Kalle Hellberg: Vi behöver inte 5G – 6G – 7G för välfärd och ett rikt liv

publicerad 15 januari 2020
- av NewsVoice
Alla utsätts för strålning från smartphones - Foto: Crestock.com
Alla utsätts för strålning från smartphones - Foto: Crestock.com
Alla utsätts för strålning från smartphones - Foto: Crestock.com
Kalle Hellberg
Kalle Hellberg

DEBATT. Har våra myndigheter, ”experter” och världsorganisationer såsom WHO, FN och EU lurat oss att rikta våra misstankar om Jordens undergång mot något så harmlöst som koldioxid, när det i själva verket finns något mycket viktigare att sätta stopp för, nämligen 5G, 6G och 7G? Det skriver Kalle Hellberg som arbetat 30 år som ingenjör på telekom-jätten Ericsson.

Text: Kalle Hellberg

Det finns allt mer fakta om vad den av människor tillverkade artificiella strålningen från trådlös teknik ställer till med för allt levande. Denna strålning kan omöjligt belasta oss naturligt för den finns inte i naturen i de frekvensområden och nivåer som den trådlösa tekniken orsakar. Därför har inget levande något naturligt skydd mot detta. Vi behöver ju inte skydda oss mot något som inte ska finnas i vår livsmiljö. Följden kan bli att allt det vi kallar liv på Jorden kan förstöras av strålningen inom kort tid framöver.

Vad ställer strålningen till med?

Är denna nya strålning huvudsaklig orsak till den sjukdomsbild som i statistiken ökar lavinartat och det gällande nästan alla typer av sjukdomar?

Alla sjukdomar har en minsta gemensam nämnare, nämligen stress (som hindrar vårt immunförsvar att ”ta hand om” kroppsfientlig påverkan). Strålningen stressar våra celler i kroppen så till den grad att den kan utlösa i stort sett vilka sjukdomar som helst. Se ett urval av diagram från senaste statistik från Socialstyrelsen.

I TED-föredraget ”Vakna alla” från 2016 uppmanade Jeremy Johnson, en ingenjör som jobbar i Silicon Walley, för den nya strålningen. Johnson drabbades själv av elöverkänslighet och han beskriver i sitt tal hur han har förstått allvaret med den trådlösa tekniken.

Är mobilstrålningen delorsak till växthuseffekten?

Vattenmolekylerna i lufthavet tar upp (absorberar) radiofrekvent strålning och det sker i större grad ju högre frekvens som används. Vid dis och dimma, regn och snö kan upptaget vara nära nog total om frekvenser är väldigt höga, som t ex vid 5G och 6G. Den högre frekvensen är orsaken till att räckvidden blir mycket kort och att basstationer därför måste placeras mycket tätt, jämfört med äldre teknik med lägre frekvens. Effekten i strålningen omvandlas till värme i vattenmolekylerna, så det är ingen tvekan om att trådlös teknik orsakar uppvärmning, men hur mycket?

De leker med våra liv!

CO2 är en naturlig gas som är nödvändig för allt liv på Jorden, en ökning av den gasen ger omedelbart en ökning av växtligheten och därmed matproduktionen. Den gasen vill globaliseringsivrarna minska genom total påtvingad förändring av våra nuvarande livsbetingelser. Strålningen från trådlös teknik är inte förenlig med liv. Den är skadlig för allt levande, men den kommer att öka i så stor omfattning med 5G och 6G att vi kan misstänka att det ligger en helt annan agenda bakom än att få till en teknik för mänsklighetens bästa.

Läs mer av Hellberg: Ericsson-ingenjör: Allt levande är elektriska varelser – faror finns med trådlös teknik

För att övertyga oss om strålningens ofarlighet använder sig våra myndigheter av ”experter” (tex ICNIRP, rådgivande grupper etc) beskriver med vackra ordalag och siffror som bevis för hur ofarligt det är. Vi låter oss gärna vilseledas av detta, utan att förstå att dessa ”experter” bara är välbetalda och lydiga lakejer till den industri som vill göra stora vinster på vår okunskap.

Vi har politiker och mediafolk vars okunskap är så stor att de inte ens förstår att de själva kommer att drabbas negativt av kommande teknik. Denna okunskap har de gemensamt med de flesta inom allmänheten, allt ont drabbar ju endast andra, så att säga.

Sanningen är ju att vi inte behöver någon av dessa moderna trådlösa tekniker för att leva ett bra liv. Tvärt om, all den tid denna teknik stjäl från oss innebär oftast ett fjärmande från människor och natur, till ett avskärmat och kanske sjukligt liv. Vill vi ha det så?

Text: Kalle Hellberg