget namn, men då alla hädanefter måste uppträda under sitt riktiga namn så är ju detta ett betydligt mindre problem.

Vi vill båda travestera på Mats Sederholms kommentar vilken startade all denna uppståndelse.

”Alla vet redan att detta är en cherry-picking artikel och att de flesta här, besatta av muslim- och kvinnohat, återkommer som flugor runt en bajskorv varje gång redaktören släpper ut en sån här korv. Han [Sassersson] tjänar pengar på era fördomar, fattar ni inte?

Som alla vet är detta en prickig-korv artikel och att de flesta här, besatta av sanningssökeri och politikerförakt, återkommer som sanningstörstande bin runt den fria och smakliga debattens prickiga korv när NewsVoice publicerar dessa godsaker. Det tjänar inte bara Sassersson på, det fattar ni väl?

Text: Jan Norberg och Öystein Rönne | I debattrummet “Rakt på sak” råder särskilda regler

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

50 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Thomas Nygren
Thomas Nygren
Gäst
9 juli 2020 kl 13:31

Yttrandefriheten. Har den några gränser? Likväl som yttrandefrihet är en oumbärlig grundsten i en demokrati, så måste demokrati vara en nödvändig förutsättning för yttrandefrihet. Kan man ens föreställa sig en diktatur med full och oinskränkt yttrandefrihet? Det räcker men en analys av begreppet “diktatur”, för att förstå att demokrati måste vara en nödvändig förutsättning för yttrandefrihet. Vad innebär då “full och oinskränkt yttrandefrihet”. Skall antidemokratiska krafter ha full rätt att propagera mot demokratin och demokratiska värderingar? Skall fascister och kommunister samt radikala religiösa grupperingar, vilka kämpar mot demokrati och yttrandefrihet, till fullo omfattas av en oinskränkt yttrandefrihet? Svaret måste paradoxalt nog och tveklöst bli JA! Hur olustigt det än kan kännas, så måste även antidemokratisk krafter ha rätt att fritt yttra sig i en demokrati. Om inte, så har vi “de facto” ingen full och oinskränkt yttrandefrihet och därmed ingen reell demokrati. Då har vi bara en låtsasdemokrati, där de med de för tillfället politiskt korrekta åsikterna, får komma till tals. I en verklig demokrati, med full och oinskränkt yttrandefrihet så måste alla, hur “udda, skrämmande eller osmakliga” åsikter de än har, få komma till tals. Finns det då inga gränser för yttrandefriheten? Det fria ordet begränsas idag av lagstiftning emot förtal och hets mot folkgrupp. Detta för att yttrandefriheten inte skall stå i konflikt med en annan av demokratins grundstenar, nämligen “mänskliga rättigheter”. Det finns också vissa verksamheter, som kräver att de som skall involveras, skriver på avtal om tystnadsplikt. Här handlar det främst om offentliga verksamheter som försvar, polis och sjukvård, men även om större företag som vill skydda sig mot industrispionage mm. Dessa avtal om tystnadsplikt, är i sammanhanget att betrakta som särfall, dels då de är av enskilda, “frivilligt påtagna inskränkningar”, och dels då de syftar till att skydda känsliga verksamheter mot spionage samt enskilda individers personlig integritet. Då dessa lagar och inskränkningar, ytterst handlar om att skydda mänskliga rättigheter, så kan de inte sägas stå i strid med en full och oinskränkt yttrandefrihet. Att vi skall ha ett demokratiskt styrelseskick är inte av naturen givet. Ett demokratiskt styrelseskick, vilar ytterst på att konsensus råder inom en majoriteten av ett samhälles medborgarna, om att ett sådant styrelseskick är det för tillfället bästa, eller åtminstone det minst dåliga styrelseskicket. Alltså, ett demokratiskt styrelseskick är inte statiskt och kan därför heller inte tas för givet. Vill vi leva i en demokrati, med alla dess rättigheter men även skyldigheter,… Read more »

Erik Forsman
16 september 2019 kl 09:43

Får väl bidra genom att dra min strå till stacken i denna intetsägande dabbat om ingenting, genom att tala om Mats favoritämnen, alla kategorier: nämligen han själv. Hans teser är grunda, motsägelsefulla som förs på ett sluttande plan, dessutom är dem cirkulära, det vill säga intetsägande.

Av Mats:
“Sprid inte NewsVoice dynga.”

När han får svar på tal:

“jag förstår inte på vilket sätt jag har förstört nått rykte? Jag har aldrig skrivit eller yttrat något negativt om NV någonstans”.

Nä nä…

Vidare så:

“NV tippar med detta och förvandlas till en AK (alternativt korrekt)-sajt istället för en spännande sajt för alla med mänskliga ideal och uppsåt i botten”

Säger bara att: Varsågod Mats och delges oss dina “spännande artiklar” med “mänskliga ideal och uppsåt i botten” så får vi se om dem innehåller något annat än, en uppblåst egenälskades tankar om sin egen förträfflighet! Mats framstår tydligare i dag som en obildad moralisk besserwisser, som blir alltmer pinsam ju äldre han blir.

Marknadsför man varumärket som varande en moralisk högtstående person, bör man också producera högtstående moraliska artiklar. Det räcker inte med att klanka ner på andra, utan att ha något eget att komma med.

En sak är klar:
Mats har mycket höga tanka om sig själv! Synd att inte andra delar dem.

Mats kommer med opreciserade svepande beskyllningar över andras opreciserade svepande beskyllningar.

Smarta människor kan komma på smarta argument för att försvara något dumt, där med visar dem upp häpnadsväckande okunnighet om att åsikter och moral är något man förvärvar i mötet med andra: vi lär av dem som kan och förstår, de vi inte kan och förstår. Vi vinner och växer genom att vi ger upp; öppnar oss inför dem som kan belysa okunskapens dunka dolda rum inom oss. Denna eviga sanning, som alla innerst inne känner till, skyr narcissisten. Kvar blir endast alternativet att sorgset, ensam beskåda sin egen spegelbild, i tron att hitta ut.

Men jag ska inte strö salt i såren. Kan delvis känna igenom mig i Mats; denna sida (jagets primitiva hunger) som jag vet står i vägen för bildning, ogillar jag stark när jag ser den hos andra. De sidor man inte gillar hos sig själv, är mycket lättare att känna igen och anklaga andra för.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
13 september 2019 kl 23:52

Rain Man, Come out to play-i-ay!

Sune Sylthammar Ståhlberg
Sune Sylthammar Ståhlberg
Gäst
13 september 2019 kl 20:18

Eller kalla det för Sorosism.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Sune Sylthammar Ståhlberg
13 september 2019 kl 21:20

Eller dess grindvaktsundergrupp Sederholmism som bäst beskrivs i en lång intetsägande “What to Write When You Have Nothing to Say”-artikel i Aftonblaskan. Vad jag har hört så kallas en sån tom textmassa för AK-(Alternativt Korkad)-artikel.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
13 september 2019 kl 09:34

Svar till: per 11 September, 2019 at 17:45

Tack för din kommentar. Att ideligen kalla mig för rädd är bara en provokation som jag inte bryr mig om att kommentera, mer än så här. Det framgår för de flesta ändå att varken jag eller NV drivs eller påverkas nämnvärt av av rädsla.

Hade rädsla varit en styrande faktor hade NV varit en politiskt korrekt mainstream-produktion. I verkligheten är NV en nyhets- och debattkanal som publicerar texter som granskar tex vapenindustrin, läkemedelsindustrin, maktmissbruk, korruption etc.

NV tar sig även an det självpåtagna uppdraget att låta väldigt olika åsikter samexistera. Om det lyckats på NV kan diskuteras, men det beror främst på att olika åsiktsgrupper helst inte vill samexistera på samma plattform. Därför har vi i dag en mycket polariserad debatt (med både för- och nackdelar) där man antingen måste identifiera sig som höger eller vänster, och därmed skriver/läser man bara i sin höger- eller vänstertidning.

Detta problem visar att väldigt mycket journalistik är partipolitisk, villen den inte borde vara, anser jag.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
13 september 2019 kl 11:28

@Torbjörn. Den här uppdelningen du har gjort är ett bevis på att Sederholm inte har en sån betydelse som andra debattörer och hans egna självuppblåsta ego tror. Den här avdelningen “Rakt på sak” är ju precis det som MS ansåg inte skulle existera. Skulle du i ett tidigare skede ha kommunicerat dina intentioner tror jag utfallet blivit lite annorlunda, eftersom det då hade hunnit gå lite mindre prestige i grejen. Sen har jag ingen aning om vilken privat diskussion du har haft med andra och på vilket sätt det spelar roll i deras ställningstagande. Men själv hajar jag upplägget som varför du gjorde det. Nu har båda debatteknikerna varsitt forum och kan själva välja på vilka villkor de vill debattera. Fri vilja är ju helt underbar…

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Peter Johansson
13 september 2019 kl 15:10

Klockrent.

mats sederholm
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
13 september 2019 kl 19:46

” Därför har vi i dag en mycket polariserad debatt (med både för- och nackdelar) där man antingen måste identifiera sig som höger eller vänster, och därmed skriver/läser man bara i sin höger- eller vänstertidning. ”
… eller bara i sin AK och AK-tidning, eller hur 🙂 (kunde inte bara låta bli) trevlig helg!

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  mats sederholm
13 september 2019 kl 20:13

Tråkiga “skämt” med egenpåhittade ord ger lite autismvibbar. Har kollat dig för AST?

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  mats sederholm
13 september 2019 kl 20:14

Men det är ju inte riktigt som du säger när det gäller NV. Din modell funkar inte, tycker jag. Jag förstår att du vill att det ska vara så för du vill att din AK-modell ska hålla ihop.

Ju mer du försöker passa ihop pusslet desto mer framstår det som om du själv representerar en egen alternativ korrekt linje med vilken du korrigerar din omvärld.

Så vad ska vi hitta på för ord som beskriver det? Tillrättalagd Rabiat Alternativism à la Mats Sederholm (TRAMS)?

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
13 september 2019 kl 20:27

Jag har eventuellt redan diagnosticerat honom i kommentaren ovan. Nu behöver bara psykiatrin fastställa den diagnosen och sen är det fritt fram för tung medicinering.

Erik Forsman
12 september 2019 kl 08:05

En aspekt som tyvärr förbigås, är att samtliga herrar i denna soppa fått sina artiklar samt inlägg publicerade, gjort så på NewsVoices plattform, som ytterst överlever tack vare Torbjörns egna hopsparade pengar. Därför borde samtliga parters lojalitet riktas om.

Hur många av er har sponsrat Newsvoice ekonomiskt? Att bli publicerad på Newsvoice är ingen mänsklig rättighet samt att det är inte hugget i sten att Newsvoice alltid kommer existera. Tvärtom arbetar många olika intressen för att försvåra eller släcka ner nättidningen; tänker då inte i första hand på Mats löjliga hot: “Märkligt tyst! Är det för att du är på väg att bidra till att NV riskerar att klassas som som islamofob-sajt och kanske måste stängas ner”. https://newsvoice.se/2019/07/jan-norberg-yttrandefriheten-fn/

Till synes verkar alla ha sitt eget namn, varumärke eller knippe åsikter som enda lojalitet, när dem orienterar sig genom grälen här. Aldrig att dem offrar en tanke, att just tack vara att dem blivit publicerade, läst och kommenterade mejslat fram deras åsikter dem har idag. Aldrig ett tack till alla som tagit sig tid att uppmärksamma dem, tagit sig tid till att läsa dem. Tagit sig tid till att kommentera dem. Aldrig ett tack till Newsvoice som publicerat dem.

Newsvoice har betytt oerhört mycket för min egen personliga utveckling, intellektuellt så väl som själsligt som jag är ytterst tacksam för. Hur mycket har jag inte lärt mig om alternativa sjukvårdsbehandlingar. Hur mycket har jag inte lärt mig om vår samtidshistoria? Hur mycket har jag inte lärt mig om olika synsätt, förhållningssätt samt livsåskådningar? Men herrarna kanske inte alls har påverkats eller utvecklats av alla de mött här inne, utom dem kanske är samma typer dem var innan dem upptäckte Newsvoice, och då har dem ju inte heller att vara tacksam för.

Men jag säger: tack Torbjörn för Newsvoice och tack Torbjörn för att jag blivit publicerad. Det har betytt mycket för mig och förhoppningsvis även för andra.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Erik Forsman
12 september 2019 kl 13:59

Jag har läst en del av dessa kommentarer och själv tycker jag att du hanterade det exemplariskt då du inte lät dig provoceras utan fortsatte vara dig själv. Men det här fortsatta gnället du håller på med förtar lite av det ursprungligt positiva intrycket jag fått av dig.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Peter Johansson
12 september 2019 kl 15:24

Man kan bara vara sig själv precis som andra människor är som dom är. Det är ingen ide att försöka ändra på andra utan det är bättre att leda med eget exempel eller så hugger man tillbaka på samma villkor. Sen var det väl Torbjörns tanke att “Rakt på sak” skulle vara pajkastar-avdelningen och resten av sajten en fredad zon, så i så fall försöker du mota Olle i grind i fel kommentatorsfält.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Peter Johansson
12 september 2019 kl 16:51

Jovisst, men att kommentera och mota Olle i grind är ju inte en och samma sak för i denna avdelning har Olle fritt utrymme att omotad vara sig själv. Om du däremot vill mota Olle i grind från att vara sig själv i den övriga fredade zonen, så blir det lite ologiskt missvisande om du kommenterar det här utan att precisera vad du menar. Så var vill du mota Olle?

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Peter Johansson
12 september 2019 kl 20:29

Istället för en maritim utvikning kan du svara på min fråga. Var vill du mota Olle? För nu har ju Torbjörn gjort ett försök att dela upp debatten i “Rakt på sak”, där det är tänkt att vara riktigt högt i tak, och resten av NV ska vara den fredade zon du efterfrågat.

Som jag uppfattar det är du inne i en avdelning och diskuterar någonting som faktiskt redan finns i en annan. Vilket gör dina inlägg lite poänglösa som smått gnälliga, eftersom du tycks ha svårt att släppa någonting som redan är överspelat. Det kanske har blivit dags att glömma gamla oförrätter och glida vidare i den fredade zonen.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Peter Johansson
12 september 2019 kl 23:14

Din upprepning av egen text visar bara att du varken förstått Torbjörns nya upplägg eller min fråga.

Det nya upplägget “Rakt på sak” går ut på att man här får göra precis vad du beskriver som “mobba varandra”, om man så vill. Känner man här ett behov av att vilja korrigera andras uppförande utefter egen mjuk profil, så befinner man sig i helt fel avdelning. När man själv har insett detta eller om någon annan påpekat just så, tar man på sig filttofflorna och hasar in i den fredade zonen. Där all text skrivs i små gemener och ytterst mjuka vokaler.

Eller har du tänkt försöka mota Olle i grind genom att gnällomvandla “Rakt på sak” till en del av den fredade zonen?

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Peter Johansson
13 september 2019 kl 00:30

Om du förstod Torbjörns upplägg så varför agerar du då så oförstående? I den här avdelningen får det inte bara förekomma texter som avdramatiserar mobbing, utan det får även förekomma vad du kan uppleva som ren mobbing. Högt i tak och utan handskar.

Om du själv inte uppskattar ett hårdare tonläge så har du ju hela övriga NV att befinna dig på. När du är här och försöker styra och ställa med din egen oro för saker som inte ens har inträffat, men skulle kunna inträffa eftersom “de ju inte huggna i sten”, så är du i helt fel avdelning och upplevs bara som extremt gnällig.

Tycker att du ska nöja dig med den uppdelning som är gjord och själv försöka anpassa dig utefter i vilken avdelning du valt att befinna dig.

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  Peter Johansson
13 september 2019 kl 01:06

Men grejen är att Torbjörn försökt att göra så många som möjligt nöjda med det här uppdelningen. De mer mjuka debattörerna får en stor fredad zon fritt från hårt tonläge och det hårdföra gardet en tryckventil här. Om man själv helt frivilligt väljer att vara här så är det bara att anpassa sig efter detta.

Om sen andra gnäller så är det ingen ursäkt för eget gnäll, då två fel inte blir ett rätt. Gnäll är aldrig okej, varken här eller i den fredade zonen. Tror det är en oskriven kommentarsregel i båda avdelningarna.

mats sederholm
11 september 2019 kl 14:44

Tack för mejlet Torbjörn

Jag har dock inget att tillägga mer än min första post i denna tråd där jag ytterligare avslöjar Norberg och Rönnes redan kända karaktärer och att inte “mata djuren”.

Jag har som jag tidigare skrivit gjort mitt “uppdrag” här för att hjälpa Torbjörn. Jag gav detta energi under några veckor i somras sen var jag klar med detta. Med en artikel här och i Aftonbladet så är jag nöjd.

AK-världen internt, rymdödlor och konspirationsteorier med mera är inte min arena, det är inte mig, vad jag står för eller en debatt som intresserar mig. Jag fokuserar idag på mitt jobb som skribent och aktivist.

Här i alla fall en länk till mina bemötanden om diverse internetrykten och smutskastning genom åren likt Norbergs och Rönnes. http://sederholm.nu/rykten.html

Mats

Peter Johansson
Peter Johansson
Gäst
Reply to  mats sederholm
12 september 2019 kl 14:07

Grindvakt på Aftonbladet. “Grattis”…

Bo Persson
Bo Persson
Gäst
Reply to  mats sederholm
19 september 2019 kl 00:36

Vad innebär ditt jobb som aktivist? Att du och dina sossevänner ska förstöra och utplåna Sverige och dess kommuner ännu mer och förinta allt som är svenskt. Du var så bekymrad när någon hade kallat islam för mördarsekt. Är det ditt jobb som aktivist att islamisera Sverige? Du och dina aktivister har inte fattat att detta är Sveriges största hot någonsin. Överskuggar allting annat.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
11 september 2019 kl 14:09

Snabbsvar till: Jan Norberg 11 September, 2019 at 13:25

Jag tycker du/ni lägger för mycket fokus på MS. Han är bara en av många NV-debattörer som framför allt satsar på att bli publicerad inom MSM. Han har inte på något sätt ändrat på NV även om han tror det själv och även om ni också anser det. Detta med att jag tog kontroll över modererandet handlar enbart om att NV:s nästan samtliga kommentarsfält började bli boxningsringar där oliktänkare mobbades ut av ett litet gäng på 4-5 personer. Självklart måste det stoppas.

Och återigen INGEN blev utkastad eller avvisad från NV. Genom debattrummet Rakt på sak ges plats för alla debattstilar i NV.

Jag tror faktiskt inte ens MS vet om att ni debatterar mot honom efter er artikel här ovan. Någon borde meddela MS om det. Jag kan dra iväg ett mail till honom.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
11 september 2019 kl 13:25

Detta sk Rakt På Sak koncept verkar definitivt ha fått helt motsatt effekt jämfört med vad Torbjörn Sassersson hade tänkt sig. Nu säger plötsligt några att vi inte ska mata trollen, jag har först och främst lite svårt och inse vilka troll som avses, men slutsatsen man kan dra är att Mats Sederholm genom sitt sk ”uppdrag ” har lyckats skrämma debattörer till rädsla att öht debattera med honom, än mindre i kommentarsfält kritisera i sak vad han försöker säga (vi medger att det oftast är väldigt svårt att förstå vad MS försöker säga). Torbjörn Sassersson fick nyligen kritik av Mats Jangdal för sina försök att alltid ställa sig i mitten och två sina egna händer likt Pontius Pilatus. Det är kanske att gå lite långt men det ligger en del sanning i den kritiken även om Torbjörn försöker skämta bort det hela. Ironi som vapen i debatter är alltid lite riskabelt då det kan missuppfattas men vi tror att det handlar om en viss ambition att visa sig orädd och att då använda humorn som vapen. Vi tror inte att någon läsare invänder mot humorn som beklädnad av orden, men det är orden och dess verkliga innebörd som dock är det viktiga för oss alla. Vi har sagt det förut och jag säger det igen, tar man en titt på medielandskapet i USA så inser man att alla tidningar, TV och radiokanaler har en agenda och för det mesta också en tydlig politisk agenda. Ingen hymlar heller med var man står i olika frågor samt vad man tycker om olika politiska ämnen, detta gäller i högre utsträckning i USA än här i Sverige. Hur man förklarar skillnaderna mellan USA och Sverige går det att ha olika uppfattningar om, men tonläget är helt klart betydligt mer uppskruvat i USA jämfört med Sverige och det leder till påverkan av alla som tar del av debatten. Tydlighet genom en starkt polariserad debatt. I Sverige verkar vi vara närmast paniskt konflikträdda, och dristar sig någon (läs Jan & Öystein) till att försöka skruva upp tonläget med syftet att just polarisera debatten så finns alltid åsiktspoliserna där med sina pekpinnar och illa förtäckta hot om åtalsanmälan från någon av dessa grindvaktsorganisationer. Nu är dock Mats Sederholm helt tyst, han vägrar envist att ta debatten med oss. Möjligen hoppas han nu att allt detta skall falla i glömska, han verkar ju dessutom ha skrämt och… Read more »

Erik Forsman
5 september 2019 kl 00:03

“Varför är det förvirrande att nämna Mellanösterns problem med flyktingar från Europa när man diskuterar Europas problem med flyktingar från Mellanöstern”?

Varför skulle det vara förvirrande? Du tuschar här ett förbjuden område i Sverige, nämligen att det är skillnad på kulturer och kulturer vilket är en smula paradoxalt. Skulle det inte föreligga skillnader mellan olika kulturer skulle vi inte heller ha namn för det: det vill säga kulturer. Har vi olika namna på vatten i flytande form? Nej, för vatten i flytande tillstånd är alltid vatten i flytande form, om än salt, sött respektive varmt eller kalt vatten. Har vi kommit så långt att kulturer är olika har vi också kommit till att olika kulturer kan vara bättre och sämre sett från det egna perspektivet. Muslimsk kultur anses bättre vara en bättre kultur av muslimer än västerländsk kultur, men av något outgrundlig anledning anses det förbjude att anse att en svensk eller skandinavisk eller nordisk kultur sett från vårt perspektiv är en bättre kultur mot en t ex muslims kultur. Tillåts vi anse att t ex en svensk kultur passa bättre i Sverige gör vi oss skyldiga till att vara patriotiska eller nationalistiska – alltså en exkluderande nationalism och då är vi rasistiska, fascistiska eller nazistiska. Det är inte tillåtet.

Sedan har jag noterat att en antisemit i regel inte avskyr judar, utan istället är en person som avskys av judar.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
Reply to  Erik Forsman
8 september 2019 kl 12:35

@ Erik Forsman 5 September, 2019 at 00:03

Du går i clinch med en tvättäkta kommunist som hyllar Palestians sak och som delar palestiniernas hatiska syn på judar och Israel. Om det är hat eller inte i hans fall kan jag personligen inte säga helt säkert säga men det finns något unket antisemitiskt i allt vad dessa palestinavänner skriver. Jag fortsätter inte längre här och nu då ämnet för kommentaren är off topic.

Stig Hallengren
Stig Hallengren
Gäst
4 september 2019 kl 19:41

Stig Hallengren

I ingressen står det -det är vi äldre som måste gå före och dra täcket……. , undrar om jag, som är född den 1 maj 1936 är tillräckligt gammal? Det finns fler gamla stofiler, exempelvis Lars Bern och Olle Ljungbäck som kan presentera giftig retorik i sina skrifter. För den skull vill jag inte jämföra mig med dem. Erik Forsman är en yngre förmåga som skriver bra. Det är ett stort projekt att verbalt bekämpa kabalerna.

Vi hederliga och vakna medborgare befinner oss i minoritet i kampen mot det korrumperade elitskiktet. Det fria ordet är strypt, världen över. Google, Facebook, Youtube och Gmail är manipulerat av Siliconvalleygangsters.

Eric Schmidt är en av mogulerna som ligger bakom Dragonfly (trollsländan). ett sofistikerat övervakningssystem som applicerats och testats på Google, Facebook, Gmail och Youtube. Alla med mobiltelefon eller dator som använder de ovan nämnda teknikerna är garanterat övervakade. All data samlas i en gigantisk databas där man kan eftersöka en viss persons vanor och status. Det fria ordet är med andra ord under kritisk granskning.

Klimatkrisen är en bluff som nu används i syfte att skrämma folk till medgörlighet att acceptera nya skattepålagor. Det gick ju inte med de andra domedagsprofetssiorna, världen går under om tio år, undergången är nära etc.

När man beväpnar en IT-applikation med dolda egenskaper i syfte att strypa det fria ordet har vi snart Kinesisk diktatur i vårt sargade land och inte bara islam att bekymra oss över. Den svenska regeringen, med Morgan Johansson som primus motor, driver en politik som ytterst syftar till att stänga käften på Svensson för gott.

Regeringen har som bekant direktlinje till olika plattformar när “värdeavgrunden” är hotad.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
Reply to  Stig Hallengren
8 september 2019 kl 12:34

@ Stig Hallengren 4 September, 2019 at 19:41

Jag kan bara ta av mig kepsen och säga TACK!! Du sammanfattar läget otroligt bra och träffande.

Den länk du skickade med var en av detta års mest intressanta läsning. Hela problematiken är dock så pass komplex att det tarvar en hel del bakgrundsresearch för att på ett initierat sätt kunna uttala sig. Känns som att insikten om Eric Schmidts framfart i globalismens tjänst borde förtjäna en egen artikel. Om inte annat som underlag för kopplingarna till den svenska regeringen och dess hotline till dessa stora teknikdrakar.

I vanlig ordning numera så får vi hoppas att Donald Trump insett faran och gör något åt dessa oligarker som röjer runt inom the Deep State.

Gösta Lilja
Gösta Lilja
Gäst
4 september 2019 kl 14:35

Den här debatten har gått mig förbi av den anledningen att jag slutade ta del av NV ”folkbildning” för ett tag sedan. Min syn på sakernas tillstånd klassificerades där och då av Jan Norberg som skriven av en ”sinnesförvirrad kommunist” och ”antisemit”. Helt enligt kommentarsreglerna tydligen. Jag fick vid det tillfället aldrig svar på min fråga till Norberg. Varför är det förvirrande att nämna Mellanösterns problem med flyktingar från Europa när man diskuterar Europas problem med flyktingar från Mellanöstern?

https://newsvoice.se/2019/01/hederliga-medborgare-sverige/

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
Reply to  Gösta Lilja
8 september 2019 kl 12:31

@ Gösta Lilja 4 September, 2019 at 14:35

Nog är denne varme vän av Palestians sak en sinnesförvirrad kommunist alltid, det behöver man bara kolla på internet för att få bekräftat.

Det blir ju ett passande jobb ledigt nu i dagarna då Utrikesblondinen Margot Wallström går i pension, någon måste ju se till att det ekonomiska stödet från svenska skattebetalare till terrorstämplade våldsorganisationer i Palestian fortsätter.

I övrigt anser jag din kommentar i den här tråden känns en smula off topic, jag kunde också under en kort tid se kommunikationen mellan dig och Torbjörn Sassersson betr dina försök till påtryckningar att ta mig i örat. När frågan om antisemitism kom upp så fegade Torbjörn ur och raderade denna kommunikation. Skulle det inte vara högt till tak inom det sk Rakt På Sak konceptet??

Suzanne
Suzanne
Gäst
4 september 2019 kl 11:58

Då jag läste Mats Sederholms kommentar ovan gav det mig “a touch of wished intrigues” – wildlife intrigues”.

Jag instämmer därmed i Erik Forsmans utmärkta råd. “Mata inte provokationer, svält ut”.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
Reply to  Suzanne
8 september 2019 kl 12:29

@ Suzanne 4 September, 2019 at 11:58

Suzanne, jag kan iofs förstå ditt och Eriks förslag till strategi, dvs att svälta ut och inte låta sig provoceras. Men det är ju samtidigt också det samma som att ge walk over till Mats Sederholm, dvs det är ju precis det han vill. Därav det stängda kommentarsfältet då han gick i genmäle.

Skall vi få en debatt värd namnet krävs att vi då också verkligen debatterar med varandra, hur tokiga åsikter som än torgförs från något håll. Jag är betydligt mer konfrontativ då det gäller att bryta åsikter emellan människor, det fegt att låta en sån stackare som Mats Sederholm löpa. Han skall avkrävas svar på den gallamatias han försöker mata oss andra med.

Suzanne
Suzanne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
12 september 2019 kl 16:01

Enligt min uppfattning är det omöjligt att besvara Mats S första kommentar utan att ”explodera” i ilska, förolämpningar och personangrepp, därav min kommentar ”mata inte provokationer, svält ut”.

Mitt nästa råd, sluta avkräv Mats en förklaring, antagligen har ni båda det gemensamma draget av vilja vara ”vinnar-skallar” och utföra karaktärsmord på varandra;
”Karaktärsmord är en term som används då en person anser sig ha blivit medvetet feltolkad eller pådyvlats åsikter som denne inte står för. Begreppet är relaterat till ärekränkning och förtal och förekommer framförallt inom kulturjournalistik då ämnen som anses kontroversiella debatteras. Anledningen till att begå karaktärsmord på en person skall vara att sänka denne ofta kulturellt och politiskt aktiva persons anseende hos massan. Den som beskylls för att begå karaktärsmord anser sig dock sällan ha gjort något fel, utan istället framfört relevant kritik av handlingar och uttalanden.” – hämtat från wiki … någonting.

[text om rymdödlor är off topic, raderad]

Kanske ligger den största polariseringen inom de ekonomiska elit- och expertgruppernas teknologiskt styrda globalisering och slavarna?

Be smart, skriv en ny fräsch artikel och låt detta karaktärsmord-scenario ”vila” vari det knappast existerar en vinnare. OBS! att jag har åsiktsfrihet. 

Lycka till!

Erik Forsman
4 september 2019 kl 11:19

En grindvakts dagbok, av och med Mats Sederholm :

1.) “En världsregering kommer aldrig att skapas”.

2.) “En ryggradslöshet (Alternativ Korrekt, min anmärkning) där de till och med föraktar medkänsla och trängtar efter hat-kickar”.

3.) Om medieeliten: “Du pekar på ett samband ok, men hur går detta praktiskt till? Menar du att redaktörer och journalster sitter och kollar huruvida deras artiklar följer FN? Och vad är det i Agenda 30 som inte står rätt till”?

4.) Om kritiken mot klimatGreta, som driven av globalisternas klimatalarmism: “Jag tror att den här teorin är skapad utifrån en ovilja att acceptera klimatproblemen men framför allt ett obehag inför myndigheter, gemensamheter, samarbeten över gränser. Ett slags obehag som lyser som en röd tråd genom i stort sett alla alternativa eller konspiratoriska teorier”.

5.) Om FNs Agenda 2030: “Om man studerar agenda30 så innejåller så oändligt mycket mer än detta. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa.Att lösa klimatkrisen”.

6.) “Jag kan förstå det om man åter igen ogillar skatter, myndigheter, gemensamma ansträngningar eller en feminin ombesörjande kollektiv energi. Men jag tror inte att hon (klimatGreta, min anmärkning) är utsänd från makteliten. Bara för att någon plötsligt sticker ut betyder det ju inte att det finns något konspiratoriskt med det”.

7.) Hot mot Newsvoice: “Märkligt tyst! Är det för att du är på väg att bidra till att NV riskerar att klassas som som islamofob-sajt och kanske måste stängas ner”.

8.) samt sist mint inte minst: “Vilka konkret är Globalisterna”?

Källa: https://newsvoice.se/2019/07/jan-norberg-yttrandefriheten-fn/

Conny LundbergD
Reply to  Erik Forsman
4 september 2019 kl 12:17

Det är uppenbart att Mats Sederholm har sålt ut sig till den elit av rövarbaroner som har helt andra planer än de som de flesta normalintelligenta människor har.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
Reply to  Conny Lundberg
8 september 2019 kl 12:25

@ Conny Lundberg 4 September, 2019 at 12:17

Jag kan bara hålla med, men det skulle ha varit intressant om du utvecklat din kommentar en aning. Det är i alla fall för j-ligt att vi skall tvingas se pk-åsiktspolisen ingripa och tvinga Newsvoice till självcensur, jag lider med hur åsikts och yttrandefriheten ständigt beskärs i små men Sverigehatande steg av sådana som Mats Sederholm.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
Reply to  Erik Forsman
8 september 2019 kl 12:28

@ Erik Forsman 4 September, 2019 at 11:19

Du kommer helt sannolikt inte att få något svar på dina frågor här ovan, men såna är de alla pk-ister när de vill framhäva sin egen förträfflighet. Att ta debatt med andra är inte lika enkelt och spektakulärt som att kasta invektiv runt sig mot andra med motsatta åsikter. Skulle Mats S mot förmodan svara på din kommentar så får vi se vad han tar fram ur sitt pk-floskelbibliotek, spännande hur ”samhällsanalytikern” Sederholm tar sig an dina frågor.

Erik Forsman
4 september 2019 kl 09:33

Har aldrig haft den äran att personligen träffa Mats Sederholm, kan därför inte uttala mig om hans “mental setting”. Att enbart utgå från en persons texter leder fullständigt vilse, då en skicklig skriftställare kan anta vilken personlighet som helst (som är finessen och meningen med ett textspråket) och inget går utanför texten. Återstår endast förenklade politiska samt sociala ställningstaganden att klamra sig fast vid för att göra sig en bedömning. Låt oss därför förenkla samt renodla debatten. Sverige var en gång i tiden ett tämligen unikt etniskt isolerat land med en homogen befolkning med likartad kultur och kynne. Vi bekräftade varandras svenskhet och den socialdemokratiska makt som styrde och ställde i landet var vi antingen för eller emot. Konflikterna var få, så även vardagsbrottsligheten och tryggheten och tilliten var hög oss emellan samt vi delade samma värderingar, även om vi inte riktigt förstod det då. Vi lästa och såg på TV om oroligheterna runt om i världen helt förvissade om att detta aldrig skulle drabba oss. Sedan hände något med Sverige. Vi fick islam, feminism, tanketvångskollektivism, tvångsomsorg av våra barn på genusindoktrinerade dagis, HBQT-aktivism… När protesterna kom, stod ett antal nyttiga idioter till grindvaktare som inget heller önskade än att frottera sig med de makt som ville ta vårt land ifrån oss. Dessa nyttiga idioter har bara en strategi, och det är att provocera. Provocera fram ett debattklimat som är så vulgärt att människor skyr den. Detta kan sedan användas som ett led i taktiken att strypa åsikt- och yttrandefriheten med argument som hat och hot. Gå därför inte i Mats fälla när han bestryker andra med ord som “huliganerna-inlåsta-Jurassic Park”. Slut därför leden alla Sverigevänner och isolera grindvaktaren “wanna be” tillika “hang urandsen” Mats Sederholm som är en fiende till Sverige. Bemöt inte hans provokationer. Isolera honom. Gå inte i debatt med honom. Han hatar Sverige och vill förstöra vårt landet. Istället för att kalla alla Sverigevänner för högerextremister, kallar hans oss Alternativ Korrekt. Analysen behöver inte gå djupare. Det räcker så. Varför ville inkräktare utanför vårt lands territorier ta vårt land i besiktning? Jo, vi hade nämligen något som för omvärlden var ytterst attraktivt samt åtråvärt nämligen ett fungerande tryggt samhälle med låg social spänning där folket ingavs hopp om möjligheten att förverkliga drömmar, även om valfriheten var praktiskt taget obefintlig, så godtog nog de flesta detta mot en samhälle i total upplösning, åtminstone sett tillbaka backspegeln. Nu… Read more »

Conny LundbergD
Reply to  Erik Forsman
4 september 2019 kl 12:12

Utmärkt skrivet, Erik!!!

Vi måste absolut bryta tanketvångskollektivismen, utan fritt tänkande och tal kommer vi att vara helt i händerna på de rövarbaronen som styr inte bara Sverige utan också alla andra nationalstater!
Bara tanken att vi skall fostras till att acceptera värderingar som bevisligen medför negativa effekter på hela vårt samhällssystem och oss alla är vämjelig!

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Erik Forsman
4 september 2019 kl 13:37

Vilket bara ord: tanketvångskollektivism. Brilliant.

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
Reply to  Erik Forsman
8 september 2019 kl 12:22

@ Erik Forsman 4 September, 2019 at 09:33

En bra sammanfattad kommentar, det är Mats Sederholms ambition att försöka introducera nya benämningar på företeelser han inte accepterar att människor uttrycker sig om. Det är ett verktyg för att försöka ge sig själv en upphöjelse som intellektuell gigant i pk-etablissemangets tjänst. Patetiskt om någon frågar mig!!

Erik kommer givetvis inte att få något svar från Mats Sederholm då han anser sig stå över sådana futtigheter som att gå i svaromål på andras åsikter och frågor. Det är ju under hans värdighet att delta i debatter på samma villkor som alla andra, Mats S är ju den ultimata sanningskällan som vi andra inte skall få möjlighet att debattera med, han måste ju särbehandlas och skyddas så att han inte realiserar sina hot om att försöka få Newsvoice nedstängd.

mats sederholm
4 september 2019 kl 00:22

Se där! Då är huliganerna tillbaka men för säkerhets skull inlåsta i News Voice egna Jurassic Park, “Rakt på sak”. Klokt Torbjörn!

Dags för T-rex eller kanske …

“Jan Norberg 31 July, 2019 at 21:57
Jag tar min Mats ur skolan och slutar kommentera såväl som att skriva artiklar.”

… ryggradslöst?

Jag stannar här för man ska inte mata djuren här inne tror jag det stod på skylten.

Mats

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
Reply to  mats sederholm
8 september 2019 kl 12:19

@ mats sederholm 4 September, 2019 at 00:22 Mats, du kan väl inte på allvar räkna med att vinna en debatt genom att i ett genmäle återkomma med artikel där kommentarsfältet är stängt. Att gå från tro på rymdödlors existens till att bli en trygg sosse a la Olof Palme tog inte så lång tid när du väl insåg betydelsen av att stå på god fot med pk-etablissemanget där du från tid till annan ibland får något av dina innehållslösa alster publicerade. ”Så talar pk-diktaturens kreatur med varandra”….. Din strategiska förmåga har dock en del begränsningar, du missbedömde risken att få hela rymdödlekomplexet rakt upp i näsan på nytt, du som kämpat så väl för att denna del av ditt liv skall vara glömt, nu ca 10 år efter dina fantasier. Så icke alls Mats, läser man den fortfarande aktuella Expressenartikeln från 2009 11 13 så framgår att du minst sagt har livlig fantasi, är det inte rymdödlor så är det andra fria fantasier helt utan relevans inom något annat område. expressen.se/nyheter/inloggad/sanningsrorelsen-rymdodlor-styr-varlden/ Jag citerar lite ur denna intressanta Expressen artikel: ”Mats Sederholm har också den hållningen att det finns “utomjordisk kontakt med i spelet”. – Det är ju spekulationer, men jag har forskat en del inom new age, det är ett intresse jag har. Men det saknas bärande fakta för detta och ska definitivt inte beblandas med sökandet efter sanningen om 11 september, säger han. Varken i sin debattartikel på Newsmill eller under debatten i SVT nämner Sederholm att han tror att utomjordingar styr. Men i ett slutet debattforum på Vaken.se är hans sanning en annan. Här skriver han: “Jag hävdar alltså att det är UJ som i botten driver Illuminati via människor/ambassadörer på jorden!” (UJ är alltså utomjordingar). Mats Sederholm förstår att tron på reptiler från rymden kan sänka hans trovärdighet. Han påpekar på forumet att utomjordisk styrning är något som man kan “plocka bort” ur hans skrift “Illuminati for dummies” ifall målgruppen för dokumentet är “vanligt folk”. Sanningsrörelsen är ingen fast sammansatt organisation, men dess teorier går att göra till “sina” för många grupper med egen agenda: nazister som påstår att det är en judisk konspiration, new age-aktvister som menar att det handlar om att “robotisera” människorna, kristen extremhöger som menar att satan ligger bakom Illuminati – och så de reptiltrogna. Genom att beskriva och ifrågasätta tusentals detaljer finner sanningsrörelsen stöd för en rad sammansvärjningar, och ju fler… Read more »

Ulf ClaréusD
3 september 2019 kl 18:41

Välkomna tillbaka Janne & Öystein och fortsätt att ge järnet, men som ni vet, får inte de värsta skurkarna omnämnas. Det har jag fått erfara många gånger. Det måste bli ett slut på detta gräddfils-åkande, från känt håll. Vi har ju alla lika värde, eller hur. Spelar ingen roll om nån’ är hyperrik, besitter likväl endast EN röst, som jag. Fast det gäller bara vid äkta demokrati. Den har dom snott, mitt framför ögonen på oss. Icke acceptabelt. Där har vi noll-tolerans.
Så lycka till!

Jan Norberg
Jan Norberg
Gäst
Reply to  Ulf Claréus
8 september 2019 kl 12:15

@ Ulf Claréus 3 September, 2019 at 18:41

Ulf, det är att undertrycka demokratin om andra anser sig ha rätten att censurera ens åsikter fritt uttryckta under vår grundlagsskyddade yttrandefrihet. De lagar som begränsar åsikts och yttrandefriheten är ett personligt ansvar vi alla har att ta, dvs uttrycker någon vilket någon annan anser som tabubelagda åsikter så måste detta anmälas och prövas rättsligt så att den vilken yttrat något som andra anser vara omfattat av personligt ansvar under de lagar som åberopas av anmälaren. Allt annat är trams och befängda försök till undertryckande av åsikts och yttrandefriheten.

Självklart måste vi alla vilka vill delta i debatten här hos Newsvoice acceptera att Torbjörn S av ren självbevarelsedrift vill ägna sig åt en viss självcensur för att undvika inblandning i vad den samlade åsiktspolisen på vänsterkanten normalt kallar förtal, hets mot folkgrupp, etc, etc. Men om vi alla ställer upp på att debattera under våra resp riktiga namn så är det personliga ansvaret garanterat och Newsvoice slipper ta någon annans ansvar.

Detta var också Torbjörn S ansats innan hans kompis Mats Sederholm på ett brutalt sätt hotade och skrämde Sassersson till självcensur och tystnad enligt gällande pk-koncept. Något som du verkar särskilt drabbad av om jag förstått det rätt.

Ulf Bittner
Gäst
Reply to  Ulf Claréus
8 september 2019 kl 20:29

MINNS NEWSMILL TIDEN

Under den tiden fanns ingen Mats Sederholm eller Torbjörn Sassersson som kunde förhindra yttrande frihet och åsiktsfrihet, påminner särskilt Torbjörn Sassersson om den tiden, det var en bra tid med samma lagstiftning som nu!

Vad är du Torbjörn Sassersson så rädd för?

Du har nu över en tid tappat enormt många läsare och gratis skribenter av artiklar, vem äger det problemet Torbjörn Sassersson?

GÖR OM OCH GÖR RÄTT, ANDRA KAN DET, SÅ DU KAN VARA ORÄDD OM DU VILL!

TILLÅT YTTRANDEFRIHET OCH ÅSIKTSFRIHET UNDER EGET NAMN OCH SÄKERSTÄLL ATT ALLA FÅR SKRIVA ELLER DELGE OM DET DEN ENSKILDE VILL FÖRMEDLA PÅ NEWSVOICE!

Din egen ljusa tanke är din bästa vän och din egen svarta tanke är din största fiende, var så god att välj Torbjörn Sassersson.

Hälsar den goda medmänniskan med fullständig orädsla för etablissemanget och därtill med ljusa krafter till er alla

Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS
https://soundcloud.com/ulf-bittner
Sweden
e-post
e-post
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Ulf Bittner
8 september 2019 kl 21:08

Tack för din åsikt….