Lars Bern uthängd i Expressen för “tankebrott” om klimatet

publicerad 1 november 2019
- Lars Bern
Expressen-löpet i slutet av oktober 2019. Foto på Lars Bern taget av NewsVoice redaktör.
Expressen-löpet i slutet av oktober 2019. Foto på Lars Bern taget av NewsVoice redaktör.
Expressen-löpet i slutet av oktober 2019. Foto på Lars Bern taget av NewsVoice redaktör.

DEBATT. Jag har tillsammans med en handfull vänner blivit uthängd i boulevardtidningen Expressen för att jag inte följer den svenska klimatlarmande eliten och deras fårskock.

Text: Lars Bern | Artikeln har tidigare publicerats på Berns blogg Antropocene

I ett jättereportage med TV-intervjuer inlagda anstränger sig Expressen till det yttersta för att förminska och förlöjliga mig och de övriga för att vi gör en annan bedömning av klimatfrågan än vad det politiskt korrekta mediafolket gör. Dessa journalistiska ”klimatvetenskapliga experter” försöker krampaktigt utmåla oss som motståndare till vetenskapen på området, detta trots att flera av oss aldrig ifrågasatt någon vetenskap. I vår krets har man till och med räknat in vårt lands främste och mest internationellt erkände vetenskapsman inom klimatvetenskapen.

Se video i Expressen: Lars Bern: “Jag tror inte på IPCC”

 

Internationellt har vi världens främste klimatforskare Richard Lindzen på vår sida. Alarmisternas påstående att det råder total enighet bland världens forskare på området stödjer sig på en studie som upprepade gånger bevisats vara forskningsfusk. Det finns massor av forskare med samma uppfattning som vi gett uttryck för.

ArcanumSkolan 2024

Den vetenskapliga bakgrunden är den att FN har bildat ett organ som heter IPCC med uppdrag att kartlägga antropogen klimatpåverkan. IPCC har alltså inget mandat att titta på alla övriga faktorer i jordens miljö som under årmiljoner påverkat klimatet, ofta på ett dramatiskt sätt. Detta har vingklippt IPCC:s vetenskapliga relevans och gjort att IPCC måste ses mest som ett politiskt styrt organ.

Låt mig bara påminna om att för 12,000 år sedan hade vi en tre km tjock inlandsis där jag sitter och skriver detta. Därefter ändrades klimatet plötsligt. Inlandsisen smälte bort och jorden gick in i vad som kallas en interglacial, som fått namnet Holocen. Detta var alltså långt innan ett litet fåtal människor hade något som helst inflytande på jordens klimat. Interglacialer som inträffar vart 80.000:de år ungefär, brukar vara mellan 10,000 till 12,000 år, så Holocen är av allt att döma i slutet av sin historia.

Ett av de säkraste sätten att följa jordens klimat är att studera isborrkärnor på Grönland, där man kan beräkna den temperatur som inlandsisen haft under olika tidsperioder. Forskningsprojektet GRIP Greenland finner då att för 5.000 år sedan var temperaturen som högst med -29,2oC, för 2.000 år sedan -32,0oC, för 1.000 år sedan -30,5oC, för 400 år sedan -32,3oC och 1875 så var den -32,4oC. Temperaturen har med andra ord fallit i ca. 2.000 år för att nå sitt minimum mot slutet av 1800-talet. Om detta hade fått fortsätta hade vi idag sett slutet av Holocen med en ny inlandsis under tillväxt.

Sammanställning av grafer: NewsVoice

Som tur är hände något med klimatet i mitten av 1800-talet som fick temperaturen att sluta falla. Forskarna vet inte vad som orsakade detta, men man tror att det kan ha berott på att solaktiviteten tilltog och att det minskade molnbildningen. Jordens medeltemperatur började åter stiga fram till 30-talet varefter den stagnerade och sjönk till slutet av 70-talet, då temperaturen åter började stiga under 90-talet till samma nivå som på 30-talet, för att sedan plana ut under de senaste 20 åren. Totalt har temperaturen enligt borrkärnorna stigit med 1oC till idag -31,4oC. Det är denna stigande temperatur som hela klimatdebatten handlar om.

Utöver borrkärnor kan man studera temperaturförändringen genom att mäta havsnivån. Den började stiga efter 1870. Denna nivåhöjning beror på att havsvattnet expanderar när det värms upp och att vissa glaciärer smälter och släpper ifrån sig vatten. Havsnivåhöjningen har varit i stort sett linjär de senaste 150 åren och uppvisade ingen accelererad takt när koldioxidhalten började stiga. Nivåhöjningen har legat mellan 1 till 3 mm per år beroende på var man mäter.

I sitt letande efter antropogena faktorer som påverkar jordens temperatur har IPCC landat i att den ökande temperaturen sedan 1800-talet kan bero på människans utsläpp av växthusgaser. Halten av dessa började stiga efter Andra Världskriget samtidigt som utsläppen av koldioxid från fossilförbränning tog fart. Koldioxidhalten i luften har sedan dess stigit från 0,03% till 0,04%. IPCC kom fram till att temperaturstegringen under denna period orsakats av just antropogen påverkan. Den slutsatsen förutsätter att den faktor som fick temperaturen att stiga från 1800-talet till 30-talet, måste ha upphört plötsligt och att den av människan orsakade uppvärmningen tog vid. Man uppskattar således att den antropogena påverkan hittills varit ca. en halv grad.

Utifrån denna slutsats har IPCC gjort datorberäkningar baserat på vissa antagna (gissade) parametrar för hur temperaturen fortsatt kommer att utvecklas om halten koldioxid fortsätter att öka. Dessa beräkningar har lett fram till tron att vi under innevarande århundrade kommer att få en ytterligare temperaturökning på 0,5 till 3,5oC, alltså totalt 1,5 till 4,5oC.

Osäkerheten på 3oC mellan lägsta och högsta antagande är en enormt stor siffra i klimatsammanhang, något som avspeglar att klimatforskarna egentligen inte vet någonting om hur det kommer att gå – osäkerheten är total. Den beror i sin tur på att forskarna saknar en fungerande hypotes för molnbildningen och hur den påverkar jordens klimat. Innan man har funnit en verifierbar sådan hypotes kommer alla klimatprognoser i stort sett bara vara gissningar, vilket den stora osäkerheten ju visar.

Klimatlarmandet från vissa klimatforskare vilar på en ytterst bräcklig grund och bygger på antagandet att deras värsta scenario +4,5oC kommer att inträffa, vilket skulle göra att det blir 1oC varmare än för 5.000 år sedan. Vissa alarmister har även gått längre än så och pratar om uppåt +7oC. Det är dessa domedagsscenarier som gett luft är skrämselpropagandan om klimatet och som fått nästan hela västvärlden att likt en religiös fårskock spendera trillioner skattepengar och följa domedagspredikanter som Al Gore, Johan Rockström, Anders Wijkman och Greta.

Det Expressens reportage handlar om är vår lilla krets som inte tror på domedagsscenariot eftersom uppvärmningen kraftig avstannat efter sekelskiftet och att vi därför bedömer att den fortsatta uppvärmningen sannolikt stannar under 2oC, vilket inte är särskilt alarmerande. Vi hamnar då på samma temperatur som på Medeltiden. För denna kätterska slutsats har man satt det nedsättande epitetet ”klimatförnekare” på oss, med en klar syftning till de som förnekar Förintelsen. Att vi överhuvudtaget inte ifrågasatt vetenskapen är, i dessa religiöst fanatiska sammanhang, helt ovidkommande. Vi är förkastliga bara för att vi tror på vetenskapens minsta förväntade temperaturökning. Och den tron baserar vi på den faktiska observationen att temperaturstegringen markant avstannat de senaste decennierna.

Att vi plötsligt börjat uppmärksammas i etablissemangets alarmistiska medier efter att man försökt tiga ihjäl oss i över tio år, beror på att ett snabbt växande antal människor i vårt samhälle tror mer på oss än på etablissemangets propagandamedier såsom SVT, SR, SvD, DN, Expressen, Aftonbladet m.fl.. Det ger inte dessa en lugn stund. Det är mot den bakgrunden man skall se Expressens reportage. Vi kommer givetvis att vinna den här debatten när klimatet fortsätter sin lugna utveckling och fårskocken upplöses. Sådant har inträffat många gånger tidigare i historien.

För övrigt tror jag inte att de ledande alarmisterna själva tror på sina domedagsförutsägelser. Därom vittnar 50 år av förutsägelser om katastrofer som inte materialiserats. Allt är bara ett instrument för att skrämma människor till underkastelse under en elit.

Jag har i tio år förgäves försökt hitta någon alarmist som vågat sätta så mycket som en sekin på sina förutsägelser i ett vad. Det säger allt!

Text: Lars Bern

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det är väl närmast att betrakta som en utmärkelse eller medalj om Expressen hänger ut en. Var stolt Lars Bern. Vi är många som följer dig med stort intresse. Du ger oss hopp om mänsklighetens förmåga att tänka rationellt.

 • Det är väl närmast att betrakta som en utmärkelse eller medalj om Expressen hänger ut en. Var stolt Lars Bern. Vi är många som följer dig med stort intresse. Du ger oss hopp om mänsklighetens förmåga att tänka rationellt.

 • Kanske kan vi också enas om att klimat och väder är två olika ämnen och att klimatförändringar är långsiktiga skeenden som inte med lätthet kan förutses utifrån konstruerade datoralgoritmer. Väder ingår ju så klart i klimatet men kan inte annat än spekuleras om vid undersökningar av kortare tidsperioder.

 • Kanske kan vi också enas om att klimat och väder är två olika ämnen och att klimatförändringar är långsiktiga skeenden som inte med lätthet kan förutses utifrån konstruerade datoralgoritmer. Väder ingår ju så klart i klimatet men kan inte annat än spekuleras om vid undersökningar av kortare tidsperioder.

 • Kanske vi kan enas om att miljöförstöring och klimat är två olika ämnen och bör behandlas var för sig därest det inte finns ovedersägliga bevis för motsatsen.
  Att miljöförstöring har existerat länge utan att vare sig regering eller allmänheten i gemen har reagerat är också ett faktum. Vad göra åt insektsdöden och framför allt bidöden?
  Det finns fog för att tro att all elektromagnetisk strålning från mobiler och wifi är skadlig för insekter och dessutom förgiftningen av vår föda med växtgifter/glyfosat och GMO och makthavare reagerar inte överhuvudtaget. Rötslam som innehåller tungmetallet som gödning av våra åkrar, vem reagerar?

 • Kanske vi kan enas om att miljöförstöring och klimat är två olika ämnen och bör behandlas var för sig därest det inte finns ovedersägliga bevis för motsatsen.
  Att miljöförstöring har existerat länge utan att vare sig regering eller allmänheten i gemen har reagerat är också ett faktum. Vad göra åt insektsdöden och framför allt bidöden?
  Det finns fog för att tro att all elektromagnetisk strålning från mobiler och wifi är skadlig för insekter och dessutom förgiftningen av vår föda med växtgifter/glyfosat och GMO och makthavare reagerar inte överhuvudtaget. Rötslam som innehåller tungmetallet som gödning av våra åkrar, vem reagerar?

 • Johnny kanske borde du åka till Indonesien och Phillipinerna innan du uttalar dig om att det inte finns någon ökning av havsnivån.

 • Temperaturen har ökat med en grad på 170 år från en låg nivå från lilla istiden. Havsnivån har stigit med 2mm Per år. Det föreligger ingen klimat kris, klimatet är mycket stabilt. Innan jag börjar oroa mig vill jag först se en kraftig ökning av havs nivån per år. Lyssna på Lars Bern han förklarar allt utmärkt.

 • Hej S Hallengren, du läser tyvärr inte vad jag säger, kanske vill du fortfarande inte svara på min fråga. Jag tror visst att CO2 är rent men när man bränner fossila bränslen medföljer mycket annat än CO2. Jag tror du vet det.Min fråga kvarstår, vad ska vi göra med denna ständigt ökande nersmutsning i miljön?
  Sen är det väl så att fakta har inte “klimatförnekarna”ensamrätt på. Du vet att det finns överväldigande många forskare som har sina fakta som stöds av forskning. Jag skulle otroligt gärna vilja tro att att det som sker nu av snabbt smältande glaciärer och så mycket klimatkaos, inte har något med människan att göra, men hittills finns det inget som kan övertyga mig om att den snabba ökning vi upplever just nu inte skulle bero på mänskliga faktorer också. Det kan ju vara både och? Om det är något vi kan göra och det är det , varför inte lägga om rodret medan vi har en liten tidslucka kvar och göra vad vi kan. Dessutom skulle vi därmed börja städa upp i miljön vilket är hög tid för vår egen och jordens hälsa.
  Att du talar så nedlåtande om en modig och klartänkt tonåring som Greta får stå för dig. Jag kan förstå att det är irriterande att en så ung flicka står upp mot makt och myndigheter och vågar tala sin sanning, men jag beundrar henne. Lösningar finns i mängder men det är viljan som saknas och tyvärr är många som du inte till stor hjälp eftersom ni vägrar att titta på miljöförstöringen som medföljer i oljeindustrins spår.
  Till Perra vill jag säga att jag håller med dig om att för mycket alarmism kan leda till verkligt kaos eftersom mänskliga psyket är lättpåverkat och ganska bräckligt. Problemet är alltid att om man vill varna för något som man tror kan hända i framtiden, hur ska man väcka mänskligheten. det är ett svårt dilemma. Men vi kommer se allt mer folkmassor som flyr sina länder pga klimat förändringar. Det leder som vi väl känner till också till kaos och gigantiska problem som sedan göder populism och fascism. Rädslor är inget att leka med och jag förstår att vi inte ska larma för mycket men ur min synvinkel måste vi ju också få människor att reagera innan det är för sent.

  • Kerstin, klimatförnekare är ett mycket dumt epitet eftersom det finns ett klimat. Det är ju det som vi nu träter om. Klimatalarmister kan i regel inte presentera någon trovärdig fakta gällande klimatet. Greta Thunberg har bl. annat diagnosen Aspergers syndrom, att utnyttja en tonåring, ett barn med denna mentala störning är i högsta grad osmakligt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom Att du beundrar henne är ok för min del, jag respekterar det.

   Sen har vi det där med föroreningar generellt, samt föroreningar vilka anses påverka klimatet.
   Jag tycker vi håller oss till vad som anses kunna påverka klimatet, vilket ju är huvudfrågan i denna debatt. Om vi nu slutar pumpa olja, elda kol, gas, sopor och ved samt stänger ned kärnkraften så har vi bara vindsnurrorna och solpanelerna kvar att krama el ur. Snurrorna står still när det inte blåser och solpanelerna fungerar inte när solen inte lyser. Vi kommer då av allt att döma frysa ordentligt. Vad skall man ladda alla elbilar med när ledningarna är strömlösa? Utan el uppstår frågetecken efter frågetecken. Får vi sedan ett rejält vulkanutbrott som förmörkar halva jorden är vi verkligt illa ute. Eller att solfläckarna som just nu har låg aktivitet fortsätter avta, då får vi så småningom en ny istid. Detta, om inte annat, är ett scenario att vara rädd och känna skräck inför. Här en länk om livets gas.
   http://www.klimatupplysningen.se/2016/09/30/koldioxid-livets-gas/

 • Temperaturen har ökat med en grad på 170 år från en låg nivå från lilla istiden. Havsnivån har stigit med 2mm Per år. Det föreligger ingen klimat kris, klimatet är mycket stabilt. Innan jag börjar oroa mig vill jag först se en kraftig ökning av havs nivån per år. Lyssna på Lars Bern han förklarar allt utmärkt.

 • Hej S Hallengren, du läser tyvärr inte vad jag säger, kanske vill du fortfarande inte svara på min fråga. Jag tror visst att CO2 är rent men när man bränner fossila bränslen medföljer mycket annat än CO2. Jag tror du vet det.Min fråga kvarstår, vad ska vi göra med denna ständigt ökande nersmutsning i miljön?
  Sen är det väl så att fakta har inte “klimatförnekarna”ensamrätt på. Du vet att det finns överväldigande många forskare som har sina fakta som stöds av forskning. Jag skulle otroligt gärna vilja tro att att det som sker nu av snabbt smältande glaciärer och så mycket klimatkaos, inte har något med människan att göra, men hittills finns det inget som kan övertyga mig om att den snabba ökning vi upplever just nu inte skulle bero på mänskliga faktorer också. Det kan ju vara både och? Om det är något vi kan göra och det är det , varför inte lägga om rodret medan vi har en liten tidslucka kvar och göra vad vi kan. Dessutom skulle vi därmed börja städa upp i miljön vilket är hög tid för vår egen och jordens hälsa.
  Att du talar så nedlåtande om en modig och klartänkt tonåring som Greta får stå för dig. Jag kan förstå att det är irriterande att en så ung flicka står upp mot makt och myndigheter och vågar tala sin sanning, men jag beundrar henne. Lösningar finns i mängder men det är viljan som saknas och tyvärr är många som du inte till stor hjälp eftersom ni vägrar att titta på miljöförstöringen som medföljer i oljeindustrins spår.
  Till Perra vill jag säga att jag håller med dig om att för mycket alarmism kan leda till verkligt kaos eftersom mänskliga psyket är lättpåverkat och ganska bräckligt. Problemet är alltid att om man vill varna för något som man tror kan hända i framtiden, hur ska man väcka mänskligheten. det är ett svårt dilemma. Men vi kommer se allt mer folkmassor som flyr sina länder pga klimat förändringar. Det leder som vi väl känner till också till kaos och gigantiska problem som sedan göder populism och fascism. Rädslor är inget att leka med och jag förstår att vi inte ska larma för mycket men ur min synvinkel måste vi ju också få människor att reagera innan det är för sent.

  • Kerstin, klimatförnekare är ett mycket dumt epitet eftersom det finns ett klimat. Det är ju det som vi nu träter om. Klimatalarmister kan i regel inte presentera någon trovärdig fakta gällande klimatet. Greta Thunberg har bl. annat diagnosen Aspergers syndrom, att utnyttja en tonåring, ett barn med denna mentala störning är i högsta grad osmakligt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom Att du beundrar henne är ok för min del, jag respekterar det.

   Sen har vi det där med föroreningar generellt, samt föroreningar vilka anses påverka klimatet.
   Jag tycker vi håller oss till vad som anses kunna påverka klimatet, vilket ju är huvudfrågan i denna debatt. Om vi nu slutar pumpa olja, elda kol, gas, sopor och ved samt stänger ned kärnkraften så har vi bara vindsnurrorna och solpanelerna kvar att krama el ur. Snurrorna står still när det inte blåser och solpanelerna fungerar inte när solen inte lyser. Vi kommer då av allt att döma frysa ordentligt. Vad skall man ladda alla elbilar med när ledningarna är strömlösa? Utan el uppstår frågetecken efter frågetecken. Får vi sedan ett rejält vulkanutbrott som förmörkar halva jorden är vi verkligt illa ute. Eller att solfläckarna som just nu har låg aktivitet fortsätter avta, då får vi så småningom en ny istid. Detta, om inte annat, är ett scenario att vara rädd och känna skräck inför. Här en länk om livets gas.
   http://www.klimatupplysningen.se/2016/09/30/koldioxid-livets-gas/

  • Kerstin här skall du få svar.
   Varför ifrågasätter du om CO2 är rent eller inte! Läs på om detta. Lars Bern delar inte ut rallarswingar, han levererar fakta som klimatalarmisterna inte vill kännas vid. Beskriv hur vi skall agera för att få de oljeproducerande länderna att sluta pumpa olja. Det går nämligen inte. Det finns för stora pengar att inhösta i den branschen. Fallet Greta är mycket tragiskt. En uppskrämd tonåring med liten eller ingen kunskap om klimat och miljö. Utan tvekan är hon rädd på allvar, men hon har ingen relevant lösning på de påstådda stundande miljökatastroferna. Har du? Att slå larm, VARGEN KOMMER är i sig inte nedsättande men när man alarmerar i ett ämne som alarmisten inte vet ett jota om då blir klimatalarmist ett nedsättande epitet. Några exempel, agronomen och fuskprofessorn Rockström och författarkompisen Anders Wijkman sprider lögner om klimatet i TV-morgonsofforna. Göran Greider, redaktör på Dalademokraten, ägnar sig åt samma sak men med politisk vänsterslagsida. Det enda du kan göra, om du tror att det hjälper till att förbättra klimatet, är att du köper papperskasse när du handlar på Konsum eller ICA. Andas ut koldioxid MÅSTE du för att överleva.

  • Det finns teknologier som kan ersätta plasten, som t ex industrihampa (se länk: https://ministryofhemp.com/blog/why-isnt-hemp-plastic-everywhere/?fbclid=IwAR3G2X7ohrn_Koyj-elVh_u6eof-2Qc0X_8Y–AaDvnvZZn45WBa1Kxv4N8).

   Nicola Teslas teknik för fri energi är det sannolikt bara att sätta igång med. Det finns massor med folk som utvecklar detta. Dessvärre finns rigida ekonomiska strukturer, (som också styr våra media) som försvårar övergången. Det finns dock sätt – och tid – att lösa detta. Och Lars Bern är inte någon som vill förhondra det här – tvärtom.
   Men det farligaste hotet mot mänskligheten (långt farligare än klimatet självt) är i denna stund de falanger av klimatalarmismen som vill hetsa igång något, och agera i total, blind panik.
   Det FINNS tid att ställa om. Vi har minst 100 år på oss. Sannolikt också 200. INTE “8 år och knappt det” (6 år såg jag nu någon som sa..)
   Fakta visar att CO2-halterna historiskt har legat skyhögt över de 400 ppm, som alarmisterna vill se som en “tipping point” som, om den överskrides, skulle sätta igång en accelerande kedja av klimatkatastrofer, och stegrande temperatur, bortom kontroll. Det finns inga sådana belägg. Däremot kan själva paniken lätt eskalera och skapa en “psykologisk tipping point” där det blir massupplopp överallt, regeringar fälls, eskalerande kriminalitet, okontrollerad terrorism… inbördeskrig etc.
   Det finns politiska falanger som gärna ser denna utveckling, då de tycker sig se ‘vetenskapliga bevis’ på att kapitalismen haft fel och att kommunismen därför måste ha rätt – och som vill skapa en kommunistisk världsdiktatur. Det här är den största faran just nu.

   • Tack, Perra!
    Hampa kan dessutom användas för att bygga bättre och betongfria hus, för att göra kompositer som är starkare än stål, för att göra batterier som är bättre än dem med litium i, för att leda el bättre än koppar och data bättre än silikon, för att göra kläder som är behagligare och starkare än de gjorda av miljöförstörande bomull, för att rensa marken från gifter, för att äta nyttigt, för att gödsla andra växter, för att göra icke-cancerframkallande rengöringsmedel och hudvård, för att få bort tumörer, för att…

    Nej, det går bara inte att lista upp allt här. Hampa har i nuläget redan över 25.000 olika tillämpningar inom alla för människor livsviktiga områden: boende, mat, medicin, energi osv. Skulle vi satsa ordentligt på hampaforskning och användning, så var vi nog snart på 250.000 tillämpningar… Och då skulle jorden äntligen bli glad igen.

    Jag skulle kunna länka om allt jag hävdar, men googla gärna själv. Googla på engelska dock, för mycket information ska inte svenskar bli varse om…

  • Den stora faran är vänsterextrema rörelser som gömmer sig bakom Greta (och låter henne ta smällarna)
   Extinction Rebellion är en sådan organisation. Dess ledare sitter i fängelse för att ha försökt störa flygtrafiken på Heathrow med drönare (vilket kunnat orsaka en krasch). Greta stödjer rörelsen, dessvärre (mot bättre vetande?)
   En annan av grundarna har öppet meddelat att rörelsens mål inte har med klimatet alls att göra.

   • Riktigt Perra. Nyss mailade den ökände Mats Sederholm ut:

    “Greta vann inte fredspriset, men frågan är nog ifall världen verkligen är mogen för de systemändringar och det patos hon visar. Jag tror inte de flesta faktiskt verkligen förstått vad hon säger och vad hon gör. Hon är skoningslös mot systemet i alla sina uttalanden. Äntligen någon!”

    Tänk så bortkommen man kan bli, en Krönt idiot.

 • Kerstin, se skogen för bara trän… Gretas “att lngen gör något”… Vad har du eller Greta med Ingen att göra? Om du känner Ingen så kan du ju ta upp med honom om vad det är han inte gör bra.

 • Är det någon av alla dessa Lars Bern beundrare som bryr sig om att Jorden smutsas ner allt mer och vilka konsekvenser det medför? Är det någon av er som har funderat över att ju mer fossilt bränsle vi bränner ju mer smutsar vi ner atmosfären oavsett om CO2 är rent eller inte. Varför inte förstå att livet är mer och mer utsatt ju mer vi smutsar ner vår Jord. Om vi slutar ta upp olja ur jorden slipper vi plaster som onekligen är ett stort hot mot livet i haven. Kanske kan vi titta lite mer på helheten och inte vara fixerade vid huruvida vi människor medverkar till alla de klimatkaotiska störningar som vi utsätts för allt mer? Ingen ide Lars Bern att oja sig över att du kallas för klimatförnekarae så länge som du själv slänger ut rallarsvingar mot dem som av många förklarliga skäl har andra uppfattningar om vad som orsakar klimatförändringar än du har. Att kalla oss klimatalarmister är väl också nedsättande eller? Det här är inget spel för gallerierna och Gretas upprördhet att ingen gör något har jag full förståelse för. Låt oss skapa en renare miljö så att livet kan frodas!

  • Kerstin här skall du få svar.
   Varför ifrågasätter du om CO2 är rent eller inte! Läs på om detta. Lars Bern delar inte ut rallarswingar, han levererar fakta som klimatalarmisterna inte vill kännas vid. Beskriv hur vi skall agera för att få de oljeproducerande länderna att sluta pumpa olja. Det går nämligen inte. Det finns för stora pengar att inhösta i den branschen. Fallet Greta är mycket tragiskt. En uppskrämd tonåring med liten eller ingen kunskap om klimat och miljö. Utan tvekan är hon rädd på allvar, men hon har ingen relevant lösning på de påstådda stundande miljökatastroferna. Har du? Att slå larm, VARGEN KOMMER är i sig inte nedsättande men när man alarmerar i ett ämne som alarmisten inte vet ett jota om då blir klimatalarmist ett nedsättande epitet. Några exempel, agronomen och fuskprofessorn Rockström och författarkompisen Anders Wijkman sprider lögner om klimatet i TV-morgonsofforna. Göran Greider, redaktör på Dalademokraten, ägnar sig åt samma sak men med politisk vänsterslagsida. Det enda du kan göra, om du tror att det hjälper till att förbättra klimatet, är att du köper papperskasse när du handlar på Konsum eller ICA. Andas ut koldioxid MÅSTE du för att överleva.

  • Det finns teknologier som kan ersätta plasten, som t ex industrihampa (se länk: https://ministryofhemp.com/blog/why-isnt-hemp-plastic-everywhere/?fbclid=IwAR3G2X7ohrn_Koyj-elVh_u6eof-2Qc0X_8Y–AaDvnvZZn45WBa1Kxv4N8).

   Nicola Teslas teknik för fri energi är det sannolikt bara att sätta igång med. Det finns massor med folk som utvecklar detta. Dessvärre finns rigida ekonomiska strukturer, (som också styr våra media) som försvårar övergången. Det finns dock sätt – och tid – att lösa detta. Och Lars Bern är inte någon som vill förhondra det här – tvärtom.
   Men det farligaste hotet mot mänskligheten (långt farligare än klimatet självt) är i denna stund de falanger av klimatalarmismen som vill hetsa igång något, och agera i total, blind panik.
   Det FINNS tid att ställa om. Vi har minst 100 år på oss. Sannolikt också 200. INTE “8 år och knappt det” (6 år såg jag nu någon som sa..)
   Fakta visar att CO2-halterna historiskt har legat skyhögt över de 400 ppm, som alarmisterna vill se som en “tipping point” som, om den överskrides, skulle sätta igång en accelerande kedja av klimatkatastrofer, och stegrande temperatur, bortom kontroll. Det finns inga sådana belägg. Däremot kan själva paniken lätt eskalera och skapa en “psykologisk tipping point” där det blir massupplopp överallt, regeringar fälls, eskalerande kriminalitet, okontrollerad terrorism… inbördeskrig etc.
   Det finns politiska falanger som gärna ser denna utveckling, då de tycker sig se ‘vetenskapliga bevis’ på att kapitalismen haft fel och att kommunismen därför måste ha rätt – och som vill skapa en kommunistisk världsdiktatur. Det här är den största faran just nu.

   • Tack, Perra!
    Hampa kan dessutom användas för att bygga bättre och betongfria hus, för att göra kompositer som är starkare än stål, för att göra batterier som är bättre än dem med litium i, för att leda el bättre än koppar och data bättre än silikon, för att göra kläder som är behagligare och starkare än de gjorda av miljöförstörande bomull, för att rensa marken från gifter, för att äta nyttigt, för att gödsla andra växter, för att göra icke-cancerframkallande rengöringsmedel och hudvård, för att få bort tumörer, för att…

    Nej, det går bara inte att lista upp allt här. Hampa har i nuläget redan över 25.000 olika tillämpningar inom alla för människor livsviktiga områden: boende, mat, medicin, energi osv. Skulle vi satsa ordentligt på hampaforskning och användning, så var vi nog snart på 250.000 tillämpningar… Och då skulle jorden äntligen bli glad igen.

    Jag skulle kunna länka om allt jag hävdar, men googla gärna själv. Googla på engelska dock, för mycket information ska inte svenskar bli varse om…

  • Den stora faran är vänsterextrema rörelser som gömmer sig bakom Greta (och låter henne ta smällarna)
   Extinction Rebellion är en sådan organisation. Dess ledare sitter i fängelse för att ha försökt störa flygtrafiken på Heathrow med drönare (vilket kunnat orsaka en krasch). Greta stödjer rörelsen, dessvärre (mot bättre vetande?)
   En annan av grundarna har öppet meddelat att rörelsens mål inte har med klimatet alls att göra.

   • Riktigt Perra. Nyss mailade den ökände Mats Sederholm ut:

    “Greta vann inte fredspriset, men frågan är nog ifall världen verkligen är mogen för de systemändringar och det patos hon visar. Jag tror inte de flesta faktiskt verkligen förstått vad hon säger och vad hon gör. Hon är skoningslös mot systemet i alla sina uttalanden. Äntligen någon!”

    Tänk så bortkommen man kan bli, en Krönt idiot.

 • Kerstin, se skogen för bara trän… Gretas “att lngen gör något”… Vad har du eller Greta med Ingen att göra? Om du känner Ingen så kan du ju ta upp med honom om vad det är han inte gör bra.

 • Är det någon av alla dessa Lars Bern beundrare som bryr sig om att Jorden smutsas ner allt mer och vilka konsekvenser det medför? Är det någon av er som har funderat över att ju mer fossilt bränsle vi bränner ju mer smutsar vi ner atmosfären oavsett om CO2 är rent eller inte. Varför inte förstå att livet är mer och mer utsatt ju mer vi smutsar ner vår Jord. Om vi slutar ta upp olja ur jorden slipper vi plaster som onekligen är ett stort hot mot livet i haven. Kanske kan vi titta lite mer på helheten och inte vara fixerade vid huruvida vi människor medverkar till alla de klimatkaotiska störningar som vi utsätts för allt mer? Ingen ide Lars Bern att oja sig över att du kallas för klimatförnekarae så länge som du själv slänger ut rallarsvingar mot dem som av många förklarliga skäl har andra uppfattningar om vad som orsakar klimatförändringar än du har. Att kalla oss klimatalarmister är väl också nedsättande eller? Det här är inget spel för gallerierna och Gretas upprördhet att ingen gör något har jag full förståelse för. Låt oss skapa en renare miljö så att livet kan frodas!

 • Häromdagen stod att läsa i Expressen att Swebbtv, enligt Expo, är associerad med vit-makt rörelsen, vilket i sin tur slutgiltigt bevisar att Expo är starkt associerad med intellektuell funktionsnedsättning och förståndshandikapp.

  • Så stod det på propagandabyrån SVT också, vit makt-rörelsen. Då vet vi att “vit makt” är något bra, eftersom de attackerar det. Men attackersr de “svart makt”/black power, eller andras makt. De klimathysteriskas makt, eller perverterades/hbtq:ares makt, trans-tramsares makt? Media vill ha alla svaga och maktlösa för att bli beroende och underställda glabalisternas makt. Inte inte stå i våra naturliga starka sammanhang. De naturliga sammanhangens integritet attackeras – ett sätt är med ord om att vita är en “rörelse” – genom att de/eliten främjar konstiga upplösande ideer och glorifierande av normlösa tilstånd. Då blir vi svaga. Alla blir det. Fram för vit makt, gul makt etc, får vi inte vara i den… då har makten lagts bortom oss själva.

 • Häromdagen stod att läsa i Expressen att Swebbtv, enligt Expo, är associerad med vit-makt rörelsen, vilket i sin tur slutgiltigt bevisar att Expo är starkt associerad med intellektuell funktionsnedsättning och förståndshandikapp.

  • Så stod det på propagandabyrån SVT också, vit makt-rörelsen. Då vet vi att “vit makt” är något bra, eftersom de attackerar det. Men attackersr de “svart makt”/black power, eller andras makt. De klimathysteriskas makt, eller perverterades/hbtq:ares makt, trans-tramsares makt? Media vill ha alla svaga och maktlösa för att bli beroende och underställda glabalisternas makt. Inte inte stå i våra naturliga starka sammanhang. De naturliga sammanhangens integritet attackeras – ett sätt är med ord om att vita är en “rörelse” – genom att de/eliten främjar konstiga upplösande ideer och glorifierande av normlösa tilstånd. Då blir vi svaga. Alla blir det. Fram för vit makt, gul makt etc, får vi inte vara i den… då har makten lagts bortom oss själva.

 • Bättre PR än så kan man inte få. Hjärtligt grattis till dig och till alla dem som efter denna artikel själva började söka efter sanningen.

  • När globalist-bankirernas medier godkänner PR av nationalisthögern, som precis beslutat att hålla sig kvar vid globalist-maffians Youtube, så blir i alla fall jag misstänksam. Ingen annan som blir det?

   Vad är det som pågår bakom kulisserna? Har de enats om att återigen göra en SD? D.v.s. att fånga upp missnöjet med globalismens och EU:s dåliga effekter på välfärden, för att sedan, när det väl gäller, kovända?

   Var inte naiva gott folk! Lars Bern och SwebbTV är lika PK som PK-maffian, men PK-nöger. Kommentarer som avslöjar deras höger- och nöger-lögner censureras.

 • Bättre PR än så kan man inte få. Hjärtligt grattis till dig och till alla dem som efter denna artikel själva började söka efter sanningen.

  • När globalist-bankirernas medier godkänner PR av nationalisthögern, som precis beslutat att hålla sig kvar vid globalist-maffians Youtube, så blir i alla fall jag misstänksam. Ingen annan som blir det?

   Vad är det som pågår bakom kulisserna? Har de enats om att återigen göra en SD? D.v.s. att fånga upp missnöjet med globalismens och EU:s dåliga effekter på välfärden, för att sedan, när det väl gäller, kovända?

   Var inte naiva gott folk! Lars Bern och SwebbTV är lika PK som PK-maffian, men PK-nöger. Kommentarer som avslöjar deras höger- och nöger-lögner censureras.

 • Solen har definitivt ett stort inflytande på Jordens klimat. Mycket större än människorna. Låt oss kalla dem som inte förstår det “solförnekare”.

 • Angående CO2. Vi har för lite CO2.

  I den verksamhet av Faktabrott som Expressen och SVT och propagandamedian sysslar med, när såg man att de skriver att de CO2-halter (som man trixar med som ett vapen i omstörtningen…) som tas ur iskärnor – att de nämner att dessa värden inte anger vad för nivåer i sig inte anger vad det var för nivåer före industrialismen – värdena i iskärnorna anger primärt värden i iskärnorna… inte historiska värden som var på den tiden då iskärnans lagers vatten sägs härröra från.

  Värdena sjunker genom det ENORMA trycket från isen som blir då islagret växer, vilket ger förändringar i bubblornas sammansättning. CO2 försvinner bort.

  Zbigniew Jaworowski;
  “Scandinavian glacier… […] It convinced me that ice is not a closed system, suitable for an exact reconstruction of the composition of the past atmosphere.”

  Zbigniew Jaworowski is chairman of the Scientific Council of the Central Laboratory for Radiological
  Protection in Warsaw, where he has held various posts since 1973. He was a principal investigator of
  three research projects of the U.S. Environmental Protection Agency and of four research projects of
  the International Atomic Energy Agency. The author of four books and 300 scientific papers, he has
  held posts with the Centre d’Etude Nucleaires near Paris; the Biophysical Group of the Institute of
  Physics, University of Oslo; the Norwegian Polar Research Institute and the National Institute for Polar
  Research in Tokyo.

  Hela:
  https://www.geocraft.com/WVFossils/Reference_Docs/ice_core_man-canada_2007.pdf

  Faktabrott/Expressen – Fantasi och lögn som förs ut från media:
  “At no point in the last 650,000 years before the pre-industrial era did the CO2 concentrations go above 300 part per million…”
  From: An Inconvenient Truthby, former Vice President Al Gore (now, chairman and co-founder of Generation Investment Management — a London-based business that sells carbon credits)

  Fakta:
  “The majority of the stomatal frequency-based estimates of CO2 for the Holocene do not support the widely accepted concept of comparably stable CO2 concentrations throughout the past 11,500 years.”
  F. Wagner, et.al., 2004 — Paleoecologist and stomata research scientist

  Man säger att det aldrig i historien varit så hög CO2 som efter industrirevolutionen och att det under årtusendena innan aldrig var över 300 ppm, utan att det var som 260-280 ppm och allting över det är för att vi släpper ut klimat, klimatutsläpp…

  Men det där är flum från gammelmedians verksamhet av Faktabrott. Istället för fake news och iskärnor så bör man om det är seriöst och inte agendadrivet, lyfta fram CO2-värden i “plant fossils”, vilket man kallar “stomata”, är det “klyvöppningar”… i växter?

  “Stomatal data increasingly substantiate a much more dynamic Holocene CO2 evolution than suggested by ice core data”
  L. Kouwenberg, et.al. 2005 (9 – Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Utrecht University, Netherlands

  Stomata-data visar att under på bara 500-1000 år så kan CO2-halten variera med upp till 50 ppm, så den varierar ganska mycket på kort tid. Det är det normala!

  Under de sista 11000 åren har det skiftat mellan 260 till 340, med ett snitt på 305 ppm.

  “The IPCC rejects these direct measurements, some taken by Nobel Prize winners. They prefer the
  view of CO2 as seen through ice.”
  Lawrence Solomon is executive director of Urban Renaissance Institute and Consumer Policy
  Institute, divisions of Energy Probe Research Foundation.

  —-

  But the UN does not rely on direct real-time measurements for the period prior to 1958.
  “The IPCC relies on icecore data — on air that has been trapped for hundreds or thousands of years deep below the surface,” Dr. Jaworowski explains. “These ice cores are a foundation of the global warming hypothesis, but the foundation is groundless — the IPCC has based its global-warming hypothesis on arbitrary assumptions and these assumptions, it is now clear, are false.”

 • Att bli uthängd av Expressen kan ju knappast bli annat än en fjäder i hatten. Får man påhopp av PK-industrin har man garanterat rätt.
  Egen observation vid kusten; många år fram till ca Januari 2018 ritades gråvita streck på himlen, så upphörde de tvärt, och sommarens 2018 himlar såg mer ut som spektral analyser med konstiga färger och en otäck instrålning. Sommaren 2019 hade vi återigen före 60-talsmoln och inga streck på himlen.
  Och märkligt är att tusentals flygplan över en månad fick nya motorer?

 • Jag håller helt med Lars Bern i hans analys av Klimatet. Det gjorde jag f ö långt före Lars Bern, men det berodde helt på den politiska intrig som blev synbar för bortåt 25 till 30 år sedan. Instinktivt klar över att här gällde det maktsäkring, men med andra medel än tillförne och med decennier av Vänsterns stollerier på alla områden väl synliga i backspegeln, var det inte svårt att se hur okunniga politiker trodde sig kunna detronisera källan till allt liv: solen förstås.

  Övertydligt blev politikernas grepp om klimatet, som hävstång för en Ny Världsordning, när Al Gore, George Soros och norska Nobelstiftelsen, kom in i bilden. Trots IPCC:s förfalskade hockey klubba. Lord Monckton var en annan trevlig och upplysande källa till skepsis av ett ämne som helt plötsligt gick från “Global Uppvärmning” till att enbart vara “Klimatförändring”, ungefär samtidigt som Globalist-Eliten fick känna på nationalisternas rejäla mothugg i andra sammanhang, exempelvis Brexit.

  Lars Bern är dock upprörd över att bli kallad för Klimatförnekare, därför att han bedömer att “den fortsatta uppvärmningen sannolikt stannar under 2 grader C, vilket inte är särskilt alarmerande.

  [Text om judar och 911 är raderad, off-topic.]

 • Solen har definitivt ett stort inflytande på Jordens klimat. Mycket större än människorna. Låt oss kalla dem som inte förstår det “solförnekare”.

 • Kärnan i klimatdravlet är CO2. När FN startade IPCC var det med 2000 personer. 1200 av dem hoppade av inom ett år. Skälet var agendan; till varje pris förklara CO2 som boven. Bland de resterande ca 800 namnen är det väldigt få forskare. Antagligen de som numera lever ett lättjefullt liv genom att ljuga i världens massmedier. Dock är mer än 700 av dessa namn ingenting i forskningssammanhang. Så går det till när man förklarar alla däggdjur, dvs kor, får, getter och människor som skadliga för mänskligheten.
  Georgia guide stones förklarar mörkermänniskornas avsikter.

  • Endast sekteristiska virrpannor och ekonomisters trögfattareföreningar tror på myten om cornucopia.

   Det kan vara ett mycket stort misstag att göra associationsfel mot Thunberg, med övriga charlataner, tror jag. Hon är nämligen inte driven av pengar, men av idealism och altruism. Rätt vad det är läser hon in sig på vetenskapsteori och mediterar på vad hon har lärt sig. Då får Mammon-dyrkarna se upp!

   Georgia guide stones, d.v.s. att försöka upplysa mänskligheten om dess belägenhet, d.v.s. att mänskligheten av idag uppför sig likt en cancer på vår jord, är mycket idealistiskt, altruistiskt och beundransvärt av de som reste stenarna. Människor har gjort betydligt sämre saker med sin energi än att försöka upplysa mänskligheten för att rädda den och framtidens generationer.

   Matematiska bevis (exponentialfunktion), såväl som vetenskapliga evidens, är dessutom samstämmiga med Georgia guidestones, så vitt jag kan förstå som ingenjör med ett IQ på 129. Vi behöver nedväxt till balans med naturen. Det kan jämföras med LCHF-kost som får in kroppen i en nyttig balans.

   Att Klimatalarmist-bankirernas medier någonsin var en väg till en balanserad nedväxt enligt stenarna, betvivlar jag däremot starkt på, eftersom alarmisterna oftast talar om “hållbar tillväxt”, utan att förstå oxymoronen, även om Thunberg faktiskt upplyste dem om deras belägenhet sist i FN, till närvarande globalistiska ekonomisters och sekteristers stora förvåning.

 • Angående CO2. Vi har för lite CO2.

  I den verksamhet av Faktabrott som Expressen och SVT och propagandamedian sysslar med, när såg man att de skriver att de CO2-halter (som man trixar med som ett vapen i omstörtningen…) som tas ur iskärnor – att de nämner att dessa värden inte anger vad för nivåer i sig inte anger vad det var för nivåer före industrialismen – värdena i iskärnorna anger primärt värden i iskärnorna… inte historiska värden som var på den tiden då iskärnans lagers vatten sägs härröra från.

  Värdena sjunker genom det ENORMA trycket från isen som blir då islagret växer, vilket ger förändringar i bubblornas sammansättning. CO2 försvinner bort.

  Zbigniew Jaworowski;
  “Scandinavian glacier… […] It convinced me that ice is not a closed system, suitable for an exact reconstruction of the composition of the past atmosphere.”

  Zbigniew Jaworowski is chairman of the Scientific Council of the Central Laboratory for Radiological
  Protection in Warsaw, where he has held various posts since 1973. He was a principal investigator of
  three research projects of the U.S. Environmental Protection Agency and of four research projects of
  the International Atomic Energy Agency. The author of four books and 300 scientific papers, he has
  held posts with the Centre d’Etude Nucleaires near Paris; the Biophysical Group of the Institute of
  Physics, University of Oslo; the Norwegian Polar Research Institute and the National Institute for Polar
  Research in Tokyo.

  Hela:
  https://www.geocraft.com/WVFossils/Reference_Docs/ice_core_man-canada_2007.pdf

  Faktabrott/Expressen – Fantasi och lögn som förs ut från media:
  “At no point in the last 650,000 years before the pre-industrial era did the CO2 concentrations go above 300 part per million…”
  From: An Inconvenient Truthby, former Vice President Al Gore (now, chairman and co-founder of Generation Investment Management — a London-based business that sells carbon credits)

  Fakta:
  “The majority of the stomatal frequency-based estimates of CO2 for the Holocene do not support the widely accepted concept of comparably stable CO2 concentrations throughout the past 11,500 years.”
  F. Wagner, et.al., 2004 — Paleoecologist and stomata research scientist

  Man säger att det aldrig i historien varit så hög CO2 som efter industrirevolutionen och att det under årtusendena innan aldrig var över 300 ppm, utan att det var som 260-280 ppm och allting över det är för att vi släpper ut klimat, klimatutsläpp…

  Men det där är flum från gammelmedians verksamhet av Faktabrott. Istället för fake news och iskärnor så bör man om det är seriöst och inte agendadrivet, lyfta fram CO2-värden i “plant fossils”, vilket man kallar “stomata”, är det “klyvöppningar”… i växter?

  “Stomatal data increasingly substantiate a much more dynamic Holocene CO2 evolution than suggested by ice core data”
  L. Kouwenberg, et.al. 2005 (9 – Laboratory of Palaeobotany and Palynology, Utrecht University, Netherlands

  Stomata-data visar att under på bara 500-1000 år så kan CO2-halten variera med upp till 50 ppm, så den varierar ganska mycket på kort tid. Det är det normala!

  Under de sista 11000 åren har det skiftat mellan 260 till 340, med ett snitt på 305 ppm.

  “The IPCC rejects these direct measurements, some taken by Nobel Prize winners. They prefer the
  view of CO2 as seen through ice.”
  Lawrence Solomon is executive director of Urban Renaissance Institute and Consumer Policy
  Institute, divisions of Energy Probe Research Foundation.

  —-

  But the UN does not rely on direct real-time measurements for the period prior to 1958.
  “The IPCC relies on icecore data — on air that has been trapped for hundreds or thousands of years deep below the surface,” Dr. Jaworowski explains. “These ice cores are a foundation of the global warming hypothesis, but the foundation is groundless — the IPCC has based its global-warming hypothesis on arbitrary assumptions and these assumptions, it is now clear, are false.”

 • Stort grattis Lars.

  När jag gick på mellanstadiet på åttiotalet fick vi lära oss att ingenting de skriver i kvällspressen är sant.

  • Visst säger de något sant ibland, ex. att en älg springer in i en stad eller liknande, men Palme sade redan på den tiden att Vilhelm Moberg var vilseledd av DN/massmedia. Numera får man aldrig höra sådana ord i SVT.

   Palme är mördad och locket ligger på, allt medan fulmedias demagoger storvulet repeterar sina lögner, såsom fascismens hjärntvätt kräver. Olagliga invasionskrig och krigsförbrytelser mot suveräna stater är numera “fredsbevarande insatser”. Övergrepp mot barn och kvinnor är “mångkultur”, vuxna är “barn” illegala migranter är “flyktingar”, bankmaffians bedrägeri ihop med politikeradeln är “fractional-reserve banking” etc. etc.

 • Tog ett stycke text från en artikel av en känd miljöfrontfigur, som google översatt så här:

  “Jag tror att det är naturligt att de av oss som blev aktiva mot klimatförändringar tvingade sig till förnybara energikällor. De verkade vara ett sätt att harmonisera det mänskliga samhället med den naturliga världen.

  Sammanfattningsvis har vi drabbats av en appell mot naturen som inte skiljer sig från den som leder oss till att köpa produkter i stormarknaden märkt “alla naturliga.”

  Men det är på hög tid att de av oss som utsett oss jordens skyddare ska ta en andra titt på vetenskapen och börja ifrågasätta effekterna av våra handlingar.

  Nu när vi vet att förnybara energikällor inte kan rädda planeten, kommer vi verkligen att stå vid och låta dem förstöra den?”

  Hela:
  https://quillette.com/2019/02/27/why-renewables-cant-save-the-planet/

  Som Bush sa, att om folk visste vad vi hade gjort så skulle de hänga oss i närmsta lyktstolpe.

  De där sanningsmörkarna och CO2-krigarna till chefredaktörer och annat mediafolk är livsfarliga för vår överlevnad. Dags att införskaffa rep och ihopfällbar lyktstolpe

 • Grattis! även från mig. Någon i flummedia har i hastigheten utnämnt Lars Bern till filosofie doktor.
  Ytterligare en merit. Får man hålla på är han snart professor.

  • Stackars Sverige har begåvats med en sällsynt bisarr media-mobb.

   Det verkar vara oerhört angeläget, när någon brutit mot den heliga PK-värdegrunden, att vara först till brunsmetning eller mobbing av den för ögonblicket brottslige sanningssägaren. “Skjut budbäraren”.
   Ambitionen att utan tidspillan vara först drabbar utan tvekan skvallerbyttan själv. Han snubblar på tangentbordet i ivern att komma först. Då är det inte så noga med att fakta kommer fram utan sensationen eller tjusningen i att trycka dit en medmänniska överskuggar allt förnuft. Nyhetsjätten man släpper ut på vandring till allmänhetens och övrig medias beskådande fyller inte ens skorna med fakta, det mesta verkar vara påhitt eller falska vinklingar.

   Övriga flummedia, de som råkar komma tvåa eller trea, gör då en “Marjasin,” d v s man klipper och klistrar. De kan då kanske i sällsynta fall få fram en “liten djävel” föreställande någon sorts sanning eller fakta. Det är till yttermera visso mycket anmärkningsvärt bisarrt och underligt då man hämtar vissa s.k. “fakta” från folkfienden, spionorganisationen EXPO. Lars Bern och Mikael Wilgert är två ljus i mediemörkret.

   • Angående Landshövding Marjasin, drevet ”klippa och klistra” storm i vattenglas.
    Slutet på mediedrevet
    i Örebro, Marjasin hade ingen redovisningsskyldighet för viner han bjöd sina gäster på, typ.
    Redaktionen jag jobbade på drev det som ett scoop.

    Marjasin var helt oskyldig.

    Det är helt otroligt hur en anka kunde växa till en rättegång. Det var en farsartad förföljelse av Marjasin i media. I rättegången visade det sig att det inte fanns någon som helst grund för förtalet mot Marjasin. Han hade inte gjort något som helst fel! Tvärtom han hade redovisat kvitton som han inte ens behövde redovisa i syfte att spara pengar helt oegenyttigt.

    Kan inte minnas medias ursäkt ens blev ett löp.

    • Det kanske var ett dåligt exempel på klippa och klistra, han blev frikänd på alla anklagelsepunkter. Men om han nu var så ärlig som du skriver, varför tog han uppdraget att leda Palmekommissionen. Inga-Britt Ahlenius är i så fall den andra ärliga personen i detta fall. Hon talade om för ledamöterna hur en utredning skall gå till. Marjasins utredning gick i stå när drevet mot honom gick igång och utredningen lades ned. Ulf Lindgärdes graverande uppgifter om de 15 kodnamnen granskades aldrig. Hans-Gunnar Axberger som skulle leda den efterföljande Granskningskommissionen tyckte utredningen var ointressant och utredningsmaterialet förpassades i sin helhet till Riksarkivet.

  • Men är han inte civilingenjör till lika teknologie doktor i matematisk modellering av rapsoljehydrering?

   Så vad menar S Hallengren med att: “Någon i flummedia har i hastigheten utnämnt Lars Bern till filosofie doktor”. Ibland skriver även msm sanningen.

   • Förlåt om min skrivstil blev missledande. Jag menar att någon journalist på MSM av misstag, eller inte misstag, skriver filosofie i stället för den korrekta titeln teknologie doktor. Då erhåller Lars Bern ytterligare en titel. En titel han inte inte har, utan fått av media. Kan inte verifiera uppgiften då den är andrahandsuppgift. Som jag skrev i kommentaren ovan, ibland slinter fingrarna på tangentbordet när MSM i brådskan skall börja dreva.

 • Att bli uthängd av Expressen kan ju knappast bli annat än en fjäder i hatten. Får man påhopp av PK-industrin har man garanterat rätt.
  Egen observation vid kusten; många år fram till ca Januari 2018 ritades gråvita streck på himlen, så upphörde de tvärt, och sommarens 2018 himlar såg mer ut som spektral analyser med konstiga färger och en otäck instrålning. Sommaren 2019 hade vi återigen före 60-talsmoln och inga streck på himlen.
  Och märkligt är att tusentals flygplan över en månad fick nya motorer?

 • Jag håller helt med Lars Bern i hans analys av Klimatet. Det gjorde jag f ö långt före Lars Bern, men det berodde helt på den politiska intrig som blev synbar för bortåt 25 till 30 år sedan. Instinktivt klar över att här gällde det maktsäkring, men med andra medel än tillförne och med decennier av Vänsterns stollerier på alla områden väl synliga i backspegeln, var det inte svårt att se hur okunniga politiker trodde sig kunna detronisera källan till allt liv: solen förstås.

  Övertydligt blev politikernas grepp om klimatet, som hävstång för en Ny Världsordning, när Al Gore, George Soros och norska Nobelstiftelsen, kom in i bilden. Trots IPCC:s förfalskade hockey klubba. Lord Monckton var en annan trevlig och upplysande källa till skepsis av ett ämne som helt plötsligt gick från “Global Uppvärmning” till att enbart vara “Klimatförändring”, ungefär samtidigt som Globalist-Eliten fick känna på nationalisternas rejäla mothugg i andra sammanhang, exempelvis Brexit.

  Lars Bern är dock upprörd över att bli kallad för Klimatförnekare, därför att han bedömer att “den fortsatta uppvärmningen sannolikt stannar under 2 grader C, vilket inte är särskilt alarmerande.

  [Text om judar och 911 är raderad, off-topic.]

 • Kärnan i klimatdravlet är CO2. När FN startade IPCC var det med 2000 personer. 1200 av dem hoppade av inom ett år. Skälet var agendan; till varje pris förklara CO2 som boven. Bland de resterande ca 800 namnen är det väldigt få forskare. Antagligen de som numera lever ett lättjefullt liv genom att ljuga i världens massmedier. Dock är mer än 700 av dessa namn ingenting i forskningssammanhang. Så går det till när man förklarar alla däggdjur, dvs kor, får, getter och människor som skadliga för mänskligheten.
  Georgia guide stones förklarar mörkermänniskornas avsikter.

  • Endast sekteristiska virrpannor och ekonomisters trögfattareföreningar tror på myten om cornucopia.

   Det kan vara ett mycket stort misstag att göra associationsfel mot Thunberg, med övriga charlataner, tror jag. Hon är nämligen inte driven av pengar, men av idealism och altruism. Rätt vad det är läser hon in sig på vetenskapsteori och mediterar på vad hon har lärt sig. Då får Mammon-dyrkarna se upp!

   Georgia guide stones, d.v.s. att försöka upplysa mänskligheten om dess belägenhet, d.v.s. att mänskligheten av idag uppför sig likt en cancer på vår jord, är mycket idealistiskt, altruistiskt och beundransvärt av de som reste stenarna. Människor har gjort betydligt sämre saker med sin energi än att försöka upplysa mänskligheten för att rädda den och framtidens generationer.

   Matematiska bevis (exponentialfunktion), såväl som vetenskapliga evidens, är dessutom samstämmiga med Georgia guidestones, så vitt jag kan förstå som ingenjör med ett IQ på 129. Vi behöver nedväxt till balans med naturen. Det kan jämföras med LCHF-kost som får in kroppen i en nyttig balans.

   Att Klimatalarmist-bankirernas medier någonsin var en väg till en balanserad nedväxt enligt stenarna, betvivlar jag däremot starkt på, eftersom alarmisterna oftast talar om “hållbar tillväxt”, utan att förstå oxymoronen, även om Thunberg faktiskt upplyste dem om deras belägenhet sist i FN, till närvarande globalistiska ekonomisters och sekteristers stora förvåning.

 • Stort grattis Lars.

  När jag gick på mellanstadiet på åttiotalet fick vi lära oss att ingenting de skriver i kvällspressen är sant.

  • Visst säger de något sant ibland, ex. att en älg springer in i en stad eller liknande, men Palme sade redan på den tiden att Vilhelm Moberg var vilseledd av DN/massmedia. Numera får man aldrig höra sådana ord i SVT.

   Palme är mördad och locket ligger på, allt medan fulmedias demagoger storvulet repeterar sina lögner, såsom fascismens hjärntvätt kräver. Olagliga invasionskrig och krigsförbrytelser mot suveräna stater är numera “fredsbevarande insatser”. Övergrepp mot barn och kvinnor är “mångkultur”, vuxna är “barn” illegala migranter är “flyktingar”, bankmaffians bedrägeri ihop med politikeradeln är “fractional-reserve banking” etc. etc.

 • Tog ett stycke text från en artikel av en känd miljöfrontfigur, som google översatt så här:

  “Jag tror att det är naturligt att de av oss som blev aktiva mot klimatförändringar tvingade sig till förnybara energikällor. De verkade vara ett sätt att harmonisera det mänskliga samhället med den naturliga världen.

  Sammanfattningsvis har vi drabbats av en appell mot naturen som inte skiljer sig från den som leder oss till att köpa produkter i stormarknaden märkt “alla naturliga.”

  Men det är på hög tid att de av oss som utsett oss jordens skyddare ska ta en andra titt på vetenskapen och börja ifrågasätta effekterna av våra handlingar.

  Nu när vi vet att förnybara energikällor inte kan rädda planeten, kommer vi verkligen att stå vid och låta dem förstöra den?”

  Hela:
  https://quillette.com/2019/02/27/why-renewables-cant-save-the-planet/

  Som Bush sa, att om folk visste vad vi hade gjort så skulle de hänga oss i närmsta lyktstolpe.

  De där sanningsmörkarna och CO2-krigarna till chefredaktörer och annat mediafolk är livsfarliga för vår överlevnad. Dags att införskaffa rep och ihopfällbar lyktstolpe

 • Grattis! även från mig. Någon i flummedia har i hastigheten utnämnt Lars Bern till filosofie doktor.
  Ytterligare en merit. Får man hålla på är han snart professor.

  • Stackars Sverige har begåvats med en sällsynt bisarr media-mobb.

   Det verkar vara oerhört angeläget, när någon brutit mot den heliga PK-värdegrunden, att vara först till brunsmetning eller mobbing av den för ögonblicket brottslige sanningssägaren. “Skjut budbäraren”.
   Ambitionen att utan tidspillan vara först drabbar utan tvekan skvallerbyttan själv. Han snubblar på tangentbordet i ivern att komma först. Då är det inte så noga med att fakta kommer fram utan sensationen eller tjusningen i att trycka dit en medmänniska överskuggar allt förnuft. Nyhetsjätten man släpper ut på vandring till allmänhetens och övrig medias beskådande fyller inte ens skorna med fakta, det mesta verkar vara påhitt eller falska vinklingar.

   Övriga flummedia, de som råkar komma tvåa eller trea, gör då en “Marjasin,” d v s man klipper och klistrar. De kan då kanske i sällsynta fall få fram en “liten djävel” föreställande någon sorts sanning eller fakta. Det är till yttermera visso mycket anmärkningsvärt bisarrt och underligt då man hämtar vissa s.k. “fakta” från folkfienden, spionorganisationen EXPO. Lars Bern och Mikael Wilgert är två ljus i mediemörkret.

   • Angående Landshövding Marjasin, drevet “klippa och klistra” storm i vattenglas.
    Slutet på mediedrevet
    i Örebro, Marjasin hade ingen redovisningsskyldighet för viner han bjöd sina gäster på, typ.
    Redaktionen jag jobbade på drev det som ett scoop.

    Marjasin var helt oskyldig.

    Det är helt otroligt hur en anka kunde växa till en rättegång. Det var en farsartad förföljelse av Marjasin i media. I rättegången visade det sig att det inte fanns någon som helst grund för förtalet mot Marjasin. Han hade inte gjort något som helst fel! Tvärtom han hade redovisat kvitton som han inte ens behövde redovisa i syfte att spara pengar helt oegenyttigt.

    Kan inte minnas medias ursäkt ens blev ett löp.

    • Det kanske var ett dåligt exempel på klippa och klistra, han blev frikänd på alla anklagelsepunkter. Men om han nu var så ärlig som du skriver, varför tog han uppdraget att leda Palmekommissionen. Inga-Britt Ahlenius är i så fall den andra ärliga personen i detta fall. Hon talade om för ledamöterna hur en utredning skall gå till. Marjasins utredning gick i stå när drevet mot honom gick igång och utredningen lades ned. Ulf Lindgärdes graverande uppgifter om de 15 kodnamnen granskades aldrig. Hans-Gunnar Axberger som skulle leda den efterföljande Granskningskommissionen tyckte utredningen var ointressant och utredningsmaterialet förpassades i sin helhet till Riksarkivet.

  • Men är han inte civilingenjör till lika teknologie doktor i matematisk modellering av rapsoljehydrering?

   Så vad menar S Hallengren med att: “Någon i flummedia har i hastigheten utnämnt Lars Bern till filosofie doktor”. Ibland skriver även msm sanningen.

   • Förlåt om min skrivstil blev missledande. Jag menar att någon journalist på MSM av misstag, eller inte misstag, skriver filosofie i stället för den korrekta titeln teknologie doktor. Då erhåller Lars Bern ytterligare en titel. En titel han inte inte har, utan fått av media. Kan inte verifiera uppgiften då den är andrahandsuppgift. Som jag skrev i kommentaren ovan, ibland slinter fingrarna på tangentbordet när MSM i brådskan skall börja dreva.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *