Handla CFD trots att finansmarknaden blir allt mer reglerad

publicerad 28 december 2019
- Extern skribent
CFD-handel för privatpersoner. Foto: Geralt Altmann. Licens: Pixabay.com

För att skapa ordning och reda på finansmarknaden stiftas nya regler både nationellt och inom EU. Regleringarna syftar till att säkerställa stabilitet och trygghet på marknaden överlag. Här sammanfattas några nya lagar och regleringar som påverkar privata investerare.

Nya regler för handel med derivatinstrument

CFD, eller “Contracts for Difference”, är ett finansiellt instrument där priset är kopplat till en specifik tillgång som exempelvis råvaror, aktier eller valutor. När du handlar med CFD:er spekulerar du i en prisförändring på den underliggande tillgången, men du äger den inte.

Handla CFD

Det här är en möjlighet för privatpersoner att handla med olja, guld eller andra metaller utan att faktiskt äga dem. Det vanligaste är att handla CFD på nätet på någon av de många auktoriserade plattformar som finns.

Handeln på nätet har inneburit att fler privatpersoner fått upp ögonen för CFD som investeringsslag. Det här är något som ESMA (The European Securities and Markets Authority) fått upp ögonen för. De anser att handeln med den här typen av derivat över internet är för komplex för att inte regleras.

Regeländringarna syftar till att förhindra privata investerare att göra för riskfyllda investeringar i CFD:er och samtidigt minska deras påverkan på de finansiella marknaderna.

Kortfattat innebär regleringarna att handel med så kallade binära optioner helt stoppas och att användningen av hävstång, så som oftast görs vid OFD-handel för att öka möjligheterna till avkastning också vid små värdeökningar i den underliggande tillgången, regleras.

EU vill minska oreglerad aktiehandel

Handel i så kallade “dark pools” innebär att aktier handlas utanför de vanliga handelsplattformarna. Den här handeln har vuxit sig allt större och EU har nu infört nya regler för att uppmuntra att dark pool-handeln flyttas till de traditionella börserna.

Framför allt vill de minska handeln där investerare handlar direkt av varandra utan att köp- och säljkurser någonsin publiceras.

Reglerna innebär att högst 4 procent av den totala handeln i en aktie får ske i en enskild “dark pool” under en tolvmånadersperiod. Högst 8 procent av den totala handelsvolymen får ske genom “dark pools” under samma period.

Om dessa gränsvärden överstigs stoppas handeln med aktien i “dark pools” under sex månader. Förhoppningen är att regleringen på sikt ska innebära större transparens i aktiehandeln.

Nya regleringar för att stabilisera ekonomin

För att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism och annan brottslig aktivitet kommer troligtvis nya regleringar på finansmarknaden inom kort.

I Sverige pågår en särskild utredning som under 2020 kommer att presentera förslag som bland annat kan påverka Finansinspektionens uppdrag och kraven på utbyte av information mellan banker och myndigheter. Liknande utredningar sker också i andra EU-länder samt på högre nivå hos EU.

Samtidigt kommer EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder att innebära svenska lagändringar för att kunna implementera de nya direktiven. Syftet med de nya förordningarna är att stärka bankernas motståndskraft i kristider. Bland annat kommer det att krävas att bankerna har större kapitaltäckning vid utlåning.

För privata investerare kommer det här troligtvis leda till större krav på transparens och redovisning vid större investeringar. Samtidigt kommer det på sikt leda till större stabilitet och förutsägbarhet på marknaden.

Extern skribent

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: handla CFD