Norberg-Rönne replikerar: En förestående återkomst?

publicerad 3 september 2019
- av Jan Norberg
Aliens. Foto: Miriam Espacio. Licens: Unsplash.com (free use)

REPLIK. Jan Norberg och Öystein Rönne kommenterar en färsk debatt om NewsVoice och alternativmediernas problematiska situation. Norberg vill ha en polariserad debatt och ser den som nödvändig för att kunna bryta vänsterns åsiktsmonopol och politiskt korrekta diktat i debatten. Debattörerna är trötta på den så typiska svenska lagom-modellen. ”Det är vi äldre som modigt måste gå före och dra täcket av den undertryckta fria debatten, vi är övertygade om att detta leder till en ökad åsiktsfrihet…”

Text: Jan Norberg och Öystein Rönne | Foto: Miriam Espacio. Licens: Unsplash.com (free use)

Efter det att Torbjörn Sassersson intervenerat i kommentarsfältet med anledning av två debattartiklar, den ena skriven av Harriet Larsson och den andra skriven av JanNorberg så har Mats Sederholm kunnat stärka sitt eget personliga varumärke som samhällsdebattör inom MSM.

Sederholm har därmed kunnat profitera på sin personliga relation med NewsVoice grundare och chefredaktör Sassersson, han har med referens till debatten i NewsVoice fått ytterligare en artikel publicerad hos Aftonbladet varvid hans egna aktier stärkts som accepterad skribent inom MSM. Borta är hans drygt 10 åriga rymdödlekomplex. Grattis Mats!

Det har förekommit en del diskussioner i bakgrunden där Torbjörn Sassersson och undertecknad flera gånger diskuterat NewsVoice framtid med anledning av misstaget att falla undan för Sederholms hot och påtryckningar, vi har enats om att inkomma med ett genmäle i NewsVoice för balansens skull. Det är i sammanhanget viktigt och påpeka att vi alla i stridens hetta kan yttra hårda ord om varandra och deras åsikter, något vi båda också tillsammans med andra bär ansvar för, men att låta en part utan möjlighet till genmäle få stå oemotsagd har resulterat i denna artikel. Läsarnas reaktioner får avgöra om detta inlägg är av engångskaraktär eller om skrivandet hos NewsVoice återupptas mer reguljärt.

Vi viker dock inte ned oss beträffande en polariserad debatt då den huvudsakligen är av godo för oss alla, skall vi gemensamt kunna åstadkomma de samhällsförändringar vi gärna vill se så går det inte och acceptera att den ena sidans argument skall kunna ta sig ett tolkningsföreträde med hänvisning till vad dessa anser vara god ton, tabubelagda åsikter etc.

Dagens debattklimat präglas alltför mycket av diminutiva för att inte säga osynliga gränsdragningar där vi alla i vårt undermedvetna skall förstå var dessa pk-gränser går, en otydlighet som i förlängningen leder till att debatten blir uddlös och intetsägande. Vi tänker fortsätta att helt strunta i dessa s.k. pk-diktat, bara så att ni andra vet.

Svensk politisk debatt präglas av rädslan för att bli stigmatiserad och uthängd av meningsmotståndare med diverse tillmälen och olika epitet, att vara lagom kontroversiell verkar vara den så typiska svenska lagom-modellens signum och där man alltid skall söka konsensus. Något vi helt tänker fortsätta att strunta i, oavsett vad Mats Sederholm och andra tycker.

Det är dock i sammanhanget viktigt och påpeka att vi alla bara säger vad vi själva kan stå för, analogt därmed har NewsVoice från och med nu infört ett krav att alla vilka vill skriva artiklar och kommentera uppträder under eget namn. Törs man inte stå för sina åsikter framförda hos NewsVoice har man inte här att göra. I förlängningen leder detta sannolikt till vi alla måste bestämma oss för om vi vill vara modiga eller om vi bara kan tänka, tycka och skriva fritt om det sker anonymt.

En av förklaringarna till att så många vill kunna uppträda anonymt är just rädslan för att ens åsikter kan få negativa konsekvenser inom så många andra områden. Vi som pensionärer har inga karriärer att försvara längre, dvs det går inte att ringa och maila till någon arbetsgivare med syftet att kunna få oss avskedade samt att tysta det fria ordet. Sverige är redan idag en alltför tyst plats att vara på! Repressionens tid är över!


Det är vi äldre som modigt måste gå före och dra täcket av den undertryckta fria debatten, vi är övertygade om att detta leder till en ökad åsiktsfrihet samt att yttrandefriheten, i de fall någon går över gränsen, blir föremål för åtalsanmälan och i så fall leder till rättslig prövning i det superkorrupta svenska rättsväsendet.


Vi måste få våra politiker och myndigheter och förstå att åsikts och yttrandefriheten är grundlagsskyddade rättigheter som går att driva vidare i internationella domstolsprocesser, det är bara så vi kan få våra korrupta politiker och inse att de inte kan fortsätta med sitt åsiktsförtryck.

Tar vi en titt på det amerikanska medielandskapets profil så har det efter Donald Trumps tillträde skett en veritabel polarisering på många områden, pk-etablissemanget är i det närmaste desperat då Trump har goda chanser att bli omvald. Politiker kan inte längre medelst lögner och manipulationer bedriva sin globalistiska politik långt över huvudet på vad vanligt folk tycker, något som Donald Trump gjort till en av sina hjärtefrågor. Han uttrycker sig friskt och frejdigt på Twitter och andra medieplattformar, och kan han på så sätt vinna sina väljares förtroende, så är snart PK-etablissemangets tolkningsföreträde borta med vinden.

“Promises made, promises kept” är en av Trumps olika slogans och som USA:s ledare gör han allt för att verkligen kunna leva upp till dessa löften. Något vi tillsammans också måste få våra svenska politiker att inse, vilket en friare och mer polariserad debatt kan hjälpa till med att åstadkomma.

Det har framförts kritik för att vi två mobbar och trakasserar andra vilka framför sina åsikter hos NewsVoice. Vi är av uppfattningen att detta inte är sant. Möjligen anlägger vi ett något brutalare tilltal till de meningsmotståndare vilka inte framträder under eget namn, men då alla hädanefter måste uppträda under sitt riktiga namn så är ju detta ett betydligt mindre problem.

Vi vill båda travestera på Mats Sederholms kommentar vilken startade all denna uppståndelse.

”Alla vet redan att detta är en cherry-picking artikel och att de flesta här, besatta av muslim- och kvinnohat, återkommer som flugor runt en bajskorv varje gång redaktören släpper ut en sån här korv. Han [Sassersson] tjänar pengar på era fördomar, fattar ni inte?

Som alla vet är detta en prickig-korv artikel och att de flesta här, besatta av sanningssökeri och politikerförakt, återkommer som sanningstörstande bin runt den fria och smakliga debattens prickiga korv när NewsVoice publicerar dessa godsaker. Det tjänar inte bara Sassersson på, det fattar ni väl?

Text: Jan Norberg och Öystein Rönne | I debattrummet “Rakt på sak” råder särskilda regler