Svenskarnas skuldsättning och olika typer av lån

publicerad 17 september 2019
- Extern skribent

Det skrivs mycket om svenskarnas rekordstora skuldsättning. Det är främst de skenande priserna på bostadsmarknaden som ända sedan 1990-talets början pekat spikrakt uppåt, med endast några få avbrott, som bidragit till denna utveckling.

Mäter man skuldsättningen hos svenska hushåll jämfört med hushållens disponibla inkomst så är denna summa rekordhög, men det finns även andra mått som används för att mäta skuldsättning.

Tittar man till exempel istället på hur stor procent av sin disponibla inkomst som hushållen betalar i ränta för sina lån så är denna siffra faktiskt relativt låg. Detta enligt siffror hämtade från ekonomifakta.

Vad betyder skuldsättning för svenskar

Det är det låga ränteläget och de skattemässiga fördelarna som man får i form av ränteavdrag som har lett till det läge som vi har idag. Det är en stor mängd svenskar som har stora skulder men majoriteten av dessa kan ändå inte sägas ligga i en finansiell riskzon.

Bostadslån har en väldigt låg effektiv ränta och de amorteringskrav som nu finns ner till 50% belåning gör att de flesta har skaplig takhöjd att klara av att betala sina lån även om det ekonomiska läget skulle försämras och räntorna går upp igen.

Vilka typer av lån har svenskarna?

Den absolut vanligaste typen av lån är bostads- och studielån vilket är något som nästan alla svenskar tar ut under sitt liv. Men det finns även många andra typer av lån som kan vara aktuella i olika skeden av livet. Så kallade blanco-lån från banker.

Räntan på dessa sätts på en individuell basis och kan vara bra för den som har en trygg ekonomi och ett fast jobb att ta lån för investeringar, planerade inköp eller konsumtion på medellång sikt.

Men för många svenskar dyker det upp tillfällen i livet där man behöver extra pengar snabbt. Det är då olika typer av snabblån blir aktuella.

Det kan vara frågan om en oförutsedd bilreparation eller chansen att följa med på en unik resa som man inte har sparkapital nog till.

Snabblån har ett dåligt rykte och det stämmer att den effektiva räntan oftast är något högre än vad man kan få via ett blanco-lån från en större bank. Fördelen är att man kan få pengar väldigt snabbt och att dessa lån finns tillgängliga även för de som skulle ha svårt att få ett lån från banken.

Det finns även gott om alternativ för att kombinera flera mindre smålån till ett större som sänker räntekostnaden. Du hittar en översikt över billiga lån hos morebanker.

Även om räntan för snabblån ofta är högre än långa lån från banker kan realkostnaden, dvs den faktiska mängd pengar som man betalar, bli relativt låg förutsatt att man betalar tillbaka lånet på kort tid. Dessa lån kan vara mycket användbara, förutsatt att man redan när man tar ut dem vet hur och när man planerar att betala tillbaka dem.

Extern skribent


Så här kan du stötta Newsvoice