Lars Bern uthängd i Expressen för “tankebrott” om klimatet

publicerad 1 november 2019
- Lars Bern
Expressen-löpet i slutet av oktober 2019. Foto på Lars Bern taget av NewsVoice redaktör.
Expressen-löpet i slutet av oktober 2019. Foto på Lars Bern taget av NewsVoice redaktör.
Expressen-löpet i slutet av oktober 2019. Foto på Lars Bern taget av NewsVoice redaktör.

DEBATT. Jag har tillsammans med en handfull vänner blivit uthängd i boulevardtidningen Expressen för att jag inte följer den svenska klimatlarmande eliten och deras fårskock.

Text: Lars Bern | Artikeln har tidigare publicerats på Berns blogg Antropocene

I ett jättereportage med TV-intervjuer inlagda anstränger sig Expressen till det yttersta för att förminska och förlöjliga mig och de övriga för att vi gör en annan bedömning av klimatfrågan än vad det politiskt korrekta mediafolket gör. Dessa journalistiska ”klimatvetenskapliga experter” försöker krampaktigt utmåla oss som motståndare till vetenskapen på området, detta trots att flera av oss aldrig ifrågasatt någon vetenskap. I vår krets har man till och med räknat in vårt lands främste och mest internationellt erkände vetenskapsman inom klimatvetenskapen.

Se video i Expressen: Lars Bern: “Jag tror inte på IPCC”

 

Internationellt har vi världens främste klimatforskare Richard Lindzen på vår sida. Alarmisternas påstående att det råder total enighet bland världens forskare på området stödjer sig på en studie som upprepade gånger bevisats vara forskningsfusk. Det finns massor av forskare med samma uppfattning som vi gett uttryck för.

Den vetenskapliga bakgrunden är den att FN har bildat ett organ som heter IPCC med uppdrag att kartlägga antropogen klimatpåverkan. IPCC har alltså inget mandat att titta på alla övriga faktorer i jordens miljö som under årmiljoner påverkat klimatet, ofta på ett dramatiskt sätt. Detta har vingklippt IPCC:s vetenskapliga relevans och gjort att IPCC måste ses mest som ett politiskt styrt organ.

Låt mig bara påminna om att för 12,000 år sedan hade vi en tre km tjock inlandsis där jag sitter och skriver detta. Därefter ändrades klimatet plötsligt. Inlandsisen smälte bort och jorden gick in i vad som kallas en interglacial, som fått namnet Holocen. Detta var alltså långt innan ett litet fåtal människor hade något som helst inflytande på jordens klimat. Interglacialer som inträffar vart 80.000:de år ungefär, brukar vara mellan 10,000 till 12,000 år, så Holocen är av allt att döma i slutet av sin historia.

Ett av de säkraste sätten att följa jordens klimat är att studera isborrkärnor på Grönland, där man kan beräkna den temperatur som inlandsisen haft under olika tidsperioder. Forskningsprojektet GRIP Greenland finner då att för 5.000 år sedan var temperaturen som högst med -29,2oC, för 2.000 år sedan -32,0oC, för 1.000 år sedan -30,5oC, för 400 år sedan -32,3oC och 1875 så var den -32,4oC. Temperaturen har med andra ord fallit i ca. 2.000 år för att nå sitt minimum mot slutet av 1800-talet. Om detta hade fått fortsätta hade vi idag sett slutet av Holocen med en ny inlandsis under tillväxt.

Sammanställning av grafer: NewsVoice

Som tur är hände något med klimatet i mitten av 1800-talet som fick temperaturen att sluta falla. Forskarna vet inte vad som orsakade detta, men man tror att det kan ha berott på att solaktiviteten tilltog och att det minskade molnbildningen. Jordens medeltemperatur började åter stiga fram till 30-talet varefter den stagnerade och sjönk till slutet av 70-talet, då temperaturen åter började stiga under 90-talet till samma nivå som på 30-talet, för att sedan plana ut under de senaste 20 åren. Totalt har temperaturen enligt borrkärnorna stigit med 1oC till idag -31,4oC. Det är denna stigande temperatur som hela klimatdebatten handlar om.

Utöver borrkärnor kan man studera temperaturförändringen genom att mäta havsnivån. Den började stiga efter 1870. Denna nivåhöjning beror på att havsvattnet expanderar när det värms upp och att vissa glaciärer smälter och släpper ifrån sig vatten. Havsnivåhöjningen har varit i stort sett linjär de senaste 150 åren och uppvisade ingen accelererad takt när koldioxidhalten började stiga. Nivåhöjningen har legat mellan 1 till 3 mm per år beroende på var man mäter.

I sitt letande efter antropogena faktorer som påverkar jordens temperatur har IPCC landat i att den ökande temperaturen sedan 1800-talet kan bero på människans utsläpp av växthusgaser. Halten av dessa började stiga efter Andra Världskriget samtidigt som utsläppen av koldioxid från fossilförbränning tog fart. Koldioxidhalten i luften har sedan dess stigit från 0,03% till 0,04%. IPCC kom fram till att temperaturstegringen under denna period orsakats av just antropogen påverkan. Den slutsatsen förutsätter att den faktor som fick temperaturen att stiga från 1800-talet till 30-talet, måste ha upphört plötsligt och att den av människan orsakade uppvärmningen tog vid. Man uppskattar således att den antropogena påverkan hittills varit ca. en halv grad.

Utifrån denna slutsats har IPCC gjort datorberäkningar baserat på vissa antagna (gissade) parametrar för hur temperaturen fortsatt kommer att utvecklas om halten koldioxid fortsätter att öka. Dessa beräkningar har lett fram till tron att vi under innevarande århundrade kommer att få en ytterligare temperaturökning på 0,5 till 3,5oC, alltså totalt 1,5 till 4,5oC.

Osäkerheten på 3oC mellan lägsta och högsta antagande är en enormt stor siffra i klimatsammanhang, något som avspeglar att klimatforskarna egentligen inte vet någonting om hur det kommer att gå – osäkerheten är total. Den beror i sin tur på att forskarna saknar en fungerande hypotes för molnbildningen och hur den påverkar jordens klimat. Innan man har funnit en verifierbar sådan hypotes kommer alla klimatprognoser i stort sett bara vara gissningar, vilket den stora osäkerheten ju visar.

Klimatlarmandet från vissa klimatforskare vilar på en ytterst bräcklig grund och bygger på antagandet att deras värsta scenario +4,5oC kommer att inträffa, vilket skulle göra att det blir 1oC varmare än för 5.000 år sedan. Vissa alarmister har även gått längre än så och pratar om uppåt +7oC. Det är dessa domedagsscenarier som gett luft är skrämselpropagandan om klimatet och som fått nästan hela västvärlden att likt en religiös fårskock spendera trillioner skattepengar och följa domedagspredikanter som Al Gore, Johan Rockström, Anders Wijkman och Greta.

Det Expressens reportage handlar om är vår lilla krets som inte tror på domedagsscenariot eftersom uppvärmningen kraftig avstannat efter sekelskiftet och att vi därför bedömer att den fortsatta uppvärmningen sannolikt stannar under 2oC, vilket inte är särskilt alarmerande. Vi hamnar då på samma temperatur som på Medeltiden. För denna kätterska slutsats har man satt det nedsättande epitetet ”klimatförnekare” på oss, med en klar syftning till de som förnekar Förintelsen. Att vi överhuvudtaget inte ifrågasatt vetenskapen är, i dessa religiöst fanatiska sammanhang, helt ovidkommande. Vi är förkastliga bara för att vi tror på vetenskapens minsta förväntade temperaturökning. Och den tron baserar vi på den faktiska observationen att temperaturstegringen markant avstannat de senaste decennierna.

Att vi plötsligt börjat uppmärksammas i etablissemangets alarmistiska medier efter att man försökt tiga ihjäl oss i över tio år, beror på att ett snabbt växande antal människor i vårt samhälle tror mer på oss än på etablissemangets propagandamedier såsom SVT, SR, SvD, DN, Expressen, Aftonbladet m.fl.. Det ger inte dessa en lugn stund. Det är mot den bakgrunden man skall se Expressens reportage. Vi kommer givetvis att vinna den här debatten när klimatet fortsätter sin lugna utveckling och fårskocken upplöses. Sådant har inträffat många gånger tidigare i historien.

För övrigt tror jag inte att de ledande alarmisterna själva tror på sina domedagsförutsägelser. Därom vittnar 50 år av förutsägelser om katastrofer som inte materialiserats. Allt är bara ett instrument för att skrämma människor till underkastelse under en elit.

Jag har i tio år förgäves försökt hitta någon alarmist som vågat sätta så mycket som en sekin på sina förutsägelser i ett vad. Det säger allt!

Text: Lars Bern

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice