Ogräsmedlet glyfosat har hittats i Nestlés kaffebönor

publicerad 9 oktober 2019
- Sanja Juric
Kaffe - Foto: Parisienne. Licens: Pixabay.com (free use)
Kaffe - Foto: Parisienne. Licens: Pixabay.com (free use)
Koll på kaffet? Foto: Parisienne. Licens: Pixabay.com (free use)

WHO:s klassifikation av glyfosat under 2015 som mest sannolikt cancerframkallande, har fått många sjuka att stämma Monsanto. Fler barn föds med missbildningar och ännu fler cancerdrabbade träder fram. Nestlé ökar nu kontroller av kaffet efter att företaget upptäckte att kaffebönorna från vissa länder innehöll kemikalien.

Text: Sanja R. Juric | Foto: Parisienne. Licens: Pixabay.com (free use)

Nestlé har varit involverat i ett antal skandaler under åren. Företaget har beskyllts för barnarbete och för att utarma naturresurserna. De fick betala nio miljoner dollar i förlikning efter att den kanadensiska konkurrensmyndigheten anklagade Nestlé under 2007 för att ha deltagit i en priskartell.

2008 dog sex barn i Kina och 860 fick behandlas på sjukhus. Anledningen var att Nestlés mjölkersättning innehöll för låga halter av melamin. Även Taiwan stoppade försäljningen av produkten. Det framkom också under 2009 att Nestlé hade köpt mjölk från olagligt beslagtagna farmer i Zimbabwe, trots Eu:s dåvarande bojkottregler.

Läs mer: 13-åriga Théo har genomgått 53 operationer – läkare skyller på glyfosat

Kaffe från Brasilien och Indonesien testade positivt

Nya tester visade att bönor från vissa länder hade nivåer av cancerframkallande ogräsmedlet glyfosat, som låg nära regleringsgränsen. Leverantörer av indonesiska och vissa brasilianska kaffebönor har informerats om de nya förfaranden som kommer att träda i kraft från och med den 1 oktober.

Brasilien som är världens största exportör av sojabönor har valt att inte förbjuda glyfosat, då det har visat sig vara effektivt bekämpningsmedel. Efter att Monsantos patent på glyfosat gick ut, har kemikalien använts flitigt i många andra produkter för bekämpning av ogräs. Det har varit svårt att hitta tillräckligt effektiva bekämpningsmedel för att ersätta pesticiden, enligt företagen.

Nestlés övervakningsprogram upptäckte att kaffebönor som företaget köper, har haft nivåer av kemiska rester som ligger nära den godkända gränsen. Det är på grund av striktare regler för glyfosat i Europa, Australien och Malaysia som företaget inför de nya testerna. Nestlé har meddelat att de kommer att fortsätta att arbeta med kaffeodlarna i syfte att minska nivåerna.

“Our agronomists will continue to work with coffee farmers to help them improve their weed management practices, including the appropriate use of herbicides and adoption of other weeding methods.”

EU vill begränsa försäljning av glyfosat

Ökade antal cancerfall som har kopplats till ämnet, utarmad mark, förorenade naturresurser, minskad växtlighet, biologisk mångfald och uppkomsten av antibiotikaresistenta svampar, har fått fler länder att införa restriktioner och leta efter mer skonsamma bekämpningsmedel.

Österrike har varit det första landet i Europa att tillkännage sitt mål att helt fasa ut glyfosat genom ett förbud. Österrikes glyfosatförbud kommer att träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer: Österrike först med att vilja totalförbjuda glyfosat

EU polariserat i frågan om glyfosat

EU har fram till 2022 på sig att hitta alternativa bekämpningsmedel. Det är då tillståndet för försäljning av glyfosat går ut. Trots att fler länder i EU vill se en begränsning av försäljningen, råder det delade meningar om dess säkerhet.

Trots IARC:s rapport och många cancerfall som har kopplats till herbiciden, förlängde EU försäljningstillståndet till 2022. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) och US Environmental Protection Agency (EPA) har hittills gått efter Monsantos egna studier där man hade kommit fram till att glyfosat inte kan kopplas till cancer. Det verkar som om EFSA fortfarande hävdar att glyfosat inte utgör någon fara för människor, står det att läsa i Svenska Yle.

En protestlista mot glyfosat samlade in över en miljon underskrifter under 2018. Detta ledde till att EU-parlamentet har valt att ändra hur granskningen går till.

”Studier om vilka ämnen som är farliga för människan eller miljön måste granskas och debatteras vetenskapligt innan en produkt får komma ut på marknaden. Bara tillverkarens studier räcker inte hädanefter, hur väl de än är genomförda.” 

Enligt Mats Nylund, centralförbundsordförande för svenska lantbruksproducenterna, finns det inte tillräckliga vetenskapliga bevis för att ämnet ska behöva förbjudas.

“Om jag säger det enkelt så skulle ett förbud av glyfosat kräva ett ersättande preparat. Just nu ser vi inget sådant på marknaden så min tolkning är att försäljningstillståndet förlängs ytterligare” säger Nylund till Svenska Yle.

Enligt Nylund finns det inte tillräckligt med vetenskapliga bevis för att glyfosat är skadligt. Han påpekar att ett förbud skulle innebära en hel del konsekvenser då inga alternativa preparat finns och att mindre gårdar kommer att minska kraftigt, vilken i sin tur skulle kunna leda till näringsläckage.

“Det här med förbuden bygger mer på känslor än på vetenskap. Finlands riksdag behandlade så sent som 2018 ett medborgarinitiativ som man gick igenom noggrant. Då kom man fram till att det inte fanns tillräckligt stora risker med ämnet för att förbjuda det.” 

IARC-studien bedrevs av sjutton cancerforskare från 11 länder under 2015. Resultaten pekade på att glyfosat var mest sannolikt ett cancerogent ämne. Publiceringen av rapporten har inneburit stora ekonomiska förluster för Monsanto. Även andra aktörer som säljer produkter med glyfosat skulle påverkas negativt vid glyfosatförbud.

Tv Hälsa skrev den 22 september om International Life Sciences Institute, ILSI, en amerikansk ideell organisation som enligt en granskning av New York Times har infiltrerat statliga hälso- och näringsorgan över hela världen. En av stora donatorer till organisationen har varit Monsanto men även andra producenter av jordbrukskemikalier.

Huruvida EU länder kommer att  enas om hälsoriskerna och försöka hitta alternativa medel för att ersätta glyfosat, återstår att se. Tills dess får vi förundras över hur små delstater som Sikkim i Indien, den första delstaten i världen att helt förbjuda pesticider, gör sitt bästa för att försätta värna om naturen och delstatens invånare. 

Text: Sanja R. Juric

Källor

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq