Digitalt bokslut innebär stora förseningar för Bolagsverket

publicerad 9 december 2019
- Extern skribent
Redovisning och ekonomiskt bokslut. Foto: Elloquence. Licens: Unsplash.com

DIGITALT BOKSLUT. I oktober 2019 stod det klart att Bolagsverket upplevde en ordentlig försening med mer än 22,000 bokslut som inte var färdigbehandlade. Boksluten hade legat hos myndigheten i nästan tre månader utan att färdigställas.

Bolagen som har drabbats av förseningen kan få stora problem på grund av myndighetens haveri.

Årsredovisningar från aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar måste lämnas in i tid till Bolagsverket, annars kan myndigheten ta ut höga förseningsavgifter. I värsta fall kan det även bli tvångslikvidation av verksamheten.

I år var det myndigheten själv som stod för förseningen och Bolagsverkets katastrofala situation beror delvis på grund av en bristfällande hantering av elektroniskt inlämnade deklarationer.

Digitalt bokslut

Idag väljer många näringsidkare att lämna in företagets bokslut digitalt, men den snabba övergången från manuell inlämning har lett till att Bolagsverket inte klarar av att utföra sitt arbete i tid. Att lämna in företaget eller föreningens deklaration digitalt är både smidigare och snabbare än att göra det manuellt och den digitala inlämningen sker direkt på myndighetens sida i tre steg.

Bolagsverket har enligt Dagens Industri “fullständigt havererat” på grund av deras bristande hantering av inlämnade digitala årsredovisningar.

Dålig ekonomi orsakade förseningen

Nästan 17,000 bokslut av de 22,000 försenade boksluten lämnades in den 1 augusti eller tidigare. Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen, har uttalat sig om situationen till Dagens Industri.

Enligt Lena Munther beror förseningen på att myndigheten har ett väldigt ansträngt ekonomiskt läge. Bolagsverket varslade 40 tjänster i februari 2019 och enligt Lena Munther ledde det till att myndigheten inte kunde bemanna enligt tidigare planer. Munther har även sagt till DI att de är bekymrade över situationen. För att komma till rätta med det hela har verket kallat in externa konsulter och att lösa förseningen har högsta prioritet.

Företag måste ta fram årsredovisningen vid räkenskapsårets slut, presentera den på årsstämman och sedan lämna in den till Bolagsverket. Företagets styrande kan låta externa revisorer ta hand om alla deklarationer eller sköta om det själva.

Det får högst gå sju månader efter räkenskapsårets slut innan årsredovisningen måste vara hos Bolagsverket. Lämnas inte årsredovisningen in i tid måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. Den som inte har upprättat årsredovisningen i rätt tid kan även i vissa fall åtalas för bokföringsbrott.

Förseningar kan leda till sänkt kreditbetyg

Krånglet med årsredovisningarna innebär att drabbade företagare inte kan göra korrekta kreditbedömningar eftersom data saknas. Företagen kan dessutom få sänkta kreditbetyg på grund av det försenade årsbokbeslutet. Det finns även en risk att företagen ställs utanför offentliga upphandlingar som kräver bokslut som beslutsunderlag.

Extern skribent

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq