Gorbachev [1931-2022] stödjer folkens fria vilja i Ryssland, UK och det forna Tyskland

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 november 2019
- NewsVoice redaktion
Mikhail Gorbachev 8 nov 2019. Foto: BBC News

Den tidigare ryska presidenten Mikhail Gorbachev varnar för den nuvarande anspänningen mellan Ryssland och Väst. Risken finns fortfarande att kärnvapen kan användas, menar Gorbachev. Alla kärnvapen bör förstöras, anser han.

Gorbachev berättar att han besökt Nagasaki som bombades av USA och att folket där fortfarande lider av sviterna av kärnvapenattacken. Han visar tydligt, i ett tidigt skede av intervjun, var han har sitt fokus, på folk i olika länder.

Läs mer: Gorbachev varnar för att USA kan starta hett krig genom kallt krig

Gorbachev säger att politbyrån tog beslutet att inte ingripa mot det tyska folket när de rev Berlinmuren. Tyskarna måste få bestämma sitt eget öde och inte Margaret Thatcher eller Frankrike som motsatte sig att Tyskland enades, säger Gorbachev.

När Gorbachev får en ledande och negativ fråga om Putin, en fråga som ifrågasätter Putin som ledare, svarar Gorbachev att Putin ärvde ett kaos, att Putin tog sig an bördan att skapa ordning under en övergångsperiod och att arbetet fortfarande inte är klart. Han påpekar att det ryska folket vill ha Putin som ledare.

“I would never oppose something if the people are for it.”

BBC-intervjuaren ställer även en fråga om Brexit i UK är en risk för landet. Gorbachev svarar att de i England själva har kapaciteten att besluta om vad som är bäst, underförstått att om det är folkets vilja i UK att lämna EU så är det bästa beslut.

NewsVoice kommentar

Torbjorn Sassersson, 2019. Foto: F. Sassersson
Torbjorn Sassersson, 2019. Foto: F. Sassersson

Steve Rosenberg från BBC som intervjuade Gorbachev kan inte förhålla sig neutral till varken Putin eller Ryssland. Som vanligt ställer BBC alltid ledande frågor med en negativ vinkling gällande framför allt Putin. BBC valde till och med att inleda intervjun med att visa hur Gorbachev har svårt att sätta sig i stolen. Syftet kan vara att visa att Gorbachev “bara” är en gammal man. Vilket annat syfte skulle kunna finnas i ljuset (eller mörkret) av att BBC i grunden har en negativ inställning till Ryssland?

Intervjun framstår även som mycket kort, endast knappt 9 minuter, när det är sannolikt att den är betydligt längre. Frågan uppstår därför, vad utelämnade BBC? Public service har utvecklat utelämnandet av information till en mästerlig nivå, erfar många som intervjuats. Det klipps bort väsentliga uttalanden och fakta i reportagen medan vissa “passande fakta” och åsikter lyfts fram.

Svenska SVT och SR har tidigare tydligt visat att deras förebilder för sitt eget journalistiska arbete är kanaler som BBC och New York Times, men allmänheten är idag allt mer medveten om hur gammelmedier och public service vinklar tack vare artiklar i nya nätmedier och erfarenhetsutbyte mellan människor i sociala medier.

Text och kommentar: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq