NASA ska 2021 söka efter mikroskopiska fossiler på Mars

publicerad 14 november 2019
- av NewsVoice
Jezero-Kratern på Mars. Illustration: NASA Jet Propulsion Lab

Forskare på NASA tror att Jezero-kratern på Mars är ett gammalt uttorkat sjösystem som en gång hade tillhörande floder och deltasystem. Här ska NASA:s Mars-robot år 2021 söka efter mikrobiologiskt liv och mikrofossiler. Tanken är att prover så småningom ska tas hem till jorden.

Videon ovan över visar animerad flygning över Mars Jezero-kratern, en 45 km bred uttorkad sjö med ett floddelta.

Forskarna slår fast att:

 • Starka signaturer finns som tyder på förekomst av karbonater längs den inre marginalen i Jezero-kratern.
 • Topografiska och spektrala egenskaper tyder på sjöstränder och deltasystem.
 • Avsättningar av karbonater visar tecken på höga biosignaturer.

Liv kan ha hittats redan 1976

Redan 1976 fann Viking-landarna tecken på liv på Mars. Vikinglandarna 1 och 2 var de första tekniska utrustningar som framgångsrikt placerats på Mars av människan. De tog de första högupplösta fotona av Mars yta, insamlade geologiska data och landarna testade om det fanns liv i Mars översta jordlager. En studie publicerad i “The Journal of Astrobiology” presenterade positiva resultat.

Testet från 1976 gick ut på att markmaterial samlades in och blandades med näringsberikat vatten. Till forskarnas förvåning tydde resultatet på att mikrobiellt liv började metabolisera.

Resultaten jämfördes med liknande tester från jorden, men ytterligare tester på Marsjord gav negativa resultat. NASA valde därför att tolka experimenten som att resultatet från det positiva testet berodde på ickemikrobiell aktivitet, alltså inga tecken på organiskt liv. Man menade att det positiva resultatet var följden av icke organiska kemiska reaktioner.

Forskarna dr Gilbert Levin och dr Patricia Ann Straat från “Arizona State University och US National Institutes of Health”, som studerat data från Viking-experimenten menar att de Marsprover som samlades in och testades med ett så kallat “The Labeled Release (LR) experiment” bör testas igen. Studien från 2016 gav Levin och Straat anledning att påstå att NASA dragit förhastade slutsatser.

Forskarna skriver i sitt “abstract”:

“It is concluded that extant life is a strong possibility, that abiotic interpretations of the LR data are not conclusive, and that, even setting our conclusion aside, biology should still be considered as an explanation for the LR experiment”.

I oktober 2019 skriver Chris McKay (PhD) senior redaktör för tidskriften “Astrobiology” och astrobiolog på “NASA Ames Research Center” att:

“Even if one is not convinced that the Viking LR results give strong evidence for life on Mars, this paper clearly shows that the possibility must be considered” …
“We cannot rule out the biological explanation. This has implications for plans for sample return from Mars and for future human missions.”

NewsVoice rapporterade 2012 om att biologen Joseph Miller vid ”University of Southern Californias Keck School of Medicine” genomfört en annan studie som pågick under 6 år vilken baserades på hårddata från 1976. Hans team av forskare fann nära korrelationer mellan Vikingsondens data och biologiska data från jorden.

”On the basis of what we’ve done so far, I’d say I’m 99 percent sure there’s life there,” sa Joseph Miller” …

 “This research is not a smoking gun”. …

“We know there is subsurface water ice and perhaps liquid water in regions that seem to release methane gas into the atmosphere. Water is necessary for life, and methane is a potential signature of biology. There’s enough circumstantial evidence that strongly suggests NASA or the European Space Agency should consider explicit life detection experiments on Mars.”

År 2021 kanske världen får veta om Mars har mikrober som kan väckas till liv med hjälp av flytande vatten och om det går att finna fossiler.

Text: NewsVoice

Källor och relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: JezeroMars
 • Visst, jag håller med dig Torbjörn om det som du skriver här – det skulle vara ett troligt scenario.
  Men jag är dessutom av den uppfattningen att NASA spelar ett dubbelspel, där den ena delen av NASA är till för allmänheten och den andra delen är hemlig. Så det offentliga NASA skulle säkert föreslå att det inte går att konstatera liv på Mars eller civiliserat liv över huvudet taget utanför jorden. Men jag tror att NASA redan har varit på Mars och installerat sin hemliga teknologi där och att NASA har inrättat ett mindre samhälle där.

  https://www.youtube.com/watch?v=Z3BTDmrjhXc

 • Låt mig ställa en prognos.

  NASA landar 2021 i Jezero-kratern och gör nya LR-test eller motsvarande. Oavsett vad testresultaten visar meddelar NASA (som är en paramilitär organisation) att inget liv kunde konstateras. NASA går sedan ut med budskapet att det är föga troligt att Mars har mikrobiellt liv eftersom de testat på den plats på Mars som tycks ha bäst förutsättningar för mikrobiellt liv.

  Därmed slås fast att Mars inte har och aldrig haft någon form av liv.

  Varför?

  Liv i universum bortom Jorden SKA inte diskuteras annat än som en hypotetisk möjlighet. Faktiska bevis för tex mikrobiellt liv kommer att rubba cirklarna. Don’t rock the boat. Alla diskussioner om liv bortom jorden kraschar den geocentriska världsbilden eftersom i centrum av den geocentriska världsbilden ska endast USA finnas och ingen annan civilisation eftersom alla spekulationer kring ett konstaterat mikrobiellt liv ALLTID kommer att leda till tankar om andra civilisationer som kan vara mäktigare, mer avancerade, mer empatiska och mer goda än vad USA som stat någonsin kan åstadkomma.

  Tankar om det?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *