Blockchain-teknik och nyttan inom Forex-industrin

publicerad 20 december 2019
- Extern skribent
Bild Bitcoin Foto: Dmitry Demidko Licens: Unsplash.com (free use)

Blockchain är något som hela finansbranschen känner till, men konceptet kan vara svårt att förstå, än mindre se nyttan med blockhain-teknik.

För Forex branschaktörer där nya regelförändringar konstant sker och bördan ökar då ansvaret för att genomföra rapporteringsmekanismer ständigt växer, kan blockchain eller distribuerad redovisningsteknik erbjuda betydande fördelar.

Vad är nyttan med blockchain-teknik?

Genom att använda ett peer-to-peer nätverk och en distribuerad tidsstämpling, fungerar en blockchain-databas helt självständigt. Denna uppfinning gjorde Bitcoin till den första digitala valutan med målet att lösa det dubbla utgiftsproblemet, då ett nytt block tillverkas var tionde minut i ett system som är verksamt dygnet runt, året om.

Distribuerade redovisningar, eller “blockchains” är i huvudsak poster, eller redovisningar av elektroniska transaktioner.  Liknar mycket redovisningar i pappersform men helt och hållet digitalt.

De är unika eftersom de upprätthålls av ett delat eller “distribuerat” nätverk av deltagare (så kallade “noder”) och inte av en centraliserad enhet. Detta innebär att det inte finns ett centralt valideringssystem.

En annan viktig egenskap hos distribuerade redovisningar är den omfattande användningen av kryptografi, dvs datorbaserade krypteringstekniker så som offentliga/privata nycklar och hasch-funktioner, vilka båda används för att lagra tillgångar och validera transaktioner.

Blockchain-teknik fungerar som ett webbaserat transaktions hanterings- och avvecklingssystem. Det skapar en beständig post som innehåller en viss uppsättning data vilken replikeras automatiskt för alla parter i ett säkert nätverk, vilket eliminerar behovet av verifiering från en tredje part.

Nuvarande hinder på Forex marknaden

Utöver detta kräver den nuvarande valutamarknaden att flera registreringar skapas per köpare, säljare, mäklare och tredje part i valuta handel, och sedan försoning och rapportering över flera system. Ytterligare har du också KYC förfaranden, skydd av personuppgifter, kundkategoriseringar vilka alla också bör övervägas när man arbetar inom ramen av ett regelverk.

Esmés rapporteringsskyldigheter enligt Mi FID satte FX -industrin på ända med efterlevnadofficerare som inte hade något annat val än att fortsatta kämpa, då det ledde till minimeringen av vinster för de flesta företag.

Verkställandet av den nya GDPR-förordningen är den senaste chockvågen och alla deltagare skyndar för att fullfölja skyldigheter innan deadline den 25 maj,  samtidigt som de undrar vad som är det nästa av de ständigt ökande kraven som trycker driftskostnaderna högre och dränerar eventuella vinstmarginaler.

Det verkar som om den enda vägen framåt är att på ett effektivt sätt få ner kostnaderna.

Blockchain på finansmarknaden måste vidareutvecklas. Dock finns det ett allmänt erkännande för behovet av att reglera kryptosfären som et resultat av att “smarta” institutionella pengar börjar flöda in i blockchain-applikationer genom upp och nedgångar på marknaden.

Även stora aktörer som Goldman Sachs, Merrill Lynch och andra kapitalgrupper, investerar flera hundra miljoner dollar i utvecklingen av blockchain-teknik som är oskiljaktig från Bitcoin.

Text: Extern skribent

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq