USA, NATO och Israel fortsätter pulvrisera arabstaterna i Mellanöstern

publicerad 28 oktober 2019
- Hans Myrebro
Detta foto påstås visa en Al-Nusra-krigare som använder en amerikansk US BGM-71 TOW Anti-tank Missiles
Detta foto påstås visa en Al-Nusra-krigare som använder en amerikansk US BGM-71 TOW Anti-tank Missiles
Detta foto påstås visa en Al-Nusra-krigare som använder en amerikansk BGM-71 TOW Anti-tank-gevär

ANALYS & DEBATT. USA har i snart 30 år härjat i olika länder i Mellanöstern på order från Israel som hela tiden haft en klar målsättning att stegvis ödelägga och pulvrisera samtliga arabstater.

Yinon-planen från 1982 angav klart ovan skisserade målsättning och den kom senare 1996 att kompletteras  av amerikanarna Perles, Feiths och Wurmsers i skriften: ”New strategi for Securing the Realm”. I den anges hur Israel med hjälp av NATO ska kunna utforma sin strategiska miljö genom att smula sönder de arabiska grannländerna. Israel och USA arbetade tätt tillsammans enligt dessa linjer och allt tyder på att 9/11-attentatet i New York var resultatet av ett gemensamt arbete.

Fd general Wesley Clarks avslöjande ord

Endast några dagar efter 9/11-attentatetet blev general Wesley Clark kallad till Pentagon där hans överordnade tog fram en lista där de arabstater som skulle förstöras namngavs. Clark frågar då: ”Is it classified”? Svaret löd: ”Yes Sir”, varpå Clark svarade: ”Well don’t show it for me”, men det framkom ändå att det var sju stater som skulle demoleras inom fem år. Svårigheten var bara att få det att se ut som inbördeskrig.

https://youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw

Egentligen hade ödeläggelsen av arabvärlden börjat tidigare, nämligen då Jimmy Carter och Zbigniew Brzeziński år 1979 beslöt att stödja Mujahedin-rörelsen i Afghanistan med hjälp av narkotikapengar och CIA-pamfletter tryckta i Kanada. Resultatet av denna fortfarande pågående draksådd känner vi väl till.

Mujahedeen fick sedan många förgreningar framåt i tiden och under olika namn såsom IS, ISIL, al-Qaida. Samtliga av dessa har stöd av USA/Israel och de har utgjort redskap för att skapa det som man gärna benämner ”inbördeskrig”.

Kurderna

Ett undantag från denna dödslista upptäcker vi snart, nämligen den kurdiska delen av Syrien. I Yinon-planen finns den kurdiska delen av Syrien omnämnd som ett skyddsobjekt som måste bevaras genom vänskap. Israel har sedan hela tiden stött kurdiska separatister i denna del av nationalstaten Syrien. Detta av två skäl: Kurddelen som numera kallas Hasaka är en landsdel rik på olja och gas samt en bördig åkermark lämplig för bla vete. En självständig stat här skulle avsevärt minska Syriens ekonomiska förmåga. Också ur strategisk synpunkt är Hasaka värdefullt för Israel som militärt slagkraftig i ryggen på Damaskus.

Syriska truppers inmarsch i den kurdiska delen av Syrien är en stor förlust för Israel liksom för USA.

Under de senaste dagarna har vi vid flera tillfällen fått höra att USA kom till Syrien för att bekämpa IS. Det är en lögn som är ofantlig. IS har hela tiden stridit mot Damaskus regimen på USA:s och Israels uppdrag, att då tro att USA skulle bekämpa de IS-enheter som strider mot Damaskus är mer än orimligt. Undantaget är det rika kurdområdet där IS är lika intresserade av naturtillgångarna som de kurdiska rebellerna.

ISIS stole 2300 US Humvees - Photo: ISIS
RT: ISIS “stole” 2300 US Army Humvees – Photo: ISIS

I övriga delen av Syrien stöds IS av USA av hjärtats lust. Under Obamas sista dagar som president gav han IS en avskedsgåva på 300 miljoner dollar i form av framförallt militär utrustning och stödet fastän i mindre skala har sedan fortsatt under Donald Trump.

Läs mer: Fredspristagaren Obamas julgåva till terrorismen i Syrien – Beviljade 300 miljoner dollar

Läs mer: Amerikanska vapen för 1 miljard dollar avsedda för Irak ”försvann”

USA:s närvaro i Syrien illegal

Verkligheten är den att USA är i Syrien illegalt och har varit det hela tiden. Till och med före kriget så fanns det amerikanska agenter i landet för att förbereda en krigsutveckling. Man uppträder alltså kriminell när man vistas i landet. Och inte nog med att man finns i Syrien som representant för världens rikaste land – man ägnar sig också åt stöld och smuggling i stor skala av landets tillgångar.

Amerikanska enheter stjäl oljan

Annons från Historisktkorrekt.se
Annons från Historisktkorrekt.se

Senast för några dagar sedan, den 25 oktober publicerade SANA satelitbilder på hur amerikanska enheter fyller tankvagnar i nordöstra Syrien med olja som sedan fraktas utomlands för försäljning. På detta sätt kan man delvis finansiera sina banditinsatser i det fattiga länderna.

De krigsförband som Trump för en vecka sedan lovade att ta hem, till kongressens stora förtret, kom ganska omgående att i stället för hemtagning köra österut för att säkra stölderna av gas och olja. USA:s försvarsminister Mark Esper kunde den 25 oktober meddela de andra medbrottslingarna i NATO-högkvarteret att:

”USA is taking some actions to stregthen our position at Deir Ezzor, to ensure that we can deny ISIS access to the oil fields.”

Väldigt smart, man ville lägga beslag på oljan för eget bruk. Som ovan framgår så var NATO inblandad i diskussionerna och sitter därmed fast i gangster-byken.

Den 26 oktober lät den ryske generalen Igor Konashenkov publicera satellitbilder som visade hur amerikanska enheter ombesörjde stöld och smuggling av syrisk olja.

Major-general Igor Konashenkov - Foto: SputnikNews Alexander Vilf
Major-general Igor Konashenkov – Foto: SputnikNews, Alexander Vilf

Tank trucks guarded by US military servicemen and private military companies smuggle oil from fields in eastern Syria to other countries and in the event of any attack on such a convoy, US special operations forces and combat aviation are immediately used to protect it”.

”Revenues from smuggling syrian oil arrive at numbered bank accounts of US private military companies and intelligence services through Brokerage firms that interact with it. To secure such a continuous financial flow free from control and taxes, the top officials at the Pentagon and Langley will be willing to guard and protect oil wells in Syria from the imaginary ´hidden cells´ of Daesh indefinitely.”

Att IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi nu dödats betyder bara att USA:s gangstervälde nu kan arbeta mer ostört med sin oljesmuggling.

Text: Hans Myrebro

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: NATO